עץ המשפחה - בּרנבּלוּט

Created: August 18, 2003.
Updated: 1/08/2021, 2/02/2021, 
Oct. 25, 2007, June 26, 2005.
                                                                                                                       

 

 

לשמחתי, סוף סוף, ביוני 2005 מצאתי מסמכים מוורשה ולובלין ובהם מצאתי לראשונה את הקשרים המשפחתיים המדוייקים בין שלושת ענפי המשפחה שהיו ידועים עד אז (אנטוורפן, לונדון ופריס). בכך נמצא הקשר שנישכח עם הזמן, ואותו חיפשנו כול כך הרבה שנים.
כמו-כן מצאנו לראשונה את שמותם של אבי המשפחה: יצחק ואלקה.

עץ המשפחה המוצג בהמשך הוא על פי מה שמראים המסמכים, ביחד עם מה שסופר לי מפי בני המשפחה.

 

מובן השם בּרנבּלוּט הוא מגרמנית: ניצן של עץ אגס. יש משפחות ששינו את השם לבּרנבּלְיט ,אולי להתרחק מהמוצא הגרמני, או פשוט משיבוש השם ברוסית (האות U נשמעת ברוסית כמי האות I). לשם ברנבליט אין שום מובן.

כל יוצאי משפחת ברנבלוט הם כוהנים, ולכן אין כל קשר למשפחות ברנבלָט, שהם אינם כוהנים. מובן השם ברנבלָט הוא: עלה של אגס.

אשמח לשמוע מכל אחד, בין אם יש הערות, ובין אם יש הוספות ושינויים.


קצת מספרים: סך-הכל רשומים במשפחה כ- 450 איש, מתוכם כ- 150 ז"ל ב- 8 דורות.
  
                           שלח לי הודעה  שמואל קהתי     רעננה, ישראל.  

 


    ___ מספר הדור.

      !

     V

    1. יצחק ברנבלוט. נולד: בערך תקס"ה 1805.
          + אלקה גרינהולץ
. נולדה: בערך תש"ע
1810(בת בצלאל ומרים).
                נפ': כ"ב אדר תרנ"ט בוורשה, פולין.

            שמואל ברנבלוט2. אברהם צבי הירש ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ד  1834וורשה, פולין.   
                   נפ’: 1914 תרע"ד וורשה, פולין.
                    + יהודית זולטק (בת משה) . נולדה: בערך תק"צ 1830
.
                        נפטרה: ה' אלול תרנ"ב
1892 וורשה, פולין.    ‏[מקורות:מציבה,  jri-pl נישואים שניים של הבעל].

                   3. אסתר לאה ברנבלוט. נולדה: י"ח תשרי תרי"ד 1853 וורשה, פולין. 
                  3.
משה ברנבלוט.  נולד: תרי"ח 1858 וורשה, פולין.    ‏[מקור: רשימות אנטוורפן].     תמונה----->
                           ברח מאנטוורפן, נתפס ונשלח לאושויץ מדראנסי, צרפת
, במשלוח 76 30.6.1944 .
                        
 + חיה שרה שקרלט. נולדה: תרכ"ו. 
(בת שמואל).
                                    נישואים:  תרמ"ב 1882 בוורשה, פולין.
                                    נפ’:
,1918 כ"ה מנחם-אב תרע"ח וורשה, פולין.

                        .   שמואל ברנבלוט.   נולד: 1887 ו' טבת תרמ"ח וורשה, פולין. 

                                  נשלח במשלוח XII/860 ממכלן לאושויץ  5.10.1942, נרצח: 1942  אושויץ, פולין. 

                                  +רבקה פרידה הרשקוביץ.  נולדה: ה' טבת תרנ"ד  1893 אנטוורפן, בלגיה.

                                      חתונה: 1913 ד' אדר ב' תרע"ג אנטוורפן, בלגיה.  

                                      נפ’: 1988 י"א כסלו תשמ"ט קבוצת-יבנה, ישראל.

                                  להמשך: ראה ענף - 1    

                                   שמות משפחה עיקריים בענף זה: בנית, לבנדיגר, קהתי.

 
                       
רבקה ברנבלוט.   נולדה: 1891 ג' אדר תרנ"א וורשה, פולין.   ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                      נפ’:
1938 כ"ד חשון תרצ"ט אנטוורפן, בלגיה.

