עץ המשפחה - הולנדר

Created: Feb 2007.
Updated: 19/07/2022, 18/05/2021.

  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון
 : 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il

קישוריות... 

    מקורות:  יד ושם
                  JRI-PL
                    ארכיונים בפולין
                     רשימות משלוחים מכלן, בלגיה.


    אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   


___ מספר הדור. 

      !

     V


   1. יחזקאל שרגא פאבל הולנדר.   נולד: תקנ"ב (בערך) 1812  בפיווניצנה, פולין.    [מקור: קבר הבן מנחם בירושלים].
               נפטר: ? כ"ד סיוון תרמ"ב פיווניצנז, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D # 6].
        + טילי מרים בראונפלד. נולדה: תקע"ב (בערך) 1812 בפיווניצנה, פולין.  (בת שעיה ונשי).

            נפט':   י"ט כסלו תשנ"ז 1896 פיווניצה, פולין. 
[מקור: ארכיון פיווניצנה  #20
         
2. מנחם מענדל הולנדר; נולד: תר"ה 1845 בפיווניצנה, פולין.  
             נפט': י"ג שבט תרע"ו 
1916        בירושלים, ישראל.                       לתמונת הקבר.
          +   פרימט פרידה פריש. נולדה: תר"ב  (בערך) 1842 . 
(בת רובין וחיה אסתר).
                   נפט': כ"ח איר  תרנ"א 1891. פיווניצנה, פולין.  
[מקור: ארכיון פיווניצנה D #8. תעודת פטירת הבן נפתלי].
 

       3. גיטל הולנדר. נולדה: תרל"ב 1860 בפיווניצנה, פולין.   [מקור: נישואים].
                    נפטרה: תרצ"ב
 1932 במושינה, פולין.   [מקור: ליאון לייזר].
                + חיים 
פלמן. נולד: תרל"ב 1860 בפיווניצנה, פולין. (בן הירש ורייזל).  [מקור: נישואים].
                     נישואים: כ' כסלו תשמ"ה 1884 מושינה, פולין.   [מקור: ארכיון מושינה M# 2].       
                    נפטר:
?? במושינה, פולין.  [מקור: ליאון ליזר].
    
       4. טאובה פלמן. נולדה: תרמ"ו 1896 במושינה, פולין.        [מקור: ארכיון מושינה B# 35]. 
                   נרצחה: כ"ד אדר ב' תש"ג 1943  בפלשוב, פולין.        [מקור:ליאון לייזר.  יד ושם # 676168 & 6474516].
                + סלומון, שמואל הירשטל. נולד: בערך תש"מ 1880 במושינה, פולין.      (בן חיים ומלכה).
                    נרצח: כ"ד אדר ב' תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.           [מקור: יד ושם # 701417 & 6474516].
             5.  פרימט הירשטל. נולדה: כ"ז אב תרס"ח 1908 במושינה, פולין.   [מקור: ארכיון מושינה B# 31]. 
                       נרצחה: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.        [מקור: יד ושם # 677918 & 6474516].
             5.  אברהם הירש הירשטל. נולד: י"ד ניסן תר"ע 1910 במושינה, פולין.   [מקור: ארכיון מושינה B# 19].
ת            5.  אהרון הירשטל. נולד: כ"א שבט תרע"ב 1912 במושינה, פולין.   [מקור: ארכיון מושינהB# 6]. .
 ת           5.  יואל הירשטל. נולד: תרע"ב 1912 (בערך) במושינה, פולין.
                      נרצח 1943  פרשוב, פולין.   
[מקור: יד ושם  # 585133].
             5.  שמעון הירשטל. נולד:תרע"ח 1916 (בערך) במושינה, פולין.
                  נרצח: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.        [מקור: יד ושם # 643747].
         4. ראובן פלמן. נולד: כ"ט ניסן תרמ"ז 1887 במושינה, פולין.    [מקור: ארכיון מושינה B# 17].
                  נרצח: תש"ג 1943  בפלשוב, פולין.        [מקור: יד ושם # 1053834].
        4. טילי מרים פלמן. נולדה: י"ט כסלו תרמ"ט 1888 במושינה, פולין.     [מקור: ארכיון מושינה B# 38].
    
