עץ המשפחה - בּרנבּלוּט

Created: August 18, 2003.
Updated:  1/08/2021, 2/02/2021, 
Oct. 25, 2007, June 26, 2005.
12.2021 הוספת מקורות וענפים 7,8,9
                                                                                                                       

 

 

לשמחתי, סוף סוף, ביוני 2005 מצאתי מסמכים מוורשה ולובלין ובהם מצאתי לראשונה את הקשרים המשפחתיים המדוייקים בין שלושת ענפי המשפחה שהיו ידועים עד אז (אנטוורפן, לונדון ופריס). בכך נמצא הקשר שנישכח עם הזמן, ואותו חיפשנו כול כך הרבה שנים.
כמו-כן מצאנו לראשונה את שמותם של אבי המשפחה: יצחק ואלקה.

עץ המשפחה המוצג בהמשך הוא על פי מה שמראים המסמכים, ביחד עם מה שסופר לי מפי בני המשפחה.

 

מובן השם בּרנבּלוּט הוא מגרמנית: ניצן של עץ אגס. יש משפחות ששינו את השם לבּרנבּלְיט ,אולי להתרחק מהמוצא הגרמני, או פשוט משיבוש השם ברוסית (האות U נשמעת ברוסית כמי האות I). לשם ברנבליט אין שום מובן.

כל יוצאי משפחת ברנבלוט הם כוהנים, ולכן אין כל קשר למשפחות ברנבלָט, שהם אינם כוהנים. מובן השם ברנבלָט הוא: עלה של אגס.

אשמח לשמוע מכל אחד, בין אם יש הערות, ובין אם יש הוספות ושינויים.


קצת מספרים: סך-הכל רשומים במשפחה כ- 700 איש ב- 8 דורות.
  
                           שלח לי הודעה  שמואל קהתי     רעננה, ישראל.  

 

מקורות:  ד"ע - דף עדות , יד ושם.
              JRI-PL - תיעוד רישומים מפולין.
              SSDI -  רישום נפטרים בארה"ב.
              ארכיון אנטוורפן בלגיה.
              ארכיון משלוחים ממכלן, בלגיה.
              ארכיון משלוחים מדרנסי, צרפת.
 
   אות אדומה בראשית מילה (כמו נולד) מסמנת שמסמך המקור נמצא ברשותי.

    ___ מספר הדור.

      !

     V

    1. יצחק ברנבלוט. נולד: בערך תקס"ה 1805.   ‏[מקור: רישום נישואים של הבן].
          + אלקה גרינהולץ. נולדה: בערך תש"ע 1810(בת בצלאל ומרים).
                נפ': כ"ב אדר תרנ"ט 1899 בוורשה, פולין. [מקור: jri-pl D #18].


            שמואל ברנבלוט2. אברהם צבי הירש ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ד  1834וורשה, פולין.   
                   נפ’: 1914 תרע"ד וורשה, פולין.
                    + יהודית זולטק (בת משה) . נולדה: בערך תק"צ 1830
.
                        נפטרה: ה' אלול תרנ"ב
1892 וורשה, פולין.    ‏[מקורות:מציבה jri-pl נישואים שניים של הבעל].


                   3. אסתר לאה ברנבלוט. נולדה: י"ח תשרי תרי"ד 1853 וורשה, פולין.   [מקור: jri-pl Film # 689537 B # 79].


                  3.
משה ברנבלוט.  נולד: סיון תרי"ח 1858 וורשה, פולין.    ‏[מקור: ארכיון אנטוורפן].     תמונה----->
                           ברח מאנטוורפן, נתפס ונשלח לאושויץ מדראנסי, צרפת
, במשלוח 76 30.6.1944 .  
‏[מקור: ד"ע  3160476].
                          + חיה שרה שקרלט. נולדה: תרכ"ו.  (בת שמואל).       ‏[מקור: ארכיון אנטוורפן].
                                    נישואים:  תרמ"ב 1882 בוורשה, פולין.     ‏[מקור: רישום נישואים של הבן יעקב].
                                    נפ’: ,1918 כ"ה מנחם-אב תרע"ח וורשה, פולין.    ‏[מקור: מציבה בי"ע ורשה, 85, 25, #5].

    
                  
.   שמואל ברנבלוט.   נולד: 1887 ו' טבת תרמ"ח וורשה, פולין. 

