משפחת יודא

ענף - 6,  משפחת ספורר
משפחות בענף זה: הולנדר, להרמן, לוינגר, נחמנסון, ספורר, קריגר, שטוצ'ינסקי, שיף.

Created: ינואר  2007

Revised: 4/03/2024, 10/04/2023,10/09/2020, 29/05/2018.


  נשמח לשמוע ממך   
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

  מקורות:      דפי עדות יד- ושם  (ד"ע).
                  JewishGen.

  אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

 
1 . (1) חיים (יהושע הרשל צבי) יודא.  [מקור: נישואין של הבן מיכל].
           נפ': תרע"ג 1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
         + חנה מנסטר. נולדה: בקולבצ'וב, פולין. 
                נפטרה: תר"ע 1910  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    2.
(1.3) יהודית יודא. נולדה: תר"ל  1870 באורלוך, צ'כוסלובקיה.  
          נפ'
: תש"א 1941 בבודפסט, הונגריה.
        + משה דוד
ספורר.  נולד: תרכ"ה 1865 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.
              נרצחה
: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.


        3. (1.3.1)  שפרינצה סיידי ספורר. נולדה: י"א טבת תרנ"ו 1895 ברוסטוק, צ'כוסלובקיה.   [מקורות: מפקד אוכלוסין 1925 ארה"ב, ורישום פטירות נ"י].
                 נפ': תשל"ו 1976 ניו-יורק, ארה"ב.      
            + יעקב
הולנדר. נולד: תרמ"ח 1888.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1925 ארה"ב].
                   נישואים: כ"ד חשון תרפ"ד 1923 במנהטן, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רישום נישואים 34673 נ"י].
                   נפ'
: ??  תשכ"ה 1965 בברונקס, ניו-יורק, ארה"ב.   

            4. (1.3.1.1) איגנציוס, הרברט הולנדר. נולד: 1923 בברונקס, נ"י, ארה"ב.         [מקור: מפקד אוכלוסין 1925 ארה"ב].
                 נפטר:
                  + אווילין, וויוויאן שוביסה. נולדה: כ"ב חשון תר"פ
1919 בטקסס, ארה"ב.  (בת הנרי ומארי).  [מקור: רישום לידה 52636 טקסס].
                        נישואים: ט' אלול תש"ט 1949 במנהטן, נ"י, ארה"ב.  
[מקור: רישום נישואים 23718 נ"י].
                        נפ': ב' אדר תשס"ו 2006 בוויומיסינג, פנסילבניה, ארה"ב. [מקור: רישום פטירות ארה"ב].
               
5. (1.3.1.1.1) קית ראסל הולנדר. נולד: תשי"ט 1959.
                              + פטרישה לין.
                   
6. אלכסנדר הולנדר.
                   
6. הנטר הולנדר.
                    6. אייבי הולנדר.    
       
               
5. (1.3.1.1.2) ג'אניס הולנדר
                      + ג'פרי
סיר.
                    
6. טומאס סיר.    
                     6. ג'וסף סיר.

            4. (1.3.1.2) קרולין הולנדר. נולדה: ט' אייר תרפ"ו 1926 בברונקס, נ"י, ארה"ב.     [מקור: מפקד אוכלוסין 1930 ארה"ב].   מגורים: לונג-אילנד, נ"י, ארה"ב.
                  נפ': י"ב ניסן תשס"ו 2006 בשנקטיט, נ"י, ארה"ב. 
[מקור: רישום פטירות ארה"ב].
                   + ארתור להרמן. נולד: כ"ח תמוז תרפ"ד 1924 בברונקס, נ"י, ארה"ב.   (בן אברהם וגולדי ביגל).  [מקור: רישום לידה 9136 נ"י].
                         נישואים: י' טבת תש"ז 1947 בברונקס, נ"י, ארה"ב.     [מקור: רישום נישואים 2 נ"י].
                         נפ': כ"ז אלול תשס"ה 2005 נ"י, ארה"ב.    [מקור: רישום פטירות ארה"ב].

