ענף 2  -  הולנדר, קפלנר, דורף

Created: Mar 2007.
Updated: 22/06/2021, 22.10.2020, 1/06/2020, 22/03/2020, 15/10/2019, 16/06/2019, 26/12/2017, 3/2/2017, 30/12/2016, 15/11/2016, 12/12/2015,
15/10/2015, 17/06/2015, 15/03/2015, 10/10/2014, 21/08/2014, 28/01/2014, 12/12/2013 2/12/2013, 20/11/2013, 12/10/2012, 23/02/2011, 28/01/2010, 19/10/2009, 23/08/2009, 27/10/2008, 8/07/2008, 27/01/2008, 12/01/2008, 18/11/2007, 28/09/2007, 17/07/2007,10/06/2007, 25/04/2007.

  שמואל קהתי    
     רעננה, ישראל. 
      

חזרה לדף ראשי משפחת הולנדר 

    ___ מספר הדור. 

      !

     V

3.  נפתלי ישראל הולנדר. נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצ'נה ,פולין.   [מקור: תעודת פטירה].
         נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 1937 באנטוורפן, בלגיה. 
 [מקור:מציבה (תמונה) , תעודת פטירה].
        + 
הלן הנה קפלנר. נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין.
             נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 1895 בפיווניצ'נה ,פולין.  
 [מקור:רישום נישואים].
              נפטרה כ"ח אלול תשכ"ו 1966 בקבוצת-יבנה, ישראל.  
 [מקור:מציבה (תמונה) , תעודת פטירה].
    4.
יעקב קפלנר. נולד: ט"ז שבט תרנ"ז 1897 בטרנוב, פולין.
            נשלח לאושויץ במשלוח
XV 23/10/1942 #457
            נפטר: י"ט חשון תש"ג 1942 באושויץ, פולין.
            + ליבה לוטה היידנשטין. נולדה: ג' אב תרנ"ט 1899 בפשמישל, פולין. 
                נישואים: בברלין, גרמניה.  נפטרה: ט"ז ניסן תשי"ח 1958 בלונדון, אנגליה.
        5.
דוד קפלנר. נולד: ב' טבת תרפ"ב 1922 בברלין, גרמניה.
                  נפטר: תמוז תשס"ה 2005 בירושלים, ישראל.
            + רבקה אדית.    מגורים: ירושלים, ישראל.   
מגורים: ירושלים, ישראל.
                 נולדה: י"ג כסלו תרפ"ה 1925 בדרסבורג, אוסטריה.
                 נישואים: ל' אדר א' תשי"ז 1957 בלונדון, אנגליה.
                  נפט': כ' שבט תש"פ 2020 ירושלים, ישראל.
            6.
שלמה קפלנרנולד: תשי"ט 1959 בלונדון, אנגליה. מגורים: ציריך, שוויץ.
                + אסתר חיה קניג. נולדה: בציריך, שוויץ.
                     נישואים: י"ז אדר ב' תשמ"ד 1984 בציריך, שוויץ.
                7.
נפתלי ישראל קפלנר. נולד: תשמ"ה 1985 בציריך, שוויץ.
                7.
נחום מנחם קפלנר.    נולד: תשמ"ו 1986 בציריך, שוויץ.
                7.
דבורה ליבה קפלנר.  נולדה: תשמ"ח 1987 בציריך, שוויץ.
                7.
חיים קפלנר.             נולד:  תש"נ  1990  בציריך, שוויץ.
                7.
מרים שפרה קפלנר. נולדה: תשנ"ג 1992 בציריך, שוויץ.
                7.
שרה קפלנר.            נולדה: תשנ"ו 1995 בציריך, שוויץ.
            6.
יעקב קפלנר. נולד: תשי"ט 1958 בלונדון, אנגליה.   מגורים: מונסי, נ"י, ארה"ב.
                + חנה דרייזל כהנא.  נולדה: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                     נישואים: ג' טבת תשמ"ה 1984 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
יהושע קפלנר.            נולד: תשמ"ט 1988 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
שרה ליבה קפלנר.    נולדה: תש"נ 1990 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
ברכה אסתר קפלנר. נולדה: תשנ"ב 1992 במונסי, נ"י, ארה"ב.
            6.
שרה חנה קפלנר. נולדה: תש"כ 1960 בלונדון, אנגליה.  מגורים: ירושלים, ישראל.
                + יעקב מאיר
וידר. נולד: בציריך, שוויץ.
                     נישואים: ט' אדר א' תשמ"ט 1989 בירושלים, ישראל.
                7.
יוסף זאב וידר. נולד: תש"נ  1990  בציריך, שוויץ.    מגורים: פסגת-זאב, ירושלים, ישראל.
                    + נועה דאובה. נולדה: תשנ"ג 1992 בישראל.
                         נישואים: א' תמוז תשע"ו 2016 בירושלים, ישראל.

