עץ המשפחה - הולנדר
ענף
3 - אורנשטין, רייכנשטין

Created: Mar 2007.
Updated: 23/05/2021, 14/04/2015, Feb. 3, 2013, Sept. 25, 2009, May 8, 2008.

 

  
   הוכן: ע"י 
 שמואל קהתי
  רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il

     ___ מספר הדור. 

      !

     V

    1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: בצאנז, פולין. 
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: בפיווניצנה, פולין. 

        2. 
מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפטר: י"ג שבט תרע"ו 
1916;  בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נפ': בערך תרמ"א 1891..       
[מקור: תעודת פטירת הבן נפתלי].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   ישעיהו הולנדר.
        נולד: י"ח שבט תרכ"ג 1863 ב
פיווניצנה, פולין.  
        נפטר: י"ט אדר א' תרע"ט
1919 בקלן, גרמניה.  [מקור: רשימות בית-עלמין קלן.]
        + טריין, דורה קפלוס.  נולדה תרכ"ד 1864 זבאדה, פולין.
              נישואים: ו' חשון תרמ"ו 1885 זבאדה, פולין.
              נפטרה:
ת"ש 1940  בפולין.
        4.
נתן הולנדר. נולד: תרמ"ו 1886 בויזניץ, פולין.  ? נפטר: ת"ש 1940 בפולין.
       
4. ראובן הולנדר. נולד: תרמ"ח 1888 בויזניץ, פולין.   

        4. פני הולנדר. נולדה: ט' אדר תרמ"ז 1887 בויזניץ, פולין 
            נפטרה: תשל"ה יוני 1975 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   
[מקור: SSDI].
            + מרכוס מרדכי
אורנשטין. נולד: כ"ב כסלו תרמ"ז 1887 בפולין.
                  נפטר: ז' טבת תשכ"ח 1967 בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
[מקור: SSDI].

            5.  תאו טוביה אורנשטין. נולד: כ"ג כסלו תרע"ג 1912 במנהיים, גרמניה.
                 נפטר: סיון תשמ"ה 1985 בג'מאיקה, קווינס, נ"י, ארה"ב.  
[מקור: SSDI].
             + מרגריט מנדל. נולדה: ב' טבת תר"פ 1919 באנטורפן, בלגיה.  
                    נישואים: י"א תמוז תש"ז 1947  בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    נפטרה: י"ז אלול תשס"ט 2009
ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
               6.
דורה פנינה אורנשטין. נולדה: תש"י 1949 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    + וויליאם
גרוברד.  נישואים: ח' טבת תשמ"ב 1981 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
              6.
דבי דבורה אורנשטין. נולדה: תשט"ו 1955 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                  + סימון
סורוביץנולד: 1957 באנטוורפן, בלגיה.
                    נישואים: ב' סיון תשמ"א 1981 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
 
                   7. עזרא סורוביץ. נולד: תשמ"ה 1985 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
מישה סורוביץ. נולד: תשמ"ט 1989 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
 
           5. פרידה פרימט אורנשטין. נולדה: ג' תמוז תרע"ה 1915 במנהיים, גרמניה.
                + סלומון
קולטר.  נולד: ח' תשרי תרס"ה 1904 בפולין.  [מקור: SSDI].
               
 נפטר: כ"ח אדר ב' תש"ל 1970 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                6.
חנה קולטר. נולדה: תרצ"ח 1938 בפרנקפורט, גרמניה.
                    + מנחם מנדל
לובט. נולד: בלוס-אנגלס, קליפורניה, ארה"ב.
                    7.
פנינה אהובה איימי לובט.
                        + שלום
לוונטל.
                        8.
מיכל מישל לוונטל.
                        8.
משה עזריאל אלן לוונטל.
                        8.
מרים לוונטל.
                        8.
יפה שיינע אליסון לוונטל.
                        8.
רחל לוונטל.
                    7.
ליסה נחה לאה לובט.
                        + אברהם יצחק אבי
ברמן.
                        8.
אריה ברמן.
                        8.
אהרון ברמן.
                        8.
מלכה ברכה ברמן.
                        8.
מאשה רחל ברמן.
                    7.
שושנה רבקה לובט.
                        + משה דוד
גודמן.
                        8.
שלמה אלימלך גודמן.
                        8.
דבורה גודמן.
                    7.
מרדכי חיים מארק לובט.
                        + אסתר ברכה לויטנסקי.
                        8.
יהודית לובט.
                        8.
אהרון אריה לובט.
                        8.
נעמי מלכה לובט.
                    7.
עדינה לובט.
                        + שמואל מרדכי
טננבאום.
                        8.
שרה ברכה טננבאום.
                        8.
מרים טננבאום.
                6.
רחל קולטר.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   
  נולדה: תש"ב 1942 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    + שלמה זאב
פרל. נולד: בישראל.  נישואים: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
צבי פרל.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                       
נולד: תשכ"ז 1968 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                6.
גולדי צ'רנה קולטר.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   
   נולדה: תש"ו 1946 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                     + ברנרד מוריס
קהאן. נולד: תש"ו 1946 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                         נישואים: כ"ח אדר ב' תשכ"ז 1967 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
נחה לאה קהאן.        מגורים: ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                       
נולדה: תשכ"ט 1969 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + שמואל
בראון. נולד: תשכ"ו 1966 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                             נישואים: א' אדר א' תשמ"ט 1989 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        8.
אביבה זיסל בראון. נולדה: תש"נ 1980 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בלימה בראון.         נולדה: תשנ"ב 1982 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בתיה בראון.           נולדה: תשנ"ז 1987 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
צפורה יעל קהאן.        מגורים: בולטימור, מרילנד, ארה"ב.
                           נולדה: תשל"ב 1972 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                         + יהודה אלטר
זלינגר. נולד: תשכ"ז 1966 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                             נישואים: ל' ניסן תשנ"ב 1982 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בלימה זלינגר.            נולדה: תשנ"ג 1983 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
נתן נטע זלינגר.           נולד:  תשנ"ה 1985 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
שלמה אלימלך זלינגר. נולד: תשנ"ז 1987 בבולטימור, מרילנד, ארה"ב.
                    7.
שלמה אלימלך קהאן.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                       
     נולד: תשל"ג 1973 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + מלכה רחל שון. נישואים: ג' סיון תשנ"ו 1986 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בצלאל יאיר קהאן. נולד: תשנ"ז 1987 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
מרים קהאן. נולדה: תש"מ 1979 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
               6.
ישראל יוסף קולטר.    מגורים: טורונטו, קנדה.
                      נולד: תשי"א 1951 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   + חנה אני לבוביק; נולדה: תשי"ב 1952 בטורונטו, קנדה.
                         נישואים: י"ח אייר תשל"ג 1973 בטורונטו, קנדה.
                    7.
גיטל חיה קולטר.         נולדה: תשל"ד 1974 בטורונטו, קנדה.
                          + איזי גיפטר.
                         8.   5 ילדים
                    7.
שלמה אלימלך קולטר. נולד: תשל"ה 1975 בטורונטו, קנדה.
   