                                    + יצחק גולדברג נולד: כ"ד אלול תרנ"ד 1894 בפיוטרקוב, פולין.  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                       נשלח
12/09/1942  ממכלן לאושויץ במשלוח IX/198  נרצח: תש"ב 194 באושויץ.
                                  5. מקס גולדברג. נולד: כ"ד אב תרפ"א 1921 באנטוורפן, בלגיה. 
                                          
נשלחה ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.
                                  5. הלן גולדברג. נולדה: ד' כסלו תרפ"ח 1927 באנטוורפן, בלגיה. 
                                          
נשלחה 31/07/1943 ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.
                                  5. ראובן גולדברג. נולד: ח' אייר תרצ"ג 1933 באנטוורפן, בלגיה. 
                                          
  נשלח 31/07/1943 ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/605 נרצח: תש"ג 1943 באושויץ.


                        
פסיה ברנבלוט. נולדה: תרנ"ב  1892 וורשה, פולין.  נפ': גטו וורשה.

                          4 יהודית ברנבלוט.   נולדה: 1894 י"ד אדר א' תרנ"ד וורשה, פולין.  
                                           נרצחה:
1940 ת"ש וורשה, פולין.

                                  + שמואל פייבל קליינלרער.  נולד: ו' תשרי תרנ"ד 1893.
                                        נרצח: 
1940  ת"ש וורשה, פולין.

                                   להמשך: ראה ענף - 2.     שם משפחה עיקרי נוסף בענף זה:  מילוטה.

                        
יעקב ברנבלוט.  נולד: י"ח אדר ב' תרנ"ז 1897וורשה, פולין.     ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                             נפ’:
1968 ט"ז תשרי תשכ"ט אנטוורפן, בלגיה.

                                   + רוז רוחמה בקר. נולדה: הב' תמוז תרס"ו 1906 דבלין, אירלנד. 
                                         חתונה: ז' ניסן תרפ"ה  1925 לידס, אנגליה.

                                         נפ’: ה' תמוז תשמ"ו  1985 אנטוורפן, בלגיה.

                                  להמשך: ראה ענף - 3.   שמות משפחה עיקריים בענף זה:  ברנבליט, וויסברג.
    
                         
בלומה ברנבלוט.  נולדה: ד' ניסן תרנ"ח 1898 וורשה, פולין. 
                                    
נשלחה 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.   נרצחה: 1942 תש"ב באושויץ, פולין.

                                  + שלמה   לייב סלומוןירוחמזון. נולד: 1901 ט' חשון תשס"ב קוטנו, פולין.          ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                          נפ’:
1976 י"ב אב תשל"ו  אנטוורפן, בלגיה.

                                        נשלח 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.  שרד.
                                5. חיה הלן ירוחמזון נולדה: ה' חשון תרפ"ה 1926 באנטוורפן, בלגיה.
                                         
נשלחה 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצחה: תש"ב  1942באושויץ, פולין.
                                5. אלברט פוטש ירוחמזון. נולד: י"א תשרי תרצ"א 1940 באנטוורפן, בלגיה.
                                       
נשלח 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.

                                   + אישה שניה של שלמה ירוחמסון: רג'ין צוקרקורן. נולדה: ד' תשרי תרע"ב.
                                         נישואים: אנטוורפן, בלגיה.
                                         נפ':
אנטוורפן, בלגיה.            
     
                   
אלקה ברנבלוט. נולדה:  1900 כ"ז אייר תר"סוורשה, פולין.    ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                    
נשלחה 30/06/1944 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצחה: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.

                                  + חנוך זקס.   נולד: כ"ו אדר תרנ"ט זבירצי, פולין.
                                            חתונה:
1938  אנטוורפן, בלגיה. 
                                          
נשלח 9/09/1942 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: 1942 תש"ב אושויץ, פולין.
                                
5. אלברט זקס. נולד: י"א אב תרצ"ח 1938 אנטוורפן, בלגיה. 
                                     
נשלח 30/06/1944 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.
 

                     רחל ברנבלוט. נולדה:  וורשה, פולין. 

                               נרצחה: 1940 בגטו וורשה, פולין.

