משפחת ברנבלוט ענף-1.

בנית, לבנדיגר, קהתי


Created: 8/18/2003

Revised: 10/11/2022, 222/06/2022, 22/10/2020, 1/06/2020, 22/03/2020,16/06/2019, 15/07/2018, 25/12/2017, 16/04/2017, 20/01/2017, 30/12/2016, 15/11/2016,  17/06/2015, 6/03/2015,10/10/2014, 21/08/2014, 13/7/2014, 12/12/2013, 19/09/2013, 18/08/2013, 4/04/2013, 13/01/2013, 8/11/2011, 1/09/2011, 3/06/2011,  22/03/2011, 20/01/2010, 19/10/2009, 23/08/2009, 15/06/2009, 8/07/2008, 7/01/2008, 12/01/2008, 28/09/2007, 23/08/2007, 10/07/2007, 10/06/2007,1/03/2007, 23/11/2005 , 23/04/2006  

 הוכן ע"י שמואל קהתי                                                                                   

            רעננה, ישראל.                 חזרה לדף ראשי של משפחת ברנבלוטמקורות:  ד"ע - דף עדות , יד ושם.
              JRI-PL - תיעוד רישומים מפולין.
              SSDI -  רישום נפטרים בארה"ב.
              ארכיון אנטוורפן בלגיה.
              ארכיון משלוחים ממכלן, בלגיה.
              ארכיון משלוחים מדרנסי, צרפת.


אות אדומה בראשית מילה (כמו נולד) מסמנת שמסמך המקור נמצא ברשותי.


   1. יצחק ברנבלוט. נולד: בערך תקס"ה 1805.    ‏[מקור: רישום נישואים של הבן].
          + אלקה גרינהולץ. נולדה: בערך תש"ע 1810(בת בצלאל ומרים).
                נפ': כ"ב אדר תרנ"ט בוורשה, פולין.   [מקור: jri-pl D #18].

    
       שמואל ברנבלוט2. אברהם צבי הירש ברנבלוט. נולד: בערך תקצ"ד  1834וורשה, פולין.   
                   נפ: 1914 תרע"ד וורשה, פולין.
                    + יהודית זולטק (בת משה) . נולדה: בערך תק"צ 1830
.
                        נפטרה: ה' אלול תרנ"ב
1892 וורשה, פולין.    ‏[מקורות:מציבה jri-pl נישואים שניים של הבעל].

     
                  3.
משה ברנבלוט.  נולד: תרי"ח 1858 וורשה, פולין.    ‏[מקור: ארכיון אנטוורפן].     תמונה----->
                           ברח מאנטוורפן, נתפס ונשלח לאושויץ מדראנסי, צרפת
, במשלוח 76 30.6.1944 . מקור: ד"ע  3160476].
                          + חיה שרה שקרלט. נולדה: תרכ"ו.  (בת שמואל).   .    ‏[מקור: ארכיון אנטוורפן].
                                    נישואים:  תרמ"ב 1882 בוורשה, פולין.   ‏[מקור: רישום נישואים של הבן יעקב].
                                    נפ: ,1918 כ"ה מנחם-אב תרע"ח וורשה, פולין.   ‏[מקור: מציבה בי"ע ורשה, 85, 25, #5].

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4. שמואל ברנבלוט. נולד: 1887  וטבת תרמ"ח  וורשה, פולין.   
                       נשלח במשלוח XII/860 ממכלן לאושוויץ 5/10/1942. נרצח באושויץ. 
‏[מקור: ארכיון מכלן].
           + רבקה פרידה הרשקוביץ.  נולדה: 1893 ה' טבת תרנ"ד אנטוורפן, בלגיה.   ‏[מקור: תעודת לידה #7580].
                נישואים: 1913 ד' אדר-ב' תרע"ג אנטוורפן, בלגיה.  ‏[מקור: רישום נישואים #464].
                נפ: 1988 י"א כסלו תשמ"ט  קבוצת-יבנה, ישראל.  ‏[מקור: תעודת פטירה #57573. מציבה בבי"ע קבוצת יבנה].
        5. מקס ברנבלוט, מנחם בנית. נולד: 1914 כ"ד תמוז תרע"ד אנטוורפן, בלגיה.  ‏[מקור: תעודת לידה #3943].     
                   
