ענף 2  -  הולנדר, קפלנר, דורף

Created: Mar 2007.
Updated: 25/02/2024, 5/07/2023, 9/05/203, 20/12/2022, 22/06/2022, 22/06/2021, 22.10.2020, 1/06/2020, 22/03/2020, 15/10/2019, 16/06/2019, 26/12/2017, 3/2/2017, 30/12/2016, 15/11/2016, 12/12/2015,
15/10/2015, 17/06/2015, 15/03/2015, 10/10/2014, 21/08/2014, 28/01/2014, 12/12/2013 2/12/2013, 20/11/2013, 12/10/2012, 23/02/2011, 28/01/2010, 19/10/2009, 23/08/2009, 27/10/2008, 8/07/2008, 27/01/2008, 12/01/2008, 18/11/2007, 28/09/2007, 17/07/2007,10/06/2007, 25/04/2007.

  שמואל קהתי    
     רעננה, ישראל. 
      

חזרה לדף ראשי משפחת הולנדר

מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.

    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   


 (1) 1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1793  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20
    
(1.1) 2. מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפט': י"ג שבט תרע"ו 
1916        בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נולדה: תר"ב  (בערך) 1842 . 
(בת רובין וחיה אסתר).
                   נפט': כ"ח איר  תרנ"א 1891. פיווניצנה, פולין.       
[מקור: ארכיון פיווניצנה D #8. תעודת פטירת הבן נפתלי].

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 (1.1.5) 3 . נפתלי ישראל הולנדר. נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצ'נה ,פולין.   [מקור: תעודת פטירה. תיק 481.183987 ארכיון אנטוורפן].
         נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 1937 באנטוורפן, בלגיה. 
 [מקור:מציבה (תמונה) , תעודת פטירה].
        + 
הלן הנה קפלנר. נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין.   (בת יעקב וציפורה ברון).
             נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 1895 בפיווניצ'נה ,פולין.    [מקור:ארכיון אנטוורפן].
              נפטרה כ"ח אלול תשכ"ו 1966 בקבוצת-יבנה, ישראל.  
 [מקור:מציבה (תמונה) , בי"ע זכרון-מאיר ב"ב 17, 6, #5. תעודת פטירה].
  
(1.1.5.1) 4. יעקב קפלנר. נולד: ט"ז שבט תרנ"ז 1897 בטרנוב, פולין.   [מקור: JRI-PL PSA B #27. תיק 994.3963 ארכיון אנטוורפן ].
            נשלח לאושויץ 23/10/1942 במשלוח XV  #457  [מקור: ארכיון מכלן).
            נרצח: י"ט חשון תש"ג 1942 באושויץ, פולין.
            + ליבה לוטה היידנשטין. נולדה: ג' אב תרנ"ט 1899 בפשמישל, פולין. 
                נישואים: בברלין, גרמניה. 
                נפטרה: ט"ז ניסן תשי"ח 1958 בלונדון, אנגליה.
[מקור: תעודת פטירה #404].

      (1.1.5.1.1)  5. דוד קפלנר. נולד: ב' טבת תרפ"ב 1922 בברלין, גרמניה.   [מקור:  תיק 994.3963 ארכיון אנטוורפן ].
                  נפטר: ג' טבת תשס"ה 2004 בירושלים, ישראל.  [מקור: מציבה בהר-המנוחות ל"ג, 7, 1, #91].
            + רבקה אדית בונדי. נולדה: י"ג כסלו תרפ"ה 1925 בדרסבורג, אוסטריה.
                
  נישואים: ל' אדר א' תשי"ז 1957 באדמונטון, לונדון, אנגליה.        
[מקור: תעודת נישואים  #29].
                  נפט': כ' שבט תש"פ 2020 ירושלים, ישראל.

          (1.1.5.1.1.1)   6. שלמה, סלומון קפלנרנולד: תשי"ט 1959 בלונדון, אנגליה.  [מקור: תעודת לידה #134].   מגורים: ציריך, שוויץ.    תאומים
                + אסתר חיה קניג. נולדה: בציריך, שוויץ.
                     נישואים: י"ז אדר ב' תשמ"ד 1984 בציריך, שוויץ.
                7.
נפתלי ישראל קפלנר. נולד: תשמ"ה 1985 בציריך, שוויץ.
                7.
נחום מנחם קפלנר. נולד: תשמ"ו 1986 בציריך, שוויץ.
                7.
דבורה ליבה קפלנר. נולדה: תשמ"ח 1987 בציריך, שוויץ.
                7.
חיים קפלנר. נולד:  תש"נ  1990  בציריך, שוויץ.
                7.
מרים שפרה קפלנר. נולדה: תשנ"ג 1992 בציריך, שוויץ.
                7.
שרה קפלנר. נולדה: תשנ"ו 1995 בציריך, שוויץ.
          
