עץ המשפחה - הולנדר

Created: Feb 2007.
Updated: 18/05/2021.

  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
 : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il

קישוריות... 

    ___ מספר הדור. 

      !

     V

    1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: בצאנז, פולין. 
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: בפיווניצנה, פולין. 

        2. 
מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפטר: י"ג שבט תרע"ו 
1916        בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נפ': בערך תרמ"א 1891..       
[מקור: תעודת פטירת הבן נפתלי].
 

          3. ישעיהו הולנדר.  נולד: י"ח שבט תרכ"ג 1863 בפיווניצנה, פולין.
                     נפטר: ט"ז אדר א' תרע"ט 
1919 בקלן, גרמניה.  
                + טריין, דורה קלפוס.  נולדה: 1864 בזבאדה, פולין.
                    נישואים: ו' חשוון תרמ"ו 1885 זבאדה, פולין.
                    נפטרה: ת"ש 
1940 בפולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: אורנשטין, ברמן, גודמן, גרובארד, טננבאום, 
                         לובנטל, לובט, פרל, סורביץ, קאהן, קולטר, ריכנשטין.      
להמשך, ראה ענף 3.

        3. רבקה הולנדר. נולדה: תר"ל 1870 בפיווניצנה, פולין.
                  נפטרה: תרצ"ח 
1938 בפיווניצנה, פולין. 
                + לייביש 
גנגר. נולד: כ"ז אדר תרכ"ט 1869 בבריגל, קרקוב, פולין.

                       נישואים: פיוונצנה, פולין.
                       נרצח: י"א אדר תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: בורשטין, גנגר, פיכטמן, שניצר.    להמשך, ראה ענף 1. 
 

           3. נפתלי ישראל הולנדר; נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצנה, פולין. 
                נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 
1936 באנטורפן, בלגיה. 
               + 
הלן הנה קפלנר; נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין; 
                      נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 
1895 בפיווניצנה, פולין.  
                      נפטרה: כ"ח אלול תשכ"ו 
1966 בקבוצת-יבנה, ישראל. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: דורף, וידר, מאנן, פייג, קפלנר,
                            קרוון, קהתי, ריבקין, שידלוב.
                                     להמשך, ראה ענף 2.

           3. יהודה הולנדר. נולד: בפיווניצנה, פולין.
                
נהרג: תש"ב 1942 בבריגל, קרקוב, פולין עם האישה ומשפחה. 
       
           3. 
נחמיה הולנדר.  נולד: כ"ו תמוז תרכ"ה 1865 בצאנז, פולין.
                   נפטר: ט"ו טבת תרצ"ז
1936 באנטוורפן, בלגיה.
              +   חוה הולנדר. נולדה: ג' טבת תרכ"ו 1865.
                           נישואים: ה' אלול תרמ"ה     1885 בפולין.

                            נהרגה: משלוח XIV תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.

                4. ברטה, בלומה הולנדר. נולדה: כ"ב תמוז תרס"ט 1909 חלניץ, פולין.
                      
נהרגה: משלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.
                    + יחיאל סנדבנק. נולד: תרס"ה לובצ'וב, פולין.
                      
    נרצח: תש"ב 1942 בלגיה.
                    5.
רוזה סנדבנק. נולדה: כ"ה חשון תרצ"ו 1935 באנטוורפן, בלגיה.
                         
   נהרגה: משלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.

                   5. רחל סנדבנק. נולדה: ג' ניסן תרצ"ט 1939 באנטוורפן, בלגיה.
                         
   נהרגה: משלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.


         3. ראובן הולנדר.  נולד: ב' טבת תרל"ג 1873 פיווניצ'נה, פולין.
               נפטר: כ"ו שבט תר"ע 1910     טבע בנהר פופרד.

                + גיטל קורנרייך. נולדה: י"ג כסלו תרל"ח 1877 קופלינה, בפולין.
                      נישואים: כ"א חשון תרס"ד 1903 קופלינה, פולין.
             4. פרימט הולנדר. נולדה: כ' אלול תרס"ג 1903 קופלינה, פולין.
              4. יהודה הולנדר. נולד: תרס"ה 1905 וויזניץ, פולין.

             4. חיה אסתר הולנדר. נולדה: תרס"ו 1906 פיווניצ'נה, פולין.
                     + סלומון מיכל
שווארצקיכל.  נולד: תר"ס 1900 ברשקו, פולין.
                             נישואים: י"ג חשון תש"ד 1943 קופלינה, פולין.

 

         3. נחה נטע הולנדר. נולדה: תרל"ה 1885 בפיווניצנה, פולין.  
               נרצחה: כ"ו סיון תש"ב 
1942 בבלזץ, פולין. 
                + ראובן 
הילר. נולד: כ"ט שבט תרמ"ה 1885 בווילופולה, פולין.
                      נישואים: תרס"ח 1908 בטרנוב, פולין.
                       נרצח: כ"ו סיון תש"ב 
1942 בבלזץ, פולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:  גבעתי, הילר.               להמשך, ראה ענף 4.


