עץ המשפחה - הולנדר
ענף
3 - אורנשטין, רייכנשטין

Created: Mar 2007.
Updated: 19/11/2022, 19/07/2022, 23/05/2021, 14/04/2015, Feb. 3, 2013, Sept. 25, 2009, May 8, 2008.

 

  
   הוכן: ע"י 
 שמואל קהתי
  רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il

מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.


    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

  

    1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1793  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20
         
2. מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפט': י"ג שבט תרע"ו 
1916        בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נולדה: תר"ב  (בערך) 1842 . 
(בת רובין וחיה אסתר).
                   נפט': כ"ח איר  תרנ"א 1891. פיווניצנה, פולין.       
[מקור: ארכיון פיווניצנה D #8. תעודת פטירת הבן נפתלי].
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   ישעיהו הולנדר.
        נולד: י"ח שבט תרכ"ג 1863 ב
פיווניצנה, פולין.   [מקור: רישום נישואים].
        נפטר: ט"ז אדר א' תרע"ט 1919 קלן, גרמניה.    [מקור:  מציבה: בי"ע קלן.]
        + פריין, דורה קפלוס.  נולדה תרכ"ד 1864 זבאדה, פולין.  (בת טרטל & ניכה).
              נישואים: ו' חשון תרמ"ו 1885 זבאדה, פולין.  
[מקור: JRI-PL M #10].
              נפטרה: ת"ש 1940  בפולין.

      4. נתן הולנדר. נולד: ט"ו תמוז תרמ"ו 1886 בויזניץ, פולין.   [מקור: ארכיון ויזניץ B #94].
               נפטר: ת"ש 1940 בפולין.

      4. פני הולנדר. נולדה: ט' אדר תרמ"ז 1887 בויזניץ, פולין  
                    נפטרה: אייר תשל"ה 1975 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   [מקור: SSDI].
            + מרכוס מרדכי
אורנשטין. נולד: כ"ב כסלו תרמ"ז 1887 בזלוצה, פולין.  (בן משה ופרל).  [מקור: JRI-PL B #108].
                 נישואים: כ"ה אדר תרע"ב 1912 לונדוןן, אנגליה.    [מקור:תעודת נישואים]. (כניסה לארה"ב 1938)
                  נפטר: ז' טבת תשכ"ח 1967 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.  [מקור: SSDI].

            5.  תאו טוביה אורנשטין. נולד: כ"ג כסלו תרע"ג 1912 במנהיים, גרמניה.
                      נפטר: סיון תשמ"ה 1985 בג'מאיקה, קווינס, נ"י, ארה"ב.  
[מקור: SSDI].
             + מרגריט מנדל. נולדה: ב' טבת תר"פ 1919 באנטורפן, בלגיה.   
  [מקור: תיק # 481-107994]
                    נישואים: י"א תמוז תש"ז 1947  בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    נפטרה: י"ז אלול תשס"ט 2009
ברוקלין, נ"י, ארה"ב.            [מקור: SSDI].

               6. דורה דוריס פנינה אורנשטין. נולדה: תש"י 1949 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    + וויליאם
גרוברדנולד: תש"ז 1947
                           נישואים: ח' טבת תשמ"ב 1981 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב. [מקור: רשימות נישואים נ" י # 26747].
              6. דבי דבורה אורנשטין. נולדה: תשט"ו 1955 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.  [מקור: רשימות לידות נ"י # 7854].
                  + סימון סורוביץנולד: 1957 באנטוורפן, בלגיה. (בן חזקאל & רוז קהאן).  [מקור: תיק אישי אנטוורפן # 481.248593].
                    נישואים: ב' סיון תשמ"א 1981 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 8045].
                    7. עזרא סורוביץ. נולד: תשמ"ה 1985 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
מישה סורוביץ. נולד: תשמ"ט 1989 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.

            5. פרידה פרימט אורנשטין. נולדה: ג' תמוז תרע"ה 1915 במנהיים, גרמניה.
                   נפ': י"ז טבת תשע"ה 2015 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                + סלומון
קולטר.  נולד: ח' תשרי תרס"ה 1904 בפולין. [מקור: 1941 כניסה לארה"ב].  (בן ישראל ונחה לאה).
               
