עץ המשפחה - הולנדר
ענף 
7 

Created: Mar 2007 
Updated: 17/05/2021, 28/01/2008
.

 

   
           
 שמואל קהתי     

             רעננה, ישראל. 

מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.


    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   


     ___ מספר הדור. 

      !

     V


    1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1793  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].

        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20

         2. משה דוד הולנדר. נולד: ת"ר 1840 בפיווניצנה, פולין.  
            נפטר: תש"ב;  בצאנז, פולין. 
        + חנה הופשטטר.   
(בת מאיר ושרי).
                   נולדה: ת"ר 
1840 נפטרה: תרפ"ו 1926.
---------------------------------------------------------------------------------------------

3. חיים הופשטטר-הולנדר.  נולד: י"ז שבט תרל"ח 1878 בצאנז, פולין.   
            נשלח 29/08/1942 במשלוח VII מס' 884 לאושויץ, פולין .   [מקור: רשימות משלוחים מכלן, בלגיה].
        + רייזל, רוזה סטרומפנר-לנדאו. נולדה: ט"ז חשון תרל"ט 1878 בברשקו, פולין.    [מקור: ארכיון ברשקו B# 108. ארכיון אנטוורפן].
                    נישואים: תש"ה 1950 (בערך).    גרושים
.
               
נפ': י"א אלול תשי"ט 1959 בנילופוליס, ברזיל.  [מקור: תעודת פטירה #13044. מציבה בי"ע יהודי A, #262].

   4. וולף, וילי הופשטטר-הולנדר. נולד: תרס"ו 1906 בדיסבורג, גרמניה. 
                 נפ': י"ח תמוז תש"ס 2000
בנילופוליס, ברזיל.    [מקור: תעודת פטירה #28608. מציבה בי"ע יהודי B, #37].
            + טאובה, דורה לאפל. נולדה: כ"ה טבת תרע"ב 1912 בפולין.  
[מקור: תעודת פטירה ].
                נישואים: כ"ו אדר תש"א 1941 בריו-דה-זנירו, ברזיל.  [מקור: תעודת נישואים 2866 #].
                נפ': י' תשרי תשס"ד 2003 בנילופוליס, ברזיל.     [מקור: תעודת פטירה #1950. מציבה בי"ע יהודי B, #36].
             אין ילדים

    4. פאבל הופשטטר-הולנדר.   נולד: ל' אב תרס"ח 1908 בדיסבורג, גרמניה.   
            נהרג: בערך 1942 אושויץ, פולין      [מקור: רשימות מאנטוורפן, בלגיה].
        + אווה קצנלסון. (אחות של קרל) 
נולדה: כ"ז' שבט תרע"ז 1917 בלונדון, אנגליה. 
            נישואים:  ב' טבת תרצ"ט 1939 ב
אנטוורפן, בלגיה.     [מקור: רשימות מאנטוורפן, בלגיה].
               נפ': תשס"ג 2003 באנטוורפן, בלגיה.  
        5. 
הנרי הופשטטר. נולד: י"ז אלול תש"א 1941 באנטוורפן, בלגיה.   [מקור: זכרונותיו].
                נפטר: י' תשרי תש"פ 2019 בתאילנד.
         
        (נישואים שניים של אווה: הרמן בלומנטל. נולד: 1907 ברוסיה.  
 [מקור: רשימות מאנטוורפן, בלגיה].
           נישואים: 1954 באנטוורפן, בלגיה.

         נפטר: בערך 1995 באנטורפן, בלגיה).

    4. סאלי שרה הופשטטר-הולנדר.   נולדה: כ"ד אב תרע"א 1911 בדיסבורג, גרמניה.  
        נפטרה: תשנ"ה 1995 באנטוורפן, בלגיה.      
  [מקור: מציבה בי"ע פוטה הולנד O, 7, #31].
        + שארל קרל, חיים
כצנלסון. (אח של אווה).  נולד: ו' כסלו תרע"ב 1911 באנטוורפן, בלגיה. 
             נישואים: ט' כסלו תש' 1939 
באנטורפן, בלגיה.  [מקור: תעודת נישואים 1994 #].].
             נפטר: כ"ד ניסן תשנ"א 1991 באנטורפן, בלגיה. 
    [מקור: מציבה בי"ע פוטה הולנד O, 7, #32].
                  אין יל
דים

    4. טילי הופשטטר-הולנדר. נולדה: כ"א אייר תרע"ג 1913 בדיסבורג, גרמניה. 
           נפ': בדוסברג, גרמניה.
            + קורט יצחק 
זליגמן. נולד ט"ז סיון תרע"ה 1915 בקובלנץ, גרמניה.
                  נישואים: בתל-אביב,  ישראל.
           נפ': בדוסברג, גרמניה.