             נפ': י"א סיון תרמ"ט 1889  מושינה, פולין.       [מקור: ארכיון מושינה D#18]ת .
        4. משה פלמן. נולד: כ"ה אדר תר"נ 1890 במושינה, פולין.       [מקור: ארכיון מושינה B# 9].
                נשלח 04/1943 לפלשוב [מקור: ליאון לייזר].
               נרצח: תש"ג 1943 באושיץ, פוליןן.       [מקור: יד ושם # 1682063, 1036133].
             + רייזל.  נרצחה: באושויץ.            [מקור: יד ושם # 1031200, 1036133]
         4. ליפמן פלמן. נולד: כ"ו אדר א' תרנ"ד 1894 במושינה, פולין.     [מקור: ארכיון מושינה B# 38].
    
             נפ': תרנ"ז 1897  מושינה, פולין.       [מקור: ארכיון מושינה D#21]ת
        4. פרידה פרימט פלמן. נולדה: ז' כסלו תרס"א 1900 במושינה, פולין.   [מקור: ארכיון מושינה B# 53].
                  נרצחה: תש"ג 1943 בפלשוב, פולין.     [מקור:ליאון לייזר.  יד ושם #  1673482 & 6473949].
             + יהודה מאיר מילר. נולד: בערך תש"ס 1900 בקריניצה, פולין.  (בן יוסף וחנה כהן).
                  
נרצח: תש"ג 1943  בפלשוב, פולין.          [מקור: ליאון לייזר. יד ושם # 8582795 & 6473949].
.

         3. ישעיהו הולנדר.  נולד: י"ח שבט תרכ"ג 1863 בפיווניצנה, פולין.
                     נפטר: ט"ז אדר א' תרע"ט 
1919 בקלן, גרמניה.    [מקור: בי"ע בוקלמונד, גרמניה].
                + טריין, דורה קלפוס.  נולדה: תרכ"ד 1864 בזבאדה, פולין.
                    נישואים: ו' חשוון תרמ"ו 1885 זבאדה, פולין.  
[מקור: JRI-PL M#10].
                    נפטרה: ת"ש 1940 בפולין. 
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: אורנשטין, ברמן, גודמן, גרובארד, טננבאום, 
                         לובנטל, לובט, פרל, סורביץ, קאהן, קולטר, ריכנשטין.      
להמשך, ראה ענף 3.

         3.  חוה הולנדר. נולדה: ג' טבת תרכ"ו 1865 פיווניצנה, פולין.  [מקור: תיק אישי 968-15383 אנטוורפן, בלגיה ].
                        נהרגה: # 275 במשלוח XIV תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.    [מקור: רשימות משלוחים].
              + נחמיה הולנדר.  נולד: כ"ו תמוז תרכ"ה 1865 בצאנז, פולין.    (בן משה לייזר ורחל בת משה ותמר).
                         נישואים: ה' אלול תרמ"ה 1885 בפולין.  [מקור: תיק אישי 968-15383 אנטוורפן, בלגיה ].
        
               נפטר: ט"ו טבת תרצ"ז 1936 באנטוורפן, בלגיה.   [מקור: מציבה בפוטה, הולנד A, 10, #43 ].              

             4. ראובן הולנדר. נולד: י"ד כסלו תרמ"ז 1886 בפיווניצנה, פולין.     [מקור: ארכיון פיווניצנה B#50].
                                         נפטר: תרמ"ח 1888 בפיווניצנה, פולין.     [מקור: רשימה בארכיון פיווניצנה].

 
       3. 
רבקה הולנדר. נולדה: ט' ניסן תר"ל 1870  בפיווניצנה, פולין.      [מקור: פטירה].
                  נפטרה: ט' טבת תרצ"ט 1938 בפיווניצנה, פולין.    [מקור: ארכיון פיווניצה D #7].
                + לייביש 
גנגר. נולד: כ"ז אדר תרכ"ט 1869 בבריגל, קרקוב, פולין.

