עץ המשפחה - הולנדר
ענף 
8 

Created: Mar 2007.
Updated: 30/10/2011.
Eng

 

  
           
שמואל קהתי     

             רעננה, ישראל. 

מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.


    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   


     ! מספר הדור. 
    
V

  1.יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1793  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20


   2. 
משה דוד הולנדר. נולד: ת"ר 1840 בפיווניצנה, פולין.  
            נפטר: תש"ב;  בצאנז, פולין. 
        + חנה הופשטטר. (בת משה ושרי).
                 נולדה: ת"ר 
1840 נפטרה: תרפ"ו 1926.

-------------------------------------------------------------

3. נתן הולנדר. נולד: י' אייר תרמ"ד 1884 בצאנז, פולין.   [מקור: ארכיון פיווניצנה B#17].
   
  נפטר: י"ג אדר תשכ"ד 1964 בבריסל, בלגיה.
          + גולדה נבנצאל. נולדה: י"א סיון תרל"ה 1875 בפרקוב, פולין . (בת בניש ורחל).

                  נישואים: כ"ב כסלו תרס"ח 1907 וויזניץ, פולין.
[מקור: ארכיון פיווניצנה M#37].


    4.
מקס הולנדר.   חי בגרמניה

    4. עדית הולנדר.   נפטרה: בארגנטינה.
       ?
    4.
ברטולד הולנדר.  נפטר: בארגנטינה
       ?

    + אשה שנייה של נתן הולנדר: מרי פוטרמן.
            נולדה: י"ג תמוז תרנ"ה 1895 בוורשה, פולין.
            נישואים: תר"פ 1920 בדוסלדורף, גרמניה.
            נפטרה: ד' חשון תשנ"ג 1993 בבריסל, בלגיה.

    4. סידוניה שרה הולנדר. נולדה: י"ז שבט תרפ"ג 1923 בדוסלדורף, גרמניה.    תאומות
                נפטרה: ט' אלול תשע"א 2011, רמת-גן, ישראל.     
[מקור: בי"ע ירקון 13, 4, 42, #15].
            + מנחם
רייך. נולד: תר"פ 1920 בקושיצה, צכוסלובקיה.
                נישואים: ב' סיון תש"ו 1946 בפרנאי, צרפת.
                נפטר: כ"א אב תשי"ג 1953 בכפר-סבא, ישראל.
   [מקור: בי"ע גאולים 1, 23, #8].

        5. שושנה רייך. נולדה: תש"ז 1947 בכפר-סבא, ישראל.           מגורים: רמת-גן, ישראל.
                + אהרון
ברמן. נולד: תש"ה 1945 בישראל.
                    נישואים: תשכ"ו 1966 בכפר-סבא, ישראל.
            6.
מנחם ברמן. נולד: תשכ"ח 1968 ברמת-גן, ישראל.
                    + גלי(ה) מהללאל.  נישואים: ו' אלול תשנ"ג 1983 ברמת-גן, ישראל.
            6.
מיכל ברמן. נולדה: תשל"א.
            6.
איתי ברמן. נולד:  תשל"ז.

        5. חנה רייך. נולדה:  תשי"ג 1953 בכפר-סבא, ישראל.         מגורים: נתניה, ישראל.
 
            + ישראל פישלזון. נולד: תשי"ד 1954 בנתניה, ישראל.
                נישואים: כ"א סיון תשל"ד 1974 בנתניה, ישראל.
            6.
לירן פישלזון.      נולד: תשל"ה 1975 בנתניה, ישראל.
            6.
רומית פישלזון. נולדה: תש"מ 1980 בנתניה, ישראל.
            6.
ארז פישלזון.       נולד: תשמ"ו 1986 בנתניה, ישראל.

        + בעל שני של סידוניה שרה הולנדר: מאיר ספקטור.
            נולד:  י"ט סיון  תרפ"ב 1922 בורשה, פולין.
            נפטר: כ"ה טבת תשנ"ח 1998 ברמת-גן, ישראל.  
   [מקור: בי"ע ירקון 13, 4, 42, #14].

        5. יהושע ספקטור.  נולד: תשי"ח 1958 בכפר-סבא, ישראל.  מגורים: פריז, צרפת.

        5. פנינה ספקטור.  נולדה: תשי"ח 1958 בכפר-סבא, ישראל.    מגורים: כפר-סבא, ישראל.
               + יורם גזית.  נישואים: תשל"ח 1978 ברמת-גן, ישראל.
            6.
עמר גזית.     נולד: תש"מ 1980.
            6.
נירית גזית. נולדה: תשמ"ה 1984.
            6.
יעל גזית.   נולדה: תשמ"ט 1988.

    4. טילי הולנדר. נולדה: תרפ"ג 1923 בדוסלדורף, גרמניה.      מגורים: בלגיה.     תאומות
        + פליקס
ג'אקוד.  נולד: בפולין. נישואים: תש"ה 1945 בבריסל, בלגיה.
            נפטר: תשנ"ה 1995 בבריסל, בלגיה.
      5.
ראלף ג'אקוד.   נולד: תש"ז 1947.       מגורים: בלגיה.
      5.
מיכאל ג'אקוד
. נולד: תש"ח 1948.      מגורים: בלגיה.
          + דומיניק. נולדה: תשי"ב 1954.    


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
 רעננה ,ישראל.
טלפון
: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il