      נישואים: כ"ט תמוז תרצ"ז 1937 פרנקפורט, גרמניה.
                      נפטר: כ"ח אדר ב' תש"ל 1970
ברוקלין, נ"י, ארה"ב.    [מקור: SSDI].

                6. חנה קולטר. נולדה: תרצ"ח 1938 בפרנקפורט, גרמניה.  [מקור: 1941 כניסה לארה"ב]
                    + מנחם מנדל, מנפרד מקס לובט. נולד: בלוס-אנגלס, קליפורניה, ארה"ב.  [מקור: רשימות לידות קליפורניה].  (בןאהרון ורחל פולוטקה).
                             נישואים: תשכ"א 1961 ניו-יורק-ארה"ב.
                    7.
פנינה אהובה איימי לובט. נולדה: תשכ"ב 1962 ניו-יורק, ארה"ב?   [מקור: רשימות לידות נ"י # 3157].   מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + שלום סטיבן לוונטל.
                            
   נישואים: תשמ"ד 1984 ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 194].
                        8. מיכל מישל לוונטל.
                        8.
משה עזריאל אלן לוונטל.
                        8.
מרים לוונטל.
                        8.
יפה שיינע אליסון לוונטל.
                        8.
רחל לוונטל.
                    7.
ליסה נחה לאה לובט.                                מגורים: נ"י, ארה"ב.
                        + אברהם יצחק אבי ברמן.
                            
  נישואים: תשמ"ז 1987 ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 1301].
                        8. אריה ברמן.
                        8.
אהרון ברמן.
                        8.
מלכה ברכה ברמן.
                        8.
מאשה רחל ברמן.
                    7.
שושנה רבקה לובט.                 מגורים: קולומבוס, אוהיו, ארה"ב.
                        + משה דוד גודמן
                                נישואים: תשנ"ב 1992 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 347].              
                        8.
שלמה אלימלך גודמן.
                        8.
דבורה גודמן. נולדה: תשנ"ט 1999 ניו-יורק, ארה"ב.     [מקור: רשימות נישואים אוהיו # 43471].
                    7. מרדכי חיים מארק לובט.       מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                        + אסתר ברכה לויטנסקי.
                                נישואים: תשנ"ב 1992 קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים אוהיו # 631].  
                        8. יהודית לובט.    נולדה: קליבלנד, אוהיו תשנ"ג 1993 אוהיו, ארה"ב.     [מקור: רשימות נישואים אוהיו # 55931].
                        8. אהרון אריה לובט.
                        8.
נעמי מלכה לובט.
                    7.
עדינה לובט.
                        + שמואל מרדכי
טננבאום.
                             נישואים: תשנ"ה 1995 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 2848].  
                        8. שרה ברכה טננבאום.
                        8.
מרים טננבאום.

                6. רחל קולטר.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   
  נולדה: תש"ב 1942 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    + שלמה זאב, שלדון
פרל. נולד: בישראל.  נישואים: בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                          נישואים: תשכ"ג 1963 ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רשימות נישואים נ"י # 297171].  
                    7. צבי פרל.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                         
נולד: תשכ"ז 1968 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.