                       נישואים: פיוונצנה, פולין.
                       נרצח: י"א אדר תש"ב 1942 באושויץ, פולין.  
[מקור: יד ושם # 5378390].
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: בורשטין, גנגר, פיכטמן, שניצר.    להמשך, ראה ענף 1. 
 

           3. נפתלי ישראל הולנדר; נולד: י"ג תשרי תרל"ג 1872 בפיווניצנה, פולין.  [מקור: תעודת פטירה].
                נפטר: כ"ב טבת תרצ"ו 
1936 באנטורפן, בלגיה.    [מקור: תעודת פטירה #188. מציבה בבי"ע פוטה הולנד:E,51,#6].
               + 
הלן הנה קפלנר; נולדה: כ"ו תשרי תרל"ז 1876 בטרנוב, פולין;    [מקור: תעודת פטירה].
                      נישואים: כ"ז תשרי תרנ"ו 
1895 בפיווניצנה, פולין.     [מקור: תיק אישי  אנטוורפן, בלגיה ].
                      נפטרה: כ"ח אלול תשכ"ו 
1966 בקבוצת-יבנה, ישראל.      [מקור: תעודת פטירה. מציבה בבי"ע זכרון-מאיר ב"ב 17, 6, #5].
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: דורף, וידר, מאנן, פייג, קפלנר,
                            קרוון, קהתי, ריבקין, שידלוב.
                                     להמשך, ראה ענף 2.

           3. יהודה הולנדר. נולד: בפיווניצנה, פולין. [מקור למידע על המשפחה: זכרונות מנחם הילר].
                    נפטר: תרע"ה 1915 (בערך) בבריגל, קרקוב, פולין.
              + רייזל מנגל. נולדה: חלמייץ, פולין.      
[מקור: תיק אישי 481-200353 אנטוורפן, בלגיה ].
              4. פרימט הולנדר. נולדה ונפטרה: תרנ"ד 1894 חלמייץ, פולין.  [מקור: JRI-PL D#141].
 
        ה 4. ברטה, בלומה הולנדר-מנגל. נולדה: כ"ב תמוז תרס"ט 1909 חלמייץ, פולין.     [מקור: תיק אישי 481-200353 אנטוורפן, בלגיה ].
                       (אומצה ע"י דודתה חוה הולנדר, למעלה).
                    נהרגה: # 472 במשלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.
          [מקור: רשימות משלוחים].       
                    + יחיאל סנדבנק. נולד: תרס"ה לובצ'וב, פולין. (בן לייב וחיה ריס).  
[מקור: תיק אישי 968-14457 אנטוורפן, בלגיה ].
                      
    נישואים:תרצ"ד 1934 בכהם, בלגיה.
                           נרצח: תש"ב 1942 בלגיה.   
[מקור: יד ושם # 1433608].
                    5. רוזה סנדבנק. נולדה: כ"ה חשון תרצ"ו 1935 באנטוורפן, בלגיה.
                         
   נהרגה: # 474 במשלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.    [מקור: רשימות משלוחים. יד ושם # 1433624].

                   5. רחל סנדבנק. נולדה: ג' ניסן תרצ"ט 1939 באנטוורפן, בלגיה.
                         
   נהרגה: # 473 במשלוח VII תש"ב 1942 ממכלן לאושויץ.       [מקור: רשימות משלוחים. יד ושם # 1433624].

    

         3. ראובן הולנדר.  נולד: ב' טבת תרל"ג 1873 פיווניצ'נה, פולין.    [מקור: תעודת נישואים].
                נפטר: כ"ו שבט תר"ע 1910     טבע בנהר פופרד.    [מקור: JRI-PL D#4].