(1.1.5.1.1.2)  6. יעקב קפלנרנולד: תשי"ט 1958 בלונדון, אנגליה.   [מקור: תעודת לידה #135].    מגורים: מונסי, נ"י, ארה"ב.     תאומים
                + חנה דרייזל כהנא. נולדה: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                     נישואים: ג' טבת תשמ"ה 1984 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
יהושע קפלנר.  נולד: תשמ"ט 1988 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
שרה ליבה קפלנר. נולדה: תש"נ 1990 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                7.
ברכה אסתר קפלנר. נולדה: תשנ"ב 1992 במונסי, נ"י, ארה"ב.
          
(1.1.5.1.1.3)  6. שרה חנה קפלנר. נולדה: תש"כ 1960 בלונדון, אנגליה.  [מקור: תעודת לידה #134].   מגורים: ירושלים, ישראל.
                + יעקב מאיר
וידר. נולד: בציריך, שוויץ.
                     נישואים: ט' אדר א' תשמ"ט 1989 בירושלים, ישראל.
                7.
יוסף זאב וידר. נולד: תש"נ  1990  בציריך, שוויץ.    מגורים: פסגת-זאב, ירושלים, ישראל.
                    + נועה דאובה. נולדה: תשנ"ג 1992 בישראל.
                         נישואים: א' תמוז תשע"ו 2016 בירושלים, ישראל.

                        8.  חיה נעמי וידר. נולדה: תשע"ח 2018 בירושלים, ישראל.
                        8.  אביגיל וידר.  נולדה: תשע"ט 2019 בירושלים, ישראל.
                        8.  דוד מרדכי וידר. נולד: תשפ"א 2021 בירושלים, ישראל.
                7. אברהם דב וידר. נולד: תשנ"א 1991 בציריך, שוויץ.      מגורים: בני-ברק, ישראל.
                    + טובית גוטרמן. נולדה: תשנ"ו 1995 בישראל.
                         נישואים: י"א חשון תשע"ח 2017 בירושלים, ישראל.

                7. ליבה וידר.  נולדה: תשנ"ב 1992 בציריך, שוויץ.        מגורים: ירושלים, ישראל.
                    + שרגא פאבל וובר. נולד: תשנ"א 1991 בבלגיה.
                         נישואים: ט' אלול תשע"ו 2016 בירושלים, ישראל.

                        8.  נפתלי חיים וובר. נולד: תשע"ח 2018 בירושלים, ישראל.
                        8.  הדס גיטל וובר. נולדה: תשפ"א 2021 בירושלים, ישראל.
                7. יהודה וידר. נולד: תשנ"ד 1993 בירושלים, ישראל.       מגורים: ירושלים, ישראל.
                    + ליבא מינצברג. נולדה: תשנ"ו 1996 בישראל.
                         נישואים: ל' חשון תשע"ט 2018 בירושלים, ישראל.

                7. שלמה זלמן וידר. נולד: תשנ"ה 1995  בירושלים, ישראל.    מגורים: בני-ברק, ישראל.
                     + מילכה גוטמן. נולדה: בני-ברק, ישראל.
                        נישואים: תש"פ 2020 בני-ברק, ישראל.
                7.
מלי וידר. נולדה: תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.            מגורים: בני-ברק, ישראל.
                      + זאב אינהורן. נולד: בני-ברק, ישראל.
                          
     נישואים: תשפ"א 2021 בני-ברק, ישראל.
                7. אסתר וידר. נולדה: תשס"א 2000 בירושלים, ישראל.
                 7. משה וידר. נולד: תשס"ב 2002 בירושלים, ישראל.
                 7. יצחק יונה וידר. נולד: תשס"ד 2004 בירושלים, ישראל.

       (1.1.5.1.2) 5. צילה צפורה קפלנר. נולדה: ט"ז תמוז תרפ"ז 1927 ברלין, גרמניה.     [מקור: ארכיון אנטוורפן תיק 994-3963].
                      נפט':  תרע"ו 2015, בירושלים, ישראל.    [מקור: מציבה ב"ע  הר-המנוחות ל"ז, אזור 16, שורה 4, #6].
            + שלום קרוואן. נולד: ז' אלול תרע"ט 1919.    (בן עובדיה ורוזליה).
                  נישואים: ט"ו כסלו תשכ"א 1960 לונדון, אנגליה.  [מקור: תעודת נישואים 56].
                 