                   + אידל
                         8.   5 ילדים

                    7. נחה לאה קולטר.        נולדה: תשל"ו 1976 בטורונטו, קנדה.
                        + אהרון איידר.
                         8.   5 ילדים
                    7.
אביטל נחמה קולטר.  נולדה: תשל"ח 1978 בטורונטו, קנדה.
             
              + דוד ליברמן.
                         8.   5 ילדים

                    7.
פייגה קולטר.             נולדה: תש"מ 1980 בטורונטו, קנדה.
                         + אברהם גלרמן.
                         8.    3 ילדים
  
                    7.
נעמי קולטר.              נולדה: תשמ"ג 1983 בטורונטו, קנדה.
       
              + אברהם בריסמן.
                         8.   3 ילדים
 
                    7.
יוכבד קולטר.            נולדה: תשמ"ה 1985 בטורונטו, קנדה.
          
              + יוחנן טננבאום.
                         8. 3 ילדים

                    7. בתשבע פסה קולטר.  נולדה: תשמ"ז 1987 בטורונטו, קנדה.
             
              + שרגא ברזינסקי.
                         8. 2 ילדים

                    7.
דבורה קולטר.           נולדה: תשמ"ט 1989 בטורונטו, קנדה.
                    7.
ברכה קולטר.            נולדה: תשנ"א 1991 בטורונטו, קנדה.
                    7.
חנוך זונדל קולטר.      נולד: תשנ"ה 1995 בטורונטו, קנדה.

                + בעל שני של פרידה פרימט אורנשטין: שמואל פריי.


            5.
מנפרד משה אורנשטין. נולד: ט"ו אב תרפ"ה 1925 במנהיים, גרמניה.
                + לין.
                6.
ננסי אורנשטין.
                    +
וינר.
                6.
דוד אורנשטין.
                    + דורה.

       4. שמעון הולנדר.  נולד: ט"ז שבט תרנ"ה 1895 בקרקוב, פולין.  [מקור: SSDI].
              נפטר: אדר תשכ"ח
1968  בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
            + לולה אלסטר. נולדה: כ"ו אדר תרנ"ה 1895.
                 נפטרה: אלול תש"ל
1970 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.  [מקור: SSDI]  

        4. פרידה הולנדר. נולדה: ג' חשון תרנ"ז 1897 בויז'ניץ, פולין.    [מקור: רישום נישואין ורשימות בית העלמין בקלן].
              נפטרה: ז' שבט תרפ"ז 1927 בקלן, גרמניה.   
[מקור: רישום פטירה ורשימות בית העלמין בקלן].
          + ליאו לייב
רייכנשטין. נולד: ה' תמוז תרמ"ח 1888 בדובה, פולין.   [מקור: רישום נישואין ורשימות בית העלמין בקלן].
               נישואים: י"ח חשון תר"פ 1920 קלן, גרמניה.                 
 [מקור: רישום נישואין].
                נפטר: י"ז טבת ת"ש 1939 בקלן, גרמניה.  
[מקור: תמונה ורשימות בית העלמין בקלן].
            5.
נלי רייכנשטין. נולדה: כ"ה שבט תרפ"ב 1922 בקלן, גרמניה.   [מקור: רישום פטירה ורשימות בית העלמין בקלן].
                  נרצחה: תש"ד 1940 במחנה עבודה ליד דנציג.

            5.
זיגפריד,זיגי, ישעיהו אייזן יהודה רייכנשטין.      מגורים: לונדון, אנגליה.
                  נולד: י"ט אדר תרפ"ג 1923 בקלן, גרמניה.
                  נפטר: ז' ניסן תר"פ 2020 בלונדון, אנגליה.
              + חנה פינקוס. נולדה: תרפ"ד 1924 בברלין, גרמניה.
                   נישואים: י"ג טבת תש"ז 1947 בלונדון, אנגליה.
                6.
סוזן, פרידה רייכנשטין. נולדה: תש"י 1950 בלונדון, אנגליה.
                6.
שרון לין רייכנשטין.      נולדה: תשי"ד 1954 בלונדון, אנגליה.   מגורים: לונדון, אנגליה.

            5.
הלגה רייכנשטין. נולדה: כ"ב אב תרפ"ו 1926 בקלן, גרמניה.
                  נרצחה: כ"ב כסלו תש"ה 
1944 במחנה עבודה ליד דנציג.

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il