                                  נשלח במשלוח XII/860 ממכלן לאושויץ  5.10.1942, נרצח: 1942  אושויץ, פולין.  ‏[מקור: מכלן].

                                  +רבקה פרידה הרשקוביץנולדה: ה' טבת תרנ"ד  1893 אנטוורפן, בלגיה.   [מקור: רישום לידה 7580].

                                      חתונה: 1913 ד' אדר ב' תרע"ג אנטוורפן, בלגיה.   [מקור: כתובה].

                                      נפ’: 1988 י"א כסלו תשמ"ט קבוצת-יבנה, ישראל.   [מקור: מציבה].

                                  להמשך: ראה ענף - 1    

                                   שמות משפחה עיקריים בענף זה: בנית, לבנדיגר, קהתי.


                             4.  פרידה ברנבלוט.   נולדה: תרמ"ט 1888 ורשה, פולין.
                                       נהרגה: ת"ש 1940 בגטו לודז, פולין.  
[מקור: ד"ע 9416605].

                       
רבקה ברנבלוט.  
נולדה: 1891 ג' אדר תרנ"א וורשה, פולין.   ‏[מקור: ארכיון אנטוורפן תיק 481.163404].
                                     
נפ’: 1938 כ"ד חשון תרצ"ט אנטוורפן, בלגיה.   [מקור: רישום פטירה 33301].

                                    + יצחק גולדברג נולד: כ"ד אלול תרנ"ד 1894 בפיוטרקוב, פולין.  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                      
נשלח 12/09/1942  ממכלן לאושויץ במשלוח IX/198    [מקור: רשימות מכלן].
                                        
נרצח: תש"ב 194 באושויץ.    [מקור: ד"ע 676931].
                                  5. מקס גולדברג. נולד: כ"ד אב תרפ"א 1921 באנטוורפן, בלגיה.  [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה].
                                           נשלחה ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.
                                  5. הלן גולדברג. נולדה: ד' כסלו תרפ"ח 1927 באנטוורפן, בלגיה.   
[מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה].
                                           
נשלחה 31/07/1943 ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/604נרצחה: תש"ג 1943 באושויץ.   [מקור: רשימות מכלן].
                                  5. ראובן גולדברג. נולד: ח' אייר תרצ"ג 1933 באנטוורפן, בלגיה.  [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה].
                                             נשלח 31/07/1943 ממכלן לאושויץ במשלוח XXI/605 נרצח: תש"ג 1943 באושויץ.   [מקור:רשימות מכלן].


                        
פסיה ברנבלוט. נולדה: תרנ"ב  1892 וורשה, פולין. 
נפ': גטו וורשה.   [מקור: ד"ע 9416607].

                          4 יהודית ברנבלוט.   נולדה: 1894 י"ד אדר א' תרנ"ד וורשה, פולין.   [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 481.218276].
                                           נרצחה: 1940 ת"ש וורשה, פולין.    [מקור: ד"ע 9416600].

                                  + שמואל פייבל קליינלרערנולד: ו' תשרי תרנ"ד 1893.   [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 481.218276].
                                        נרצח:  1940  ת"ש וורשה, פולין.    [מקור: ד"ע 9416599].

                                   להמשך: ראה ענף - 2.     שם משפחה עיקרי נוסף בענף זה:  מילוטה.

                        
יעקב ג'אק ברנבלוט. 
נולד: י"ח אדר ב' תרנ"ז 1897וורשה, פולין.    [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 162697].
                                            
נפ’: 1968 ט"ז תשרי תשכ"ט אנטוורפן, בלגיה.

                                   + רוז רוחמה בקר. נולדה: ב' תמוז תרס"ו 1906 דבלין, אירלנד.      [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 162697].
                                         נישואים: ז' ניסן תרפ"ה  1925 לידס, אנגליה.          [מקור: ארכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 162697].

                                         נפ’: ה' תמוז תשמ"ו  1985 אנטוורפן, בלגיה.

                                  להמשך: ראה ענף - 3.   שמות משפחה עיקריים בענף זה:  ברנבליט, וויסברג.
    
                         
בלומה ברנבלוט.  נולדה: ד' ניסן תרנ"ח 1898 וורשה, פולין.  
[מקור:רשימות דרנסי].
                                     נשלחה 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.     [מקור:רשימות דרנסי].
                                     נרצחה: 1942 תש"ב באושויץ, פולין.   [מקור: ד"ע 1508616, 9416602].