                        8.  חיה נעמי וידר. נולדה: תשע"ח 2018 בירושלים, ישראל.
                        8.  אביגיל וידר.    נולדה: תשע"ט 2019 בירושלים, ישראל.
                        8.  דוד מרדכי וידר. נולד: תשפ"א 2021 בירושלים, ישראל.
                7. אברהם דב וידר. נולד: תשנ"א 1991 בציריך, שוויץ.      מגורים: בני-ברק, ישראל.
                    + טובית גוטרמן. נולדה: תשנ"ו 1995 בישראל.
                         נישואים: י"א חשון תשע"ח 2017 בירושלים, ישראל.

                7. ליבה וידר.       נולדה: תשנ"ב 1992 בציריך, שוויץ.        מגורים: ירושלים, ישראל.
                    + שרגא פאבל וובר. נולד: תשנ"א 1991 בבלגיה.
                         נישואים: ט' אלול תשע"ו 2016 בירושלים, ישראל.

                        8.  נפתלי חיים וובר. נולד: תשע"ח 2018 בירושלים, ישראל.
                        8.  הדס גיטל וובר. נולדה: תשפ"א 2021 בירושלים, ישראל.
                7. יהודה וידר.       נולד: תשנ"ד 1993 בירושלים, ישראל.       מגורים: ירושלים, ישראל.
                    + לבא מינצברג.  נולדה: תשנ"ו 1996 בישראל.
                         נישואים: ל' חשון תשע"ט 2018 בירושלים, ישראל.

                7. שלמה זלמן וידר. נולד: תשנ"ה 1995  בירושלים, ישראל.    מגורים: בני-ברק, ישראל.
                     + מילכה גוטמן. נולדה: בני-ברק, ישראל.
                        נישואים: תש"פ 2020 בני-ברק, ישראל.
                7.
מלי וידר. נולדה: תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.            מגורים: בני-ברק, ישראל.
                      + זאב אינהורן. נולד: בני-ברק, ישראל.
                          
     נישואים: תשפ"א 2021 בני-ברק, ישראל.
                7. אסתר וידר.        נולדה: תשס"א 2000 בירושלים, ישראל.
                 7. משה וידר.         נולד: תשס"ב 2002 בירושלים, ישראל.
                 7. יצחק יונה וידר. נולד: תשס"ד 2004 בירושלים, ישראל.
                 
       5. צילה צפורה קפלנר.   מגורים: ירושלים, ישראל.
           
נולדה: תרפ"ז 1927 בברלין, גרמניה.
            נפט':  תרע"ו 2015, בירושלים, ישראל.   
            + שלום קרייון.  נישואים: בלונדון, אנגליה.
            6.
ליבה ליסה קרוון.                                         מגורים: ירושלים, ישראל.
               
נולדה: תשכ"ב 1962 בלונדון, אנגליה.
                + בן-ציון
עמרם. נולד בתל-אביב,  ישראל.
                     נישואים: תשמ"ד 1984 בלונדון, אנגליה.
                7.
דניאל שלום עמרם. נולד: תשמ"ז 1987 בלונדון, אנגליה.
                      +

          בעל שני של צילה צפורה קפלנר:      לאון אריה מילר.  נפטר: תש"נ 1990 בלונדון, אנגליה.
          בעל שלישי של צילה צפורה קפלנר: אברהם יעקב כץ.
              נישואים: תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל. נפטר: תמוז תש"ס 2000 בירושלים, ישראל.

