משפחת הרשקוביץ
מקור: לודז, פולין

Created: 8/01/2006
עודכן: 18.04.2021, 1.01.2021
 הוכן ע"י שמואל קהתי                            נשמח לשמוע ממך                
           רעננה, ישראל.

 

סיפור בניית עץ המשפחה.
זה היה ב 7 באוקטובר 1997 (ו' תשרי תשנ"ח) כאשר מצאתי בספר הדינים 'שולחן ערוך' בבית של ההורים שלי רישום דהוי בעיפרון: "לע"נ שמואל מנחם מנדל בן דוד נפ' י"ט טבת נקבר כ' טבת". (הוא היה אביה של סבתי ז"ל). זו היתה התגלית לה ייחלנו כל כך הרבה שנים
; זו היתה הפעם הראשונה בה נודע לנו שמו של הסבא 
דוד. מכאן החלה ההצלחה באיתור שורשי המשפחה.

פניתי לארכיון באנטוורפן ובאוגוסט 1988 קיבלתי העתק של תעודת הפטירה של שמואל מנחם מנדל, בה היו רשומים גם שמות הוריו חיים דוד ופרידה רבקה.
בינואר 1999 ביקרתי בבית העלמין של יהודי אנטוורפן (בפוטה שבהולנד) וזיהיתי  מספר קברים של משפחת הרשקוביץ וביניהם גם מצבתו המהודרת של מנחם מנדל ז"ל. לפרטים נוספים ותמונות על מנחם מנדל ז"ל, קליק כאן.

מצויד בכל הפרטים האלו ערכתי חיפושים ברישומים ההולכים וניבנים באינטרנט ע"י אירגון jri-pl שמטרתו רישום כל המסמכים הקיימים בארכיונים בפולין של לידות, נישואים ופטירה של יהודי פולין. ידוע על 27 ארכיונים כאלו והרישומים בפולין החלו בסביבות 1810. מצאתי את תעודת הנישואים של חיים דוד ופרידה רבקה מיום 23 באפריל 1849, ועד כה מצאתי 9 ילדים שלהם החל משנת 1849 עד שנת 1872, כולם נולדו בלודז'.
בנוסף, מצאתי שחיים דוד התחתן בשנית עם 
רבקה לוברניצקי (לבית מנדלסון) ב- 20 באוגוסט 1874 לאחר שפרידה רבקה נפטרה. מנישואים אלו מצאתי עוד שלושה ילדים, כולם נולדו בזגירש. בסך-הכל מצאתי 12 ילדים מהם מצאתי שישה שנפטרו בילדותם, וחמישה שנישאו אך קורותיהם וקורות משפחותיהם לא נודעו לנו עד היום. רק מהשניים הנותרים ידוע לנו על חלק מצאצאיהם כפי שמפורט בענפים 1,2, ו-3.
מתעודת הנישואים נודע לי לראשונה גם שמות הוריו של חיים דוד: 
מנדל ושיינדל. על פי מידע זה זיהיתי עוד בן אחד, יעקב אליאס, שגם עליו לא הצלחתי עד כה למצוא שום מידע נוסף.

לכן, למרות שעל פניו נראה כאילו העץ הוא שלם, הסתכלות יותר מדוקדקת מגלה שיש עוד מה לחפש.

פרטים על ענפים 1,2, ו -3, קיבלתי ואספתי בעזרת רבים מבני המשפחה, ותודתי לכולם על העזרה והסבלנות.

שמואל קהתי.

   מקורות: העתק תעודות רישום (לידה, נישואים ופטירה) מפולין באמצעות jri-pl.
                ספר רישום של תושבי לודז. (Book of Residences)
                העתק תעודות רישום מאנטוורפן , בלגיה.