                5. (1.3.1.2.1) סטוארט להרמןמגורים: סקנקטטי, נ"י, ארה"ב. 
                    + סוזן
.
                   
6. (1.3.1.2.1) סאם, שמואל להרמן.   

                5. (1.3.1.2.2) דבורה, דברה מרסל להרמן. נולדה: תשי"א 1951 בברונקס, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות 13572 נ"י].
                        נפ': ג' אלול תשס"א 2001 בסאני-סייד, נ"י, ארה"ב.       [מקור: רישום פטירות ארה"ב].
                       + ליאונרד בריקל. נולד: תשי"א 1951 במנהטן, נ"י, ארה"ב.     [מקור: רישום לידות נ"י].          מגורים: לונג-אילנד, נ"י, ארה"ב.
                   
6. לינסי בריקל. נולדה: תש"מ 1980 בברונקס, נ"י, ארה"ב.    
                   
6. מדיסון בריקל. נולדה: תשמ"ו 1986 בברונקס, נ"י, ארה"ב.

                5. (1.3.1.2.3) ליסה להרמן.                מגורים: ארה"ב.
                    + דין
סטפנס.
                   
6. יעקב סטפנס.    
                   
6. גבריאל סטפנס.

            4. (1.3.1.3) לוריין הולנדר. נולדה: כ"ח תשרי תרפ"ט 1928 בניו-יורק, ארה"ב.     [מקור: מפקד אוכלוסין 1930 ארה"ב]. 
                + הנרי האנק
לוי.
                      נישואים
: כ"א אדר תשט"ו 1956 בניו-יורק, ארה"ב.    [מקור: רישום נישואים 1417 נ"י].  

            4. (1.3.1.4) אדוארד הולנדר. נולד: ד' שבט תר"צ 1930 בנ"י, ארה"ב.     [מקורות: מפקד אוכלוסין 1930 ארה"ב. רישום לידה 2126 נ"י].
                       נפטר: תשל"ח 1978 בניו-יורק, ארה"ב.      [מקור: רישום פטירות ארה"ב].

            4. (1.3.1.5) ג'ון הולנדר. נולד: ת"ש 1940 בנ"י, ארה"ב.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930 ארה"ב].
                       נפ':  ??

        3. (1.3.2) שלמה סלומון יוסף ספורר. נולד: כ"ז תשרי תרנ"ז 1897 ברוסטוק, צ'כוסלובקיה.   [מקור: תעודת לידה].
                נפ': י"ב כסלו תשי"ז 1957 בניו-יורק, ארה"ב.      [מקורות: רישום פטירות ארה"ב. מציבה בב"ע ניו-ג'רסי, ארה"ב].
            + קרולינה, קלרה קררינדל פרל בראון. נולדה: ל' שבט תרנ"ז 1897 בצ'כוסלובקיה. (בת שמואל חיים).  [מקור: הבת].
                נישואים
: י"ב חשון תרפ"ה 1924 בוורונוב, צ'כוסלובקיה. [מקור: הבת].
                נפ': י"ט אלול תשמ"ט 1989 באוקלנד, קליפורניה, ארה"ב.   [מקורות: רישום פטירות ארה"ב. מציבה בב"ע סן-חוזה קליפורניה, ארה"ב].

            4. (1.3.2.1) קוני קורניליה חיה פייגה ספורר. נולדה: כ"ט חשון תרפ"ו 1926 בוורונוב, צ'כוסלובקיה.
                    נפ': א' דר ב' תשע"ד 2014 בסן-פרנסיסו, קליפורניה, ארה"
ב.   [מקורות: רישום פטירות ארה"ב. מציבה בב"ע קולמה קליפורניה, ארה"ב].    
                + חיים אריה הנרי
סטוצ'ינסקי. נולד: י"ז אדר א' תרפ"א 1911 בניו-יורק, ארה"ב.    (בן שמול ואנה).
                    נישואים: ט' תמוז תש"ו 1946 בקווינס, נ"י, ארה"ב.    [מקור: רישום נישואים 5770 נ"י].
                    נפ': י"א אלול תשכ"ט 1969 בניו-יורק, ארה"ב.  [מקורות: רישום פטירה 317641 ארה"ב. ב"ע אררט נ"י, ארה"ב].