                             + הרש צבי ליסטוונד.  (בן של מנדל וצביה מוזלמן).
                                   נישואים: כ' שבט תרס"ז 1907 וורשה, פולין.
                                5.
יצחק ליסטוונד. נולד:  י"ג תשרי תרפ"ד וורשה, פולין.
                                         שרד את השואה.
                               5. יצחק ליסטוונד. נולד:  י"ג תשרי תרפ"ד וורשה, פולין.
                                       נרצח: י"ב כסלו תש"ג במאיידאנק, פולין.


                .  מרים ברנבלוט.  נולדה: י"א אייר תרי"ט 1859 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 818].

                        נפ': כ' טבת תרצ"ו 1936 וורשה פולין. ‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 86, 26, #19].
                          + בנימין חיים וויצנבליט
                               נישואים: כ"ח כסלו תרמ"ד 1883 וורשה, פולין.
                               נפ': כ"ט תמוז תרנ"ה 1895 וורשה, פולין.
‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה:49, 5, #32].
                         


               .  שמואל ברנבלוט.  נולד: ה' אייר תרכ"א 1861 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 819].   
                            + שמחה/סימה פרדייר.                                                                     לפרטים: ראה ענף
- 4. 


               .  אהרון ברנבלוט.  נולד: א' שבט תרכ"ד 1864 וורשה,פולין.    ‏[מקור:  jri-pl Film 689553 1864 B 820].
                               נפ' : י"ח חשוון תר"פ 1919,  ורשה , פולין.
‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 88, 4, #6].
                                 + רחל לאה כץ . נולדה: בערך 1870. (בת שלמה זלמן).               

                                      נישואים:  ז' כסלו תרנ"א 1890, וורשה, פולין.
                                    נפ': ז' אדר תרנ"ג  , 1893 בוורשה, פולין.  
‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 41, 12, #41R].             לפרטים: ראה ענף - 5.

            + נישואים שניים של אברהם ברנבלוט: גיטל פידלזיט (באומל).  נולדה: בערך 1850.  אלמנה.

                   נישואים: י"ג חשון תרנ"ו  1895 וורשה, פולין  [מקור:  Jri-pl PSA M # 80].

                   נפ': כ"ה תשרי תרס"ג 1902 וורשה, פולין.2.
משה ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ה 1835 וורשה, פולין.
          
גר בקלץ, נפטר אחרי 1912.  
  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].

     + חנה פייגה שטרונסמן (? שוארצמן).
                חתונה: י"ט אלול תרמ"ט בקלץ, פולין.
               נפטרה: לפני תרע"ב 1912 בקלץ.  
   ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].

              

    3. דוד ברנבלוט.  נולד: ג' טבת תרט"ז 1855 וורשה, פולין. 
    3. גיטלה ברנבלוט.  נולדה: תרכ"א 1861 וורשה, פולין. 
              נפ’: כ"ה אלול תרפ"
ט 1929 לודז, פולין.
              +
יחיאל
שפילמן.  נולד: כ"ד אדר תרכ"א  1861 אוסטרוב, פולין.
                  חתונה: י"ט אלול תרמ"א בקלץ, פולין.
                  נפ': לפני 1919 לודז, פולין.

          4. דוד שפילמן.  נולד: ד' כסלו תרנ"ד 1893 קלץ, פולין.   

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

           +   גיטלה לאה מילר.
                    חתונה: תרע"ט 2019 לודז, פולין.

                 ? נרצחה: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

                5. ברכה שפילמן.  נולדה: כ"ג ניסן תר"פ 1920 וורשה פולין.
                       נהרגה:  גטו לודז, פולין.
                5. חנה שפילמן.  נולדה: ט"ו אלול תרפ"ב 1922 וורשה פולין.
                       נהרגה:  גטו לודז, פולין.
                5. יחיאל שפילמן.  נולד: י"ב שבט תרפ"ד 1924 וורשה פולין.
                       נהרג:  גטו לודז, פולין.

          4. שמואל שפילמן.  נולד: תרס"ב 1902 קלץ, פולין.   

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

  


    3. אברהם ברנבלוט.  נולד: בערך תרכ"ג 1863 וורשה, פולין.
                     נפ’: י"ד אייר תרצ"ט
1939  בלונדון, אנגליה. 
[מקור:  מציבה בי"ע אדמונטון U , 16 , #52].מקס & רג'ינה ברנבלוט

            +  שרה אטה פינטקובסקי. נולדה: בערך תרכ"ו 1866 בקלץ, פולין.
                 חתונה: ט' ניסן תרמ"ו
1886 בלובלין, פולין.
                 נפ': ל' אדר א' תרפז
1927 בלונדון, אנגליה. [מקור: מציבה בי"ע אדמונטון R, 29 #30].