 
1
 
מנדל הרשקוביץ. [jri-pl]          נולד:  (בערך) תקס"ג 1803. נפ' : לפני תרט"ו 1855.  
        +  שיינדל ז'לזניסקי . [jri-pl]   נולדה: (בערך) תקס"ה 1805.  נפ': לפני תרי"ד 1854.
      2. 
יואכים, חיים דוד הרשקוביץ . נולד: (בערך) תקפ"ז 1827 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.
                נפט' בלודז' או זגירש, פולין. לפני תר"ס 1900.
         + פרידה רבקה פריינד. [jri-pl]    נולדה: א'שבט תקצ"ב 1832 בווידאוה, פולין.
               נשואין: א' איר תר"ט 23 אפריל 1849  בזדונסקה וולה, פולין.
 [jri-pl]
               נפט': ב' ניסן תרל"ד 20 מרץ 1874.  בלודז', פולין. 

         3  ישראל זלמן הרשקוביץ. נולד: כ"ג ניסן תר"ט 1849 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [BoR]
                 נפ': ח' תשרי תרע"ב 1911.  בלודז', פולין.   
 [BoR]
                +  איידל עדה שוטן. נולדה: י"ט כסלו תר"ו 1845 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    
 [jri-pl]
                          נפט': ב' טבת תרפ"א 1920.  בלודז', פולין.

                  4 
הינדה הרשקוביץ. נולדה: י"ט סיון תרכ"ט 1869 בלודז', פולין.   [jri-pl] 
                         נפט': י"ג כסלו תר"ל 1869.  בלודז', פולין.

                  4 
חנוך הרשקוביץ. נולד: כ"א אב תר"ל  1870 בלודז', פולין.    [jri-pl]          קורות המשפחה אינם ידועים.
                     + אלטה פריינד. נולדה: בערך תרל"א 1871 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  
                             נישואין: כ"א טבת תר"נ 1890 בלודז', פולין.

                      5. 
הינדה גיטל הרשקוביץ. נולדה: א' שבט תרנ"ו 1896 בלודז, פולין.        [BoR] 
                            
נפט': ב' תשרי תרע"ח 1917 בלודז, פולין.                      
                      5. חיים דוד הרשקוביץ.     נולד: ד' תמוז תרס"ה 1905 בלודז, פולין.
                 
4 פרידה רבקה הרשקוביץ. נולדה: י"ח טבת תשל"ו 1876 בלודז', פולין.   [jri-pl]        קורות המשפחה אינם ידועים.  
                      + יעקב אהרון 
קופרמן.                                                                              
                             נישואים: תרס"ה 1905 בלודז, פולין.
                  4  
מנחם מנדל הרשקוביץ. נולד: כ"א שבט תרל"ח 1878 בלודז', פולין.  [jri-pl]      ראה המשך בענף 1
                          נפט': תשכ"ח 1966.  בקיבוץ-חולדה, ישראל.
                     +  צילה צירלה שלמוביץ. נולדה: ח' שבט תר"מ 1880 ביישוב, פולין. 
                             נישואין: י' טבת תרס"ו 1906 בלודז', פולין.
                             נפט': תרצ"ו 1936  בקיבוץ-חולדה, ישראל.
                  4 
נחמיה הרשקוביץ. נולד: י"ג תשרי תרמ"ד 1883 בלודז, פולין.  [jri-pl]        ראה המשך בענף 2
                                נרצח: תש"ד יולי 1944.  באושויץ, פולין.
                     + פרידמן נחה יוכט . נולדה: י' תשרי תרמ"ג 1882 בפולין. 
 [BoR] 
                            נישואין: (בערך) תרס"ז 1907 בלודז, פולין.
                            נרצחה': תש"ד 1944 באושויץ, פולין.
                   4 
שרה הרשקוביץ. נולדה: כ"א אייר תרמ"ט 1889 בלודז', פולין.    [BoR]              קורותיה אינם ידועים.
 