                5. (1.3.2.1.1) משה דוד זעליק סידני מארק סטוצ'ינסקי. נולד: ד' חשון תשי"ב 1952 בקווינס, נ"י, ארה"ב  [מקור: רשום לידה 17501 נ"י].
                         נפ'ר: י"ז חשון תשי"ז 1957 בלונג-איילנד, נ"י, ארה"ב.    [מקורות: רישום פטירה 10951 ארה"ב. ב"ע אררט נ"י, ארה"ב].

                5. (1.3.2.1.2) לורה סוזן יהודית שושנה סטוצ'ינסקי. נולדה: תשי"ח 1958 בלונג-איילנד, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רישום לידה 4658 נ"י].   מגורים: קליפורניה, ארה"ב.
                    + ג'ון הרברט
מאקמאנוס. נולד: תש"ח 19448 במנהטן, נ"י, ארה"ב.   [מקור: רישום לידה 4658 נ"י].
                     נישואים: כ"ב סיון תשנ"ו 1996 בקליפורניה, ארה"ב.
                   
6. דניאלה סטוצ'ינסקי. נולדה: תשס"ד 2004.  

                בעל שני של קוני ספורר: ג'רארלד ספינדל. נולד: ו' טבת תרפ"ה 1925 בברונקס, ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות נ"י].
                   נישואים: כ"ב כסלו תשנ"ח 1997 סן-פרנסיסקו, קליפורניה, ארה"ב. 

            4. (1.3.2.2) אלפרד הרברט יהושע צבי ספורר. נולד: תרפ"ט 1928 בברונקס, ניו-יורק, ארה"ב. [מקור: רישום לידה 7337 נ"י].   מגורים: סן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.
                + רות נעמי ארונוב
. נולדה: תרצ"ז 1937 בברקלי, קליפורניה, ארה"ב. (בת אלברט ובטי אלטמן).
               
 נישואים: כ"ו אב תשט"ו 1956 בבוורלי-הילס, קליפורניה, ארה"ב.   [מקור: רישום נישואים 49042 קליפורניה].

                5. (1.3.2.2.1) איימי לין יעלה מיגדלה ספורר. נולדה: תשי"ט 1958 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות קליפורניה]. מגורים: סן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.
                    + דניאל מארק מאיר
שיף. נולד: תשי"ח 1958 בארה"ב.    (בן אדוארד ושריל גלובסקי).
                     נישואים: י"ז אב תשמ"ה 1985 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.    [מקור: רישום נישואים 90793 קליפורניה].
                    6. רחל מלאני מרים שיף.    נולדה: תשמ"ח 1988 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.    
                   
6. פראנק אהרון אפרים שיף. נולד: תשנ"א 1991 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות קליפורניה].
                         + טליה זלצמן. נולדה: תשמ"ט 1989 בקליפורניה, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות קליפורניה].

                5. (1.3.2.2.2) ג'ולי עדינה ינטל ספורר. נולדה: תש"כ 1960 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.   [מקור: רישום לידות קליפורניה].  מגורים: סן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב. 
                    + סטוארט שלמה הלוי
קריגל. נולד: תשכ"א 1961 בקנזאס-סיטי, מיזורי, ארה"ב.
                   
 נישואים: כ"ד טבת תש"נ 1990 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.
                   
6. בנימין ארי קליאל קריגל. נולד: תשנ"ג 1993 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב.    
                   
6. רפאל יוסף קריגל. נולד: תשנ"ו 1995 בסן-חוזה, קליפורניה, ארה"ב. 

        3. (1.3.3) נפתלי, ננדור ספורר. נולד: ח' אדר ב' תרס"ב 1902 בהונגריה.
                     נשלח 1944 למחנה עבודה.  
[מקור: ד"ע 5300696].
                     נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.   [מקור: בת אחות לאה].
 
       
3. (1.3.4) לינה ליבה ספורר. נולדה: תר"ס 1900 בהונגריה.
            
    נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.     [מקורות: בת  לאה.  ד"ע 10992572]. 
            +
ליפוט לייביש לווינגר. נולד: תרנ"ו 1896.
                נישואים
: תרפ"ב 1922.    
                 נרצח
: תש"ה 1945 במאטהאוזן, אוסטריה.  [מקורות: בת לאה.  ד"ע 11011880, 13818965].

            4. (1.3.4.1) אילנה לאה לווינגר. נולדה: כ"ב כסלו תרפ"ד 1924 בקאבה, סלובקיה.
                    נפ':  ציריך, שויצריה.
                +
קארל נפתלי נחמסון. נולד: ט"ו אב תרפ"ה 1925 בדנציג, גרמניה.
               
    נישואים: א' סיון תש"י 1950 בכפר-סולד, ישראל.
                    נפ':
ציריך, שויצריה.
                5. יוסף נחמסון.   נולד: תשט"ו 1956 בקסבלנקה, מרוקו.                 מגורים: שויצריה. 
                    + היידי תור
. נולדה: תשט"ו 1956.     נישואים: תש"מ 1990.
                   
6. רמון נחמסון.   נולד: תש"מ 1990 בשוויץ.    
                   
6. סימון נחמסון. נולד: תשמ"ה 1995 בשוויץ.    
               
5. סאמי נחמסון. נולד: תשי"ז 1956 בקסבלנקה, מרוקו.                   מגורים: שויצריה.
                    + רות בייטנהולץ
. נולדה: תשט"ז 1956.    נישואים: בשוויץ.
                   
6. מישקה נחמסון. נולד: תשמ"ח 1988 בשוויץ.
                   
6. יאנוש נחמסון.    נולד: תשנ"א 1991 בשוויץ.    

               אשה שנייה של סאמי נחמסון: קריסטין.
                   
6. אייבן אהרון נחמסון. נולד: תשנ"ח 1997 בשוויץ.    

            4. (1.3.4.2) יוסף לווינגר. נולד: תרפ"ד 1924 בטוקאי, הונגריה.
           
      נרצח: תש"ה 1945 במאטהאוזן, אוסטריה.     [מקורות: אחות לאה.  ד"ע 11011905].
            4. (1.3.4.3) מנדו מיקלוש לווינגר. נולד: ו' כסלו תרפ"ז 1926 בטוקאי, הונגריה.
           
      נרצח: תש"ה 1945 במאטהאוזן, אוסטריה.     [מקורות: אחות לאה.  ד"ע  110119059, 6745983].
            4. (1.3.4.4) סאנדור הרשקו אלכסנדר צבי לווינגר. נולד: תרפ"ז 1927 בטוקאי, הונגריה.
           
           נפ': תשכ"ז 1967 ביפו, ישראל.    
                + לבנה בנלנש מונסונגו
. נולדה: תרפ"ט 1929 במרוקו.    
                        נפ'
: תשל"ד 1974 בירושלים, ישראל.
               
5. אריה יהודה לווינגר. נולד: תשכ"א 1961 בתל-אביב, ישראל.      מגורים: תל-אביב, ישראל.
                    + חגית זהבי
.

            4. אדולף אברהם לווינגר. נולד: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה]. 
           
4. ישראל לווינגר. נולד: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: אחות לאה].
           
4. מוריס משה לווינגר. נולד: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה].
           
4. אשר לווינגר. נולד: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.   [מקור: אחות לאה].
           
4. חיה לווינגר. נולדה: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין [מקור: אחות לאה].
           
4. יולאן יטה לווינגר. נולדה: בטוקאי, הונגריה.   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.  [מקור: אחות לאה].

        3. שרה הלן ספורר.  נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.      [מקור: אחיינית קוני].
        3. חנה אנוש ספורר. נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.      [מקור: אחיינית קוני].
            + הרמן פישר
.
       
3. זליג ספורר.           נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.      [מקור: אחיינית קוני].
        3. יטה יולאן ספורר. נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.      [מקור: אחיינית קוני].


  שלח לנו הודעה !  

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il