                                  + שלמה   לייב סלומוןירוחמזון. נולד: 1901 ט' חשון תשס"ב קוטנו, פולין.          ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].
                                         
נפ’: 1976 י"ב אב תשל"ו  אנטוורפן, בלגיה.   ‏[מקור: אררכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 481.250802].

                                        נשלח 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.  שרד.    [מקור:רשימות דרנסי].
                                5. חיה הלן ירוחמזון נולדה: ה' חשון תרפ"ה 1926 באנטוורפן, בלגיה.     ‏[מקור: אררכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 481.250802].
                                          נשלחה 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.    [מקור:רשימות דרנסי].
                                          נרצחה: תש"ב  1942באושויץ, פולין.    [מקור: ד"ע 3187792, 9416608].
                                5. אלברט פוטש ירוחמזון. נולד: י"א תשרי תרצ"א 1940 באנטוורפן, בלגיה.   
  ‏[מקור: אררכיון אנטוורפן, בלגיה תיק 481.250802].
                                        נשלח 7/09/1942 במשלוח 29 מדרנסי, צרפת לאושויץ.   [מקור:רשימות דרנסי].
                                        נרצח: תש"ב  1942באושויץ, פולין.    [מקור: ד"ע 3187790, 9416609].

                                   + אישה שניה של שלמה ירוחמסון: רג'ין צוקרקורן. נולדה: ד' תשרי תרע"ב.
                                         נישואים: אנטוורפן, בלגיה.
                                         נפ':
אנטוורפן, בלגיה.            
     
                   
אלקה ברנבלוט.
נולדה:  1900 כ"ז אייר תר"סוורשה, פולין.    ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן תיק 162297].
                                    
נשלחה 30/06/1944 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ.   [מקור: רשימות דרנסי].
                                     
נרצחה: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.  [מקור:  ד"ע 9416611].

                                  + חנוך זקס.   נולד: כ"ו אדר תרנ"ט זבירצי, פולין.
                                            חתונה:
1938  אנטוורפן, בלגיה. 
                                           
נשלח 9/09/1942 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ.  [מקור:רשימות דרנסי].
                                           
נרצח: 1942 תש"ב אושויץ, פולין.   [מקור:  ד"ע 7746481, 6729319].
                                 5. אלברט זקס. נולד: י"א אב תרצ"ח 1938 אנטוורפן, בלגיה. 
                                     
נשלח 30/06/1944 במשלוח 76 מדרנסי, צרפת לאושויץ. [מקור:רשימות דרנסי].
                                        
נרצח: 1944 תש"ד אושויץ, פולין.
 

                     רחל ברנבלוט. נולדה: בערך תרט"ו 1885  וורשה, פולין. 

                               נרצחה: 1940 בגטו וורשה, פולין.   [מקור:  ד"ע 9416610].

                             + הרש צבי ליסטוונד. נולד: בערך תרי"ד 1884 (בן של מנדל וצביה מוזלמן).
                                  
נישואים: כ' שבט תרס"ז 1907 וורשה, פולין.   [מקור:  [מקור: jri-pl PSA 1907 M #23].


                                5. יצחק ליסטוונד. נולד:  י"ג תשרי תרפ"ד וורשה, פולין.
                                    ?     שרד את השואה.    
[מקור:  ד"ע 4847602].
                               5. משה ליסטוונד. נולד:  י"ג תשרי תרפ"ד וורשה, פולין.
                                      
נרצח: י"ב כסלו תש"ג 1943 במאיידאנק, פולין.   [מקור:  ד"ע 10930740 ].


                .  מרים ברנבלוטנולדה: י"א אייר תרי"ט 1859 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 818].

                           נפ': כ' טבת תרצ"ו 1936 וורשה פולין. ‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 86, 26, #19].
                          + בנימין חיים וויצנבליט.     (בן שלאברהם יעקב ודבורה פינקמשטין).
                               נישואים: כ"ח כסלו תרמ"ד 1883 וורשה, פולין.    ‏[מקור: jri-pl PSA 1863 M # 210].
                               נפ': כ"ט תמוז תרנ"ה 1895 וורשה, פולין. ‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה:49, 5, #32].
                         


               .  שמואל ברנבלוטנולד: ה' אייר תרכ"א 1861 וורשה,פולין.   ‏[מקור: jri-pl Film 689553 1864 B 819].   
                            + שמחה/סימה פרדייר.                                                                     לפרטים: ראה ענף
- 4  משפחת יבלונסקי. 