נפ':  ו' אדר תשס"ז   2007תל-אביב, ישראל. ‏[מקור: מציבה בבי"ע ירקון, הדס, 3, 20, #5].

             +  איירין רבקה שטרן. נולדה: ט' שבט תרפ"ג 1923 באנטוורפן, בלגיה.
                  נישואים:
1945 כ"ה שבט תש"ה ניו-יורק, ניו-יורק, ארה"ב. ‏[מקור: רישום נישואים #2113].
                  נפ: 1976 ה' שבט תשל"ו תל-אביב, ישראל.  ‏[מקור: מציבה בבי"ע קרית-שאול,6, 4, 21, #44].
       
        
שמואל משה ברנבלוט, בנית. נולד: 1950 תש"י ניו-יורק, נ"י,ארה"ב.  מגורים: כפר-סבא, ישראל.
                   
+ אהובה ווסרמן.  
                           נישואים:
13/08/1973 ט"ו באב תשל"ג ירושלים, ישראל.   גרושים.
                  
יואב בנית.   נולד:  תשל"ד   1974נצר-סירני, ישראל.     מגורים: מודיעין, ישראל.
                            + מיכל חכימי. נולדה: תשל"ו 1976 בירושלים, ישראל.
                                נישואים: כ"ח אייר תשס"ז 2007  בירושלים, ישראל.
                        8. אורי בנית. נולד: תשס"ט 2009 בירושלים, ישראל.     תאומים.
                        8. שגיא בנית. נולד: תשס"ט 2009 בירושלים, ישראל.
 
                       8. מאיה בנית. נולדה: תשע"ג 2013 במודיעין, ישראל.
                        8. נעמי בנית. נולדה: תשע"ה 2014 במודיעין, ישראל.
  
                   7. אסף בנית. נולד: 1976 נצר-סירני, ישראל.

                           + מיקה ברקאי.
                                נישואים: ל' תשרי תשע"ב, 2011.
                    
    8. מיכאל בנית. נולד: תשע"ג 2013
                         8. תמר בנית. נולדה: תשע"ו 2016.
                + (אשתו של שמואל בנית) מימי.  נולדה: 1975 בישראל.
 
         
.  דוד בנית. נולד: 1951 תשי"א עין-חרוד, ישראל.    מגורים: מושב טל-שחר, ישראל.
                    
+  חגית שחר.  נולדה: תשי"א 1951  שובל, ישראל. 
                             נישואים:
6/09/1977  כ"ג אלול תשל"ז שובל, ישראל.
                      7.  שי
בנית.  נולד: תשל"ח 1978 בישראל.
                           + נעמי ליפשיץ. נולדה: תשמ"א 1981 בישראל.
          
                  נישואים: ד' ניסן תשע"ד, 2014 בטל שחר, ישראל.
                         8. ענבל בנית. נולדה: תשע"ה 2104 בטל-שחר, ישראל.

                         8. עודד בנית. נולד: תשע"ו 2106 בטל-שחר, ישראל.
                 7 .  איתמר
בנית. נולד: תשמ"א1981 בישראל.
                            + עירית שטייניץ. נולדה: תשמ"א1981
                                נישואים: י"ט אב תשע"א, 2011 בטל שחר, ישראל.
                           8. שקד בנית.  
נולד: תשע"ו 2103 בטל-שחר, ישראל.
                           8. ערבה בנית.  נולדה: תשע"ו 2106 בטל-שחר, ישראל.
                      7. דניאל בנית.   נולד: תשמ"ז 1987
              6.  עופר
בנית. נולד: 1955 ז' אב תשט"ו ירושלים, ישראל.  
                                     נפ':
2005  כ"ה תמוז תשס"ה  תל-אביב, ישראל. ‏[מקור: מציבה בבי"ע ירקון, 16, 7ב, 22 , #18].


