משפחת הרשקוביץ
מקור: לודז, פולין

Created: 8/01/2006
 הוכן ע"י שמואל קהתי                            נשמח לשמוע ממך
           רעננה, ישראל.

 

סיפור בניית עץ המשפחה.
זה היה ב 7 באוקטובר 1997 (ו' תשרי תשנ"ח) כאשר מצאתי בספר הדינים 'שולחן ערוך' בבית של ההורים שלי רישום דהוי בעיפרון: "לע"נ שמואל מנחם מנדל בן דוד נפ' י"ט טבת נקבר כ' טבת". (הוא היה אביה של סבתי ז"ל). זו היתה התגלית לה ייחלנו כל כך הרבה שנים
; זו היתה הפעם הראשונה בה נודע לנו שמו של הסבא
דוד. מכאן החלה ההצלחה באיתור שורשי המשפחה.

פניתי לארכיון באנטוורפן ובאוגוסט 1988 קיבלתי העתק של תעודת הפטירה של שמואל מנחם מנדל, בה היו רשומים גם שמות הוריו חיים דוד ופרידה רבקה.
בינואר 1999 ביקרתי בבית העלמין של יהודי אנטוורפן (בפוטה שבהולנד) וזיהיתי  מספר קברים של משפחת הרשקוביץ וביניהם גם מצבתו המהודרת של מנחם מנדל ז"ל. לפרטים נוספים ותמונות על מנחם מנדל ז"ל, קליק כאן.

מצויד בכל הפרטים האלו ערכתי חיפושים ברישומים ההולכים וניבנים באינטרנט ע"י אירגון jri-pl שמטרתו רישום כל המסמכים הקיימים בארכיונים בפולין של לידות, נישואים ופטירה של יהודי פולין. ידוע על 27 ארכיונים כאלו והרישומים בפולין החלו בסביבות 1810. מצאתי את תעודת הנישואים של חיים דוד ופרידה רבקה מיום 23 באפריל 1849, ועד כה מצאתי 9 ילדים שלהם החל משנת 1849 עד שנת 1872, כולם נולדו בלודז'.
בנוסף, מצאתי שחיים דוד התחתן בשנית עם
רבקה לוברניצקי (לבית מנדלסון) ב- 20 באוגוסט 1874 לאחר שפרידה רבקה נפטרה. מנישואים אלו מצאתי עוד שלושה ילדים, כולם נולדו בזגירש. בסך-הכל מצאתי 12 ילדים מהם מצאתי שישה שנפטרו בילדותם, וחמישה שנישאו אך קורותיהם וקורות משפחותיהם לא נודעו לנו עד היום. רק מהשניים הנותרים ידוע לנו על חלק מצאצאיהם כפי שמפורט בענפים 1,2, ו-3.
מתעודת הנישואים נודע לי לראשונה גם שמות הוריו של חיים דוד:
מנדל ושיינדל. על פי מידע זה זיהיתי עוד בן אחד, יעקב אליאס, שגם עליו לא הצלחתי עד כה למצוא שום מידע נוסף.

לכן, למרות שעל פניו נראה כאילו העץ הוא שלם, הסתכלות יותר מדוקדקת מגלה שעוד הרבה עבודה לפנינו.

פרטים על ענפים 1,2, ו -3, קיבלתי ואספתי בעזרת רבים מבני המשפחה, ותודתי לכולם על העזרה והסבלנות.

שמואל קהתי.

   מקורות: העתק תעודות רישום (לידה, נישואים ופטירה) מפולין באמצעות jri-pl.
                ספר רישום של תושבי לודז. (Book of Residences)
                העתק תעודות רישום מאנטוורפן , בלגיה.

 
1
מנדל הרשקוביץ. [jri-pl]          נולד:  (בערך) 1803. נפ' לפני 1855.   פרטים נוספים אינם ידועים.
        +  שיינדל ז'לזניסקי . [jri-pl]   נולדה: (בערך) 1805.  נפ' לפני 1854.
      2.
חיים יואכים דוד הרשקוביץ . נולד: (בערך) 1830 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.         נפט' בלודז', פולין לפי 1900.
         + פרידה רבקה פריינד. [jri-pl]    נולדה: (בערך) 1833 בווידאוה, פולין.
               נשואין: 23 אפריל 1849  בזדונסקה וולה, פולין.
[jri-pl]
               נפט': 20 מרץ 1874.  בלודז', פולין.   [jri-pl]
 
