עץ המשפחה - הולנדר
ענף
4 - הילר

Created: Mar 2007.
Updated:22/12/2022, 2/10/2022, 17/07/2022, 12/05/2021, 17/09/2018, 15/04/2018, 18/08/2017, 21/03/2014, Apr. 15, 2010, Oct. 22, 2008, Jan. 10, 2008, Sept. 16, 2007, May 11, 2007.


  

      שמואל קהתי      
            
רעננה, ישראל.  

      מספר הדור.                 חזרה לעץ הראשי

מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.


    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   


  1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1793  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20
         
2. מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפט': י"ג שבט תרע"ו 
1916        בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נולדה: תר"ב  (בערך) 1842 . 
(בת רובין וחיה אסתר).
                   נפט': כ"ח איר  תרנ"א 1891. פיווניצנה, פולין.       
[מקור: ארכיון פיווניצנה D #8. תעודת פטירת הבן נפתלי].
----------------------------------------------------------------

   3. נחה נטע הולנדר. נולדה: ט"ז סיון תרמ"ה 1885 בפיווניצ'נה, פולין.   [מקור: ארכיון פיווניצנה B #25].
      נרצחה: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.    [מקור: בן מנחם. יד ושם #731373].
    + ראובן הילר. נולד: כ"ט שבט תרמ"ה 1885 בביילופולה, פולין.   (בן נחום צבי ואטל מרים).
           נישואים: תרס"ח 1908 בטרנוב, פולין.
           נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.   
[מקור: בן מנחם. יד ושם #426440].

        4. יחזקאל שרגא הילר. נולד: א' אלול תר"ע 1910 בטרנוב, פולין.    [מקור: ארכיון טרנוב B #307].
              נהרג: ו' אייר תש"ה 1945 בצבא פולני.  
[מקור:  מנחם].
             + הניה רובין. נולדה: מייליץ, פולין.  [מקור: מנחם].
                   נישואים: ת"ש 1940 לבוב, אוקראינה.
                     נפ': כ"ג סיון תשנ"ה 1995 בראשון-לציון, ישראל.  
[מקור: בי"ע גורדון 3, 3, , 22 #18].
                       (נישאה בשנית בישראל למאיר זרמי).

        4. אברהם אליעזר הילר. נולד: תרע"ב 1912 בטרנוב, פולין.      [מקור: ארכיון טרנוב B #88].
               נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין [מקור: יד ושם #415116].
             + פרידה.  נולדה: לבוב, אוקראינה.       [מקור:  מנחם].
                 נרצחה: תש"ה 1945 בטרנוב, פולין.      [מקור:  מנחם].
             5
. יצחק הילר. נולד: בערך 1943 בטרנוב,פולין.
 
                 נרצח: תש"ה 1945 בטרנוב, פולין.     [מקור:  מנחם. יד ושם #415116].

        4. מטל מרים הילר. נולדה ונפ': תרע"ט 1919 בטרנוב, פולין.  [מקור: JRI-PL D#93].

        4. מנחם מנדל הילר. נולד: ח' ניסן תר"פ 1920 בטרנוב, פולין.
             נפטר: כ' כסלו תשס"ה 2005 בנתניה, ישראל.  
  [מקור: מציבה בי"ע ותיקין נתניה].
           +  פרידה פדר. נולדה: ט"ו תשרי תרפ"ד 1923 בבלז, פולין.      אחות של שרה בהמשך.
                נישואים: י"א אלול תש"ז 1947 בקפריסין.
                נפ': י"ט כסלו תש"פ 2019 בנתניה, ישראל.  
[מקור: בי"ע ותיקין נתניה].

            5. לאה נחה הילר. נולדה: תש"ט 1949 בלוד, ישראל.   מגורים: הושעיה, ישראל.
                + יוסף
וינשטין. נולד: תש"ו 1945 בהזורעים, ישראל.
                    נישואים: ב' ניסן תשל"א 1981 בנתניה, ישראל.
                6.
ערן נחום וינשטין. נולד: תשל"ב 1972 בנתניה, ישראל.   מגורים: מודיעין, ישראל.
                    + ענת זהבה גליק. נולדה: תשל"ה 1975 בבני-ברק, ישראל.
                          נישואים: י"ג סיון תשנ"ה  בבני-ברק, ישראל.
                    7.
ניצן יהושע וינשטין. נולד: תשנ"ח 1998 בנתניה, ישראל.
                    7.
עינב וינשטין.         נולדה: תשס"א 2001 בנתניה, ישראל.
                    7.
עמר מנחם וינשטין. נולד: תשס"ה 2005 באילת, ישראל.
                   