               .  אהרון ברנבלוטנולד: א' שבט תרכ"ד 1864 וורשה,פולין.    ‏[מקור:  jri-pl Film 689553 1864 B 820].
                              
נפ' : י"ח חשוון תר"פ 1919,  ורשה , פולין. ‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 88, 4, #6].
                                 + רחל לאה כץ . נולדה: בערך 1870. (בת שלמה זלמן ויהודית שטרן).               

                                      נישואים:  ז' כסלו תרנ"א 1890, וורשה, פולין.     ‏[מקור:  jri-pl PSA M #133].
                                      נפ': ז' אדר תרנ"ג  , 1893 בוורשה, פולין.   ‏[מקור: מציבה בי"ע וורשה: 41, 12, #41R].     
                           
לפרטים: ראה ענף - 5  - פריס, צרפת.

            + נישואים שניים של אברהם ברנבלוט: גיטל פידלזיט (באומל).  נולדה: בערך 1850.  (אלמנה. בת לבקה ומריה פפרקורט).

                   נישואים: י"ג חשון תרנ"ו  1895 וורשה, פולין  [מקור:  Jri-pl PSA M # 80].

                   נפ': כ"ה תשרי תרס"ג 1902 וורשה, פולין.   [מקור:  Jri-pl PSA D # 92].2.
משה ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ה 1835 וורשה, פולין.
          
גר בקלץ, נפטר אחרי 1912  
  ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].

     + חנה פייגה שטרונסמן (? שוארצמן).    (בת דוד ורחל אברהם).
                נישואים: י"ט אלול תרמ"ט בקלץ, פולין.     [מקור:  Jri-pl Film 689938 M # 540].
                נפטרה: לפני תרע"ב 1912 בקלץ.      ‏[מקור: רשימות מאנטוורפן].


    3. דוד ברנבלוט.  נולד: ג' טבת תרט"ז 1855 וורשה, פולין.  [מקור: JRI-PL Film #689537 B# 813].


    3. גיטלה ברנבלוט.  נולדה: תרכ"א 1861 וורשה, פולין.   [מקור: JRI-PL Film #689747 B# 491].
              נפ’: כ"ה אלול תרפ"ט 1929 לודז, פולין.   [מקור: JRI-PL D# 1506. מציבה בי"ע לודז P,3.10,3,#272].
              + יחיאל שפילמןנולד: כ"ד אדר תרכ"א  1861 אוסטרוב, פולין.  [מקור: JRI-PL PSA B #32].
  בן ישראל ונומה וולמן)
                  נישואים: י"ט אלול תרמ"א בקלץ, פולין. [מקור: JRI-PL Film 1808866 M #20].
                  נפ': לפני 1919 לודז, פולין.  
[מקור: רישום נישוארים של הבן דוד].


          4. שבע שפילמןנולדה: כ"ו חשון תרמ"ג 1882 אוסטרוביץ, פולין.  [מקור:  jri-pl B# 178  ].


          4. דוד שפילמןנולד: ד' כסלו תרנ"ד 1893 קלץ, פולין.    [מקור:  jri-pl רישומים מלודז ].

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.    [מקור: ד"ע 4648704].

           +   גיטלה לאה מילר.  נולדה: ד' אלול תרנ"ג 1893 בראווה, פולין.    [מקור:  jri-pl רישומים מגטו לודז ].
                    נישואים: ג' ניסן תרע"ט 2019 לודז, פולין.    [מקור: JRI-PL PSA M #231].

                 ? נרצחה: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.    [מקור: ד"ע 4648709].

                5. ברכה שפילמןנולדה: כ"ג ניסן תר"פ 1920 וורשה פולין.     [מקור:  jri-pl רישומים מגטו לודז ].
                       נהרגה:  גטו לודז, פולין.       [מקור: ד"ע 4648698].


                5. חנה שפילמןנולדה: ט"ו אלול תרפ"ב 1922 וורשה פולין.     [מקור:  jri-pl רישומים מגטו לודז ].
                       נהרגה:  גטו לודז, פולין.       [מקור: ד"ע 4648700].


                5. יחיאל מרדכי שפילמןנולד: י"ב שבט תרפ"ד 1924 וורשה פולין.     [מקור:  jri-pl רישומים מגטו לודז ].
                       נהרג:  גטו לודז, פולין.       [מקור: ד"ע 4648701].


          4. יצחק שפילמןנולד: י"ט אייר תרנ"ה 1895 קלץ, פולין.    [מקור: JRI-PL PSA 1902 B #75].

