נשמח לשמוע ממך
 

Created: 6/11/2005
 

משפחת רוזנבאום

ענף - 2  
משפחת חיים יצחק רוזנבאום

1.  רוזנבאום חיים יצחק. נולד בצכוסלובקיה, ILONCE.   נפ' 1944 באושויץ, פולין.
     + שיוביץ שרה פייגע. נפ' באושויץ, פולין 1944.
      2. 
רוזנבאום סאם. נפ' 1960 בבופאלו, ניו-יורק, ארצות-הברית.
      2. 
רוזנבאום חנה. נולדה
9/04/1907 . נפ' 8/07/2003 ב Westchester, New rochelle, NY.
         +
לוין אייב.
         3.
לוין מורטון.   מגורים: ברונקס, נ"י, ארה"ב.
     2.
רוזנבאום רבקה. נפ' 2001 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
          +
בלומנטל מילטון. נפ' 1998 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
         3. בלומנטל בן.
         3. בלומנטל בת.
     2.
רוזנבאום לאה. נפ' 03/2003 בניו-יורק, נ"י, ארצות-הברית.
           +
קליין.
        3.
קליין מדלין.
           +
טייטל.
     2.
רוזנבאום אברהם.
     2.
רוזנבאום אסתר.    מגורים: ברונקס, נ"י, ארה"ב.
          +
רוזנטל סידני.
        3.
רוזנטל שרין.      מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
          +
טוויל ארוין.
        3.
רוזנטל הארווי.
        3.
רוזנטל דוד.
  2.
רוזנבאום ברנרד בייריש.  מגורים: בופאלו, נ"י, ארה"ב.
         3.
רוזנבאום סוזי.
 

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il