עץ המשפחה - הולנדר
ענף
4 - הילר

Created: Mar 2007.
Updated: 17/09/2018, 15/04/2018, 18/08/2017, 21/03/2014, Apr. 15, 2010, Oct. 22, 2008, Jan. 10, 2008, Sept. 16, 2007, May 11, 2007.


  

      שמואל קהתי      
            
רעננה, ישראל.  

      מספר הדור.                 חזרה לעץ הראשי

   3. נחה נטע הולנדר. נולדה: תרמ"ה 1885 בפיווניצ'נה, פולין.
   
  נרצחה: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.
    + ראובן
הילר. נולד: תרמ"ה 1885 בביילפולה, פולין.
           נישואים: בטרנוב, פולין. נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.
        4.
יחזקאל שרגא הילר. נולד: תר"ע 1910 בטרנוב, פולין.
              נהרג: ו' אייר תש"ה 1945 בצבא פולני.
            + הניה רובין.  נפטרה: תשנ"ב 1982 בראשון-לציון, ישראל.
        4.
אברהם אליעזר הילר. נולד: תרע"ב 1912 בטרנוב, פולין.
               נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.
        4.
נחום צבי הילר. נולד: תרע"ד 1914 בטרנוב, פולין.
              נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.
        4.
ישעיהו הילר. נולד: תרע"ו 1916 בטרנוב, פולין.
              נרצח: כ"ו סיון תש"ב  1942 בבלזץ, פולין.
        4.
מנחם הילר. נולד: ח' ניסן תר"פ 1920 בטרנוב, פולין.
             נפטר: כ' כסלו תשס"ה 2005 בנתניה, ישראל.
           +  פרידה פדר.         מגורים: נתניה, ישראל.  אחות של שרה בהמשך.
                נולדה: תרפ"ד 1923 בבלז, פולין.
                נישואים: י"א אלול תש"ז 1947 בקפריסין.
            5.
לאה נחה הילר. נולדה: תש"ט 1949 בלוד, ישראל.   מגורים: הושעיה, ישראל.
                + יוסף
וינשטין. נולד: תש"ו 1945 בהזורעים, ישראל.
                    נישואים: ב' ניסן תשל"א 1981 בנתניה, ישראל.
                6.
ערן נחום וינשטין. נולד: תשל"ב 1972 בנתניה, ישראל.   מגורים: מירב, ישראל.
                    + ענת זהבה גליק. נולדה: תשל"ה 1975 בבני-ברק, ישראל.
                          נישואים: י"ג סיון תשנ"ה  בבני-ברק, ישראל.
                    7.
ניצן יהושע וינשטין. נולד: תשנ"ח 1998 בנתניה, ישראל.
                    7.
עינב וינשטין.         נולדה: תשס"א 2001 בנתניה, ישראל.
                    7.
עמר מנחם וינשטין. נולד: תשס"ה 2005 באילת, ישראל.
                6.
גלעד וינשטין. נולד: תשל"ה 1975 בנתניה, ישראל.   מגורים: מודיעין, ישראל.
                    + ארנה אלדר.  נישואים: ח' טבת תשנ"ט 1998 במודיעין, ישראל.
                    7.
ליאור יהושע וינשטין. נולד: תשס"א 2000 במודיעין, ישראל.
                    7.
הדר רבקה וינשטין.  נולדה: תשס"ג 2003.
                    7.
עידן מנחם וינשטין.   נולד: תשס"ו 2006 במודיעין, ישראל.
                6.
נעם וינשטין. נולד: תשל"ח 1978 בנתניה, ישראל.
                    + אודליה ידידה פומברג.  נישואים: י"ח כסלו תשס"ב 2001 בנתניה, ישראל.
                    7.
אילה חנה וינשטין.
                    7.
הודיה וינשטין.
                    7.
מנחם אלישיב וינשטין. נולד: תשס"ו 2006 בטל-מנשה.
                    7. דביר אברהם וינשטין. נולד: תש"ע 2010 בנתניה.            
                6.
מיכל וינשטין. נולדה: תשמ"א 1981.
                    + איתי
גבעון.    נישואים: כ"ט טבת תשס"ח 2008.
                    7.
גבעון.
                    7. גבעון.
                    7. יהודה גבעון.   נולד: תשע"ז 2017.     תאומים
                    7. ישכה גבעון.  נולדה: תשע"ז 2017.