                   ? נרצח: תש"ד 1944 גטו לודז, פולין.


          4. שמואל חיים שפילמןנולד: כ"ה תמוז תרנ"ח 1898 קלץ, פולין.    [מקור: JRI-PL PSA 1902 B #76].

                   נפ': אלול תשמ"ב 1982 פלורידה, ארה"ב.   [מקור: SSDI].

                       + שיינדל יוספה דאכס. נולדה: ב' אדר א' תרס"ה ורשה,פולין.    [מקור: JRI-PL PSA 1902 B #76].

                          חתונה:  
                         נפ': 

     


    3. אברהם ברנבלוט.  נולד: בערך תרכ"ג 1863 וורשה, פולין.
                    
נפ’: י"ד אייר תרצ"ט 1939  בלונדון, אנגליה.  [מקור:  מציבה בי"ע אדמונטון U , 16 , #52].מקס & רג'ינה ברנבלוט

            +  שרה אטה פינטקובסקי. נולדה: בערך תרכ"ו 1866 בקלץ, פולין.   (בת יצחק הירש ומלכה גרינבאום).
                
נישואים: ט' ניסן תרמ"ו 1886 בלובלין, פולין.   [מקור: JRI-PL PSA M# 29].
                 נפ': ל' אדר א' תרפ"ז 1927 בלונדון, אנגליה. [מקור: מציבה בי"ע אדמונטון R, 29 #30].
                           להמשך: ראה ענף
- 6   אנגליה           שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: אברהמס, ברוק, כהן.

     3. אסתר ברנבלט. נולדה: בערך תרכ"ו 1866 בקלץ, פולין.
           נפ':
          + דוד יאסני. נולד: בערך תרכ"ה 1865 בקלץ, פולין. (בן וולף וריזל מושנברג). 

            נישואים: י"ח אייר תרמ"ה בקלץ, פולין. [מקור:  jri-pl M #6].
            נפ':

    להמשך: ראה ענף - 7     יאסני.  (באנגלית)              שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: מלמן, פיקוב.

 

     3. לאה ברנבלוט. נולדה: י"ח סיון תר"ל 1870 בקלץ, פולין. [מקור: JRI-PL Film 61192420 B#28].
         + ראובן איציק אורנבאוך. נולד: בערך תרכ"ד 1864.  (בן יוסף ושפרה בושיצקה).
               
נישואים: ד' אלול תר"נ 1890 קלץ, פולין.   [מקור: JRI-PL PSA M # 11].
                נפ': י"ב תשרי תרנ"ג 1892 שידלוביץ, פולין.    [מקור: JRI-PL PSA D# 56].

     3. איציק ברנבלוט. נולד: תרל"ב 1872 בקלץ, פולין. [מקור: JRI-PL Film 61192420 B #8].
           + סימה שניידרמן. נולדה: תרל"ח 1878 בקרומולוב, פולין.  (בת לייזר ואיידל שטאטלר).
              +
נישואים: י"ז אדר ב' תרנ"ז 1897 בקרומולוב, פולין. [מקור: JRI-PL PSA M# 10].

      ?  4.  מרדכי אהרון ברנבלוט. נולד: תרס"ח 1908 קלץ, פולין.
                  
נפ': כ"ד חשון תרפ"ח 1927 קלץ, פולין.  [מקור: רשימות קלץ].

2. פריינדלה ברנבלוט. נולדה: תרנ"ג 1843 בקלץ, פולין.
       + אפרים לייב קולקוב.
נולד: תר"ד 1844 בוורשה, פולין. [מקור: JRI-PL Film 689525 B #122].
               (בן הלל  בן לייזר וחיה בת לבק).
         
נישואים: ד' אב תרכ"ג 1863 בוורשה, פולין.  [מקור: JRI-PL Film 689553 # M184].

 

2. בצלאל ברנבלוט. נולד: תר"ח 1848 וורשה, פולין. 
     
נפ': ט' שבט תרצ"ב 1932 לודז, פולין.   [מקור: JRI-PL D #88].
     + רחל וולף. נולדה: תרט"ז רדגושץ, פולין.  (בת פישל וחיה שרה וולף).
         
נפ': י"ז אדר א' תרע"ו 1916 אלכסנדרוב, פולין.  [מקור: JRI-PL D# 535. בי"ע לודז L, K-L, 9, #402].

