עץ המשפחה - בּרנבּלוּט

Created: August 18, 2003.
Updated:2/02/2021, 
Oct. 25, 2007, June 26, 2005.
                                                                                                                       

 

 

לשמחתי, סוף סוף, ביוני 2005 מצאתי מסמכים מוורשה ולובלין ובהם מצאתי לראשונה את הקשרים המשפחתיים המדוייקים בין שלושת ענפי המשפחה שהיו ידועים עד אז (אנטוורפן, לונדון ופריס). בכך נמצא הקשר שנישכח עם הזמן, ואותו חיפשנו כול כך הרבה שנים.
כמו-כן מצאנו לראשונה את שמותם של אבי המשפחה: יצחק ואלקה.

עץ המשפחה המוצג בהמשך הוא על פי מה שמראים המסמכים, ביחד עם מה שסופר לי מפי בני המשפחה.

 

מובן השם בּרנבּלוּט הוא מגרמנית: ניצן של עץ אגס. יש משפחות ששינו את השם לבּרנבּלְיט ,אולי להתרחק מהמוצא הגרמני, או פשוט משיבוש השם ברוסית (האות U נשמעת ברוסית כמי האות I). לשם ברנבליט אין שום מובן.

כל יוצאי משפחת ברנבלוט הם כוהנים, ולכן אין כל קשר למשפחות ברנבלָט, שהם אינם כוהנים. מובן השם ברנבלָט הוא: עלה של אגס.

אשמח לשמוע מכל אחד, בין אם יש הערות, ובין אם יש הוספות ושינויים.


קצת מספרים: סך-הכל רשומים במשפחה כ- 450 איש, מתוכם כ- 150 ז"ל ב- 8 דורות.
  
                           שלח לי הודעה  שמואל קהתי     רעננה, ישראל.  

 


    ___ מספר הדור.

      !

     V

    1. יצחק ברנבלוט. נולד: בערך תקס"ה 1805.
          + אלקה
צ'טלוב. נולדה: בערך תש"ע
1810.

            שמואל ברנבלוט2. אברהם צבי הירש ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ד  1834וורשה, פולין.   
                   נפ’: 1914 תרע"ד וורשה, פולין.
                    + יהודית גולצ'אק (בת משה) . נולדה: בערך תק"צ 1830
.
                        נפטרה: ה' אלול תרנ"ב
1892 וורשה, פולין.    ‏[מקורות:מציבה,  jri-pl נישואים שניים של הבעל].

                   3. אסתר לאה ברנבלוט. נולדה: י"ח תשרי תרי"ד 1853 וורשה, פולין.  ‏[מקור: jri-pl Film # 689537 B # 79].
                  3.
משה ברנבלוט.  נולד: תרי"ח 1858 וורשה, פולין.    ‏[מקור: רשימות אנטוורפן].     תמונה----->
                           ברח מאנטוורפן, נתפס ונשלח לאושויץ מדראנסי, צרפת
, 30.6.1944 .
                        
 + חיה שרה שקרלט. נולדה: תרכ"ו.
                                    נפ’:
,1918 כ"ה מנחם-אב תרע"ח וורשה, פולין.

                        .   שמואל ברנבלוט.   נולד: 1887 ו' טבת תרמ"ח וורשה, פולין. 

                                  נשלח למחנות מאנטוורפן 10.10.1942, נרצח: 1942  אושויץ, פולין. 

                                  +רבקה פרידה הרשקוביץ.  נולדה: ה' טבת תרנ"ד  1893 אנטוורפן, בלגיה.

                                      חתונה: 1913 ד' אדר ב' תרע"ג אנטוורפן, בלגיה.  

                                      נפ’: 1988 י"א כסלו תשמ"ט קבוצת-יבנה, ישראל.

                                  להמשך: ראה ענף - 1    

                                   שמות משפחה עיקריים בענף זה: בנית, לבנדיגר, קהתי.

                         רבקה ברנבלוט.   נולדה: 1891 ג' אדר תרנ"א וורשה, פולין.   ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                      נפ’:
1938 תרצ"ח אנטוורפן, בלגיה.