  נפטר:  ה' תמוז תשל"ד 1974 לומדון, אנגליה. [מקור: מציבה ב"ע עדת-ישראל].
          
(1.1.5.1.2.1)  6. ליבה ליסה קרוואןנולדה: תשכ"ב 1962 בסלפורד, אנגליה.   [מקור: תעודת לידה 419].     מגורים: לונדון, אנגליה.
   
             + בן-ציון
עמרם. נולד בתל-אביב,  ישראל.    (בן חי).
                     נישואים: תשמ"ג 1983 בלונדון, אנגליה.    [מקור: תעודת נישואים 5].
               (1.1.5.1.2.1.1)  7. דניאל שלום עמרם. נולד: תשמ"ז 1987 בלונדון, אנגליה.
                      +

      +   בעל שני של צילה צפורה קפלנר:      לאון אריה מילר. 
                  נישואים: ג' טבת תשנ"א 1990 לונדון, אנגליה.         
[מקור: תעודת נישואים #22].
                  נפ': תשנ"א 1991 בלונדון, אנגליה.
       +  בעל שלישי של צילה צפורה קפלנר: אברהם יעקב כץ.
              נישואים: תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.
               נפ': תמוז תש"ס 2000 בירושלים, ישראל.

 (1.1.5.2)  4.  פרידה פרימט הולנדר. נולדה: י"ז סיון תרנ"ח 1898 בז'בנו, פולין. 
           נפ': ה' שבט תשמ"א 1981 בטורונטו, קנדה.
[מקור:מציבה בי"ע טורנטו. תעודת פטירה D385578]
         + זאב וולף דורף. נולד: ט' שבט תרנ"ו 1896 בביסקופיץ, פולין.
              נישואים: ח' אלול תרפ"א 1921 בדרזדן, גרמניה. 
[מקור: כתובה].
              נפ': ט"ז חשון תשל"ב 1971 בטורונטו, קנדה.   [מקור:מציבה בי"ע טורנטו. תעודת פטירה 386116 ].

       (1.1.5.2.1) 5. צילי צפורה דורף. נולדה: כ"א סיון תרפ"ב 1922 בדרזדן, גרמניה.  [מקור: תעודת לידה #652].
             נפ': ו' תשרי תשנ"ח 1997 בקבוצת-יבנה, ישראל.   [מקור: תעודת פטירה].
          + אברהם צבי קהתי נולד: כ"א כסלו תרע"ז 1916 בלונדון, אנגליה.   [מקור: תעודת לידה #493].
               נישואים: י"ג אייר תש"ו 1946 באנטורפן, בלגיה.  [מקור: תעודת נישואים #878].
                נפ': כ"א כסלו תשע"ד 2013, בקבוצת יבנה.    [מקור: תעודת פטירה].

        (1.1.5.2.1.1) 6. שמואל יצחק קהתינולד: תש"ח 1948 בקבוצת-יבנה, ישראל. מגורים: רעננה, ישראל.
           + סימי עדית מאנן. נולדה: תש"ט 1948 בפריס, צרפת. 
[מקור: תעודת לידה #14514]. (בת יצחק וחנה לבית רוזנבאום).
              נישואים: ט"ו באב תש"ל 1970 בטורונטו, קנדה.  
[מקור: תעודת  נישואים P3417896י
            7. נדב זאב אריה קהתי. נולד כ"ט אייר תשל"ב 1972 בטורונטו, קנדה.  מגורים: עזריאל, ישראל.
               + דליה תרצה בארט. נולדה: תשל"ה 1974 בלידס, אנגליה.   (בת דוד ולינדה).
                   נישואים: כ"ט אדר תשנ"ו 1996 ברעננה, ישראל.  
[מקור: תעודת  נישואים 736817].
               8. שני חיה צילה קהתי. נולדה: תשס"א 2001 ברעננה, ישראל.
               8.
חושן רבקה פייגה קהתי. נולדה: תשס"ג 2003 ברעננה, ישראל.
               8.
שבו מרדכי יצחק קהתי. נולד:  תשס"ו 2005  בעזריאל, ישראל.
               8. יהל שלום קהתי. נולד: תש"ע 2009 עזריאל, ישראל.
              
8. גבע אברהם קהתי. נולד: תשע"ד 2014 עזריאל, ישראל. 
               8. כליל  אהדה קהתי. נולדה: תשע"ט 2019 עזריאל, ישראל.

