נשמח לשמוע ממך

Created: 10/10/2003

Updated: 27/08/2017, 6/11/2005

 

משפחת רוזנבאום

ענף - 1
משפחת חיים הירש רוזנבאום
 

שמות משפחה בענף זה:
גלוק, גרינוולד, הירש, הנדלר, וויס, וולדמן, כ"ץ, מוסקוביץ, מוצן, נוקונובסקי, סלומון, פרנקל, שכטר.

3.  חיים
הירש רוזנבאום. נולד:  1866.  נפ’ 11/1930 בנאגי סולוס, הונגריה.
        + אסתר
אקשטיין. נולדה:  ב Silce צ'כוסלובקיה. חתונה:  1885.     
          4.  יהודית
רוזנבאום. נולדה:  1888
. נפ’  1944    
                 + יעקב
יהודה שכטר. חתונה:  1907
.  נפ’ . 1944   אח של שמואל שכטר בהמשך.
               5. שמואל
 רוזנבאום. נולד: 26/06/1911
בסולוס, הונגריה.
                     נפ’
15/03/1997 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                   + מרים
ליפשיץ (פופט).  נולדה:
20/04/1921 ב Bilke צ'כוסלובקיה.
                       חתונה:
15/12/1946.  מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
               6. יהודית
ג'ודי רוזנבאום. נולדה: 1949 בניו-יורק, ארה"ב.
                            מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                         + יעקב
לייב וולדמן. חתונה: 1967 בניו-יורק, ארה"ב.
                        7. אסתר
לאה וולדמן. נולדה: 1968 בניו-יורק, ארה"ב.
                        7. פרל
פריידל וולדמן. נולדה: 1971 בניו-יורק, ארה"ב.
                        7. אליעזר
וולדמן. נולד:  1973 בניו-יורק, ארה"ב.
                        7. משה
יוסף וולדמן. נולד: 1976 בניו-יורק, ארה"
ב.
                        7. חיה וולדמן.  נולדה: 1979 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. יואל וולדמן. נולד: 1981 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. יהושע דוד. נולד:  
1984 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. רחל וולדמן. נולדה:
1984 בניו-יורק, ארה"ב.
                 6.  פרל
רוזנבאום. נולדה: 1950 בניו-יורק, ארה"ב.
                              מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                            + בן
-ציון מוצן.
                         7. משה
מוצן.
                         7. יהושע
חיים הירש מוצן.
                         7. רבקה
מוצן.
                         7. יעקב
יהודה אריה מוצן.
                         7. חנה
זלוטה מוצן.
                   6. אברהם
יעקב יהודה  רוזנבאום. נולד: 1953 בניו-יורק, ארה"ב.
                               מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                            + אסתר לוי. נולדה:
1955 בניו-יורק, ארה"ב.
                               חתונה:
7/01/1977 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. ישראל
משה חיים רוזנבאום. נולד: 1978 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. יהושע
מאיר רוזנבאום.         נולד: 1978 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. יואל
רוזנבאום.                    נולד: 1980 בניו-יורק, ארה"ב.
                   6. אהרון
ישעיה רוזנבאום. נולד: 1957 בניו-יורק, ארה"ב.
                           מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                          + פייגע
הנטשה שטיינמץ. חתונה: בניו-יורק, ארה"ב.
                     7. שרה
יהודית רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.
                              מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                              + בן
-ציון סלומון.
                              8. בן
1 . נולד:  1997.
                              8. בן
2 . נולד:  1999.
                     7. פרל
רייזה רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.   מגורים: ברוקלין, ארה"
ב.
                              + יואל
משה הירש.
                         7. יואל
רוזנבאום. נולד: בניו-יורק, ארה"ב.       מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                               + אתל
הופמן.  חתונה: 1999.
                         7. דינה
לאה רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. טובי
רוזנבאום.  נולדה:  1984.
                         7. מינדי
רוזנבאום. נולדה:  1987.
                         7. יוסי
רוזנבאום.    נולד:  1991.
                 6. רחל
ייטה רוזנבאום. נולדה: 1959 בניו-יורק, ארה"ב.              מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                        + דוד
מאיר ברוך וויס.  נולד: 1959 בניו-יורק, ארה"ב.
                             חתונה:
27/12/1979 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. ג
'ודי וויס.            נולדה: 1981 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. בלימה
פייגי וויס. נולדה: 1982 בניו-יורק, ארה"ב.
           5. מאיר
מקס רוזנבאום. נולד: כ"ו סיוון תרע"ז 16/06/1917 בסולוס, הונגריה.
                                נפ' : י"ד טבת תש"ס
24/12/1999 ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 + שרה
הנדלר. נולדה: כ"ח אדר ב' תרפ"ד 1924 ב Satu-Marie , הונגריה.
                      חתונה: כ"א אדר א' תש"ו
 1946 ב  Leiberec צכוסלובקיה.
                                   נפ': כ' אב תשע"ז 2017 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                 6. אסתר
הנצ'י רוזנבאום.   נולדה: תש"ח 1948 ב Leiberec צ'כוסלובקיה.      מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                       + מנחם
מנדל נוקנובסקי. נולד: 1941 תש"אבברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                           חתונה: ט' אדר א' תשכ"ז
19/02/1967 בניו-יורק, ארה"ב.
                     
