משפחת יודא

 

Created: ינואר 2007

  נשמח לשמוע ממך  
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

 

1. יהושע הרשל צבי יודא .  נפטר: תרע"ג 1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
     + חנה
מנסטר.  נולדה: בקולבצ'וב, פולין.  נפטרה: תר"ע 1910  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.     
   
2.  יחיאל מכל יודא.  נולד: בדוקלה, פולין.  נפטר: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.
        + לאה הינדה זיפסר.  נולדה: תר"ל
1870.  נפטרה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין
.
           
3.  נחה יודא. נולדה: תרמ"ה 1885 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.               המשך בענף 1.
            נפטרה: ד' חשון תש"ה
1944 באושויץ, פולין.
            + ישראל שמואל
מאנן. נולד: תרמ"ה 1885 בבולדוק, צ'כוסלובקיה.
                נישואים: תרע"ב
1812 ביאסו, צ'כוסלובקיה.
                נפטר: ד' חשון תש"ה
1945 באושויץ, פולין.
       
3. מלכה יודא. נולדה: תר"נ 1890 בקושיצה, צ'כוסלובקי.                  המשך בענף 2.
            נפטרה: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
            + רפאל
דרשוביץ. נולד: תרמ"ט 1889.  נישואים: תרע"ח 1918. 
                נפטר: ט"ז תמוז תרצ"ט
1939 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
       
3. מענדל יודא.  נפטר תש"ד 1944 באושויץ, פולין.
            + מינדל קורנהאוזר.  נפטרה: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
       
3. משה מור יודא.  נולד:  תרנ"ו 1896 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.         המשך בענף 3.
              נפטר: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
            + ברטה ביילה קורנפלד.  נולדה:תרנ"ח
1898 דברצן, הונגריה
                נפטרה: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
       
3. שיינדל יודא. נולדה: תרנ"ז 1897 באורלוך, הונגריה.                     המשך בענף 4.
              נפטרה: כ"ט אייר תש"ד 
1944 באושויץ, פולין.
            + שלמה
רוכליץ.  נישואים: תרפ"ה 1925.
                  נפטר תש"ד
1944 באורלוך, הונגריה.
       
3. יוסף יודא.  נולד: ב' חשון תרס"א 1901 בצ'כוסלובקיה.                המשך בענף 5.
                    נפטר: אלול תש"ד
1944.
            + פנינה ג'וזפין גולדברגר. נולדה: תרס"ג
1903.
                נישואים: תרפ"ז
1927 בצ'כוסלובקיה.
                נפטרה: כ"ט חשון תש"ס
1999 בטורונטו, קנדה.
       
3. דוד יודא.  נפטר: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.               
            + אנצ'י. נפטרה: תש"ד 
1944 באורלוך, הונגריה.
       
3. חנה יודא.  נולדה: תרס"ט 1909.  נפטרה תש"ד 1944 באושויץ, פולין.
            + עזריאל
טאוב.  נפטר: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.
   
2. שפרינצה יודא. נולדה: תרכ"ה 1865 בדוקלה, פולין.
          נפטרה: תש"ב
1942 באושויץ, פולין.
        + אלימלך
פרידמן. נולד: תרכ"ה 1965 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
              נישואים: באורלוך, צ'כוסלובקיה.  נפטר: תרע"ג
1913 באורלוך, צ'כוסלובקיה.
       
3. אהרון פרידמן.  נולד: באורלוך, צ'כוסלובקיה.   נפטר: תש"ד 1944.
            + פרידה. נישואים: בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
       
3. ברל פרידמן.     נפטר: תרע"ו 1916 במלחה"ע 1.
       
3. מענדל פרידמן.  נפטר: תרע"ז 1917 במישקולץ, הונגריה.
       
3. לאה אלטה ליליאן פרידמן. נולדה: ט' אייר תרס"ב 1902 באורלוך, צ'כוסלובקיה.
              נפטרה: י"ד ניסן תשס"ג
2003 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
            + משה נתנאל
אייכנטל. נולד: תרס"ז 1907 בלודז' פולין.
                 נישואים: ט"ו תמוז תש"ז
1947 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 נפטר: י"ד כסלו תשס"ה
2005 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
    * בעל שני של שפרינצה יודא
: שמעון לייב גודמן. 
        נישואים: תרע"ד
1914 בצ'כוסלובקיה. נפטר תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
   
2. יהודית יודא. נולדה: תר"ל 1870 באורלוך, צ'כוסלובקיה.                 המשך בענף 6.
          נפטרה: תש"א 
1941 בבודפסט, הונגריה.
        + משה דוד
ספורר.  נולד: תרכ"ה 1865 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.
              נפטר: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
   
2. משה יודא.  נפטר: תש"ב 1942בברלין, גרמניה.                              המשך בענף 7.
        + גיזלה גיטל גולדשטין.  נולדה: באורליק.    נפטרה: תרס"א
1901 ביאגר.
   
2. לאה יודא.  נולדה: תרמ"ה 1885 באורלוך, צ'כוסלובקיה.  נפטרה תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
        + שלום
גרוסמן. נולד: תר"מ 1880 בזבורוב, צ'כוסלובקיה.             המשך בענף 8.
             נישואים: תר"ס
1900 באורלוך, צ'כוסלובקיה.
             נפטר: תש"ב
1942 באושויץ, פולין. 
   
2. אטה יודא.                                                                               המשך בענף 9.
        + משה
ברלינר.  נישואים: באורלוך, הונגריה. נפטר תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
 


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
ת.ד. 254, רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
פקס:   153-9-744-5222
shmuelk@kehati.co.il