            5.
ראובן הילר. נולד: תשי"ב 1952 בלוד, ישראל.
                + מרים דאום. נולדה: תשי"ג 1953, מגדיאל ישראל.
                       נישואים: כ"ה אב תשל"ד 1974, ירושלים ישראל.
                6.
חנוך הילר. נולד: תשל"ו 1976.           מגורים: בית-אל, ישראל.
                    + חוה חיה גרינפלד.   נולדה: תשל"ח 1978, כפר-אליהו ישראל
                          נישואים: תשס"א 2000.
                    7.
בניה הילר.          נולד: תשס"ב 2001.
                   
7. אוריה הילר.        נולדה: תשס"ד 2003, בית-אל ישראל.        
                    7. רוני הילר.           נולדה: תשס"ו 2006, בית-אל ישראל.
                    7. מיכל הילר.          נולדה: תשס"ח 2008, בית-אל ישראל.
                    7. דביר מנחם הילר. נולד: תשע 2011, בית-אל ישראל.
                6. אחיה הילר. נולד: תשל"ח 1977.    מגורים: טנא-אורנים, ישראל.
                    + ענת סין-הרשקו.  נולדה: תשל"ז 1977, ראשון-לציון ישראל.
                            נישואים: תש"ס 2000 במורג, ישראל.
                    7.
יונתן הילר.          נולד:  תשס"א 2000 במורג, ישראל.
                    7.
 מעין הילר.        נולדה: תשס"ב 2002 במורג, ישראל.
                    7.
יעל הילר.          נולדה: תשס"ה 2004 במורג, ישראל.
                    7.
אורי חנה הילר. נולדה: תשס"ה 2004 במורג, ישראל.
                    7. הודיה הילר.      נולדה: תשס"ח 2007 טנא-אורנים, ישראל.
                    7. טליה הילר.        נולדה: תש"ע 2010 טנא-אורנים, ישראל.
                    7. שירה אהובה הילר. נולדה: תשע"ג 2013 טנא-אורנים, ישראל.
                6. אמציה הילר. נולד:  תש"מ 1979.
                6.
צביה הילר.   נולדה: תשמ"ב 1982.   מגורים: שילה, ישראל.
                  + ידידיה
טולדנו. 
נולד: תשמ"ב 1982 , חיפה ישראל.
                        נישואים: א' ניסן תשס"ו 2006
בצפת, ישראל.
                    7. נהרה טולדנו.    נולדה: תשס"ז 2007
בצפת, ישראל.
                    7. אזמרה טולדנו. נולדה: תשס"ט 2009 בצפת, ישראל.
                6. עמיאל הילר.  נולד:  תשמ"ו 1986.     מגורים: יד-בנימין ישראל.
                      + הודיה פרנקל.  נולדה: תשמ"ח 1988.
                            נישואים: כ"ח כסלו תשס"ט 2009.
         
         7. טובי הילר. נולד: תש"ע 2010, ישראל.
                   7. אורי הילר. נולדה: תשע"ב 2012, ישראל.

            5. יאיר הילר. נולד: תשי"ח 1958 בלוד, ישראל.    מגורים: אריאל, ישראל.
                + אסנת וולף.
                6.
תהילה הילר. נולדה: תשמ"ב 1982 בנצרים, ישראל.
                    + אביאל
שרעבי  נישואים: כ"ב כסלו תשס"ד 2003.
                    7.
בניה מנחם שרעבי. נולד: תשס"ו 2006.
                6.
רעות הילר. נולדה: תשמ"ד 1984 בנצרים, ישראל.      מגורים: בני-נצרים, ישראל.
                    + אמיתי
קלרמן. נולד: תשמ"ג 1983 בחיפה, ישראל.
                        נישואים: ט"ו תמוז תשס"ד 2004  בירושלים, ישראל.
                         
7. שבות רחל  קלרמן. נולדה: תשס"ה 2005 בירושלים.
                          7. שירה ברכה  קלרמן. נולדה: תשס"ז 2007 בירושלים.
                          7. תמר  קלרמן. נולדה: תשס"ט 2008 ביבול.
                          7. דביר מנחם  קלרמן. נולד: תשע"א 2010 ביבול.
                          7. מעין טובה  קלרמן. נולדה: תשע"ד 2014 בבני-נצרים.
                          7. הלל חנה  קלרמן. נולדה: תשע"ו 2016 ברמת-גן.
                          7. נעם מרדכי  קלרמן. נולד: תשע"ח 2018 בבני-נצרים.
                6. משה הילר.     נולד: תשמ"ו 1985 בנצרים, ישראל.
                6.
אלישיב הילר. נולד: תשמ"ח 1988 בנצרים, ישראל.
                6.
גילה זהבה הילר.    נולדה: תשמ"ט 1989 בנצרים, ישראל.  
מגורים: אריאל, ישראל.
                     