                6. גולדי צ'רנה קולטר.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.       מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   
   נולדה: תש"ו 1946 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                     + ברנרד מוריס
קהאן. נולד: תש"ו 1946 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.   (בן מקס ובלאנץ').  [מקור: רשימות לידות נ"י # 32123. מרשם אוכלוסים 1950].
                         נישואים: כ"ח אדר ב' תשכ"ז 1967 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
נחה לאה קהאן.        מגורים: ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                       
נולדה: תשכ"ט 1969 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + שמואל
בראון. נולד: תשכ"ו 1966 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                             נישואים: א' אדר א' תשמ"ט 1989 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        8.
אביבה זיסל בראון. נולדה: תש"נ 1980 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בלימה בראון.         נולדה: תשנ"ב 1982 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בתיה בראון.           נולדה: תשנ"ז 1987 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
צפורה יעל קהאן.        מגורים: בולטימור, מרילנד, ארה"ב.
                           נולדה: תשל"ב 1972 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                         + יהודה אלטר
זלינגר. נולד: תשכ"ז 1966 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                             נישואים: ל' ניסן תשנ"ב 1982 במונסי, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בלימה זלינגר.            נולדה: תשנ"ג 1983 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
נתן נטע זלינגר.           נולד:  תשנ"ה 1985 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                        8.
שלמה אלימלך זלינגר. נולד: תשנ"ז 1987 בבולטימור, מרילנד, ארה"ב.
                    7.
שלמה אלימלך קהאן.        מגורים: ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                       
     נולד: תשל"ג 1973 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + מלכה רחל שון. נישואים: ג' סיון תשנ"ו 1986 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        8.
בצלאל יאיר קהאן. נולד: תשנ"ז 1987 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                    7.
מרים קהאן. נולדה: תש"מ 1979 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.

               6. ישראל יוסף קולטר. נולד: תשי"א 1951 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רשימות לידות נ"י # ??216].   מגורים: טורונטו, קנדה.
                      נולד: תשי"א 1951 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                   + חנה אני לבוביק; נולדה: תשי"ב 1952 בטורונטו, קנדה.
                         נישואים: י"ח אייר תשל"ג 1973 בטורונטו, קנדה.
                    7.
גיטל חיה קולטר.         נולדה: תשל"ד 1974 בטורונטו, קנדה.
                          + איזי גיפטר.
                         8.   5 ילדים
                    7.
שלמה אלימלך קולטר. נולד: תשל"ה 1975 בטורונטו, קנדה.
   
                   + אידל
                         8.   5 ילדים

                    7. נחה לאה קולטר.        נולדה: תשל"ו 1976 בטורונטו, קנדה.
                        + אהרון איידר.
                         8.   5 ילדים
                    7.
אביטל נחמה קולטר.  נולדה: תשל"ח 1978 בטורונטו, קנדה.
             
              + דוד ליברמן.
                         8.   5 ילדים

                    7.
פייגה קולטר.             נולדה: תש"מ 1980 בטורונטו, קנדה.
                         + אברהם גלרמן.
                         8.    3 ילדים
  
                    7.
נעמי קולטר.              נולדה: תשמ"ג 1983 בטורונטו, קנדה.
       
              + אברהם בריסמן.
                         8.   3 ילדים
 
                    7.
יוכבד קולטר.            נולדה: תשמ"ה 1985 בטורונטו, קנדה.
          
              + יוחנן טננבאום.
                         8. 3 ילדים

                    7. בתשבע פסה קולטר.  נולדה: תשמ"ז 1987 בטורונטו, קנדה.
             
              + שרגא ברזינסקי.
                         8. 2 ילדים

                    7.
דבורה קולטר.           נולדה: תשמ"ט 1989 בטורונטו, קנדה.
                    7.
ברכה קולטר.            נולדה: תשנ"א 1991 בטורונטו, קנדה.
                    7.
חנוך זונדל קולטר.      נולד: תשנ"ה 1995 בטורונטו, קנדה.

   + בעל שני של פרידה פרימט אורנשטין: שמואל פריי.
          נישואים: תשל"ה 1975 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  
[מקור: רשימות נישואים נ"י #10202].