                                    + יצחק גולדברג נולד: כ"ד אלול תרנ"ד 1894 בפיוטרקוב, פולין.  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                       נשלח ממכלן לאושויץ בטרנספורט XXI/603. נרצח: תש"ג 1943 באושויץ.
                                  5. הלן גולדברג. נולדה: ד' כסלו תרפ"ח 1927 באנטוורפן, בלגיה. 
                                          
נשלחה ממכלן לאושויץ בטרנספורט XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.
                                   5. הלן גולדברג. נולדה: ד' כסלו תרפ"ח 1927 באנטוורפן, בלגיה. 
                                          
נשלחה ממכלן לאושויץ בטרנספורט XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.

                         פסיה ברנבלוט. נולדה: תרנ"ב  1892 וורשה, פולין.  נפ': ?

                          4 יהודית ברנבלוט.   נולדה: 1892 תרנ"ב וורשה, פולין.   נרצחה: 1940 ת"ש וורשה, פולין.

                                  + שמואל פייבל קליינלרער.  נרצח:  1940  ת"ש וורשה, פולין.

                                   להמשך: ראה ענף - 2.     שם משפחה עיקרי נוסף בענף זה:  מילוטה.
                        
יעקב ברנבלוט.  נולד: 22/03/1897וורשה, פולין.     ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                             נפ’:
8/10/1968  אנטוורפן, בלגיה.

                                   + רוז רוחמה בקר. נולדה: 30/06/1900 דבלין, אירלנד. 
                                         חתונה:  1/04/1925לידס, אנגליה.

                                         נפ’: 28/11/1985 אנטוורפן, בלגיה.

                                  להמשך: ראה ענף - 3.   שמות משפחה עיקריים בענף זה:  ברנבליט, וויסברג.
                         
בלומה ברנבלוט.    נולדה: ד' ניסן תרנ"ח 1898 וורשה, פולין. 
                                   
נשלחה במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.   נרצחה: 1942 תש"ב באושויץ, פולין.

                                  + שלמה ירוחמזון. נולד: 1901 ט' חשון תשס"ב קוטנו, פולין.          ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                          נפ’:
1976 י"ב אב תשל"ו  אנטוורפן, בלגיה.

                                5. חיה הלן ירוחמזון נולדה: ה' חשון תרפ"ה 1926 באנטוורפן, בלגיה.
                                         
נשלחה במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצחה: תש"ב  1942באושויץ, פולין.
                                5. אלברט פוטש ירוחמזון. נולד: י"א תשרי תרצ"א 1940 באנטוורפן, בלגיה.
                                       
נשלח במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
                          אלקה ברנבלוט. נולדה:  1900 כ"ז אייר תר"סוורשה, פולין.    ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                    
נשלחה במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצחה: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.

                                  + חנוך זקס. חתונה: 1938  אנטוורפן, בלגיה. 
                                     
נשלח במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.
                                
5. אלברט זקס. נולד: י"א אב תרצ"ח 1938 אנטוורפן, בלגיה. 
                                     
נשלח במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. נרצח: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.
 

                  .  מרים ברנבלוט.  נולדה:  15/05/1859 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 818].

                         + בנימין חיים וויצנבליט.
                  .  שמואל ברנבלוט.  נולד: 15/04/1861 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 819].   
                            + שמחה פרדר.                                                                     לפרטים: ראה ענף
- 4. 
                 
.  אהרון ברנבלוט.  נולד: א' שבט תרכ"ד 1864 וורשה,פולין.    ‏[מקור: 
jri-pl Film 689553 1864 B 820].
                               נפ' : י"ח חשוון תר"פ 1919,  ורשה , פולין. 
                                 + רחל לאה (בת שלמה זלמן) כץ . נולדה: בערך 1870.                        לפרטים: ראה ענף
- 5. 

                                      נישואים:  ז' כסלו תרנ"א 1890, וורשה, פולין.
                                    נפ': ז' אדר תרנ"ג  , 1893 בוורשה, פולין.               

            + נישואים שניים של אברהם ברנבלוט: גיטל פידלזיט (באומל).  נולדה: בערך 1850.  אלמנה.

                    [מקור:  Jri-pl PSA M # 80].


                 
.  אלחנן ברנבלוט.  נולד:ט' אייר תרס"ח 1908 וורשה,פולין.  