      + נישואים שניים של מנחם מקס בנית: חנה סיניאבר.
                 נולדה: תרפ"ב. נפ': י"ח אדר א' תשע"ד 2014 תל-אביב, ישראל.
‏[מקור:  מציבה בבי"ע ירקון, 16, 2, 5, #10].
  
     5. פולה פסה יהודית ברנבלוט. נולדה:
1915 כ"ג אדר תרע"ה לונדון, אנגליה.     ‏[מקור:  תעודת לידה #161].
                                נפ': ל' אב תשס"ז 2007
מיאמי, פלורידה, ארה"ב. ‏[מקור: רישום נפטרים בארה"ב]. 
           +  הארי הרשל לבנדיגר. נולד: 1914 כ"ב חשון תרע"ה לונדון, אנגליה.  ‏[מקור: תעודת לידה #68].
                         נישואים: 1939 כ' חשון ת"ש  אנטוורפן, בלגיה.
                         נפ:
1984 כ"ט אדר-ב' תשמ"ד ניו-יורק, ניו-יורק, ארה"ב.  ‏[מקור: רישום נפטרים בארה"ב].
              6. וויויאן אווילין אביבה לבנדיגר. נולדה: תש"ד 1944 ניו-יורק, ניו-יורק, ארה"ב.
                               מגורים:
מיאמי, פלורידה, ארה"ב.
                     + פיליפ גרשמן. נולד: י' כסלו תש"ב 1941 בניו-יורק, ארה"ב.
                            נישואים: תשכ"ב 1965 בניו-יורק, ארה"ב.
‏[מקור:  רישום נישואים #6538].
                            נפטר: י"ג שבט תשנ"ז 1997 בפלורידה, ארה"ב. ‏[מקור: רישום נפטרים בארה"ב].
                     7. רשל
גרשמן. נולדה: תשכ"ח 1968 בוסטון, מסצ'וסטס, ארה"ב. 
                             מגורים: סולט-לייק, יוטה, ארה
"ב.
              6. רוברט ישראל
שמואל לבנדיגר. נולד: 1949 תש"ט ניו-יורק, ניו-יורק, ארה"ב. 
                             מגורים:
 Ashville, North-Carolina, U.S.A..
                      + אני
קתלין. נולדה: 1955 תשט"ו זלצבורג, אוסטריה. 
                              נישואים:
1987 י"ב אלול תשמ"ז בולדר, קולורדו, ארה"ב.
 
       5. אברהם
צבי, אייבי ברנבלוט, קהתי.  נולד: 1916 כ"א כסלו תרע"ז  לונדון, אנגליה.   ‏[מקור:  תעודת לידה #493].   
                             נפ': כ"ב כסלו תשע"ד, 2013, קבוצת-יבנה, ישראל.    ‏[מקור: מציבה בבי"ע קבוצת יבנה].
            +  צילה ציפורה דורף.  נולדה: 1922 כ"א סיוון תרפ"ב  דרזדן, גרמניה.  ‏[מקור: תעודת לידה #652].
                             נישואים: 1946 י"ג אייר תש"ו אנטוורפן, בלגיה.  ‏[מקור: רישום נישאוים #878].
                             נפ: 1997 ו' תשרי תשנ"ח   קבוצת-יבנה, ישראל.    ‏[מקור: מציבה בבי"ע קבוצת יבנה].
               6. שמואל יצחק ברנבלוט, קהתי. נולד: תש"ח 1948 קבוצת-יבנה, ישראל.    מגורים: רעננה, ישראל.
                      