            5. רות חנה זליגמן. נולדה: תש"ד 1944 בתל-אביב, ישראל.        מגורים: מושב רגבה, ישראל.
    
            + יוסף 
שפרמן. נולד תש"ה 1945 בתל-אביב,  ישראל. 
                     נישואים: תשכ"ו 1966 בעברון, ישראל.

                6. ליאת שפרמן. נולדה: תשכ"ח 1968 בעברון, ישראל.        מגורים: רגבה, ישראל.
                      + אלון 
ליפין.  נישואים: י"א תשרי תשמ"ח 1987 בירושלים, ישראל.   גרושים
                    7. 
רחל ליפין.             נולדה: תשמ"ח 1988 בירושלים, ישראל.   מגורים: טבעון, ישראל.
                           + דוד
גרינברג
                           8. יזהר גרינברג.
                           8. יונתן גרינברג.
                           8.
רז גרינברג.
                           8. קמה גרינברג.

                    7. אלישע בן-ציון ליפין. נולד: תש"נ 1989 בירושלים, ישראל.      מגורים: ירושלים, ישראל.
                         + מיכל.
                          
8. אילה ליפין.
                          
8. שחר ליפין. 
                    7. דוד שלמה ליפין. נולד: תשנ"א 1990 בירושלים, ישראל.   מגורים: קרית שמונה.
                    7.
נתן ליפין. נולד: תשנ"ב 1992 בירושלים, ישראל.    מגורים: רגבה, ישראל.
                    7. 
מנחם מנדל ליפין.    נולד: תשנ"ד 1994 בירושלים, ישראל.   מגורים: ירושלים, ישראל.
                    7. 
אברהם נפתלי ליפין. נולד: תשנ"ו 1995 בירושלים, ישראל. מגורים: ירושלים, ישראל.

                6. יריב שפרמן. נולד: תשל"א 1970 ברגבה, ישראל.   מגורים: ניר-צבי, ישראל.
                    + נורית קלינמן. 
                    7. 
מורן שפרמן. נולד: תשס"ז 2007 בניר-צבי, ישראל.
                    7. מיתי שפרמן. נולד: בניר-צבי, ישראל.
                    7. נבו שפרמן. נולד: בניר-צבי, ישראל.
                    7
. אנה שפרמן. נולד: בניר-צבי, ישראל.

               6. סער שפרמן. נולד: תשל"ט 1979 ברגבה, ישראל.   מגורים:געתון, ישראל.
                     + דקלה. נולדה: בגעתון, ישראל.                     
                    7.
דריה שפרמן. נולדה: בגעתון, ישראל.
                    7. ריף שפרמן. נולדה: בגעתון, ישראל.

      * אישה שניה של חיים הופשטטר-הולנדר: מרים קמפלר. 
          נולדה: כ"ט תשרי תרס"ג 1902 בצאנז, פולין. 
 [מקור: רשימות מאנטוורפן, בלגיה].
           נשלח 29/08/1942 במשלוח VII מס' 520 לאושויץ, פולין .   [מקור: רשימות משלוחים מכלן, בלגיה].
          4. יעקב הופשטטר-הולנדר.  נולד: כ"ב חשון תרצ"ב 1931 בדוסברג, גרמניה.    [מקור: רשימות מאנטוורפן, בלגיה].
        נשלחה 29/08/1942 במשלוח VII מס' 521 לאושויץ, פולין .   [מקור: רשימות משלוחים מכלן, בלגיה].
          4. חנה הופשטטר-הולנדר.  נולדה: י"א אלול תרצ"ג 1933 בדוסברג, גרמניה.
   
               נשלח 29/08/1942 במשלוח VII מס' 522 לאושויץ, פולין .   [מקור: רשימות משלוחים מכלן, בלגיה].


  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il