    7. שלמה יהודה נוקנובסקי.  נולד: תשכ"ח 1968 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     
    7. יהושע נוקנובסקי.           נולד: 1971  תשל"א בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      
   7. יהודית פנינה נוקנובסקי. נולדה: 1974 תשל"דבברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     
    7. יוסף אליעזר נוקנובסקי.  נולד: 1978  תשל"ט בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.     
                 6. יהודית ג'ודי רוזנבאום. נולדה: 1950 תש"יבניו-יורק,  ארה"ב.
                            + אברהם
יהודה אלן גרינוולד. נולד: תש"ט 1949 בניו-יורק, ארה"ב
                               חתונה 
20/08/1972 בניו-יורק, ארה"
ב.
                     
   7. אסתר שושנה גרינוולד. נולדה: 1974 בברוקלין,בניו-יורק, ארה"ב.
                       
 7. חיים יוסף יהודה גרינוולד. נולד: 1974 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                       
 7. דינה בלהה גרינוולד.     נולדה: 1978 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                  
      7. עליזה שיינדל גרינוולד.  נולדה: 1981 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 6. שולמית
מלכה רוזנבאום. נולדה: 1954 בניו-יורק, ארה"ב.         מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                        + חיים
שלום גלוק. נולד:1952   מונטריאל, קוויבק, קנדה.
                            חתונה
: 31/05/1976 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. שמואל
אריה גלוק.  נולד: 1977 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                         7. איידל
חנה עדינה גלוק. נולדה: 1981 בניו-יורק, ארה"ב.
                    6. חיים
יעקב יהודה ג'אק רוזנבאום. נולד: 1960 ניו-יורק, ארה"ב.    מגורים: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. לאה
גיטל רוזנבאום.  נולדה: 1961 בניו-יורק, ארה"ב.   מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                              +  שמואל
כ"ץ.   נולד: 1960 בניו-יורק, ארה"ב.
                                 חתונה:
14/03/1982 בניו-יורק, ארה"ב.
          5. לאה רוזנבאום.
               + שמואל
שכטר.   אח של יעקב שכטר למעלה.
               6. שרה
שכטר.  מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
             
        + אברהם יצחק מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                   
    7. חיים שמואל מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                           + חיה
שרה. חתונה: 06/1983 בניו-יורק, ארה"ב.
                   
    7. יעקב יהודה מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                           + לאה.
                           8. בן.
                                + יונה
מוסקופ.
                               9. שמואל
מוסקוביץ.
 


      4. דוד רוזנבאום. נולד:
26/04/1901 .   נפ' 03/1984 ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
     
      + שיינדל רוזנברג.   חתונה:   10/1922
      4. שמואל רוזנבאום. נפ' 1944.
             5. מרים רוזנבאום.     מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
        
        + ברנרד ברוך ביילוש.
      4. יענקל רוזנבאום. נפ' 1944.
             5. רוזי רוזנבאום.    מגורים: מונטריאל, קנדה.
         
          + הרשל פרנקל.
                    6. בת.
             5. מלכה
רוזנבאום. מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
        
           + איסר הנדלר.

 

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי

רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
פקס:  153-9-744-5222
shmuelk@kehati.co.il