משפחת ברון 

Created: Mar 2007.
Revised: 8/12/2020.

 

   
           
 שמואל קהתי     

             רעננה, ישראל.  

     ___ מספר הדור. 

      !

     Vמשה ברון.

1. רפאל הירש ברון.  נולד: בטרנוב, פולין. ‏[מקור: jri-pl רישום לידה של הנכד משה קפלנר].
           נפ': ז' ניסן תרנ"ד 1894 בטרנוב, פולין. [מקור: מציבה].
    + חני האלר.      ‏
[מקור: jri-pl רישום לידה של הנכד משה קפלנר]
           נפ': כ"ה טבת תרנ"ג 1893 בטרנוב, פולין. [מקור: מציבה].
    2.  שרה לאה ברון. נולדה: ו' אלול תקצ"ב 1832 בטרנוב, פולין. ‏[מקור: jri-pl פילם 742,702 רישום לידה מס. 2307].
         
נפ': כ"ו אדר א' תר"ע 1910 בטרנוב, פולין. [מקור: מציבה].
     2. חיה ברון. נולדה: ב' אב תקצ"ד 1834 בטרנוב, פולין. ‏[מקור: jri-pl רישום לידה מס. 2672] 
    2. יוסף 
מיר. נולד: תקצ"ה 1835 בטרנוב, פולין. 
        נישואים: א' ניסן תרי"ג 1853 בטרנוב, פולין.   
[מקור: jri-pl רישום נישואים מס. 9]. 
        3. 
דבורה מיר. נולדה: ט"ו שבט תרי"ד 1854 בטרנוב, פולין. [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 71].  
        3. 
אייזיק מיר. נולד: י' טבת תרט"ז 1855 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 202].  
        3. 
מרכוס מיר. נולד: ז' אדר תרי"ח 1858 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 93].  
        3. 
שלום לייזר מיר. נולד: א' חשון תרכ"א 1860 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 356]. 
        3. 
לאה מיר. נולדה: ח' ניסן תרכ"ב 1862 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 1522]. 
        3. 
חיים מיר. נולד: ט"ז אב תרכ"ד 1864 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 313]. 
              נפטר: י"ב טבת תרכ"ה 1865 בטרנוב, פולין. 
[מקור: jri-pl רישום פטירה מס. 10]. 
        3. 
וולף זאב מיר. נולד: ח' כסלו תרכ"ז 1866 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 382]. 
        3. 
אידל מיר. נולדה: ג' שבט תרכ"ט 1869 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 18]. 
    2. 
פייגע ברון. נולדה: י"ג ניסן תקצ"ו 1836 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 3020].  
        + יצחק 
רייך  נולד: בדוקלה. 
                נישואים: ד' אלול תרט"ו 1855 בטרנוב, פולין.   
[מקור: jri-pl רישום נישואים מס. 11]. 
        3. 
משה רייך. נולד: י' תשרי תרי"ח 1857 בטרנוב, פולין. [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 232]. 
    2. 
נחה ברון. נולדה: ז' טבת תקצ"ח 1838 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 3260]. 
        + יהודה 
גוטמן. נולד: בערך תק"צ 1830.
             נישואים: ה' שבט תרי"ז 1857 בטרנוב, פולין.   
[מקור: jri-pl רישום נישואים מס. 3]. 
        3. 
דבורה לאה גוטמן. נולדה: ג' שבט תרי"ח 1858 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 247].  
        3. 
גיטל גוטמן. נולדה: ד' אלול תרי"ט 1859 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 353]. 
        3. 
דובה גוטמן. נולדה: כ"ג שבט תרכ"ג 1863 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 64]. 
        3. 
יעקב יוסף גוטמן. נולד: כ"ג טבת תרכ"ד 1864 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 219].  
    2. 
משה ברון. נולד: י"ב תמוז תקצ"ט 1839 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 3594]. 
    2. 
צירל ברון. נולדה: כ"ד אדר תר"א 1841 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 3887]. 
    
2. צפורה ברון. נולדה: כ"ט אלול תר"ב 1842 בטרנוב, פולין.  [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4150].
        + יעקב 
קפלנר. נולד: תר"ז 1847 (בן אברהם וחיה רחל).
            נפטר: י"ח חשון תרמ"ח 1887 בטרנוב, פולין.  
[מקור: jri-pl רישום פטירה מס. 258].  
        3. 
בנימין קפלנר. נולד: י"ד שבט תרכ"ז 1867 בטרנוב, פולין.    [מקור: jri-pl רישום לידה מס. 26]. 
               + גיטל (בת משה) קורנבלום. 
            המשך בענף - 1

        3. 
הלן הנה קפלנר. נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין.
              נפטרה כ"ח אלול תשכ"ו 1966 בקבוצת-יבנה, ישראל.   
 [מקור:מציבה (תמונה) , תעודת פטירה].
             +  
נפתלי ישראל הולנדר. נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצ'נה ,פולין.   [מקור: תעודת פטירה].
                  נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 1895 בפיווניצ'נה ,פולין.   
 [מקור:רישום נישואים].
                 נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 1937 באנטוורפן, בלגיה.  
 [מקור:מציבה (תמונה) , תעודת פטירה].
 