                              נפטר: כ"ג שבט תשמ"א 1981 בניו-יורק, ארה"ב.
                             + אסתר רבקה. נולדה: כ"ה כסלו תרס"ח 1907 .
                                  נפ': י"א חשון תשי"ט 1958 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.


+ נישואים שניים של אלחנן ברנבלוט:הלן שלומוביץ. נפ': ארה"ב.2.
משה ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ה 1835 וורשה, פולין.
          
גר בקלץ, נפטר אחרי 1912.  
  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].

     + חנה פייגה שטרונסמן (? שוארצמן).
                חתונה: י"ט אלול תרמ"ט בקלץ, פולין.
               נפטרה: לפני תרע"ב 1912 בקלץ.  
   ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].

              

    3. גיטלה ברנבלוט.  נולדה: תרכ"א 1861 וורשה, פולין. 
              נפ’: כ"ה אלול תרפ"
ט 1929 לודז, פולין.
              +
יחיאל
שפילמן.  נולד: כ"ד אדר תרכ"א  1861 אוסטרוב, פולין.
                  חתונה: י"ט אלול תרמ"א בקלץ, פולין.

          4. דוד שפילמן.  נולד: ד' כסלו תרנ"ד 1893 קלץ, פולין.   

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

           +   גיטלה לאה מילר.
                    חתונה: תרע"ט 2019 לודז, פולין.

                 ? נרצחה: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

          4. שמואל שפילמן.  נולד: תרס"ב 1902 קלץ, פולין.   

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.

  


    3. אברהם ברנבלוט.  נולד: בערך תרכ"ג 1863 וורשה, פולין.  נפ’: י"ד אייר תרצ"ט 1939  בלונדון, אנגליה.מקס & רג'ינה ברנבלוט

            +  שרה אטה פינטקובסקי. נולדה: בערך תרכ"ו 1866 בקלץ, פולין.
                 חתונה: ט' ניסן תרמ"ו
1886 בלובלין, פולין.
                 נפ': ל' אדר א' תרפז
1927 בלונדון, אנגליה.


                           להמשך: ראה ענף - 6.           

                                שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: אברהמס, ברוק, כהן.

     3. ילדה ללא שם. נולדה ונפטרה תרכ"ה 1865 בורשה, פולין

     3. לאה ברנבלוט. נולדה: תר"ל 1870 בקלץ, פולין
           + ראובן איציק אורבך
                   חתונה: תר"נ 1890 קלץ, פולין
                   נפ': תרנ"ב 1892 שידלוביץ, פולין

     3. איציק ברנבלוט. נולד: תרל"ב 1872 בקלץ, פולין
          + סימה שנידרמן. נולדה: תרל"ו 1876 בקרומולוב, פולין.
                חתונה: י"ז אדר ב' תרנ"ז 1897 קרומלוב, פולין

2. פרינדלה ברנבלוט. נולדה: תר"ג 1843 בקלץ, פולין
        + אפרים לייב קולקוב נולד: ט' אדר תר"ד 1844 ווידאווה, פולין
                   חתונה: ד' אב תרכ"ג 1863 ורשה, פולין
 

2. שמואל ברנבלוט. נולד: ל' כסלו תרט"ו 1854 בורשה, פולין

2. יעקב ברנבלוט. נולד: י"ב כסלו תר"כ 1859 בורשה, פולין
       + חנה בינר. נולדה: ט"ו אדר ב' תרכ"ב קונסטנטינוב, פולין
            ? נרצחה: תש"ב 1942 גטו לודז, פולין

     3. שרה ברנבלוט. נולדה: כ"א טבת תרנ"א 1891 בלודז, פולין
       ? נ
רצחה: תש"ב 1942 גטו לודז, פולין
           + מרדכי גדי

     3. הרש ברנבלוט. נולדה: י"ט כסלו תרנ"ו 1895 בלודז, פולין
       ?  נרצח: תש"ב 1942 גטו לודז, פולין

     3. רחל ברנבלוט. נולדה: תרנ"ו 1896 בקלץ, פולין

     3. אסתר מלכה ברנבלוט. נולדה: כז ניסן תרס"ד 1904 בלודז, פולין
             ? נ    רצחה: תש"ב 1942 גטו לודז, פולין


  שלח לנו הודעה !                                      

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il