                + גיטל קורנרייך. נולדה: י"ג כסלו תרל"ח 1877 קופלינה, בפולין.
                      נישואים: כ"א חשון תרס"ד 1903 קופלינה, פולין.    
  [מקור: JRI-PL M#43].
            ה 4. פרימט הולנדר. נולדה: כ' אלול תרס"ג 1903 קופלינה, פולין.    [מקור: JRI-PL B#79].
           ה  4. יהודה הולנדר. נולד: תרס"ה 1905 וויזניץ, פולין.     [מקור: JRI-PL B#22].

             4. חיה אסתר הולנדר. נולדה: תרס"ו 1906 פיווניצ'נה, פולין.      [מקור: JRI-PL B#100].
                     + סלומון מכל שווארצקיכל.  נולד: תר"ס 1900 ברשקו, פולין. (בן ישראל נח וג'וסי דינה).   [מקור: JRI-PL B#68].
                             נישואים: י"ג חשון תש"ד 1943 קופלינה, פולין.     [מקור: JRI-PL M#1].

 

       3. חיים הולנדר. נולד: תרלח 1878 בפיווניצנה, פולין.
                                  נפטר: תרל"ט 1889 בפיווניצנה, פולין. 
  [מקור:ארכיון פיווניצנה D# 16].       3. לאה הולנדר; נולדה: י"ז טבת תר"מ 1880   פיווניצנה, פולין.             להמשך, ראה ענף 5.
                   נפטרה: כ"ו טבת תש"ב 
1942 בטרנוב, פולין.    [מקור: עדותו של הבן ליאון לייזר בפולין בשנת 1946.].
                + בועז 
לייזר. נולד: כ"ד שבט תרל"ח 1878 בטרנוב, פולין.  (בן אהרון ופנינה).    [מקור: JRI-PL B#47].
                      נישואים: כ' טבת תרע"ב 1912 בויזניץ, פולין.     [מקור: ארכיון ויזניץ M#2].
                    נפטר: כ' ניסן תרצ"ה 1935.      [מקור: JRI-PL D#87.  מציבה בי"ע טרנוב: 29, 0, #33].

 

     3. נחה נטע הולנדר. נולדה: ט"ז סיוון תרמ"ה 1885 בפיווניצנה, פולין.     [מקור: JRI-PL B#25].
               נרצחה: כ"ו סיון תש"ב 
1942 בבלזץ, פולין.    [מקור: יד ושם # 731373].
                + ראובן 
הילר. נולד: כ"ט שבט תרמ"ה 1885 בווילופולה, פולין.
                      נישואים: תרס"ח 1908 בטרנוב, פולין.  
  [מקור: JRI-PL M#1].
                       נרצח: כ"ו סיון תש"ב 1942 בבלזץ, פולין.   [מקור: יד ושם # 426440].
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:  גבעתי, הילר.               להמשך, ראה ענף 4.


  

 
   
   
            אשה שניה של מנחם מענדל הולנדר:  צפורה ברון-קפלנר.
              אימא של הלן קפלנר, ראה למעלה.
 
            + ציפורה ברון. נולדה: תר"א 1841. ( בת רפאל הירש ברון וחני הלר).
       
        נישואים: ב' אייר תרנ"ב 1892 1902 בטרנוב, פולין. [מקור: JRI-PL M#29].

                 נפ': כ"ח אייר תרנ"ז 1907 בפיווניצנה, פולין.      [מקור: JRI-PL D#21].


   2. משה דוד, מרכוס הולנדר. נולד: ת"ר 1840 בפיווניצנה, פולין.  
            נפטר: תש"ב;  בצאנז, פולין. 
        + חנה הופשטטר. נולדה: ת"ר 
1840 נפטרה: תרפ"ו 1926.   (בת מאיר ושרי).
  

        3. 
מאיר הולנדר. נולד: י"ד אדר תרכ"ח 1868 פיווניצנה, פולין.
                   חי במנהיים ופרנקפורט, גרמניה.
                     משלוח: 18/08/1942 לטרנזינשטאט. נרצח: 29/09/1942 בטרבלינקה.

