עץ המשפחה - הולנדר
 

Created: Feb 2007.

 


  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
 : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il


קישוריות... 

    ___ מספר הדור. 

      !

     V

    1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: בצאנז, פולין. 
        + טילי מרים בראונפלד  נולד: בפיווניצנה, פולין. 

        2. 
מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפטר: י"ג שבט תרע"ו 
1916;  בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
            + פרימט פרידה פריש.         
[מקור: תעודת פטירת הבן נפתלי].
            3. 
רבקה הולנדר. נולדה: תר"ל 1870 בפיווניצנה, פולין.
                  נפטרה: תרצ"ח 
1938 בפיווניצנה, פולין. 
                + לייביש 
גנגר; נולד: תר"ל 1870 בבריגל, קרקוב, פולין.
                      נישואים: בפיווניצנה, פולין.  נפטר: תש"ב
 1942 בטרנוב, פולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: בורשטין, גנגר, פיכטמן, שניצר.    להמשך, ראה ענף 1. 
 

           3. נפתלי ישראל הולנדר; נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצנה, פולין. 
                נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 
1936 באנטורפן, בלגיה. 
               + 
הלן הנה קפלנר; נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין; 
                      נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 
1895 בפיווניצנה, פולין.  
                      נפטרה: כ"ח אלול תשכ"ו 
1966 בקבוצת-יבנה, ישראל. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: דורף, וידר, מאנן, פייג, קפלנר,
                            קרוון, קהתי, ריבקין, שידלוב.
                                     להמשך, ראה ענף 2.

           3. 
ישעיהו הולנדר.  נפטר: י"ט אדר א' תרע"ט 1919 בקלן, גרמניה.  
                + דורה.   נפטרה: ת"ש 
1940 בפולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: אורנשטין, ברמן, גודמן, גרובארד, טננבאום, 
                         לובנטל, לובט, פרל, סורביץ, קאהן, קולטר, ריכנשטין.    
 להמשך, ראה ענף 3.

            3. 
יהודה הולנדר.  נפטר: תש"ב 1942 בבריגל, קרקוב, פולין עם אישה ומשפחה. 

            3. 
נחמיה הולנדר.  נולד: בפיווניצנה.    נפטר: תרצ"ד 1934 באנטורפן, בלגיה. 

            3. 
נחה נטע הולנדר. נולדה: תרמ"ה 1895 בפיווניצנה, פולין.  
                  נפטרה: כ"ו סיון תש"ב 
1942 בבלזץ, פולין. 
                + ראובן 
הילר. נולד: תרמ"ה 1895 בפיווניצנה, פולין.
                      נישואים: בטרנוב, פולין.  נפטר: כ"ו סיון תש"ב 
1942 בבלזץ, פולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:  גבעתי, הילר.               להמשך, ראה ענף 4.

      
המקור לאשתו השניה של מנחם, ועל המשפחה של לאה לייזר (הולנדר),
         הם מעדותו של ליאון לייזר בפולין בשנת 
1946.
  אשה שניה של מנחם מענדל הולנדר: רחל מילר. 
            3. 
גיטל הולנדר ; נולדה: תרל"ב 1872 בפיווניצנה, פולין.  
                    נפטרה: תרצ"ב
 1932 במושינה, פולין. 
                + חיים 
פלמן.  נפטר: תש"ב 1942 במושינה, פולין. 

            3. 
חוה הולנדר.  נפטרה: תש"ב 1942 באנטורפן, בלגיה.

            3. 
לאה הולנדר; נולדה: תרמ"ו 1896 בפיווניצנה, פולין.             להמשך, ראה ענף 5.
                   נפטרה: כ"ו טבת תש"ב 
1942 בטרנוב, פולין. 
                + בועז 
לייזר.  נישואים: בטרנוב, פולין.   נפטר: תרצ"ד 1934. 

            3. 
ראובן הולנדר. 
    
    אשה שלישית של מנחם מענדל הולנדר:  צפורה ברון. 
       אימא של הלן קפלנר, ראה למעלה.
       נולדה: חשון תר"ב 
1841.
       נישואים: ב' אייר תרנ"ב 
1892 בטרנוב, פולין.     [מקור: רישום נישואים 1892 #188].

 
    2. 
משה דוד הולנדר. נולד: ת"ר 1840 בפיווניצנה, פולין.  
            נפטר: תש"ב;  בצאנז, פולין. 
        + חנה הופשטטר. נולדה: ת"ר 
1840 נפטרה: תרפ"ו 1926. 
        3. 
אהרון אברהם הולנדר. נולד: תר"מ 1880.    נפטר: תש"ז 1947.      
             +  אסתר ורנר; נולדה: תר"מ 
1840.
                   נישואים: תרס"ה 
1865 בצאנז, פולין.      [מקור: רישום נישואים 1865 #188].
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:  ביננשטוק, הופשטטר.              להמשך, ראה ענף 6.

        3. 
מאיר הולנדר. 
        3. 
ישראל הולנדר. 
        3. 
חיים הולנדר.   
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: זליגמן, ליפין, קצנלסון, שפרמן.     להמשך, ראה ענף 7.

        3. 
נחום הולנדר. 
        3. 
נתן הולנדר. נולד: י' אייר תרמ"ד 1884 בצאנז, פולין.  
               נפטר: י"ג אדר תשכ"ד 
1964 בבריסל, בלגיה. 
                 +  לא ידועה. 
                 +  אשה שנייה של נתן הולנדר: מרי פוטרמן.
                       נולדה: י"ג תמוז תרנ"ה 
1895 בורשה, פולין. 
                       נישואים: תר"פ 
1920 בדוסלדורף, גרמניה.
                       נפטרה: ד' חשון תשנ"ג 
1993 בבריסל, בלגיה.
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:   ברמן, גזית, יקוד, ספקטור, פישלזון, רייך.      להמשך, ראה ענף 8.

        3. 
רבקה הולנדר. 
        3. 
פייגי הולנדר. 
        3. 
טאובה הולנדר.