      3. חיה שרה ברנבלוט. נולדה: תרל"ח 1878 אלקסנדרוב, פולין.
              + יוחנן אליאס, אליהו גולדשטין. נולד: תרל"ו 1876 אלכסנדרוב, פולין.  (בן ישראל איציק וחיה פייגה סלע).
                   
נישואים: ה' ניסן תרס"א 1901 לודז, פולין.  [מקור: JRI-PL M# 223].
                      
נרצח: שואה.    [מקור: ד"ע 10682937 ע"י נכד אליהו יוסף].

    להמשך: ראה ענף - 8.                 שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: קורנדרקסלר.

      3. שמואל ברנבלוט. נולד:כ"ז ניסן תרמ"ג 1883 אלקסנדרוב, פולין.
            נפ': י"ח תמוז תש"י 1950 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.  [מקור: מציבה בי"ע חברון ].
            + רבקה, ריבה, בקי לטקה/לוטקין. נולדה: תרל"ח 1878 צ'סטוכובה, פולין.  (בת משה ויהודית שינפר).
                   [מקור:
USA Naturalization petition #369060, 1940
               
נישואים: י"ב סיון תרס"ד 1904 לודז, פולין.  [מקור:  JRI-PL M #476].
                   נפ': כ"ג אדר א' תש"ו 1946 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.  [מקור: SSDI. מציבה בי"ע חברון].

    להמשך: ראה ענף - 9.    (באנגלית)             שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: מאיר, רוזה, שטינברג.

      3. שיינדלה לאה ברנבלוט. נולדה: כ"ד חשון תרמ"ז 1886 רדוגורץ, פולין. [מקור: JRI-PL 1894 B #1358].

      3. מרים ברנבלוט. נולדה: תרנ"א 1891 רדוגורץ, פולין.  [מקור: JRI-PL 1894 B #1359      

          4. איציק ברנבלוט. נולד : ט' תמוז תרנ"א 1911 לודז, פולין.  [מקור: JRI-PL מפקד אוכלוסין לודז].

      3. ברנדה ברנבלוט. נולדה: י"ד טבת תרנ"ב 1892 רדוגורץ, פולין.  [מקור: JRI-PL 1894 B#1360].

      3. דוד ברנבלוט. נולד תרנ"ה 1895 בלוטי, פולין. 
            
נפ': י"ג ניסן תרנ"ה בלוטי, פולין.  [מקור: JRI-PL 1894 D #252].


2. רבקה ברנבלוט. נולדה: תר"ו 1846 וורשה, פולין.  [מקור: רישום פטירה של אימא].
        + אברהם סירוקה. נולד: קאלושין, פולין.
   (בן פסח ופייגה זאלצוואסר).
          
נישואים: י"ט כסלו תרל"ב 1871 בוורשה, פולין.  [מקור: JRI-PL M #59

    להמשך: ראה ענף - 11.               שמות משפחה עיקריים נוספים בענף זה: סירוקה, בלסם, סינדיק.


2. פרימט ברנבלוט. נולדה: תר"ח 1848 וורשה, פולין.  [מקור: רישום פטירה של אימא].
      + וולף, זאב בלסם. נולד: תר"ו 1846.

               להמשך: ראה ענף - 11. 

2. שמואל ברנבלוט. נולד: ל' כסלו תרט"ו 1854 וורשה, פולין.  [מקור: JRI-PL Film 689537 B# 254].

2. יעקב שלמה ברנבלוט. נולד: י"ב כסלו תר"כ 1859 וורשה, פולין.  [מקור: מפקד אוכלוסים לודז].
        נפ': כ"ג ניסן תרצ"א 1931 לודז, פולין.  [מקור: JRI-PL D# 593. בי"ע לודז P, 4/12, 4, #594].
       + חנה בינדר/בינדל. נולדה: ט"ו אדר ב' תרכ"ב 1862 קונסטנטינוב, פולין. [מקור: JRI-PL FIlm730171 B# 33]. (בת הירש ןמרסה קלישר). 
            נישואים: לודז, פולין.  נרשמו: תרס"ב 1902 לודז, פולין.  [מקור: JRI-PL 1902 M# 542].
            
נרצחה: תש"ב 1942 גטו-לודז, פולין.  [מקור: ד"ע 4454089].

              להמשך: ראה ענף - 11. 

 


 הוכן ע"י: שמואל קהתי


  שלח לנו הודעה !                                      

רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il