+ סימי עידית מאן. נולדה: תש"ט 1948 פריס, צרפת.    (בת יצחק וחנה רוזנבאום).    [מקור: תעודת לידה #14514].
                            נישואים: ט"ו באב תש"ל  1970 טורונטו, קנדה.   [מקור: תעודת רישום נישואים P3417896
                  

                     7. נדב זאב אריה קהתי.  נולד: תשל"ב 1972  טורונטו, קנדה.  מגורים: עזריאל,  ישראל.
                           + דליה תרצה
בארט.   נולדה: 1974 תשל"ד  לידס, אנגליה.    (בת דוד ולינדה).
                                נישואים: 20/03/1996 תשנ"ו  רעננה, ישראל.           [מקור: תעודת רישום נישואים 736817].
                              8. שני חיה צילה קהתי. נולדה: תשס"א 2001 רעננה, ישראל.
                              8. חושן רבקה פייגה קהתי. נולדה:  תשס"ג  2003 רעננה, ישראל.

                              8. שבו מרדכי יצחק קהתי. נולד: תשס"ו 2005 עזריאל, ישראל. 

                              8. יהל שלום קהתי. נולד: תש"ע 2009 עזריאל, ישראל.
                              8. גבע אברהם קהתי. נולד: תשע"ה 2014 עזריאל, ישראל.

 
                            8. כליל אהדה קהתי. נולדה: תשע"ט 2019 עזריאל, ישראל. 
                    7. מאירה
שרה קהתי. נולדה: תשל"ד 1974  טורונטו, קנדה.  מגורים: רעננה, ישראל.
                          
+ גדי אליצור. נולד: תשל"ג 1973  ירושלים, ישראל.  (בן אריה וענת).
                               נישואים: תשס"ג 29/12/2002  גבעת- שמואל, ישראל.                [מקור: תעודת רישום נישואים 1030537].

                              8.  שגיא יצחק אליצור. נולד: תשס"ו 2005 רעננה, ישראל.    תאומים.  
                              8.  הילה מרים אליצור. נולדה: תשס"ו 2005 רעננה, ישראל.   
תאומים.
                              8.  שוהם שריה אליצור. נולדה: תשס"ז 2007 רעננה, ישראל.
                              8.  ינון מרדכי אליצור. נולד: תשע"א 2011 רעננה, ישראל.

                              8.  יערה הודיה אליצור. נולדה: תשע"ד 2014 רעננה, ישראל.

                     7.  ליאורה רבקה קהתי. נולדה: תשל"ח 1978  טורונטו, קנדה.    מגורים: תל-מונד, ישראל.
                             + דני שפר. נולד: תשל"א 1971 בגבעתיים, ישראל.           (בן משה וחנה).
                                    נישואים: י"ט טבת תשע"ג 2013, בגבעת-שמואל, ישראל.         [מקור: כתובה].
                              8.  מתן אברהם שפר. נולד: תשע"ד 2014 רתל-מונד, ישראל.
                              8.  שירה נעמי שפר. נולדה: תשפ"ג 2022 תל-מונד, ישראל. 
                    7. אריאל
יחזקאל קהתי. נולד: 1980  תש"מ  טורונטו, קנדה.   מגורים: גבעת שמואל, ישראל.
                            + דבורי ויט. נולדה: תשמ"ג 1983 בגבעתים, ישראל.             (בת עמיקם ומלה).
                                   נישואים: ג' תמוז תשס"ח 2008 ברמת-גן, ישראל.
                              8. יאיר נתן קהתי. נולד: תשע"א 2011 בגבעת שמואל, ישראל.
                              8. עדי קהתי. נולדה: תשע"ג 2013 בגבעת שמואל, ישראל.  
     
                         8. גילי קהתי. נולדה: תשע"ז 2016 בגבעת שמואל, ישראל.  
                            
  8. ישי אברהם קהתי. נולד: תש"פ 2020 בגבעת שמואל, ישראל.

