משפחת ברנבלוט ענף-8.

קורנדרקסלר


 

 הוכן ע"י שמואל קהתי                                                                                   

טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il

            רעננה, ישראל.


נערך: 10.01.2022.
עודכן: 10.07.2022.


חזרה לדף ראשי של משפחת ברנבלוט


מקורות:  ד"ע - דף עדות , יד ושם.
              JRI-PL - תיעוד רישומים מפולין.
              SSDI -  רישום נפטרים ביטוח לאומי בארה"ב.
              ארכיון אנטוורפן בלגיה.
              ארכיון משלוחים ממכלן, בלגיה.
              ארכיון משלוחים מדרנסי, צרפת.


אות אדומה בראשית מילה (כמו נולד) מסמנת שמסמך המקור נמצא ברשותי.


       עץ המשפחה


  1. יצחק ברנבלוט. נולד: בערך תקס"ה 1805.    ‏[מקור: רישום נישואים של הבן].
          + אלקה גרינהולץ. נולדה: בערך תש"ע 1810(בת בצלאל ומרים).
                נפ': כ"ב אדר תרנ"ט 1899 בוורשה, פולין.   [מקור:.jri-pl D #18].

     (4) 2. בצלאל ברנבלוט. נולד: תר"ח 1848 וורשה, פולין. 
             נפ': ט' שבט תרצ"ב 1932 לודז, פולין.   [מקור: JRI-PL D #88].
          + רחל וולף. נולדה: תרט"ז 1856 רדגושץ, פולין.  (בת פישל וחיה שרה וולף).
              נפ': י"ז אדר א' תרע"ו 1916 אלכסנדרוב, פולין.  [מקור: JRI-PL D# 535. בי"ע לודז L, K-L, 9, #402].

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -     -  -  -  -  -       -  -  -  -  -     -  -  -  -  -     -  -  -  -  -    -  -  -  -  -   -  -  -  -  -   -  -  -  -  -   -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  

    (4.1)  3. חיה שרה ברנבלוט. נולדה: ו' אדר תרל"ט 1879 אלקסנדרוב, פולין.   [מקור: רישום אוכלוסין לודז 1920].  
                  נרצחה: י"ב תשרי תש"ב 1941 בלודז, פולין.    [מקור : יד ושם 1175610 # ]
     
                  או  נשלחה במשלוח 13-2 ליעד לא ידוע.  [מקור:     .[4517030, 4517608 : יד ושם
              + יוחנן אליאס, אליהו גולדשטין. נולד: כ"ב ניסן תרל"ו 1876 בשץ לוטבסק, פולין.  (בן ישראל איציק וחיה פייגה סלע).   
   [מקור: רישום אוכלוסין לודז 1920].
                    נישואים: ה' ניסן תרס"א 1901 לודז, פולין.  [מקור: JRI-PL M# 223].
                     
נרצח:
י"ב שבט תש"ב 1941 בלודז, פולין.    [מקור: ד"ע 10682937 ע"י נכד אליהו יוסף].

        (4.1.1)  4. חיים גולדשטיין. נולד: כ"ו שבט תרס"ד 1904  בלודז, פולין.      [מקור: רישום אוסלוסין לודז 1920].
                 נפ': תשל"ה 1975 ברונקס, נ"י, ארה"ב.   [ מקור: ביט"ל ארה"ב].
                    +  רוזה. נולדה: תרד"ד 194 לודז, פולין.   [מקור: בקשת אזרחות ארה"ב. מפקד אוכלוסין 1940].
                      5. אליהו גולדשטין. נולד: ארה"ב.


         (4.1.2)  4. רחמיאל גולדשטין. נולד כ"ז סיון תרע"ב 1912 לודז, פולין.   [מקור: רישום אוכלוסין לודז 1920].

         (4.1.3) 4. רפאל גולדשטין. נולד: ז' ניסן תרס"ו 1916 לודז, פולין.  [מקור: רישום אוכלוסין לודז 1920].

          (4.1.4)  4. דבורה פייגע, דורה גולדשטיין. נולדה: י"ח ניסן תרע"ט 1919 בלודז, פולין.    [מקור: רישום אוכלוסין לודז 1920].