        7. מאירה שרה קהתי. נולדה: תשל"ד 1974 בטורונטו, קנדה.   מגורים: רעננה, ישראל.
               + גד
אליצור. נולד: תשל"ד 1973 בירושלים, ישראל.    (בן אריה וענת לבית קוטנר).
                 נישואים: כ"ד טבת תשס"ג  2002 בגבעת-שמואל, רעננה.   [מקור: תעודת נישואים 1030537].
               8. שגיא יצחק אליצור. נולד: תשס"ו 2005 ברעננה, ישראל.  תאומים
               8. הילה מרים אליצור. נולדה: תשס"ו 2005 ברעננה, ישראל.
               8. שוהם שריה אליצור. נולדה: תשס"ז 2007 ברעננה, ישראל.
               8. ינון מרדכי אליצור. נולד: תשע"א 2011 ברעננה, ישראל.
               8. יערה הודיה אליצור. נולדה: תשע"ד 2014 ברעננה, ישראל.
            7. ליאורה רבקה קהתי. נולדה: תשל"ח 1978 בטורונטו, קנדה.  מגורים: תל-מונד, שיראל.
                  + דני שפר. נולד: תשל"א, 1971 בגבעתיים, ישראל.  
(בן משה וחנה).
                       נשואים:  י"ט טבת תשע"ג 2013 בגבעת-שמואל, ישראל.   [מקור: כתובה].
               8.  מתן אברהם שפר. נולד: תשע"ד 2014 בגבעת-שמואל, ישראל. 
               8.  שירה נעמי שפר. נולדה: תשפ"ג 2022 בתל-מונד, ישראל.
           7. אריאל יחזקאל קהתי. נולד: תש"מ 1980 בטורונטו, קנדה.  מגורים: גבעת-שמואל, ישראל.
                      + דבורי ויט. נולדה: תשמ"ג 1983 בגבעתים, ישראל.     (בת עמיקם ומלה).
                          נישואים: ג' תמוז תשס"ח 2008 ברמת-גן, ישראל.    [מקור: תעודת נישואים 2182431].
               8. יאיר נתן קהתי. נולד: תשע"א 2011 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. עדי קהתי. נולדה: תשע"ג 2013 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. גילי קהתי. נולדה: תשע"ז 2016 גבעת-שמואל, ישראל.
               8. ישי אברהם קהתי. נולד: תש"פ 2020 גבעת-שמואל, ישראל.
            7. איתן אלישי קהתי.  נולד: תשמ"ט 1989 ברעננה, ישראל.   מגורים: נוה-צוף, ישראל.
                  + קרן שורץ. נולדה: תש"ן 1990 בתל-אביב, ישראל.   
(בת משה וחוה לבית דינר).
                        נישואים: תשע"ג 2013 בחיספין, ישראל.   [מקור: כתובה].
                8. הלל קהתי. נולדה: תשע"ה 2015 פדואל, ישראל.
                8. שחר קהתי. נולדה: תשע"ח 2018 פדואל, ישראל. 
                8. נטע קהתי. נולדה: תשפ"א 2020 פדואל, ישראל.
                8. טל קהתי. נולדה: תשפ"ד 2024 נוה-צוף, ישראל.

        (1.1.5.2.1.2) 6. עמרם נפתלי קהתינולד: תש"י 1949 בקבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: בנימינה, ישראל.
          + רוית שלכטר. נולדה: תשי"ח 1958 בבנימינה, ישראל.  
(בת אברהם).
              נישואים: כ"ד סיון תשמ"ט 1989 בתל-אביב,  ישראל.   [מקור: הזמנה].
            7. נועם קהתי. נולדה: תשנ"א 1991 ברמת-גן, ישראל.  מגורים: בנימינה, ישראל.
                + עוז שחורי.     (בן יצחק ופנינה).
                      נישואים: כ"ט אלול תשע"ט 2019 בישראל.   [מקור: הזמנה].
                 8. עלמא קמה שחורי.  נולדה: תש"פ 2020 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                 8. קדם אברהם שחורי. נולד: תשפ"ב 2022 בבנימינה, ישראל.
           7. מאור קהתי. נולד: תשנ"ב 1992 ברמת-גן, ישראל.