+ ברוך שטרן. נולד: תשמ"ז 1987 בישראל.
                           נישואים:  י"ג אב תשס"ח 2008 באריאל, ישראל.
                    7. דבורה טל
שטרן. נולדה: תש"ע 2010 באריאל, ישראל.
                    7. רבקה
שטרן.      נולדה: תשע"ב 2011 באריאל, ישראל.
                    7. עברי
שטרן.        נולד: תשע"ו 2016 באריאל, ישראל.
                6. תחיה הילר.  נולדה: תשנ"ב 1992 בנצרים, ישראל.
                6.
אריאל הילר. נולד: תשנ"ד 1994 בנצרים, ישראל.
                6.
נטע הילר.    נולדה: בנצרים, ישראל.
                6.
נעמי הילר  נולדה: תשנ"ח 1998 בנצרים, ישראל.
                6.
מוריה הילר  נולדה: בנצרים, ישראל.
                6.
יעל הילר. נולדה: תשס"ב 2001 בנצרים, ישראל.

        4.
יהודה גבעתי.      נולד: כ"ט ניסן תרפ"ב 1922 בטרנוב, פולין.
                    נפ' : כ' אדר א' תשע"ד 2014,
בנימינה, ישראל. 
           + שרה פדר. נולדה: ז' תשרי תרפ"ו 1925 בבלז, פולין. אחות של פרידה למעלה.
                    נישואים: 1952.
                      נפ' : כ' כסלו תשע"ד 2013,
בנימינה, ישראל. 
            5. חובב אליעזר גבעתי.     מגורים: בנימינה, ישראל.
                נולד: תשי"ג 1953 בגבעתים, ישראל.
                + אורלי סלוצקי. נולדה: תשי"ג 1953 בעין-ורד, ישראל.
                    נישואים: י"ב אב תשל"ז 1977 בהרצליה, ישראל.
                6.
שיר גבעתי.   נולדה: תשל"ח 1978 בירושלים, ישראל.
                      + שרון דביר.
                     7. שקד גבעתי-דביר. נולדה: תשע"ח 2018 בישראל.
                6.
אוהד גבעתי. נולד: תשמ"ג 1983 בבנימינה, ישראל.
                6.
חן גבעתי.     נולדה: תש"נ 1990 בבנימינה, ישראל.

            5.
נורית גבעתי.           מגורים: בנימינה, ישראל.
                  נולדה: תשי"ד 1954 בגבעתים, ישראל.
                + אסא
שיש. נולד: תשי"ב 1952 ביד-מרדכי, ישראל.
                    נישואים: ט"ו סיון תשמ"ט 1989 בבנימינה, ישראל.
                6.
יוחאי שיש.   נולד: תשנ"ג 1993 בירושלים, ישראל.
                6.
אביגיל שיש. נולדה: תשנ"ד 1994 בחולון, ישראל.
                6.
חנני שיש.      נולד:  תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.

            5.
בת שבע גבעתי.    מגורים: כליל, ישראל.
                   
נולדה: תשי"ח 1957 בגבעתים, ישראל.
                + מישאל
רפ. נולד: תשי"ד 1954 בתל-אביב,  ישראל.
                      נישואים: תשמ"ה 1985 בבנימינה, ישראל.
                6.
ימימה רפ.     נולדה: תשמ"ז 1987  בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.  מגורים: רחובות, ישראל.
                       + שי  
דוכין.
                      7.  מיקה דוכין.  נולדה: תשע"ח 2017.
                6. שם חליל רפ.  נולד: תש"נ 1989 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                                         נפטר: תש"ע 2010
בכליל, ישראל.  
                6.
עטיה אני רפ. נולדה: תשנ"ד 1994 בכליל, ישראל.

            5.
אילה גבעתי.         מגורים: בנימינה, ישראל.
                    נולדה: תשכ"ה 1964 ברמת-השרון, ישראל.
                + אורן
מוסנזון. נולד: תשכ"ד 1964 בתל-אביב,  ישראל.
                    נישואים: י"ט אב תשמ"ח 1988 בבנימינה, ישראל.
                6.
יותם מוסנזון. נולד: תשנ"א 1991 בבנימינה, ישראל.
                6.
הלל מוסנזון.  נולד: תשנ"ד 1994 בבנימינה, ישראל.


  שלח לנו הודעה ! 

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
 : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il