                    או    נולדה: כ' ניסן תרפ"ב 1922   [מקור: רישום בארה"ב].
                   נפ': ו' תשרי תשס"ג 2002 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.  [מקור: מציבה בהר-הזיתים וורשה, 3, 2, #32. בט"ל ארה"ב].

                 + פסח קורנדרקסלר. נולד: ה' ניסן תרפ"ו 1926 בורשה, פולין.
                       נישואים: תש"ו 1946 גרמניה.
                       נפ: ב' אדר תשס"ב 2002 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.    [מקור: בט"ל ארה"ב.  מציבה בהר-הזיתים וורשה, 3, 2,
33#

          (4.1.4.1)  5. אליהו יוסף קורנדרקסלר. נולד: תש"י 1949 בברוקלין, נ"י ארה"ב.  [מקור: רישום לידה 86506].   מגורים: בני-ברק, ישראל.
                 + חיה רבקה פרידמן. נולדה: תש"ט 1949 בירושלים, ישראל.
                       נישואים: תשכ"ט, 1969 בבני-ברק, ישראל.

              (4.1.4.1.1)  6. חיה זלדה קורנדרקסלר. נולדה: תשל"א 1971 בבני-ברק, ישראל.          מגורים: מודיעין-עילית, ישראל.
                       + משולם אקשטין.  נולד: בירושלים, ישראל.
                     7. דבורה אקשטין.
                     7. ישראל יצחק אקשטין.
                     7. ברכה אקשטין.
                     7. אסתר מלכה אקשטין.
                     7. נתן אקשטין.
                     7. יוחנן אקשטין.
                     7. בלומה אקשטין.
                     7. אשר אקשטין.
                     7. פסח אפרים אקשטין.
                     7. רפאל משה אליעזר אקשטין.
                     7. יהודה לייב מכל אקשטין.
                     7. צפורה פייגה אקשטין.

              (4.1.4.1.2)   6. שרה ריינדל קורנדרקסלר. נולדה: תשל"ג 1973בבני-ברק, ישראל.            מגורים: בני-ברק, ישראל
                      + אברהם חיים ויזל. נולד:
                    7. חנה בלומה ויזל.
                    7. מאטי ויזל.
                    7. מנחם מנדל ויזל.
                    7. ישראל יצחק ויזל.

             (4.1.4.1.3)  6.  אסתר מלכה קורנדרקסלר. נולדה: תשל"ו 1976 בבני-ברק, ישראל.     מגורים: אשדוד, ישראל.
                     + שמעון נפתלי יהודה מוסקוביץ.
                   7. בצלאל ברוך מוסקוביץ.
                   7. ישראל חונה מוסקוביץ.
                   7. שרה פריידה מוסקוביץ.
                   7. חנה בלומה מוסקוביץ.
                   7. דבורה פייגה מוסקוביץ.
                   7. דניאל זלמן מוסקוביץ.
                   7. דבורה שיינדל מוסקוביץ.
                   7. רפאל משה אליעזר מוסקוביץ.
                   7. יחיאל פסח מוסקוביץ.
                   7. מרים מינדל מוסקוביץ.
                   7. לאה חנה מוסקוביץ.
                   7. שמואל צבי מוסקוביץ.

          (4.1.4.1.4)   6. שמעון יהודה קורנדרקסלר. נולד: תשמ"ז 1987 בבני-ברק, ישראל.     מגורים:מודיעין-עילית, ישראל.
                  + מרים חוה ביניק. נולדה: תשמ"ו 1986.
                       נישואים: תשס"ו בני-ברק, ישראל. [מקור: תעודת נישואים 2050501].
                   7. צפורה קורנדרקסלר.
                   7. בנימין אלתר קורנדרקסלר.
                   7. צפורה פייגה קורנדרקסלר.
                   7. יעקב בן-ציון קורנדרקסלר.
                   7. פסח שלמה קורנדרקסלר.
                   7. חנה קורנדרקסלר.
                   7. שערל קורנדרקסלר.

   (4.1.4.2)  5. נחמן קורנדרקסלר. נולד ו' טבת תשי"א 1950 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.  [מקור: תעודת לידה 54462].
            נפ': ז' טבת תשמ"ז 1987 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.  [מקור: מציבה בהר-הזיתים גניזת-סת"ם, 1, 6, #12].
         6. רחל קורנדרקסלר/קורן.                                מגורים: ביתר-עילית, ישראל.
               + חיים לאופר.
            7. שש בנות.