         3 
ישראל זלמן הרשקוביץ. נולד:  15 אפריל 1849 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [BoR]
                 נפט': 30 ספטמבר 1911.  בלודז', פולין.  
 [BoR]
                +  איידל עדה שוטן. נולדה:  18 דצמבר 1845 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.   
 [jri-pl]
                          נפט': 13 דצמבר 1920.  בלודז', פולין.   
 [BoR]
                  4
הינדה הרשקוביץ. נולדה:  29 מאי 1869 בלודז', פולין.   [jri-pl]     נפט': 17 נובמבר 1869.  בלודז', פולין.    [jri-pl]
                  4
חנוך הרשקוביץ. נולד:  18 אוגוסט 1870 בלודז', פולין.    [jri-pl]          קורות המשפחה אינם ידועים.
                     + אלטה פריינד. נולדה:  1871 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.   נישואין: 13 ינואר 1890 בלודז', פולין.
 [jri-pl]
                      5.
הינדה גיטל הרשקוביץ. נולדה: 16 בינואר 1896 בלודז, פולין.        [BoR]  
                      5. חיים דוד הרשקוביץ.     נולד:  7 ביולי 1905 בלודז, פולין.        [BoR]        
                 4
פרידה רבקה הרשקוביץ. נולדה:  15 ינואר 1876 בלודז', פולין.   [jri-pl]        קורות המשפחה אינם ידועים.  
                      + יעקב אהרון
קופרמן.                                                                              
                  4 
מנחם מנדל הרשקוביץ. נולד:  25 ינואר 1878 בלודז', פולין.  [jri-pl]      ראה המשך בענף 1
                          נפט': 1966.  בקיבוץ-חולדה, ישראל.
                     +  צילה צירלה שלמוביץ. נולדה:  21 ינואר 1880 ביישוב, פולין.   נישואין: (בערך)  1907 בלודז', פולין.
                             נפט': 1936.  בקיבוץ-חולדה, ישראל.
                  4
נחמיה הרשקוביץ. נולד:  14 אוקטובר 1883 בלודז, פולין.  [jri-pl]        ראה המשך בענף 2
                                               נפט': יולי 1944.  באושויץ, פולין.
                     + פרידמן נחה יוכט . נולדה:  23 ספטמבר 1882 בפולין.
 [BoR] נישואין: (בערך)  1907 בלודז, פולין.
                               נפט': 1944 באושויץ, פולין.
                   4
שרה הרשקוביץ. נולדה:  22 מאי 1889 בלודז', פולין.    [BoR]              קורותיה אינם ידועים.
 
        3
שיינדל הרשקוביץ. נולדה:  20 מרץ 1854 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.   [jri-pl]
                                     
 נפט': 9 אפריל 1854.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  [jri-pl]
         3
מנדל הרשקוביץ. נולד:  25 יוני 1855 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [jri-pl]
                                    
נפט': 20 ספטמבר 1855.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.     [jri-pl]
         3
בערעק הירש צבי הרשקוביץ. נולד:  12 נובמבר 1858 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.     [jri-pl]     
                נפטר: תש"א 1941 פריס, צרפת.                                                                     ראה המשך בענף 3
               + פסה. נפט': 1877  בלוטומיירסק, פולין.     
[jri-pl]
                אישתו השניה של בערעק:  זיסלה חומה כהנא- קופר.
                      נולדה:  (בערך)  1852 בנובה-מייסטו, פולין.  [BoR]    נישואין: 8 מרץ 1893 בלודז', פולין.  
 [jri-pl]
                  4
יעקב חנוך הרשקוביץ.  נולד:  18 יולי 1879 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                     + יוכבד אוזרוביץ .  נולדה:  20 ינואר 1875 בלודז', פולין. [BoR]  
                                                נישואין: 25 אוקטובר 1899 בלודז', פולין.  
 [jri-pl]
                         5.
חיים דוד הרשקוביץ. נולד: 29 בספטמבר 1900 בלודז, פולין.    [jri-pl]
                         5.
פייבוש מכל הרשקוביץ. נולד: 27 בדצמבר 1902 בלודז, פולין.    [BoR]
                         5. בלימה איטה הרשקוביץ. נולדה: 23 במאי 1905 בלודז, פולין.    [BoR]
                         5. מרדכי מנדל מקס הרשקוביץ. נולד: 14 באוקטובר 1908 בלודז, פולין.    [BoR]
            3
משה יעקב הרשקוביץ. נולד:  18 מאי 1862 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [jri-pl]
                                              
נפט': 30 נובמבר 1891.  בלודז', פולין.     [jri-pl]
                + שרה פייבושוק.    
 [jri-pl].      כנראה שלא היו ילדים.
            3
שרה הרשקוביץ.   נולדה:  (בערך)  1862 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  
                                         נפט': 20 יוני 1865.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  
 [jri-pl]