   4. 
פרידה פרימט הולנדר. נולדה: י"ז סיון תרנ"ח 1898 בז'בנו, פולין. 
           נפטרה: ה' שבט תשמ"א 1981 בטורונטו, קנדה.
         + זאב וולף
דורף. נולד: ט' שבט תרנ"ו 1896 בביסקופיץ, פולין.
              נישואים: ח' אלול תרפ"א 1921 בדרזדן, גרמניה.
              נפטר: ט"ז חשון תשל"ב 1971 בטורונטו, קנדה.
       5.
צילי צפורה דורף. נולדה: כ"א סיון תרפ"ב 1922 בדרזדן, גרמניה.
             נפטרה ו' תשרי תשנ"ח 1997 בקבוצת-יבנה, ישראל.
          + אברהם צבי
קהתי נולד: כ"א כסלו תרע"ז 1916 בלונדון, אנגליה.
               נישואים: י"ג אייר תש"ו 1946 באנטורפן, בלגיה.
                נפ': כ"א כסלו תשע"ד 2013, בקבוצת יבנה.
          6.
שמואל יצחק קהתינולד: תש"ח 1948 בקבוצת-יבנה, ישראל. מגורים: רעננה, ישראל.
           + סימי עדית מאנן. נולדה: תש"ט 1948 בפריס, צרפת
              נישואים: ט"ו באב תש"ל 1970 בטורונטו, קנדה.
            7.
נדב זאב אריה קהתי. נולד כ"ט אייר תשל"ב 1972 בטורונטו, קנדה.  מגורים: עזריאל, ישראל.
               + דליה תרצה בארט. נולדה: תשל"ה 1974 בלידס, אנגליה.
                   נישואים: כ"ט אדר תשנ"ו 1996 ברעננה, ישראל.
               8.
שני חיה צילה קהתי.       נולדה: תשס"א 2001 ברעננה, ישראל.
               8.
חושן רבקה פייגה קהתי. נולדה: תשס"ג 2003 ברעננה, ישראל.
               8.
שבו מרדכי יצחק קהתי.  נולד:  תשס"ו 2005  בעזריאל, ישראל.
               8. יהל שלום קהתי.             נולד: תש"ע 2009 עזריאל, ישראל.
              
8. גבע אברהם קהתי.          נולד: תשע"ד 2014 עזריאל, ישראל. 
               8. כליל  אהדה קהתי.          נולדה: תשע"ט 2019 עזריאל, ישראל.

        7. מאירה שרה קהתי. נולדה: תשל"ד 1974 בטורונטו, קנדה.   מגורים: רעננה, ישראל.
               + גד
אליצור. נולד: תשל"ד 1973 בירושלים, ישראל.
                 נישואים: כ"ד טבת תשס"ג  2002 בגבעת-שמואל, רעננה.
               8.
שגיא יצחק אליצור.   נולד: תשס"ו 2005 ברעננה, ישראל.  תאומים
               8. הילה מרים אליצור.  נולדה: תשס"ו 2005 ברעננה, ישראל.
               8. שוהם שריה אליצור. נולדה: תשס"ז 2007 ברעננה, ישראל.
               8. ינון מרדכי אליצור. נולד: תשע"א 2011 ברעננה, ישראל.
               8. יערה הודיה אליצור. נולדה: תשע"ד 2014 ברעננה, ישראל.
            7. ליאורה רבקה קהתי. נולדה: תשל"ח 1978 בטורונטו, קנדה.  מגורים: תל-מונד, שיראל.
                  + דני שפר. נולד: תשל"א, 1971 בגבעתיים, ישראל.
                       נשואים:  י"ט טבת תשע"ג 2013 בגבעת-שמואל, ישראל.
               8.  מתן אברהם שפר. נולד: תשע"ד 201ד1 בגבעת-שמואל, ישראל. 
           7.
אריאל יחזקאל קהתי. נולד: תש"מ 1980 בטורונטו, קנדה.  מגורים: גבעת-שמואל, ישראל.
                      + דבורי ויט. נולדה: תשמ"ג 1983 בגבעתים, ישראל.
                          נישואים: ג' תמוז תשס"ח 2008 ברמת-גן, ישראל.
              