        3 שיינדל הרשקוביץ. נולדה: כ' אדר תרי"ד 1854 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.   [jri-pl]
                                      
 נפט': י"א ניסן תרי"ד 1854.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.
         3 
מנדל הרשקוביץ. נולד:  ט' תמוז תרט"ו 1855 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.   
                                    
נפט': ח' תשרי תרט"ז 1855.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.
         3 
בערעק הירש, צבי הרשקוביץ. נולד: ה' כסלו תרי"ט 1858 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.     [jri-pl]     
                נפטר: תש"א 1941 פריס, צרפת.                                                                     ראה המשך בענף 3
               + פסה. נפט': תרל"ז 1877  בלוטומיירסק, פולין.      
[jri-pl]
                אישתו השניה של בערעק:  זיסלה חומה כהנא- קופר.
                      נולדה:  (בערך) תרי"ב 1852 בנובה-מייסטו, פולין.  [BoR]  
                      נישואין: כ' אדר תרנ"ג 1893 בלודז', פולין.

                  4 
יעקב חנוך הרשקוביץ.  נולד:  18 יולי 1879 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                     + יוכבד אוזרוביץ .  נולדה:  20 ינואר 1875 בלודז', פולין. [BoR]  
                                                נישואין: 25 אוקטובר 1899 בלודז', פולין.

 

            3 משה יעקב הרשקוביץ. נולד: י"ח אייר תרכ"ב 1862 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [jri-pl]
                                               
נפט': כ"ט חשון תרנ"ב 1891 בלודז', פולין.     [jri-pl]
                + שרה פייבושוק.     
 [jri-pl].      כנראה שלא היו ילדים.
            3 
שרה הרשקוביץ.   נולדה:  (בערך) תרכ"ב 1862 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  
                                         נפט': 20כ"ו סיון תרכ"ה 1865.  בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.

            3 
שמואל מנחם מנדל הרשקוביץ. נולד: ו' חשון תרכ"ד 1863 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.  [jri-pl]     ראה המשך בענף 4
                      
נפט': י"ט טבת תרע"ג 1912.  באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
               +  מרים לאה מריה לואיזה מייזל. נולדה: כ"ג אייר תרל"א 1871   בKarwacz, near Przasnysz, Poland.
                         נישואין: ט"ו באב תרמ"ח 1888 בלודז', פולין.   
 [jri-pl]  
                        
נרצחה: תש"ב 1942.  בשואה.
                  4 י
וסף יעקב הרשקוביץ. נולד: ה' תשרי תר"נ 1889 בלודז', פולין.  [jri-pl] 
                       
   נרצח: תש"ב 1942.
                     + שפרה בננסון. נולדה: בערך תרנ"ז.
                  4 
רבקה פרידה הרשקוביץ. נולדה: ה' טבת תרנ"ד 1893 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
                          נפט': י"א כסלו תשמ"ט 1988.  בקבוצת-יבנה, ישראל.
                     + שמואל 
ברנבלוט. נולד: ה' טבת תרמ"ז 1887 בורשה ,פולין.
                         נישואין: ד' אדר ב' תרע"ג 1913 באנטוורפן, בלגיה.
                         נרצח: תש"ב 1942 באושויץ פולין.
                  4 
אסתר אנה הרשקוביץ. נולדה: ה' סיון תרנ"ה 1895 באנטוורפן, בלגיה.[בלגיה]  
                          
נרצחה: כ"ג אלול תש"ג 1943  באושויץ פולין.
                      + איזידור ישראל 
ראבשטין. נולד: תרנ"ז 1897. נשואין באנטוורפן, בלגיה.    נרצח: תש"ב 1942 באושויץ.
                  4 
ג'ין ז'אנט הרשקוביץ. נולדה: כ"ג תשרי תרנ"ז 1896 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
                              נפט': תש"ל 1970.  בריו-דז'ינרו, ברזיל.
                      +  אדולף אברהם 
מרינובר. נולד: ט' שבט תרנ"ב 1982 בורשה ,פולין.     נפט': בריו-דז'ינרו, ברזיל.
                  4 
משולם סלומון הרשקוביץ. נולד: י"א תמוז תרנ"ח 1898 באנטוורפן, בלגיה.   [בלגיה]
                             נרצח': אייר תש"ד 1944  בקובנה ליטא.
                      + אסתר אליאן גרבובצקי. נולדה: י"א תשרי תרס"ו 1905 בפריס, צרפת.
                             נשואין: באנטוורפן, בלגיה.
                             נפט': כ"ג טבת תש"נ 1990 בלוס-אנג'לס, קליפורניה, ארה"ב.
                  4 
מוריס משה מרכוס הרשקוביץ. נולד: כ"ז טבת תרס"ג 1903 באנטוורפן, בלגיה.  [בלגיה]
                       