            3
שמואל מנחם מנדל הרשקוביץ. נולד:  19 אוקטובר 1863 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  [jri-pl]     ראה המשך בענף 4
                     
נפט': 29 דצמבר 1912.  באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
               +  מרים לאה מריה לואיזה מייזל. נולדה:  14 מאי 1871   בKarwacz, near Przasnysz, Poland.
                         נישואין: 23 יולי 1888 בלודז', פולין.  
 [jri-pl]               נפט': 1942.  בשואה.
                  4 י
וסף יעקב הרשקוביץ. נולד:  30 ספטמבר 1889 בלודז', פולין.  [jri-pl]         נפט': 1942.
                     + פרידה.
                  4
רבקה פרידה הרשקוביץ. נולדה:  14 דצמבר 1893 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
                          נפט': 11 דצמבר 1988.  בקבוצת-יבנה, ישראל.
                     + שמואל
ברנבלוט. נולד:  1 ינואר 1887 בורשה ,פולין. נישואין: 13 מרץ 1913 באנטוורפן, בלגיה.
                         נפט': 1942.  באושויץ פולין.
                  4
אסתר אנה הרשקוביץ. נולדה:  28 מאי 1895 באנטוורפן, בלגיה.[בלגיה]    נפט': 23 ספטמבר 1943  באושויץ פולין.
                      + איזידור ישראל
ראבשטין. נולד:  1897. נשואין באנטוורפן, בלגיה.    נפט': 1942.
                  4
ג'ין ז'אנט הרשקוביץ. נולדה:  30 ספטמבר 1896 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]  נפט': 1970.  בריו-דז'ינרו, ברזיל.
                      +  אדולף אברהם
מרינובר. נולד:  7 Feb 1892 בורשה ,פולין.     נפט': בריו-דז'ינרו, ברזיל.
                  4
משולם סלומון הרשקוביץ. נולד:  1 יולי 1898 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]   נפט': מאי 1944.  בקובנה ליטא.
                      + אסתר אליאן. נשואין באנטוורפן, בלגיה.
                  4
מוריס משה מרכוס הרשקוביץ. נולד: 26 ינואר 1903 באנטוורפן, בלגיה.  [בלגיה]
                      
 נפטר: 5 דצמבר 1984.  בדנאידן, פלורידה, ארה"ב.
                     +  עלי אסתר מלכה זוסקינד. נולדה בפילזנו, פולין. נישואין: 19 פברואר 1924 באנטוורפן, בלגיה.
                               נפט': 31 אוגוסט 1997.  בדנאידן, פלורידה, ארה"ב.

            3
גיטל הרשקוביץ. נולדה:  10 יוני 1869 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                                     
נפט': 28 מרץ 1870 בלודז', פולין.     [jri-pl]
            3
שרה הרשקוביץ. נולדה: 15 ינואר 1872 בלודז, פולין.    [jri-pl]     קורות המשפחה אינם ידועים.
                +
גולדנקרנץ פישל .  נולד: 1873 ב- Ujazd, פולין.
                    נישואין: 8 באפריל 1896 בלודז, פולין. 
 [jri-pl]

            אשתו השניה של חיים דוד הרשקוביץ: רבקה לוברניצקי - מנדלסון .   [jri-pl]
                  נולדה:  20 אוקטובר 1839 בזגיירש, פולין. [BoR]      נישואין: 20 אוגוסט 1874 בלודז', פולין.     [jri-pl]
            3
שיינדל הרשקוביץ. נולדה:  21 יולי 1881 בזגיירש, פולין.     [jri-pl]         קורות המשפחה אינם ידועים.
               +  הרשל
מילשטין. נולד: (בערך)  1876 בפולין.     נישואין: 18 נובמבר 1899 בלודז', פולין.     [jri-pl]
            3
חנה לאה הרשקוביץ.     נולדה:  30 ינואר 1883 בזגיירש, פולין.     [jri-pl]    קורות המשפחה אינם ידועים.
               + חיים
רוזן. נולד: (בערך) 1874 בפולין.     נישואין: 29 נובמבר 1896 בלודז', פולין.    [jri-pl]
            3
איציק מאיר הרשקוביץ. נולד:  15 מאי 1883 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                                              
 נפט': 13 דצמבר 1887.  בלודז', פולין.   [jri-pl]

     2
יעקב אליאס הרשקוביץ. נולד:  9 ספטמבר 1835 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [jri-pl]     קורותיו אינם ידועים.


  שלח לנו הודעה ! 

הוכן ע"י: שמואל קהתי
ת.ד. 254, רעננה ,ישראל.
טלפון (+פקס): 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il