8. יאיר נתן קהתי.   נולד: תשע"א 2011 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. עדי קהתי.       נולדה: תשע"ג 2013 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. גילי קהתי.       נולדה: תשע"ז 2016 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. ישי אברהם קהתי. נולד: תש"פ 2020 גבעת-שמואל, ישראל.
            7. איתן אלישי קהתי.  נולד: תשמ"ט 1989 ברעננה, ישראל.   מגורים: פדואל, ישראל.
                  + קרן שורץ. נולדה: תש"ן 1990 בתל-אביב, ישראל.
                        נישואים: תשע"ג 2013 בחיספין, ישראל.  
                8.
הלל קהתי.  נולדה: תשע"ה 2015 פדואל, ישראל.
                8. שחר קהתי. נולדה: תשע"ח 2018 פדואל, ישראל. 
                8. נטע קהתי. נולדה: תשפ"א 2020 פדואל, ישראל.

         6. עמרם נפתלי קהתינולד: תש"י 1949 בקבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: בנימינה, ישראל.
          + רוית שלכטר. נולדה: תשי"ח 1958 בבנימינה, ישראל.
              נישואים: כ"ד סיון תשמ"ט 1989 בתל-אביב,  ישראל.
            7.
נועם קהתי. נולדה: תשנ"א 1991 ברמת-גן, ישראל.  מגורים: ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                + עוז שחורי.
                      נישואים: כ"ט אלול תשע"ט 2019 בישראל.
                 8. 
עלמא קמה שחורי.  נולדה: תש"פ 2020 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב. 

           7. מאור קהתי.  נולד: תשנ"ב 1992 ברמת-גן, ישראל.
        6.
מרים קהתי. נולדה: תשי"ב 1952 בקבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: ראשון-לציון, ישראל.
           + שמריהו
ריבקין. נולד: תשי"א 1951 בכפר-חבד, ישראל.
               נישואים: ה' ניסן תשל"ד 1974 בתל-אביב,  ישראל.
            7.
מירב ריבקין. נולדה: תשל"ה 1975 בראשון-לציון, ישראל. מגורים: מודיעין, ישראל.
             + אמיר
יעקובוביץ.  נישואים:  י"ט סיון תש"ס 2000  בראשון-לציון, ישראל.
               8.
פלג אהרון יעקובוביץ.  נולד: תשס"ב 2002 בראשון-לציון, ישראל.
               8.
אפיק פנחס יעקובוביץ. נולד: תשס"ג 2003 במודיעין, ישראל.
               8. אשד מנחם יעקובוביץ. נולד: תשס"ז  2007 במודיעין, ישראל.   
              
8. אלה חנה יעקובוביץ. נולדה: תשס"ט  2009 במודיעין, ישראל.
            7.
מאיר זאב ריבקיןנולד: תשל"ו 1976 בראשון-לציון, ישראל.  מגורים: מודיעין, ישראל.
                 + טל ליבוביץ. נולדה: תש"מ 1980 בראשון-לציון, ישראל.
                    נישואים: ז' תשרי תשס"ח 2007 בתל-אביב, ישראל.