             7. איתן אלישי קהתי. נולד: תשמ"ט  1989  רעננה, ישראל.  מגורים: פדואל, ישראל.
                      + קרן שורץ. נולדה: תש"ן 1990 תל-אביב, ישראל.   (בת משה וחווה).
                              חתונה: ח' תמוז תשע"ג 2013 , חיספין, ישראל.    [מקורות: הזמנה. ותעודת רישום נישואים 2323482].
                              8. הלל קהתי.   נולדה: תשע"ה 2015 בפדואל, ישראל.  
                              8. שחר קהתי.  נולדה: תשע"ח 2018 בפדואל, ישראל.
                              8. נטע קהתי.  נולדה: תשפ"א 2020 בפדואל, ישראל.


             6.  עמרם
נפתלי קהתי. נולד: תש"י 1949 קבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: בנימינה, ישראל.
  
                        + רווית שלכטר. נולדה: תשי"ח 1958 בנימינה, ישראל.   (בת אברהם).
                            נישואים: 1989  כ"ד ניסן תשמ"ט תל-אביב, ישראל.      [מקור: הזמנה].
                     7. נועם קהתי. נולדה: תשנ"א 1991 בנימינה, ישראל.         מגורים: בנימינה, ישראל.

                          + עוז שחורי.
                            8. 
עלמא קמה שחורי. נולדה: תש"פ  2020ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.

                            8. קדם אברהם שחורי. נולד: תשפ"ב 2022, בנימינה, ישראל.
                     7. מאור קהתי. נולד: תשנ"ב 1992  בנימינה, ישראל.


              6. מרים קהתי. נולדה: תשי"ב 1952  קבוצת-יבנה, ישראל. מגורים: ראשון-לציון, ישראל.
                    + שמריהו
ריבקין. נולד: תשי"א 1951 כפר-חב"ד, ישראל.   (בן מינה).
                           נישואים: תשל"ד   1974תל-אביב, ישראל.
                    7. מירב
ריבקין.  נולדה: תשל"ה 1975  ראשון-לציון, ישראל.  מגורים: מודיעין, ישראל.
                          + אמיר
יעקובוביץ.            (בן יהודה ולואיז).
                            נישואים: 2000 תש"ס ראשון-לציון, ישראל.                 [מקור: הזמנה].
                             8. פלג אהרון יעקובוביץ. נולד: תשס"ב 2002 ראשון לציון, ישראל.
                             8. אפיק פנחס יעקובוביץ. נולד: תשס"ג 2003 מודיעין, ישראל.
                             8. אשד מנחם יעקובוביץ. נולד: תשס"ז 2007 במודיעין, ישראל.
                             8. אלה חנה יעקובוביץ. נולדה: תשס"ט 2009 במודיעין, ישראל.
                     7. מאיר
זאב ריבקין. נולד: תשל"ו 1976  ראשון-לציון, ישראל.  מגורים: מודיעין, ישראל.
                         + טל ליבוביץ. נולדה: תש"מ 1980 בראשון-לציון, ישראל.          (בת אלון ושושנה).
                                    נישואים: ז' תשרי תשס"ח 2007 בתל-אביב, ישראל.            [מקור: הזמנה].

                            8.  מיקה ריבקין. נולדה: תש"ע 2010 מודיעין, ישראל.
                            8
עומר ריבקין. נולד:  תשע"ג 2013 מודיעין, ישראל
                     7. מתן ריבקין. נולד: תש"מ 1980  ראשון-לציון, ישראל.  מגורים: ראש-צורים, ישראל.
                        + טליה כהן. נולדה: תשמ"א 1981 ירושלים, ישראל.
                               נישואים: תשס"ה 2005 אלעזר, ישראל.
                              8. תהילה חיה ריבקין. נולדה: תשס"ו 2006 אפרת, ישראל.              
                              8. בת-יה אורי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל.   תאומות.          
                              8. פליאה צילי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל.   
תאומות.
                              8. נוה ישראל  ריבקין. נולד: תשע"ד 2014 ראש-צורים, ישראל.         
                              8. מעין פנינה ריבקין. נולדה: תשע"ז 2016 ראש-צורים, ישראל.           
                   7. אפרת
פרידה ריבקין. נולדה: תשמ"ה 1985 ראשון-לציון, ישראל.   מגורים: רחובות, ישראל.
                            + צוריה מור. נולד תשמ"ה 1985 רחובות, ישראל.            (בן שמואל ומיכל). 
                            נישואים: י"ב חשון תשס"ח 2007 ברחובות, ישראל.            [מקור: הזמנה].