      
המקור לאשתו השניה של מנחם, ועל המשפחה של לאה לייזר (הולנדר),
         הם מעדותו של ליאון לייזר בפולין בשנת 
1946.
  אשה שניה של מנחם מענדל הולנדר: רחל מילר. 
         3. 
גיטל הולנדר ; נולדה: תרל"ב 1872 בפיווניצנה, פולין.  
                    נפטרה: תרצ"ב
 1932 במושינה, פולין. 
                + חיים 
פלמן.  נפטר: תש"ב 1942 במושינה, פולין. 
    
       4. טאובה פלמן. נולדה: תרמ"ו 1896 במושינה, פולין.
                   נרצחה: כ"ד אדר ב' תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
                + סלומון, שמואל הירשטל. נולד: בערך תש"מ 1880 במושינה, פולין.
                   
נרצח: כ"ד אדר ב' תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
             5. 
פרימט הירשטל. נולדה: בערך תש"ע 1910 במושינה, פולין.
    
             נרצחה: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
     
    4. ראובן פלמן. נולד: בערך תש"ס 1900 במושינה, פולין.
    
             נרצח: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
 
      4. פרידה פרימט פלמן. נולד: בערך תשס"ו 1906 במושינה, פולין.
    
             נרצח: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
             + יהודה מאיר מילר. נולד: בערך תש"ס 1900 בקריניצה, פולין.
                  
נרצח: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
        4. משה פלמן. נולד: בערך תר"ע 1910 במושינה, פולין.
    
             נרצח: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.
             + רייזל.  נרצחה: באושויץ.


       3. 
לאה הולנדר; נולדה: תרמ"ו 1896   פיווניצנה, פולין.             להמשך, ראה ענף 5.
                   נפטרה: כ"ו טבת תש"ב 
1942 בטרנוב, פולין. 
                + בועז 
לייזר. נולד: כ"ד שבט תרל"ח בטרנוב, פולין. 
                      נישואים: תרע"ב 1912 בטרנוב, פולין.
                    נפטר: כ' ניסן תרצ"ה
1935.

   
   
            אשה שלישית של מנחם מענדל הולנדר:  צפורה ברון-קפלנר. 
              אימא של הלן קפלנר, ראה למעלה.
              נולדה: חשון תר"ב 
1841.
             נישואים: ב' אייר תרנ"ב 
1892  בטרנוב, פולין.     [מקור: רישום נישואים 1892 #188].

 
    2. 
משה דוד הולנדר. נולד: ת"ר 1840 בפיווניצנה, פולין.  
            נפטר: תש"ב;  בצאנז, פולין. 
        + חנה הופשטטר. נולדה: ת"ר 
1840 נפטרה: תרפ"ו 1926. 
        3. 
אהרון אברהם הופשטטר-הולנדר. נולד: י"ב תמוז תר"מ 1880.    נפטר: תש"ז 1947.      
             +  אסתר ורנר; נולדה:
ט"ו חשון תרמ"ב 1881.
                   נישואים:כ"ח אדר א'  תרס"ה 
1905  בצאנז, פולין.      [מקור: רישום נישואים 1865 #188].
                  
נרצחה: תש"ב 1942.
             שמות משפחה של צאצאיהם:  ביננשטוק, הופשטטר.              להמשך, ראה ענף 6.

        3. 
מאיר הולנדר. 
        3. 
ישראל הולנדר. 
        3.
חיים הופשטטר-הולנדר.  נולד: י"ז שבט תרל"ח 1878 בצאנז, פולין.   
            נהרג: בערך 1942 אושויץ, פולין .   [מקור: רשימות משלוחים מאנטוורפן, בלגיה].
        + רייזל, רוזה סטרומפנר-לנדאו. נולדה: ט"ז חשון תרל"ט 1878 בברשקו, פולין.   גרושים.
               
נפ': ט"ז אלול תשי"ד 1954 בנילופוליס, ברזיל.  
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: זליגמן, ליפין, קצנלסון, שפרמן.     להמשך, ראה ענף 7.


        3. 
נחום הולנדר. 
        3. 
נתן הולנדר. נולד: י' אייר תרמ"ד 1884 בצאנז, פולין.  
               נפטר: י"ג אדר תשכ"ד 
1964 בבריסל, בלגיה. 
                 +  לא ידועה. 
                 +  אשה שנייה של נתן הולנדר: מרי פוטרמן.
                       נולדה: י"ג תמוז תרנ"ה 
1895 בורשה, פולין. 
                       נישואים: תר"פ 
1920 בדוסלדורף, גרמניה.
                       נפטרה: ד' חשון תשנ"ג 
1993 בבריסל, בלגיה.
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:   ברמן, גזית, יקוד, ספקטור, פישלזון, רייך.      להמשך, ראה ענף 8.


        3. 
רבקה הולנדר. 
        3. 
פייגי הולנדר. 
        3. 
טאובה הולנדר.