7. נטע וינשטין.           נולדה: תשס"ח 2008 בישראל.

                6. גלעד וינשטין. נולד: תשל"ה 1975 בנתניה, ישראל.   מגורים: מודיעין, ישראל.
                    + ארנה אלדר.  נישואים: ח' טבת תשנ"ט 1998 במודיעין, ישראל.   (גרושים)
                    7.
ליאור יהושע וינשטין. נולד: תשס"א 2000 במודיעין, ישראל.
                    7.
הדר רבקה וינשטין.  נולדה: תשס"ג 2003.
                    7.
עידן מנחם וינשטין.   נולד: תשס"ו 2006 במודיעין, ישראל.

                6. נעם וינשטין. נולד: תשל"ח 1978 בנתניה, ישראל.         מגורים: שדמות מחולה, ישראל.
                    + אודליה ידידה פומברג. 
                         נישואים: י"ח כסלו תשס"ב 2001 בנתניה, ישראל.  
[מקור: הזמנת חתונה].
                    7.
אילה חנה וינשטין.
נולדה: תשס"ג 2002 בשדמות מחולה.
                    7. הודיה וינשטין. נולדה: תשס"ד 2004 בשדמות מחולה.
                    7. מנחם אלישיב וינשטין. נולד: תשס"ו 2006 בשדמות מחולה.
                    7. אריאל יהושע וינשטין. נולד: תשס"ז 2007 בשדמות מחולהה
                    7. דביר אברהם וינשטין. נולד: תש"ע 2010 בשדמות מחולה.            
                    7. שירה וינשטין.            נולדה: תשע"ד 2014 בשדמות מחולה

                6. מיכל וינשטין. נולדה: תשמ"א 1981.     מגורים: נתניה, ישראל.
                    + איתי
גבעון.   
                          נישואים: כ"ט טבת תשס"ח 2008.  
[מקור: הזמנת חתונה].
                    7.
אמונה  גבעון.
                    7. מלאכי גבעון.
                    7. לביא גבעון.
                   
7. ישי גבעון.
                   
7. יהודה גבעון.   נולד: תשע"ז 2017.     תאומים
                    7. ישכה גבעון.  נולדה: תשע"ז 2017.

            5. ראובן הילר. נולד: תשי"ב 1952 בלוד, ישראל.    מגורים: הוד-השרון, ישראל.
                + מרים דאום. נולדה: תשי"ג 1953, מגדיאל ישראל.
                       נישואים: כ"ה אב תשל"ד 1974, ירושלים ישראל.

                6. חנוך הילר. נולד: תשל"ו 1976.           מגורים: בית-אל, ישראל.
                    + חוה חיה גרינפלד.   נולדה: תשל"ח 1978, כפר-אליהו ישראל
                          נישואים: תשס"א 2000.
                    7.
בניה הילר.          נולד: תשס"ב 2001.
                   
7. אוריה הילר.        נולדה: תשס"ד 2003, בית-אל ישראל.        
                    7. רוני הילר.           נולדה: תשס"ו 2006, בית-אל ישראל.
                    7. מיכל הילר.          נולדה: תשס"ח 2008, בית-אל ישראל.
                    7. דביר מנחם הילר. נולד: תשע 2011, בית-אל ישראל.

                6. אחיה הילר. נולד: תשל"ח 1977.    מגורים: טנא-אורנים, ישראל.
                    + ענת סין-הרשקו.  נולדה: תשל"ז 1977, ראשון-לציון ישראל.
                            נישואים: תש"ס 2000 במורג, ישראל.
                    7.
יונתן הילר.          נולד:  תשס"א 2000 במורג, ישראל.
                    7.
 מעין הילר.        נולדה: תשס"ב 2002 במורג, ישראל.
                    7.
יעל הילר.          נולדה: תשס"ה 2004 במורג, ישראל.
                    7.
אורי חנה הילר. נולדה: תשס"ה 2004 במורג, ישראל.
                    7. הודיה הילר.      נולדה: תשס"ח 2007 טנא-אורנים, ישראל.
                    7. טליה הילר.        נולדה: תש"ע 2010 טנא-אורנים, ישראל.
                    7. שירה אהובה הילר. נולדה: תשע"ג 2013 טנא-אורנים, ישראל.