                        8. אבישג צילה מור. נולדה: תש"ע 009, רחובות, ישראל.
                        8. אדוה מור. נולדה: תשע"א 2011 רחובות, ישראל.
                        8.
אלירז שמואל מור. נולד: תשע"ד 2013 רחובות, ישראל.
                        8. אוריה מור. נולד: תשע"ו 2015 ברחובות, ישראל. 
                        8. אמיתי מור. נולד: תש"פ 020, ברחובות, ישראל.   
                 7. יצחק
שמואל ריבקין. נולד: תשנ"ד 1994 ראשון-לציון, ישראל.

               6. איתמר יעקב קהתי.  נולד:   1956 תשט"וקבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: הושעיה, ישראל.
                    + יעל
רונן. נולדה: 1960 תש"כ קבוצת-יבנה, ישראל.    (בת פנחס וירדנה).
                            נישואים: י"ט סיון 1980 תש"מ קבוצת-יבנה, ישראל.          [מקור: הזמנה].
                      7. עמית קהתי. נולד: תשמ"ג  1983 קבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: חנתון, ישראל.
                            + תמר כלבי.          (בת אמיליו ומרים).
                                נישואים: כ"ו אב תשס"ט 2009 בקרית-אונו, ישראל.         [מקור: הזמנה].
                            8. עלמה קהתי. נולדה: תשע"א 2011 בקרית-אונו, ישראל.
                            8. מאיה קהתי. נולדה: תשע"ד 2014 בחנתון, ישראל.
  
                          8. אלון קהתי. נולד: תשע"ז 2017 בחנתון, ישראל.
                   7. ניצן קהתי. נולדה: 1984 תשמ"ה קבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: בנימינה, ישראל.
                             + עומר כהן. נולד: תשמ"ד 1984 בהרצליה, ישראל.
                                  נישואים:
ה' כסלו תשע"ג 2012 בצפריה, ישראל.
                           8. עידו כהן. נולד: תשע"ד 2013 בצפריה, ישראל.                    
                           8.  נועם כהן. נולדה: תשע"ה 2015 בבנימינה, ישראל. 
                           8.  איתן כהן. נולד: תשע"ז 2016 בבנימינה, ישראל. 
                           8.  יאיר כהן. נולד: תש"פ 2020 בבנימנה, ישראל.

                           8.  רוני כהן. נולדה: תשפ"ב 2022 בבנימנה, ישראל.
                  7. נטע
קהתי.  נולד: 1987 תשמ"ז קבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: ירושלים, ישראל.

                          + יעל לינדנברג.

                             נישואים: י"ב אלול תשע"ד 2014 בירושלים, ישראל.

                            8. יונתן קהתי. נולד: תשע"ח 2017 בירושלים, ישראל.
                            8. דניאל קהתי. נולד: תש"פ 2020 בירושלים, ישראל.
                           
8. דורון קהתי. נולדה: תשפ"ב 2022 בירושלים, ישראל.
                     7. לוטם קהתי. נולד: 1993 תשנ"ג קבוצת-יבנה, ישראל.
                      7. יובל
צילה קהתי. נולדה: 1998 תשנ"ח הושעיה, ישראל.
 


  שלח לנו הודעה !                  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il