      (1.1.5.2.1.3) 6. מרים קהתי. נולדה: תשי"ב 1952 בקבוצת-יבנה, ישראל.  מגורים: ראשון-לציון, ישראל.
           + שמריהו
ריבקין. נולד: תשי"א 1951 בכפר-חבד, ישראל.    (בן יצחק ומינה).
               נישואים: ה' ניסן תשל"ד 1974 בתל-אביב,  ישראל. [מקור: הזמנה].
            7. מירב ריבקין. נולדה: תשל"ה 1975 בראשון-לציון, ישראל. מגורים: מודיעין, ישראל.
             + אמיר
יעקובוביץ (בן יהודה ולואיז).
                    נישואים:  י"ט סיון תש"ס 2000  בראשון-לציון, ישראל.   [מקור: הזמנה].
               8. פלג אהרון יעקובוביץ.  נולד: תשס"ב 2002 בראשון-לציון, ישראל.
               8.
אפיק פנחס יעקובוביץ. נולד: תשס"ג 2003 במודיעין, ישראל.
               8. אשד מנחם יעקובוביץ. נולד: תשס"ז  2007 במודיעין, ישראל.   
              
8. אלה חנה יעקובוביץ. נולדה: תשס"ט  2009 במודיעין, ישראל.
            7.
מאיר זאב ריבקיןנולד: תשל"ו 1976 בראשון-לציון, ישראל.  מגורים: מודיעין, ישראל.
                 + טל ליבוביץ. נולדה: תש"מ 1980 בראשון-לציון, ישראל.   (בת אלון ושושנה).
                    נישואים: ז' תשרי תשס"ח 2007 בתל-אביב, ישראל.     [מקור: הזמנה].
               8.  מיקה ריבקין. נולדה: תש"ע 2010 מודיעין, ישראל.
               8.  עומר ריבקין. נולד: תשע"ג 2013 במודיעין, ישראל.
            7. מתן ריבקיןנולד: תש"מ 1980 בראשון-לציון, ישראל.   מגורים: ראש-צורים, ישראל.
             +  טליה אריאלה כהן. נולדה: תשמ"ב 1981 בירושלים, ישראל.    
(בת ראובן ושרה לבית קולנדר).
                  נישואים: י"ז אייר תשס"ה 2005 באלעזר, ישראל.   [מקור: הזמנה].
                8. תהילה חיה ריבקין. נולדה תשס"ו 2006 אפרת, ישראל.
                8. בת-יה אורי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל.   תאומות           
               
8. פליאה צילי ריבקין. נולדה: תשס"ח 2008 אפרת, ישראל. 
                8. נוה ישראל ריבקין. נולד: תשע"ד 2014 ראש-צורים, ישראל.           
                8. מעין פנינה ריבקין. נולדה: תשע"ז 2016 ראש-צורים, ישראל. 
           7. אפרת פרידה ריבקין. נולדה: תשמ"ה 1985 בראשון-לציון, ישראל.   מגורים: רחובות, ישראל
                    + צוריה
מורנולד: תשמ"ה 1985 ברחובות, ישראל.  (בן שמואל ומיכל).
                        נישואים: י"ב חשון תשס"ח 2007 ברחובות, ישראל.  
[מקור: הזמנה].
                8. אבישג צילה מור. נולדה: תש"ע 2009, רחובות, ישראל.
                8. אדוה מור. נולדה: תשע"א 2011, רחובות, ישראל. 
                8. אלירז שמואל מור. נולד: תשע"ד 2013, רחובות, ישראל.
                8. אוריה מור. נולד: תשע"ו 2015, רחובות, ישראל.
                8. אמיתי מור. נולד: תש"פ 2020, רחובות, ישראל.
           7. יצחק שמואל ריבקין.  נולד: תשנ"ד 1994 בראשון-לציון, ישראל.

     (1.1.5.2.1.4) 6. איתמר יעקב קהתי. נולד: תשט"ז 1957 בקבוצת-יבנה, ישראל.    מגורים: הושעיה, ישראל. 
           + יעל רונן. נולדה: תשכ"א 1960 בקבוצת-יבנה, ישראל.  (בת פנחס וירדנה).
               נישואים: י"ט סיון תש"מ 1980 בקבוצת-יבנה, ישראל.  
[מקור: הזמנה].
            7. עמית קהתי. נולד: תשמ"ג 1983 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים:חנתון, ישראל.
                            + תמר כלבי.   (בת אמיליו ומרים).
                                נישואים: כ"ו אב תשס"ט בקרית-אונו, ישראל.     [מקור: הזמנה]. 
               
  8. עלמה קהתי. נולדה: תשע"א 2011 בקרית-אונו, ישראל.
                  8. מיה קהתי. נולדה: תשע"ד 2014 בחנתון, ישראל.
                  8. אלון קהתי. נולד: תשע"ז 2017 בחנתון, ישראל.  
            7.
ניצן קהתי. נולדה: תשמ"ה 1984 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: בנימינה, ישראל.
                   +עומר כהן.
נולד: תשמ"ד 1984 בהרצליה, ישראל.
                  נישואים: ה' כסלו תשע"ג 2012 בצפריה, ישראל.
                   8. עידו כהן. נולד: 2013 תשע"ד בצפריה, ישראל.