                6. אמציה הילר. נולד:  תש"מ 1979.

                6. צביה הילר.   נולדה: תשמ"ב 1982.   מגורים: שילה, ישראל.
                  + ידידיה
טולדנו. 
נולד: תשמ"ב 1982 , חיפה ישראל.
                        נישואים: א' ניסן תשס"ו 2006
בצפת, ישראל.
                    7. נהרה טולדנו.    נולדה: תשס"ז 2007
בצפת, ישראל.
                    7. אזמרה טולדנו. נולדה: תשס"ט 2009 בצפת, ישראל.

                6. עמיאל הילר.  נולד:  תשמ"ו 1986.     מגורים: יד-בנימין ישראל.
                      + הודיה פרנקל.  נולדה: תשמ"ח 1988.
                            נישואים: כ"ח כסלו תשס"ט 2009.
         
         7. טובי הילר. נולד: תש"ע 2010, ישראל.
                   7. אורי הילר. נולדה: תשע"ב 2012, ישראל.

            5. יאיר הילר. נולד: תשי"ח 1958 בלוד, ישראל.    מגורים: אריאל, ישראל.
                + אסנת וולף.
                6.
תהילה הילר. נולדה: תשמ"ב 1982 בנצרים, ישראל.
                    + אביאל
שרעבי  נישואים: כ"ב כסלו תשס"ד 2003.
                    7.
בניה מנחם שרעבי. נולד: תשס"ו 2006.

                6. רעות הילר. נולדה: תשמ"ד 1984 בנצרים, ישראל.      מגורים: בני-נצרים, ישראל.
                    + אמיתי
קלרמן. נולד: תשמ"ג 1983 בחיפה, ישראל.
                        נישואים: ט"ו תמוז תשס"ד 2004  בירושלים, ישראל.
                         
7. שבות רחל  קלרמן. נולדה: תשס"ה 2005 בירושלים.
                          7. שירה ברכה  קלרמן. נולדה: תשס"ז 2007 בירושלים.
                          7. תמר  קלרמן. נולדה: תשס"ט 2008 ביבול.
                          7. דביר מנחם  קלרמן. נולד: תשע"א 2010 ביבול.
                          7. מעין טובה  קלרמן. נולדה: תשע"ד 2014 בבני-נצרים.
                          7. הלל חנה  קלרמן. נולדה: תשע"ו 2016 ברמת-גן.
                          7. נעם מרדכי  קלרמן. נולד: תשע"ח 2018 בבני-נצרים.

                6. משה הילר.     נולד: תשמ"ו 1985 בנצרים, ישראל.
                6.
אלישיב הילר. נולד: תשמ"ח 1988 בנצרים, ישראל.

                6. גילה זהבה הילר.    נולדה: תשמ"ט 1989 בנצרים, ישראל.  מגורים: אריאל, ישראל.
                     
+ ברוך שטרן. נולד: תשמ"ז 1987 בישראל.
                           נישואים:  י"ג אב תשס"ח 2008 באריאל, ישראל.
                    7. דבורה טל
שטרן. נולדה: תש"ע 2010 באריאל, ישראל.
                    7. רבקה
שטרן.      נולדה: תשע"ב 2011 באריאל, ישראל.
                    7. עברי
שטרן.        נולד: תשע"ו 2016 באריאל, ישראל.

                6. תחיה הילר.  נולדה: תשנ"ב 1992 בנצרים, ישראל.
                6.
אריאל הילר. נולד: תשנ"ד 1994 בנצרים, ישראל.
                6.
נטע הילר.    נולדה: בנצרים, ישראל.
                6.
נעמי הילר  נולדה: תשנ"ח 1998 בנצרים, ישראל.
                6.
מוריה הילר  נולדה: בנצרים, ישראל.
                      + אורעד שטרן. נולד:             (בן יקי וליאת).
 
                           נישואים: י"ח איר תשפג 2023ץ
                6. יעל הילר. נולדה: תשס"ב 2001 בנצרים, ישראל.