 נפטר: י"א כסלו תשמ"ה 1984.  בדנאידן, פלורידה, ארה"ב.
                     +  עלי אסתר מלכה זוסקינד. נולדה: י"ד אדר א' תרס"ה 1905 בפילזנו, פולין.
                              נישואין: י"ד אדר א' תרפ"ד 1924 באנטוורפן, בלגיה.
                              נפט': 31כ"ח אב תשנ"ז 1997.  בדנאידן, פלורידה, ארה"ב.

            3 גיטל הרשקוביץ. נולדה: א' תמוז תרכ"ט 1869 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                                      
נפט': כ"ה אדר ב' תר"ל 1870 בלודז', פולין. 
            3 
שרה הרשקוביץ. נולדה: י"ז שבט תרל"ב 1872 בלודז, פולין.    [jri-pl]    
                       נפט': ו' אלול תרצ"ד 1934 בלודז, פולין.
                + 
גולדנקרנץ פישל .  נולד: 1873 ב- Ujazd, פולין.
                    נישואין: כ"ו סיון תרנ"ו 1896 בלודז, פולין.  
 [jri-pl]
                    נפט': י"ד ניסן תרצ"ט 1939 בלודז, פולין.
                4. חיים גולדנקרנץ. נולד: ד' אייר תרנ"ט 1899 בלודז, פולין.    [jri-pl]    
                       נפט': תרפ"ט 1929 בלודז, פולין.

            אשתו השניה של חיים דוד הרשקוביץ: שרה רבקה לוברניצקי - מנדלסון .   [jri-pl]
                  נולדה: י"ב חשון ת"ר 1839 בזגיירש, פולין. [BoR]      נישואין: ז' אלול תרל"ד 1874 בלודז', פולין.
                   נפט':  א' ניסן תרע"ט 1919 בלודז, פולין .

           3 שיינדל הרשקוביץ. נולדה: כ"ד תמוז תרמ"א 1881 בזגיירש, פולין.     [jri-pl]         קורות המשפחה אינם ידועים.
               +  הרשל 
מילשטין. נולד: א' טבת תרל"ה 1874 בפולין.   
                        נישואין: ט"ז כסלו תר"ס 1899 בלודז', פולין.
                    ?  נפט': כ"ח שבט תרצ"ט 1939 בלודז, פולין. 
            3 
חנה לאה הרשקוביץ.     נולדה: כ"ב שבט תרמ"ג 1883 בזגיירש, פולין.     [jri-pl]    קורות המשפחה אינם ידועים.
               + חיים 
רוזן. נולד: (בערך) תרל"ד 1874 בפולין.     נישואין: כ"ד כסלו תרנ"ז 1896 בלודז', פולין. 
            3 
איציק מאיר הרשקוביץ. נולד: ח' אייר תרמ"ג 1883 בלודז', פולין.    [jri-pl]
                    
נפט': כ"ז כסלו תרמ"ח 1887.  בלודז', פולין.   [jri-pl]

     2 יעקב אליאס הרשקוביץ. נולד:  ט"ו אלול תקצ"ה 1835 בקונסטנטינוב לודזקי, פולין.    [jri-pl]     קורותיו אינם ידועים.


     
                     שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
ת.ד. 254, רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il