                           להמשך: ראה ענף
- 6.           

                                שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: אברהמס, ברוק, כהן.

     3. ילדה ללא שם. נולדה ונפטרה תרכ"ה 1865 בורשה, פולין

     3. לאה ברנבלוט. נולדה: תר"ל 1870 בקלץ, פולין
           + ראובן איציק אורנבאוך. נולד: תרכ"ד 1864.
                   חתונה: תר"נ 1890 קלץ, פולין.
                   נפ': תרנ"ב 1892 שידלוביץ, פולין.

     3. איציק ברנבלוט. נולד: תרל"ב 1872 בקלץ, פולין.
          + סימה שנידרמן. נולדה: תרל"ו 1876 בקרומולוב, פולין.
                חתונה: י"ז אדר ב' תרנ"ז 1897 קרומלוב, פולין

2. פרינדלה ברנבלוט. נולדה: תר"ג 1843 בקלץ, פולין.
        + אפרים לייב קולקוב נולד: ט' אדר תר"ד 1844 ווידאווה, פולין.  (בן הלל).
                   חתונה: ד' אב תרכ"ג 1863 ורשה, פולין
 
 

2. בצלאל ברנבלוט. נולד: תר"ח 1848 וורשה, פולין.
      נפ': ט' שבט תרצ"ב 1932 לודז, פולין.
     + רחל וולף. נולדה: תרט"ז רדגושץ, פולין.  (בת פישל וחיה שרה וולף).
          נפ': י"ז אדר א' תרע"ו 1916 אלכסנדרוב, פולין.
      3. חיה שרה ברנבלוט. נולדה: תרל"ח 1878 אלקסנדרוב, פולין.
              + יוחנן אליאס גולדשטין. נולד: תרל"ו 1876 אלכסנדרוב, פולין.  (בן ישראל איציק וחיה פייגה סלע).
                    נישואים: ה' ניסן תרס"א 1901 לודז, פולין.
      3. שמואל ברנבלוט. נולד: תרמ"א 1881 נךוטי, פולין.
            + רבקה לטקה. נולדה: תרל"ח 1878 צ'סטובוכה, פולין.  (בת משה ויהודית שינפר).
                 נישואים: י"ב סיון תרס"ד 1904 לודז, פולין.
      3. שיינדלה לאה ברנבלוט. נולדה: כ"ד חשון תרמ"ז 1886 רדוגורץ, פולין.
      3. מרים ברנבלוט. נולדה: תרנ"א 1891 רדוגורץ, פולין.
             4. איציק ברנבלוט. נולד : ט' תמוז תרנ"א 1911 לודז, פולין.
      3. ברנדה ברנבלוט. נולדה: י"ד טבת תרנ"ב 1892 רדוגורץ, פולין.
      3. דוד ברנבלוט. נולד תרנ"ה 1895 בלוטי, פולין.
             נפ': י"ג ניסן תרנ"ה בלוטי, פולין.

2. רבקה ברנבלוט. נולדה: תר"ו 1846 וורשה, פולין.
        + אברהם סירוקה.
     3. חיה צילה סירוקה.  נולדה: וורשה, פולין.
             + דוד שפיר. (בן שלמה וטובה).
         נישואים: ח' שבט תרנ"ח 1898 וורשה, פולין.
        4. אברהם שפיר. נולד: כ"ב תשרי תרס"א 1900 וורשה, פולין.
     3. אסתר מלכה ברנבלוט. נולדה: וורשה, פולין.
           + שמואל משה קצור.
                נישואים: ט"ז שבט תרס"ו 1906 וורשה, פולין.
      3. פרידה ברנבלוט. נולדה: וורשה, פולין.
             נפ': כ"א תמוז תרכ"ט וורשה, פולין.