               8.  מיקה ריבקין. נולדה: תש"ע 2010 מודיעין, ישראל.
               8.  עומר ריבקין. נולד: תשע"ג 2013 במודיעין, ישראל.
            7. מתן ריבקיןנולד: תש"מ 1980 בראשון-לציון, ישראל.   מגורים: ראש-צורים, ישראל.
             +  טליה כהן. נולדה: תשמ"ב 1981 בירושלים, ישראל.
                  נישואים: י"ז אייר תשס"ה 2005 באלעזר, ישראל.
                8.
תהילה חיה ריבקין. נולדה תשס"ו 2006 אפרת, ישראל.
                8. בת-יה אורי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל.   תאומות           
               
8. פליאה צילי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל. 
                8. נוה ישראל ריבקין. נולד: תשע"ד 2014 ראש-צורים, ישראל.           
                8. מעין פנינה ריבקין. נולדה: תשע"ז 2016 ראש-צורים, ישראל. 
           7. אפרת פרידה ריבקין. נולדה: תשמ"ה 1985 בראשון-לציון, ישראל.   מגורים: רחובות, ישראל
                    + צוריה
מורנולד: תשמ"ה 1985 ברחובות, ישראל.
                        נישואים: י"ב חשון תשס"ח 2007 ברחובות, ישראל.
                8. אבישג צילה מור. נולדה: תש"ע 2009, רחובות, ישראל.
                8. אדוה מור. נולדה: תשע"א 2011, רחובות, ישראל. 
                8. אלירז שמואל מור. נולד: תשע"ד 2013, רחובות, ישראל.
                8. אוריה מור. נולד: תשע"ו 2015, רחובות, ישראל.
                8. אמיתי מור. נולד: תש"פ 2020, רחובות, ישראל.
           7. יצחק שמואל ריבקין.  נולד:  תשנ"ד 1994 בראשון-לציון, ישראל.
     6. איתמר יעקב קהתי. נולד: תשט"ז 1957 בקבוצת-יבנה, ישראל.    מגורים: הושעיה, ישראל. 
           + יעל רונן. נולדה: תשכ"א 1960 בקבוצת-יבנה, ישראל.
               נישואים: י"ט סיון תש"מ 1980 בקבוצת-יבנה, ישראל.
            7.
עמית קהתי. נולד: תשמ"ג 1983 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים:חנתון, ישראל.
                            + תמר כלבי.
                                נישואים: כ"ו אב תשס"ט בקרית-אונו, ישראל
               
  8. עלמה קהתי. נולדה: תשע"א 2011 בקרית-אונו, ישראל.
                  8. מיה קהתי. נולדה: תשע"ד 2014 בחנתון, ישראל.
                  8. אלון קהתי. נולד: תשע"ז 2017 בחנתון, ישראל.  
            7.
ניצן קהתי. נולדה: תשמ"ה 1984 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: בנימינה, ישראל.
                   +עומר כהן.
נולד: תשמ"ד 1984 בהרצליה, ישראל.
                  נישואים: ה' כסלו תשע"ג 2012 בצפריה, ישראל.
                   8. עידו כהן. נולד: 2013 תשע"ד בצפריה, ישראל.