                   8. נועם כהן. נולדה: 2015 תשע"ה בצפריה, ישראל.
                   8. איתן כהן. נולד: 2016 תשע"ז בנימינה, ישראל.  
                   8. יאיר כהן. נולד: 2020 תש"פ בנימינה, ישראל.
                   8. רוני כהן. נולדה: 2022 תשפ"ב בנימינה, ישראל.
          7. נטע קהתי.   נולד: תשמ"ז 1987 בקבוצת-יבנה, ישראל.   מגורים: ירושלים, ישראל.
                 + יעל לינדנברג.
                       נישואים: י"ב אלול תשע"ד 2014, ירושלים, ישראל.
                  8. יונתן קהתי. נולד: תשע"ח 2017 בירושלים, ישראל.
                  8. דניאל קהתי. נולד: תש"פ 2020 בירושלים, ישראל.
                  8. דורון קהתי. נולדה: תשפ"ב 2022 בירושלים, ישראל.
            7. לוטם קהתי. נולד: תשנ"ג 1993 בקבוצת-יבנה, ישראל.
            7.
יובל צילה קהתי. נולדה: תשנ"ח 1998 בהושעיה, ישראל.

     (1.1.5.2.2) 5. אדל דורף. נולדה: י"ז אדר ב' תרפ"ד 1924 באנטוורפן, בלגיה.
                        נפטרה: כ"ו תשרי תשס"ט 2008
בטורונטו, קנדה.   
         + מנשה
מאנן. נולד: תרפ"ג 1923 בקושיצה, צכוסלובקיה.   מגורים: טורונטו, קנדה. 
            נישואים: י"ז כסלו תש"ח 1947 באנטוורפן, בלגיה.  
[מקור: הזמנה].
         (1.1.5.2.2.1) 6. ניקי נחא מלכה מאנן. נולדה: תש"ט 1949 באנטוורפן, בלגיה.   מגורים: טורונטו, קנדה.
            + ז'אק
הירשמן. נישואים: כ"א אב תש"ל 1970 בטורונטו, קנדה.   גרושים.
            7.
אביבה הירשמן. נולדה:תשל"ה 1975 בטורונטו, קנדה.  מגורים: ירושלים, ישראל.
                8.
אלישע אוריאל הירשמן.  נולד: תשע"ד 2014, בירושלים, ישראל.
                8. אדיאל יונתן הירשמן. נולד: תשע"ו 2015, בירושלים, ישראל.

         (1.1.5.2.2.2) 6. יעקב שמואל מאנן. נולד: כ"ב אדר תשי"ג 1953 בברוקוויל, קנדה.     (תאומים).
                        נפ': י"ב כסלו תשע"ד, 2013, אורורה, אילינוי, ארה"ב.
              + בעריל אן, בלומה חנה רוזנטל. נולדה:
תשט"ז 1956, וויניפג, קנדה.  (בת הארי ואסתר).  מגורים: שיקאגו, אילינוי,ארה"ב.
                  נישואים: כ"ד אדר תשמ"ח 1988 באדמונטון, קנדה.
             7.
עדינה מרים מאנן. נולדה: תשנ"א 1990 באדמונטון, קנדה.       מגורים: שיקאגו, אילינוי,ארה"ב. 
                    + יעקב מאיר. נולד: 1991 בנפרוויל, אילינוי, ארה"ב.
                          נישואים: ג' אדר תשע"ה 2015, בשיקאגו, אלינוי, ארה"ב.
                      8.
שמואל יהודה מאיר. נולד: תשע"ה 2015 בירושלים, ישראל.
                      8. רחמים מאיר. נולד: תשפ"ב 2022 בשיקאגו, אילינוי,ארה"ב.
             7.
ארין רנה מאנן. נולדה: תשנ"ב 1991 באדמונטון, קנדה.   מגורים: הוליווד, פלורידה, ארה"ב.
                   + איתן
אדס. נולד: תשנ"ב 1992 בסיריקיוז, נ"י, ארה"ב.
                           נישואים: תשפ"א 2021 בשיקאגו, אילינוי,ארה"ב.
                     
   8. עזרא ישראל אדס. נולד: תשפ"ג 2023 בהוליווד, פלורידה, ארה"ב.