2. פרימט ברנבלוט. נולדה: תר"ח 1848 וורשה, פולין.
      + וולף, זאב בלסם. נולד: תר"ו 1846.
     3. שרה איטה בלסם. נולדה:כ"ו טבת תר"מ 1880 וורשה, פולין.
         + שעיה נדלוויז.        
               נישואים: כ' אדר א תרנ"ז 1897 וורשה, פולין.
       4. אלקה נדלוויז. נולדה: כ"א אדר א' תר"ס 1900 וורשה, פולין.
    3. מרים בלסם. נולדה: כ"ד שבט תרמ"ב 1882 וורשה, פולין.
           + הלל ברלינסקי.
         נישואים: תר"ד 1904 וורשה, פולין.
     3. רבקה ברנבלוט. נולדה: י"א אדר ב' תרמ"ו 1886 וורשה, פולין.
     3. רצה ברנבלוט. נולדה:  כ"ה סיון תרמ"ט וורשה, פולין.

2. שמואל ברנבלוט. נולד: ל' כסלו תרט"ו 1854 וורשה, פולין.

2. יעקב שלמה ברנבלוט. נולד: י"ב כסלו תר"כ 1859 וורשה, פולין.
     נפ': כ"ג ניסן תרצ"א 1931 לודז, פולין.
       + חנה בינר/בינדר. נולדה: ט"ו אדר ב' תרכ"ב 1862 קונסטנטינוב, פולין. (בת הירש ןמרסה קלישר).
            נישואים: לודז, פוךחין.  נרשמו: תרס"ב 1902 לודז, פולין.
            ? נרצחה: תש"ב 1942 גטו-לודז, פולין.
     3. קריינדלה ברנבלוט. נולדה: ט"ו שבט תרמ"ו 1886 רודוגורץ, פולין.
          + שמרק סנדיק.
         4. איציק סנדיק. נולד: י' ניסן תרס"ו  1906 לודז, פולין.
         4. דוד סינדיק. נולד: ה' טבת תרע"א 1911 לודז, פולין.
                נפ': כ"ב תמוז תרע"ז 1917 לודז, פולין.
         4. מאשה סינדיק. נולדה: א' תמוז תרע"ג 1913 לודז, פולין.
              נפ': כ"ג תמוז תרע"ז 1917 לודז, פולין.
     3. רבקה ברנבלוט. נולדה: תרמ"ט 1889 לודז, פולין.
          נפ': ח' תשרי תרנ"ב ;1891 לודז, פולין.
     3. שרה ברנבלוט. נולדה: כ"א טבת תרנ"א 1891 לודז, פולין.
           ? נרצחה: תש"ב 1942 גטו לודז, פולין.
         + מרדכי גדי.
     3. הירש צבי ברנבלוט. נולד: י"ט כסלו תרנ"ו 1895 לודז, פולין.
           נרצח: תש"ד . נשלח 1944 במשלוח 20 מגטו-לודז, פולין.
            + בינה/ רינה מאשה הרצברג. נולדה:  תרנ"ז 1897 בז'זינה, פולין.
                  נישואים: ו' תמוז תר"פ 1920 לודז, פולין.
                  נרצחה: 1944. נשלחה 1944 במשלוח 20 מגטו-לודז.
         4. חוה ברנבלוט. נולדה: תרפ"א 1921 לודז, פולין.
                נפ': ה' סיון תש"א 1941 לודז, פולין.
         4. אברהם ברנבלוט. נולד: ט"ו אדר ב' תרפ"ב 1921 לודז, פולין
                נרצח: תש"ד.  נשלח 1944 במשלוח 20 מגטו-לודז.
         4. קרינדלה ברנבלוט. נולדה: תשרי תר"צ 1930 לודז, פולין.
               נפ':
י"ג ניסן תרצ"ב 1932 לודז, פולין.
         4. יעקב שלמה ברנבלוט. נולד: תשרי תרצ"ב לודז, פולין.
              נפ': א' סיון תרצ"ד 1934 לודז, פולין. 

   3. ברכה ברנבלוט. נולדה: כ"ט אלול תרנ"ה 1895 לודז, פולין.
   3. רחל ברנבלוט. נולדה:  תרנ"ו 1896 לודז, פולין.
   3. מאשה ברנבלוט. נולדה: כ"ד תשרי תרנ"ח 1897 רדוגורץ, פולין.
   3. אלקה ברנבלוט. נולדה: י"ד אדר ב' תרס"ב 1902 וורשה, פולין.
   3. אסתר מלכה ברנבלוט. נולדה: כ"ז ניסן תרס"ד 1904 לודז, פולין.
         נרצחה: תש"ד 1944 גטו-לודז, פולין.

 הוכן ע"י: שמואל קהתי


  שלח לנו הודעה !                                      

רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il