                   8. נועם כהן. נולדה: 2015 תשע"ה בצפריה, ישראל.
                   8. איתן כהן. נולד: 2016 תשע"ז בנימינה, ישראל.  
                   8. יאיר כהן. נולד: 2020 תש"פ בנימינה, ישראל.
          7. נטע קהתי.   נולד: תשמ"ז 1987 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: ירושלים, ישראל.
                 + יעל לינדנברג.
                       נישואים: י"ב אלול תשע"ד 2014, ירושלים, ישראל.
                  8. יונתן קהתי. נולד: תשע"ח 2017 בירושלים, ישראל.
                  8. דניאל קהתי. נולד: תש"פ 2020 בירושלים, ישראל.
            7. לוטם קהתי. נולד: תשנ"ג 1993 בקבוצת-יבנה, ישראל.
            7.
יובל צילה קהתי. נולדה: תשנ"ח 1998 בהושעיה, ישראל.
      5.
אדל דורף.   נולדה: י"ז אדר ב' תרפ"ד 1924 באנטוורפן, בלגיה.
                        נפטרה: כ"ו תשרי תשס"ט 2008
בטורונטו, קנדה.   
         + מנשה
מאנן. נולד: תרפ"ג 1923 בקושיצה, צכוסלובקיה.   מגורים: טורונטו, קנדה. 
            נישואים: י"ז כסלו תש"ח 1947 באנטוורפן, בלגיה.
         6.
ניקי נחא מלכה מאנן. נולדה: תש"ט 1949 באנטוורפן, בלגיה.   מגורים: טורונטו, קנדה.
            + ז'אק
הירשמן. נישואים: כ"א אב תש"ל 1970 בטורונטו, קנדה.   גרושים.
            7.
אביבה הירשמן. נולדה:תשל"ה 1975 בטורונטו, קנדה.  מגורים: ירושלים, ישראל.
                8.
אלישע אוריאל הירשמן.  נולד: תשע"ד 2014, בירושלים, ישראל.
                8. אדיאל יונתן הירשמן.     נולד: תשע"ו 2015, בירושלים, ישראל.
         6. יעקב שמואל מאנן. נולד: תשי"ג 1953 בברוקוויל, קנדה.     תאומים.
                        נפ': י"ב כסלו תשע"ד, 2013, אורורה, אילינוי, ארה"ב.
              + בעריל אן, בלומה חנה רוזנטל. נולדה: וויניפג, קנדה. תשט"ז 1956.   מגורים: שיקאגו, אילינוי,ארה"ב.
                  נישואים: כ"ד אדר תשמ"ח 1988 באדמונטון, קנדה.
             7.
עדינה מרים מאנן. נולדה: תשנ"א 1990 באדמונטון, קנדה.       מגורים: שיקאגו, אילינוי,ארה"ב. 
                    + יעקב מאיר. נולד: 1991 בנפרוויל, אילינוי, ארה"ב.
                          נישואים: ג' אדר תשע"ו 2015, בשיקאגו, אלינוי, ארה"ב.
                      8.
שמואל יהודה מאיר. נולד: תשע"ו 2015 בירושלים, ישראל.
             7.
ארין רנה מאנן.      נולדה: תשנ"ב 1991 באדמונטון, קנדה.   מגורים: שיקאגו, אילינוי,ארה"ב
         6. עקיבא יצחק דוד מאנן נולד: תשי"ג 1953 בברוקוויל, קנדה.   מגורים, פלורידה, ארה"ב.     תאומים.
                       + לאה דרזנין. נולדה: תשי"ג.  נשואים בטורונטו, קנדה.
             7.
שמחה מרדכי זאב מאנן. נולד: תשל"ז 1977.    מגורים: ירושלים, ישראל.
               + דנה הוכשטין.  נישואים: ל' כסלו תשס"ד 2003 בירושלים, ישראל.
                 8. איתן איזי מאנן.        נולד: תשס"ז 2007 בירושלים, ישראל.
                 8. אלה אדל נטלי מאנן. נולדה: תשס"ט 2009 בירושלים, ישראל.
                 8. עלמה מרים מאנן.     נולדה: תשע"ב 2012 בירושלים, ישראל.
             7.
ישראל יהושע מאנןנולד: תשל"ח 1978.  מגורים: דאלאס, טקסס, ארה"ב.
               + דניאלה טיפאני שפירו: 
                    נישואים: י"א כסלו תשס"ה 2004 בטינק, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                   8
. יהודה דב מאנן.        נולד: תשס"ח 2008 בדאלאס, טקסס, ארה"ב.
                   8. יעקב יחזקאל מאנן.  נולד: תשע"ב 2012 בדאלאס, טקסס, ארה"ב.