         (1.1.5.2.2.3) 6. עקיבא יצחק דוד מאנן נולד: כ"ב אדר תשי"ג 1953 בברוקוויל, קנדה.      תאומים.
               נפ': י"ב אדר א' תשפ"ד 2024 ירושלים, ישראל.   [מקור: בי"ע ארץ-החיים הרטוב, ישראל: חלקה 26].
                       + לאה דרזנין. נולדה: כ"ד אדר תשי"ג 1953.  
(בת יחזקאל וגיטל).
                             נישואים: תשל"ה 1975 בטורונטו, קנדה.
                             נפ': י' כסלו תשפ"א 2020 בפלורידה, ארה"ב.  [מקור: מציבה @ בי"ע ארץ-החיים הרטוב, ישראל: חלקה 26].
             7. שמחה מרדכי זאב מאנן. נולד: תשל"ז 1977.    מגורים: ירושלים, ישראל.
               + דנה הוכשטין.             
(בת מיכאל וסוזן).
                           
נישואים: תשס"ד 2003 ירושלים, ישראל.
                 8. איתן איזי מאנן. נולד: תשס"ז 2007 בירושלים, ישראל.
                 8. אלה אדל נטלי מאנן. נולדה: תשס"ט 2009 בירושלים, ישראל.
                 8. עלמה מרים מאנן. נולדה: תשע"ב 2012 בירושלים, ישראל.
             7.
ישראל יהושע מאנןנולד: תשל"ח 1978.  מגורים: דאלאס, טקסס, ארה"ב.
               + דניאלה טיפאני שפירו:  
(בת ליפא ורבקה).
                    נישואים: י"א כסלו תשס"ה 2004 בטינק, ניו-ג'רסי, ארה"ב.   [מקור: הזמנה].
                   8. יהודה דב מאנן. נולד: תשס"ח 2008 בדאלאס, טקסס, ארה"ב.
                   8. יעקב יחזקאל מאנן. נולד: תשע"ב 2012 בדאלאס, טקסס, ארה"ב.
             7. שלום יחזקאל מאנן. נולד: תשמ"ד 1984.      מגורים: פלורידה, ארה"ב.
             7.
אליהו הלל מאנן. נולד: תשמ"ו 1986.
             7.
אהרון קלמן מאנן. נולד: תשמ"ח 1987.

      (1.1.5.2.3) 5. מלוין מלכה דורף. נולדה: כ"ט טבת תרפ"ו 1926 באנטוורפן, בלגיה.
           נפ': י' ניסן תשנ"ח 1998 בפתח-תקוה, ישראל.
[מקור: מציבה בי"ע חולון 24, 1, 5, #16].
             + מקס מנחם מתתיהו שידלוב. נולד: תרע"ב 1912 בטרנוב, פולין.   (בן שלמה והדסה לבית קולנדר).
                  נישואים: י"ח אייר תשי"ב 1952 בתל-אביב,  ישראל.
                  נפ': כ"ה חשון תשמ"ד 1983 בתל-אביב,  ישראל.   
[מקור: מציבה בי"ע חולון 24, 1, 5, #15].
         
(1.1.5.2.3.1) 6. אילנה שידלוב. נולדה: ג' שבט תשי"ד 1954 בתל-אביב,  ישראל.
                 נפ': כ"ה ניסן תש"ס 2000 בתל-אביב,  ישראל. 
[מקור: מציבה בי"ע ירקון 14, 4, 1, #4].
           (1.1.5.2.3.2) 6. עירית שידלוב. נולדה: תשי"ט 1959 בתל-אביב,  ישראל.   מגורים: גבעתיים, ישראל.
                + יצחק
גובי. נולד: תשט"ז 1956 בתל-אביב,  ישראל.   (בן אהרון ואידית שולץ).
                     נישואים כ"ח אב תשמ"ד 1984 ברמת-גן, ישראל.   [מקור: הזמנה].
              7. מיכל גובי. נולדה: תשמ"ז 1986 בגבעתיים, ישראל.
                  + עידן פרושצקי.  
                       נ
ישואים כ"ב אלול תשע"ב 2012 ברמת-גן, ישראל.
                          8. נועם פרושצקי. נולד: תשע"ז 2017 בלוד, ישראל.
                          8. עומר פרושצקי. נולדה: תש"פ 2019 בלוד, ישראל.
                          8. מעין פרושצקי. נולדה: תשפ"ד 2023 בלוד, ישראל.
               7. תמר גובי. נולדה: תשנ"א 1991  בגבעתיים, ישראל.     מגורים: פתח-תקוה, ישראל.
                    + יוסי שרם.  נולד:  תשנ"א 1990 באר-יעקב, ישראל.
                        נישואים ל' ניסן תשע"ט 2019 בישראל.
                  