            5.
מנפרד, משה אורנשטין. נולד: ט"ו אב תרפ"ה 1925 במנהיים, גרמניה.
                  נפ':  ???
                + מרילין באכר. נולדה: כ"ה חשון תרפ"ח 1928 ניו-יורק נ"י, ארה"ב. (בת שמואל ואנה). 
[מקור: רשימות לידות נ"י # 40475].
                     נישואים: תשי"ז 1957 ניו-יורק, נ"י, ארה"ב. (בת שמואל ואנה).  [מקור: רשימות נישואים נ"י # 18384].
                     נפ': כ"ט טבת תשס"ג 2003 נ"י, ארה"ב.  [מקור:  מודעה בעיתון]
                6.
ננסי, אלן  אורנשטין. נולדה :  תשכ"ב 1962  ניו-יורק, נ"י, ארה"ב .  [מקור: רשימות לידות נ"י # 7854].
                    + אברהם, צ'ארלס וינר.
                         נישואים: תשנ"ב 1992 ניו-יורק, נ"י, ארה"ב.   
[מקור: רשימות נישואים נ"י # 12385].
                    7. אוליבר וינר.
                 6.
דוד יונתן אורנשטין. נולד:  תשכ"ו 1966  ניו-יורק, נ"י, ארה"ב .
                    + וונדי לי איטון. נולדה:  תשכ"ו 1966  לוס-אנגלס, קליפורניה, ארה"ב.
                     7. 2 ילדים.

       4. ראובן הולנדר. נולד: כ"כ תמוז תרמ"ח 1888 בויזניץ, פולין.    [מקור: ארכיון וויזניץ B #78].
               נפטר: תר"ן 1890 בוכניה, פולין.   [מקור:JRI-PL # 5].

       4. שמעון הולנדר.  נולד: ט"ז שבט תרנ"ה 1895 בקרקוב, פולין.  [מקור: SSDI].
              נפטר: אדר תשכ"ח
1968  בברוקלין, נ"י, ארה"ב.     [מקור: SSDI].
            + קיילה אלסטר. נולדה: ז' שבט תרנ"ז 1897 סאנוק, פולין.
                   נפטרה: תשל"ו 1976 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.   
  [מקור: SSDI].
 

        4. פרידה הולנדר. נולדה: ג' חשון תרנ"ז 1897 בויז'ניץ, פולין.     [מקור: רישום לידה # 384].  [מקור: רישום לידה # 384]. רישום נישואין].
              נפטרה: ז' שבט תרפ"ז 1927 בקלן, גרמניה.   
[מקור: אישור פטירה #31. מציבה בי"ע בלוקךמונד, קלן 17 #74].
          + ליאו לייב
רייכנשטין. נולד: ה' תמוז תרמ"ח 1888 בדובה, פולין. (בן יוסף ורוזה).  [מקור: רישום נישואין].
               נישואים: י"ח חשון תר"פ 1920 קלן, גרמניה.    
[מקור: רישום נישואין #1207].
                נפטר: י"ז טבת ת"ש 1939 בקלן, גרמניה.  
[מקור: רישום פטירה # 972. מציבה בי"ע לוקמונד, קלן 17H, #203].
  ה            5..
נלי רייכנשטין. נולדה: כ"ה שבט תרפ"ב 1922 בקלן, גרמניה.   [מקור: רישום לידה # 384].
                  נרצחה: תש"ד 1940 במחנה עבודה ליד דנציג.    
[מקור: יד ושם # 9455497, 1891904].

            5.
זיגפריד,זיגי, ישעיהו אייזן יהודה רייכנשטין.   
                  נולד: י"ט אדר תרפ"ג 1923 בקלן, גרמניה.   
[מקור: רישום לידה # 403].
                  נפטר: ז' ניסן תר"פ 2020 בלונדון, אנגליה.
              + חנה פינקוס. נולדה: תרפ"ד 1924 בברלין, גרמניה.
                   נישואים: י"ג טבת תש"ז 1947 בלונדון, אנגליה.
                6.
סוזן, פרידה רייכנשטין. נולדה: תש"י 1950 בלונדון, אנגליה.
                6.
שרון לין רייכנשטין.      נולדה: תשי"ד 1954 בלונדון, אנגליה.   מגורים: לונדון, אנגליה.

            5.
הלגה רייכנשטין. נולדה: כ"ב אב תרפ"ו 1926 בקלן, גרמניה.    [מקור: רישום לידה # 1942].
                  נרצחה: כ"ב כסלו תש"ה  1944 במחנה עבודה ליד דנציג.  [מקור: יד ושם # 9455503, 1883261].

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il