            המשך בענף - 2

        3. משה קפלנר.             נולד: ט' אב תרל"ט 1879 בטרנוב, פולין.    [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 340].
        3. 
מרנצה מרים קפלנר. נולדה: תרמ"א 1881 ביאסלו, פולין
            נפטרה: תש"ב 1942 בטרנוב, פולין. 
          + דב 
ברון. נולד: תרל"ה 1875 בטרנוב, פולין.
              נפטר: תש"ב 1942 בטרנוב, פולין. 
            4. 
נחום ברון. נולד: כ"א אב תרס"ח 1908 בפולין.
                 נפטר: תש"ד 1944. 
 
           4. אברהם ברון. נולד: כ' סיון תרע"א 1911 בפולין.
                  נפטר: תש"ד 1944. 
          + בעל שני של מרנצה מרים קפלנר: 
ישראל כהנא.
        3. 
דב בעריש קפלנר. 
    + בעל שני של צפורה ברון: 
מנחם מענדל הולנדר. 
        נולד: תר"ה 1845  בפיווניצ'נה, פולין.
        נישואים: ב' אייר תרנ"ב 1892 בטרנוב, פולין.     
 [מקור: jri-pl  רישום נישואים מס. 29].
        נפטר:     י"ג שבט תרע"ו 1916 בירושלים, ישראל.   
[מקור: מציבה בירושלים. ראה תמונה]
    2. 
צ'רנה ברון. נולדה: כ"ה אב תר"ז 1857 בטרנוב, פולין.    [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4954].
    2. 
יהודה ברון.  נולד: כ"א אדר תר"ט 1849 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 5104].
    2. 
שלום דוד ברון.  נולד: בטרנוב, פולין. 
        + שרה קלין. 
            נישואים: תרמ"ד 1884 בטרנוב, פולין.                   [מקור: jri-pl  רישום נישואים מס. 69].
        3. 
פרימט ברון.  נולדה תרנ"ב 1892 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 539].
            + 
מרקוס הירש מרדכי צבי הורוביץ
                 נישואים: תרע"ד 1914 בטרנוב, פולין.    
[מקור: jri-pl  רישום נישואים מס. 127].
            המשך בענף - 3

        3. ברכה ברון. 
            + 
הולנדר. 
            4. 
יוסף הולנדר.  נפטר: בחיפה, ישראל. 
        3. 
חיה זיסל ברון.  נפטרה: בשואה. 
        3. 
הנדל ברון.        נפטרה: בשואה. 
        3. 
מאטל ברון.      נפטרה: בשואה. 
 

משפחות לא מחוברות

  א  1. יצחק ברון. 
        + בינה (דינה?). נולדה: תקס"ה 1805 
            נפטרה: י"ד אדר ב' תר"ל 1870 בטרנוב, פולין.    
[מקור: jri-pl  רישום פטירה מס. 64]. 
        2. 
לייזר ברון. נולד: כ' שבט תקצ"ז 1837 בטרנוב, פולין.    [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 3135].
        2. 
לייב ברון. נולד: כ"ד אדר תר"א 1841 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 3888].
              נפטר: כ"ח אב תר"ב 1842 בטרנוב, פולין.   
[מקור: jri-pl  רישום פטירה מס. 4342].
        2. 
הירש ברון. נולד: ט"ז ניסן תר"ב 1842 בטרנוב, פולין.   [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4078].
              נפטר: ב' שבט תר"ו 1846 בטרנוב, פולין.   
[מקור: jri-pl  רישום פטירה מס. 5205].
        2. 
ליבר ברון. נולד: כ"ב אלול תר"ד 1844 בטרנוב, פולין.      [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4487].
 

ב  1. שעיה ברון. 
        + לאה.
        2. משה ברון. נולד: תר"ב 1842 בטרנוב, פולין.  
   [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4171].
 

ג 1.  מנדל ברון.
    + שרה.
        2.  שיינדל ברון. 
נולדה: תר"ג 1843 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 4636].
            + הוכברג.    
נולד: תקצ"ז 1837 בטרנוב, פולין. 
                נישואים: תר"כ 1860 בטרנוב, פולין. (טעון בדיקה)  
   
[מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 42].
        2. אהרון וולף ברון.
    נולד: תרי"ב 1852 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 164].
        2. פריידל ברון.
        נולדה: תרי"ד 1854 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 140].
        2. משה ברון.
            נולד: תרכ"ב 1862 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 428].
        2. חנה דבורה ברון. 
נולדה: תרכ"ד 1864 בטרנוב, פולין.     [מקור: jri-pl  רישום לידה מס. 460].
 

  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il