             7. שלום יחזקאל מאנן. נולד: תשמ"ד 1984.      מגורים: פלורידה, ארה"ב.
             7.
אליהו הלל מאנן.      נולד: תשמ"ו 1986.
             7.
אהרון קלמן מאנן.    נולד: תשמ"ח 1987.
      5.
מלוין מלכה דורף. נולדה: כ"ט טבת תרפ"ו 1926 באנטוורפן, בלגיה.
           נפטרה: י' ניסן תשנ"ח 1998 בפתח-תקוה, ישראל.
             + מקס מנחם מתתיהו
שידלוב. נולד: תרע"ב 1912 בטרנוב, פולין.
                  נישואים: י"ח אייר תשי"ב 1952 בתל-אביב,  ישראל.
                  נפטר: כ"ה חשון תשמ"ד 1983 בתל-אביב,  ישראל.
           6.
אילנה שידלוב. נולדה: ג' שבט תשי"ד 1954 בתל-אביב,  ישראל.
                 נפטרה: כ"ה ניסן תש"ס 2000 בתל-אביב,  ישראל.
           6.
עירית שידלוב. נולדה: תשי"ט 1959 בתל-אביב,  ישראל.   מגורים: גבעתיים, ישראל.
                + יצחק
גובי. נולד: תשט"ז 1956 בתל-אביב,  ישראל.
                     נישואים כ"ח אב תשמ"ד 1984 ברמת-גן, ישראל.
              7.
מיכל גובי. נולדה: תשמ"ז 1986 בגבעתיים, ישראל.
                  + עידן פרושצקי.   נ
ישואים כ"ב אלול תשע"ב 2012 ברמת-גן, ישראל.
                          8. נועם פרושצקי.  נולד: תשע"ז 2017 בלוד, ישראל.
                          8. עומר פרושצקי.  נולדה: תש"פ 2019 בלוד, ישראל.
               7. תמר גובי. נולדה: תשנ"א 1991  בגבעתיים, ישראל.
                    + יוסי שרם. נישואים ל' ניסן תשע"ט 2019 בישראל.
       5.
פיי פאני דורף. נולדה: תרצ"ה 1935 באנטוורפן, בלגיה.  מגורים: טורונטו, קנדה.
              + ארתור שמעון
פייג. נולד: תרצ"ב 1932 בוולקן, רומניה.
                           נפטר: ח' אלול תשע"ט 2019 בטורונטו, קנדה.
                נישואים: ל' ניסן תשכ"ד 1964 בטורונטו, קנדה.
          6.
ג'פרי אוָרי פייג. נולד: תשכ"ו 1966 בטורונטו, קנדה.    מגורים" ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
               + מישל קורי ויסמן. נולדה: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                   נישואים: ז' חשון תשס"ג 2002 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
             7.
זכריה רפאל פנחס פייג. נולד: תשס"ה 2004 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
             7. בנימין אלי דב פייג.      נולד: תשס"ז 2007 בניו-יורק, ארה"ב.
             7. קובי גדעון אהרון יעקב פייג.    נולד: תש"ע  2010 בניו-יורק, ארה"ב.
         6. פול פנחס רפאל פייג. נולד: כ"א אלול תשכ"ח 1968 בטורונטו, קנדה.
                  נפטר: ד' אייר תשנ"ח 1998 בטורונטו, קנדה.
            + פולה שושנה פנינה גודמן. נולדה: תשכ"ח 1968 בטורונטו, קנדה.
                  נישואים: ג' אדר ב' תשנ"ב 1992 בטורונטו, קנדה.

      4.
רפאל הירש קפלנר. נולד: כ"ח אדר ב' תר"ס 1900  פיבניצ'נה, פולין.
                    נשלח לאושויץ במשלוח 
XIV   14.10.1942.
          + אסתר פרדס. נולדה: י"א כסלו תרס"א  1900 בזרקי, פולין.
                    נישואים: כ"ח אדר תרפ"ב 1922 דרזדן, גרמניה.    
                    נשלחה לאושויץ במשלוח XX. 19.04.1943 כ.
         5.  הלנה הולנדר.  נולדה: י"ט טבת תרפ"ג בדרזדן, גרמניה.
                  נשלחה לאושויץ במשלוח XVII 30/10/1942 # 648.
                 ? + ארליכמן.
         5.
צילי הולנדר.  נולדה: א' כסלו תרפ"ו 1925 בדרזדן, גרמניה.
                   ? נהרגה: תש"ב 1942.

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il