        3. 
ישראל הולנדר.
          + מרים פליישר.    (בת משה ושרה לאה).
           4. טובה הולנדר. נולדה: כ"ט חשון תרנ"ט 1898 בדוברובה, פולין.   [מקור: JRI-PL B#155].
                 נפ': ט"ז שבט תרס"ד 1904  פיוונצ'נה, פולין.      [מקור: ארכיון פיווניצנה D#7
ת
          4. פייגה הולנדר. נולדה: תרס"א 1899 בדוברובה, פולין.  [מקור: JRI-PL D#342

            4. מאיר הולנדר. נולד: תרס"א 1901 בדוברובה, פולין.  [מקור: JRI-PL D#55


       3. חיים הופשטטר-הולנדר.  נולד: י"ז שבט תרל"ח 1878 בצאנז, פולין.    [מקור: תיק אנטוורפן].
            נרצח:  # 884 במשלוח IIV תש"ב 29/08/1942 ממכלן לאושויץ.   [מקור: רשימות משלוחים].
        + רייזל, רוזה סטרומפנר-לנדאו. נולדה: ט"ז חשון תרל"ט 1878 בברשקו, פולין.  [מקור: תיק אנטורפן].
               
נישואים: תרנ"ה 1905 (בערך) בפולין.   גרושים.
               
נפ': ט"ז אלול תשי"ד 1954 בנילופוליס, ברזיל.   [מקור: תעודת פטירה 13044. מציבה בי"ע Israelita : A #262].
                    
שמות משפחה של צאצאיהם: זליגמן, ליפין, קצנלסון, שפרמן.     להמשך, ראה ענף 7.


     3. אהרון אברהם הופשטטר-הולנדר. נולד: י"ב תמוז תר"מ 1880.
               נרצח: תש"ב
1942.         [מקור: יד ושם # 3948363].
             +  אסתר ורנר; נולדה:
ט"ו חשון תרמ"ב 1881 (בת חיים דוד ונחה רייזל קלגסבאלד).
                   נישואים:כ"ח אדר א'  תרס"ה 
1905  בצאנז, פולין.      [מקור: JRI-PL M #13].
                  
נרצחה: תש"ב 1942.       [מקור: יד ושם # 3948359].
             שמות משפחה של צאצאיהם:  ביננשטוק, הופשטטר.              להמשך, ראה ענף 6.

       3. נחום הולנדר.  נולד: כ' אדר תשמ"ב 1882 פיווניצ'נה, פולין.   [מקור: JRI-PL B #11].

                  נשלח מדוסלדורף, גרמניה למחנה 28.10.1938.


        3. נתן הולנדר. נולד: י' אייר תרמ"ד 1884 בצאנז, פולין.   [מקור: ארכיון פיווניצ'נה B# 17].
               נפטר: י"ג אדר תשכ"ד 
1964 בבריסל, בלגיה. 
                 +  גולדה נבנצאל. נולדה: י"א סיון תרל"ה 1975 פרקוב, פולין. (בת בניש ורחל).
                       נישואים: כ"ב כסלו תרל"ח 1907 וויזניץ, פולין.
[מקור: ארכיון וויזניץ #M37].


                 +  אשה שנייה של נתן הולנדר: מרי פוטרמן.
                       נולדה: י"ג תמוז תרנ"ה 
1895 בורשה, פולין. 
                       נישואים: תר"פ 
1920 בדוסלדורף, גרמניה.
                       נפטרה: ד' חשון תשנ"ג 
1993 בבריסל, בלגיה.
                    
שמות משפחה של צאצאיהם:   ברמן, גזית, יקוד, ספקטור, פישלזון, רייך.      להמשך, ראה ענף 8.


        3. פייגי הולנדר. נולדה: י"ט כסל תרמ"ו 1885  פיווניצ'נה, פולין.     [מקור: ארכיון פיווניצ'נה B# 56].


      3. רבקה הולנדר.
            4.
טילי הולנדר. נולדה: כ"ט טבת תרנ"ד 1894 פיווניצ'נה, פולין. [מקור: ארכיון פיווניצ'נה B# 4].


     
3. טאובה הולנדר.