       8. מאי שרם. נולדה:  תשפ"ג 2023 בפתח-תקוה, ישראל.

      (1.1.5.2.4) 5. פיי, פאני דורף. נולדה: ה' ניסן תרצ"ה 1935 באנטוורפן, בלגיה. [מקור: תעודת לידה #1168]. 
                      נפ': א' תמוז תשפ"ג 2023 בטורונטו, קנדה.  
[מקור: @ בי"ע ארץ-החיים הרטוב, ישראל: חלקה 26 ,#21].
              + ארתור שמעון פייג. נולד: ב' סיון תרצ"ב 1932 בוולקן, רומניה.
                           נפ': ח' אלול תשע"ט 2019 בטורונטו, קנדה.
                נישואים: ל' ניסן תשכ"ד 1964 בטורונטו, קנדה.
        
(1.1.5.2.4.1). ג'פרי, אוָרי פייג. נולד: תשכ"ו 1966 בטורונטו, קנדה.    מגורים" ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
               + מישל קורי ויסמן. נולדה: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   
(בת אלן ופני).
                   נישואים: ז' חשון תשס"ג 2002 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.    [מקור: הזמנה].   (גרושים).
             7. זכריה רפאל פנחס פייג. נולד: תשס"ה 2004 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
             7. בנימין אלי דב פייג. נולד: תשס"ז 2007 בניו-יורק, ארה"ב.
             7. קובי גדעון אהרון יעקב פייג. נולד: תש"ע  2010 בניו-יורק, ארה"ב.
        (1.1.5.2.4.2) 6. פול, פנחס רפאל פייג. נולד: כ"א אלול תשכ"ח 1968 בטורונטו, קנדה.
                  נפ': ד' אייר תשנ"ח 1998 בטורונטו, קנדה.   
[מקור: מציבה בי"ע טורונטו].
            + פולה, שושנה פנינה גודמן. נולדה: תשכ"ח 1968 בטורונטו, קנדה.
                  נישואים: ג' אדר ב' תשנ"ב 1992 בטורונטו, קנדה.

  (1.1.5.3) 4. רפאל הירש קפלנר. נולד: כ"ח אדר ב' תר"ס 1900  פיבניצ'נה, פולין.
                    נשלח
14/10/1942 לאושויץ  #812 במשלוח XIV.    [מקור: ארכיון מכלן].
                   
נרצח:                       [מקור: יד ושם # 5410276].
          + אסתר פרדס. נולדה: י"א כסלו תרס"א  1900 בזרקי, פולין. (בת יוסף ושרה קירשנבאום).  [מקור: ארכיון אנטוורפן].
                    נישואים: כ"ח אדר תרפ"ב 1922 דרזדן, גרמניה.     [מקור: ארכיון אנטוורפן].
                    נשלחה  19/04/1943 לאושויץ #4 במשלוח XX  [מקור: ארכיון מכלן].

        (1.1.5.3.1) 5. הלנה הולנדר. נולדה: י"ט טבת תרפ"ג בדרזדן, גרמניה.   [מקור: ארכיון אנטוורפן].
                  נשלחה 30/10/1942 לאושויץ  #648 במשלוח XVII  .   [מקור: ארכיון מכלן. יד ושם  #1248064].
                  + קורט פרנקפורטר. נולד: י"ג שבט תר"פ בוינה, אוסטריה.
                 
נשלח 30/10/1942 לאושויץ  #415 במשלוח XVII  .   [מקור: ארכיון מכלן].
                 
נפ': י"ז טבת תשע"א 2010 ברונקס. נ"י, ארה"ב. [מקור: רישומי פטירה נ"י].
                     (נישא שנית: גיטל/גיזל.  ילדים: פולה, הנרי, מדלינה):   [מקור: רישומי כניסה לארה"ב].
        (1.1.5.3.2) 5. צילי הולנדר.  נולדה: א' כסלו תרפ"ו 1925 בדרזדן, גרמניה.  [מקור: ארכיון אנטוורפן].
                    נפ': כ' אב תשע"ז 2007 במונטבן, צרפת.   [מקור: תעודת פטירה 589/04].
                מוריס אולדרין. נולד: 27/02/1923 בפריס, צרפת. 
                  
נישואים: 25/02/1947 בפריס, צרפת.   [מקור: רישום נישואים 285].
                   נפ': 7/12/2012 בצרפת.     [מקור: תעודת פטירה 112].            

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il