משפחת יודא

ענף - 4
משפחות בענף זה: וויס, רוכליץ.


Created: ינואר 2007
Updated: 4/03/2024, 10/04/2023, 26/03/2014  נשמח לשמוע ממך   
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

 

מקורות:      דפי עדות יד- ושם  (ד"ע).
                  JRI-PL

JewshGen                

  אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

 
1. (1)  חיים (יהושע הרשל צבי) יודא.   [מקור: רישום נישואים של הבן מיכל].
            נפ': תרע"ג
1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
     + חנה
מנסטר.  נולדה: בקולבצ'וב, פולין. 
               נפטרה: תר"ע
1910  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.     
   
2. 
(1.1)  יחיאל מיכל יודא.  נולד: תרכ"ה 1865 בברדצ'וב, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
           נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.  [מקור: ד"ע 569851].
        + לאה הינדה זיפסנר. נולדה: תרכ"ח 1868 בדוקלה, סלובקיה. (בת שעיה ונחה).  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                נישואים: י"ג ניסן תרמ"ח 1888. 
[מקורות: רישום נישואים. מפקד אוכלוסין 1930].
                נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: ד"ע 1525565].
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        3. (1.1.5) אילונה, שיינדל יפה יודא. נולדה: א' תמוז תרנ"ו 1896  באורלוך, הונגריה. [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                נרצחה: כ"ט אייר תש"ד 1944 באושויץ, פולין.   [מקור: ד"ע 571471, 10799385].
            + שלמה רוכליץ.כ"ח שבט תרנ"ו 1896 ברגדידו, הונגריה. (בן אביגדור ואסתר).  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    נישואים: כ"א שבט תרפ"ה 1925 בקושיצה, סלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                  נרצח תש"ד
1944 באורלוך, הונגריה.    
[מקור: ד"ע 569851].

        4. (1.1.5.1) רבקה רוזליה, רוזי רוכליץ. נולדה: י"ג אלול תרפ"ו 1926 בקושיצה, צ'כוסלובקיה. [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                 נפ': י"ז טבת תשע"א 2010, בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. [מקורות: רישום פטירות ארה"ב וניו-ג'רסי].
            + אליעזר ליאו וויס. נולד: י"ג אדר ב' תרפ"א 1921 בהונגריה.   (בן פרנץ וטרזה הולנדר).
                נישואים
: כ"ד אלול תש"ח 1948 בבני-ברק, ישראל.
                נפ'
: ט"ו חשון תשס"ד 2003 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רישום פטירות ארה"ב].

            5. שלמה וויס. נולד: תשי"ג 1952 בכפר-סבא, ישראל. 
                + זוהרה בדוך
. נולדה: תשי"ד 1954 במרוקו.
                    נישואים
: כ"ד תשרי תשל"ז 1976 במונסי, ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                6. אליהו משולם וייס. נולד: תשמ"ג 1982 בניו-ג'רסי, ארה"ב. 
               
6. יהודית שיינדל וויס. נולדה: תשמ"ג 1982 בניו-ג'רסי, ארה"ב.  
                    + אהרון זרום. נולד: בניו-ג'רסי, ארה"ב.
      
                        נישואים: ל' אדר א' תשס"ג 2003 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.    [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                    7. ברכה זרום. נולדה: תשס"ד 2004 
                    7. דינה זרום. נולדה: תשס"ד 2004
                    7. אליעזר זרום. נולד: תשס"ד 2004
              6. רחל וויס. נולדה: תשמ"ד 1983 בניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                    + מיכאל
גרפונקל.
                        נישואים
: כ"ה ניסן תשס"ג 2003  בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.    [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                     7. אסתר בלומה גרפונקל. נולדה: תשס"ד 2004 
                     7. אליעזר גרפונקל. נולד: תשסו 2006
                     7. טובה גרפונקל. נולדה: תשס"ז 2007
                     7. רייזי גרפונקל. נולדה: תשס"ט 2009
                6. אסתר וויס. נולדה: תשמ"ו 1986 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                      +
ישראל מאיר אורבך.
                         
נישואים: תשס"ו 2006 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                      7. אורי אורבך. נולד: תשס"ח 2008   
                      7. רחל אורבך. נולדה: תשפ"א 2011   
                6. טובה שרה וויס. נולדה: תשנ"ו 1996 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 

            5. יוסף יונה וויס.  נולד: תשכ"ב 1962 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. 
                + טובה גיטל דוויס
. נולדה: תשכ"ב 1962 באנגליה. (בת של חיים).
                    נישואים
: כ"ט שבט תשמ"ה 1985 בלונדון, אנגליה.   [מקור: הזמנה].
                6. שרה חוה וויס. נולדה: תשמ"ו 1986 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                     + מנחם
טוב.
                            נישואים: ח' חשוון תשס"ו 2005, בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.  [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                      7. אליעזר טוב. נולד: תשס"ז 2006 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                6. אריה זאב וויס. נולד: תשמ"ח 1987 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                      + מרים פרידמן.
                            נישואים: ב' תמוז תשע"א 2011
בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                       7. אסתר וויס. נולדה: תשע"ב 2012 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                        7.
אליעזר וויס. נולד: תשע"ד 2014 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                6. נעמי וויס. נולדה: תשמ"ט 1989 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                       + שניאור מנדלבאום.
                              נישואים: י"א תמוז תשס"ח 2008 
בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.   [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                        7. אליעזר מנדלבאום. נולד: תשס"ט 2009 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                        7. דב מנדלבאום. נולד: תש"ע 2010 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                6. שיינדל אסתר וויס. נולדה: תשנ"א 1991 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                       + שלום אנגלנדר.
                             נישואים: כ' סיוון תשע"ג  2013
בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.  [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                6. תימה דבורה וויס. נולדה: תשנ"ג 1992 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                        +  אליהו קליין.
                              נישואים: כ"ג כסלו תשע"ד 2013
בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.  [מקור: רישום נישואים ניו-ג'רסי].
                6. מכל יהודה וויס.  נולד: תשנ"ד 1994 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
               
6. משה וויס. נולד: תשנ"ו 1996 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                6. חנה וויס. נולדה: תשנ"ט 1999 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 
                6. נתן מאיר וויס. נולד: תשס"א 2001 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                6. אליעזר וויס. נולד: תשס"ה 2005 בלייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב. 

           4. (1.1.5.2) טובה אסתר רוכליץ. נולדה: תרפ"ט 1929 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                        נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.        [מקור: ד"ע 8806453].

           4. (1.1.5.3) חיה שרה רוכליץ. נולדה: תרפ"ט 1935 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                        נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.     [מקור: ד"ע 8806454].

           4. (1.1.5.4) דבורה רוכליץ. נולדה: תרפ"ט 1937 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                        נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.     [מקור: ד"ע 8806455].  שלח לנו הודעה !  

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il