        4. יהודה גבעתי.      נולד: כ"ט ניסן תרפ"ב 1922 בטרנוב, פולין.
                    נפ' : כ' אדר א' תשע"ד 2014,
בנימינה, ישראל. 
           + שרה פדר. נולדה: ז' תשרי תרפ"ו 1925 בבלז, פולין. אחות של פרידה למעלה.
                    נישואים: 1952.
                      נפ' : כ' כסלו תשע"ד 2013,
בנימינה, ישראל. 
            5. חובב אליעזר גבעתי.  נולד: תשי"ג 1953 בגבעתים, ישראל. 
מגורים: בנימינה, ישראל.
                + אורלי סלוצקי. נולדה: תשי"ג 1953 בעין-ורד, ישראל.
                    נישואים: י"ב אב תשל"ז 1977 בהרצליה, ישראל.

                6. שיר גבעתי.   נולדה: תשל"ח 1978 בירושלים, ישראל.
                      + שרון דביר.
                     7. שקד גבעתי-דביר. נולדה: תשע"ח 2018 בישראל.

                6. אוהד גבעתי. נולד: תשמ"ג 1983 בבנימינה, ישראל.   מגורים: נוה-ירק, ישראל.
                     + נטע גבע.
                           נישואים: תשפ"ב 2022 .     [מקור: הזמנת חתונה].
                   7.  דניאלה גבעתי. נולדה:  תשפ"ג 2022 

                6. חן גבעתי. נולד: תש"נ 1990 בבנימינה, ישראל.
                        + אבישג קהלני.
                               נישואים: תשפ"ב 2022 .    
[מקור: הזמנת חתונה].

            5.
נורית גבעתי. נולדה: תשי"ד 1954 בגבעתים, ישראל. 
         מגורים: בנימינה, ישראל.
                + אסא
שיש. נולד: תשי"ב 1952 ביד-מרדכי, ישראל.
                    נישואים: ט"ו סיון תשמ"ט 1989 בבנימינה, ישראל.
                6.
יוחאי שיש.   נולד: תשנ"ג 1993 בירושלים, ישראל.
                6.
אביגיל שיש. נולדה: תשנ"ד 1994 בחולון, ישראל.
                6.
חנני שיש.      נולד:  תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.

            5. בת שבע גבעתי. נולדה: תשי"ח 1957 בגבעתים, ישראל.  מגורים: כליל, ישראל.
                + מישאל
רפ. נולד: תשי"ד 1954 בתל-אביב,  ישראל.
                      נישואים: תשמ"ה 1985 בבנימינה, ישראל.
                6.
ימימה רפ.     נולדה: תשמ"ז 1987  בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.    מגורים: רחובות, ישראל.
                       + שי  
דוכין.  נולד: תשמ"ו 1986
                      7.  מיקה דוכין רפ. נולדה: תשע"ח 2017 ברחובות,ישראל.
                      7.  לטם דוכין רפ. נולדה: תש"פ 2020 ברחובות,ישראל.
                      7.  גילי דוכין רפ. נולדה: תשפ"ג 2022 ברחובות,ישראל.
               6. שם חליל רפ.  נולד: תש"נ 1989 בניו-יורק, נ"י, ארה"ב.
                                         נפטר: תש"ע 2010
בכליל, ישראל.  
                6.
עתיה אני רפ. נולדה: תשנ"ד 1994 בכליל, ישראל.

            5. אילה גבעתי. נולדה: תשכ"ה 1964 ברמת-השרון, ישראל.         מגורים: בנימינה, ישראל.
                + אורן
מוסנזון. נולד: תשכ"ד 1964 בתל-אביב,  ישראל.
                    נישואים: י"ט אב תשמ"ח 1988 בבנימינה, ישראל.         (גרושים)
                6.
יותם מוסנזון. נולד: תשנ"א 1991 בבנימינה, ישראל.
                      + ג'ואנה ווקסלר.
                             נישואים תשפ"ב 2022 בארה"ב.
                6.
הלל מוסנזון.  נולד: תשנ"ד 1994 בבנימינה, ישראל.

        4. נחום צבי הילר. נולד: תרפ"ד 1924 בטרנוב, פולין.
              נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.   
  [מקור:  מנחם. יד ושם #813109].
        4.
ישעיהו הילר. נולד: תרפ"ו 1926 בטרנוב, פולין.
              נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.      [מקור:  מנחם. יד ושם #8720900].

  שלח לנו הודעה ! 

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
 : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il