   (4.1.4.3) 5. ישראל בצלאל קורנדרקסלר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
            נפ': כ"ח תשרי תש"פ 2019 בבית-שמש, ישראל.     
.[מקור: מציבה @ בי"ע בית-שמש, גוש 7 (גור), 2, #א15 ]
                   
+ ינטה

(4.1.4.3.1)      6. משה אריה קורנדרקסלר.
              נפ':
             + רבקה.
           7. שמעון קורנדרקסלר.                            מגורים: ירושלים, ישראל.
           7. אשר קורנדרקסלר.               תאומים.
           7. בת קורנדרקסלר.                 תאומים.

       6.  שרה, שורי, קורנדרקסלר/קורן.        מגורים: ירושלים.
             + שמעון שניצר.                      גרוש   
             7. 3 ילדים    

       6. אברהם קורנדרקסלר/קורן.            מגורים: ירושלים, ישראל.

       6. יהודה קורנדרקסלר/קורן.                מגורים: ירושלים, ישראל.

       6. אליעזר אליהו קורנדרקסלר/קורן.             מגורים: בית שמש, ישראל         

       6. יוסף יוחנן קורנדרקסלר/קורן.                 מגורים: ירושלים, ישראל.

   (4.1.4.4) 5. יהודה מנחם קורנדרקסלר. נולד: תשי"ג 1953 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.            מגורים: בני-ברק, ישראל.
          + שפרינצה רחל דודק.  נולדה תשט"ו 1954 בני-ברק, ישראל.  (בת משה יצחק יעקב +חיה פניה גנץ).
      
(4.1.4.4.1) 6.  יפה קורנדרקסלר.  נולדה: תשל"ו 1976.     מגורים: ירושלים, ישראל.
               + נתן ברסקי.
           7. פנחס ברסקי.
           7. חיה ברסקי.    
מגורים: ערד, ישראל.
                  + שיף.   
           7. ישראל ברסקי.
           7. דבורה פייגה ברסקי.
           7. שמעון ברסקי.
           7. קיילה ברסקי. נולדה תשס"ט 2019.

     (4.1.4.1.2)   6. משה קורנדרקסלר.  נולד: תשל"ז 1977                מגורים: אשדוד, ישראל.
             + פרידל קופל.

      (4.1.4.1.3)  6. מרים קורנדרקסלר.                                                   מגורים: אשדוד, ישראל.
              + שמואל זנויל דב יודקביץ.

      (4.1.4.1.4)  6. אסתר מלכה קורנדרקסלר.                                       מגורים: אשדוד, ישראל.
              ישראל אלברט.

     (4.1.4.1.5)  6. ישראל יצחק קורנדרקסלר.        מגורים: בית-שמש, ישראל.
              + ברוריה קלמרסקי.

    (4.1.4.1.6)  6. יוסף פנחס שלום קורנדרקסלר.                   מגורים: ערד, ישראל.
              + שולמית            (גרושים)
              7. חיה שרה קורנדרקסלר.

      (4.1.4.1.7)  6. חיה פניה קורנדרקסלר.                  מגורים: אשדוד, ישראל
             + משה יהודה לייב ציינווירט.


  (4.1.4.5) 5.  אסתר שרה קורנדרקסלר.  נולדה: תשט"ו 1955 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
         + משה אלטמן. נולד: כ"ב אייר תשי"ד 1954.     
[מקור: בט"ל ארה"ב]
             נפ': ד' אייר תשע"ב 2012 בברוקלין, נ"י, ארה"ב. [מקור: בט"ל ארה"ב.].
      6. שמעון אליהו יוחנן אלטמן. נולד: תשל"ז 1976 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. יוסף אלטמן. נולד בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. ברכה אלטמן. נולדה: תשל"ח 1978 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
          +דוד ארנטל. נולד: תשל"ח 1978
      6. ישעיה אלטמן. נולד. בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. יואל יצחק אלטמן. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. זלדה אלטמן. נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. מרדכי אלימלך אלטמן. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
      6. ישראל חיים אלטמן. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
  שלח לנו הודעה !                  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il