משפחת יודא

ענף - 7

משפחות בענף זה: יודא, לסטביידר, פרידמן, רוזנברג, שפירא

Created:   ינואר 2007
UPDATED: 4/03/2024, 9/04/2023, 17/07/2017

  נשמח לשמוע ממך   
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

  מקורות:      דפי עדות יד- ושם  (ד"ע).
                  JewishGen.

  אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

 
1 . (1) חיים (יהושע הרשל צבי) יודא.  [מקור: נישואין של הבן מיכל].
           נפ': תרע"ג 1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
         + חנה מנסטר.  נולדה: בקולבצ'וב, פולין. 
                נפ': תר"ע 1910  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    2. (1.4) משה יודא.  נולד: י"ז ניסן תרכ"ט 1869 באורלוך, הונגריה.      [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
              נרצח: תש"ב 1942 בדמבלין, פולין.  [מקורות: הנכדה גיזלה. ד"ע 9262689].
        + גיזלה גיטל גולדשטין.  נולדה: באורלוך, הונגריה.
                  
נפ': תרס"א 1901 ביאגר.
[מקור: הנכדה גיזלה].
        3. (1.4.1) הרמינה חיה יודא. נולדה: כ"ו אלול תרנ"ה 1895 באורלוך, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                   נשלחה 1942 מפרשוב ללובלין, פולין.   [מקור: ד"ע 9926158].
                   נרצחה: תש"ב 1924 בדמבלין, פולין.   [מקורות: הבת גיזלה.  ד"ע 6751101].
            + הרמן לסטביידר. נולד: כ"ו אב תרכ"ח 1868.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    נישואים: י"ט טבת תרפ"ב 1922.     [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                   נשלח 1942 מפרשוב ללובלין, פולין.   [מקור: ד"ע  9926158].
                   נרצח: תש"ב 1924 בדמבלין, פולין.  [מקורות: הבת גיזלה.  ד"ע 6751092].

            4. (1.4.1.1) גיזלה גיטל לסטביידר. נולדה: כ"ז ניסן תרפ"ג 1923 בפרשוב, צ'כוסלובקיה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    
נפ': י"ז כסלו תשע"ב 2014 בניו-ג'רסי, ארה"ב. [מקור: רישום פטירות ניו-ג'רסי].
                + יוסף צבי פרידמן. נולד: ג' חשון תרע"ו 1915 בסלובקיה. 
                      
נישואים: תשי"ג 1953 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                       נפ': תשמ"ה 1985.
               
5. זאב וואלף פרידמן. נולד: תשי"ז 1957 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב [מקור: רישום לידה 374 נ"י]. מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    + ברנדה
.
               
5. חיה אידל פרידמן. נולדה: תשי"ט 1959 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.    מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    + חיים יהודה יהושע
שפירא.
                        נישואים
: ב' תמוז תשמ"ג 1983 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.   [מקור: רישום נשואים 4814 נ"י].

            4. (1.4.1.2) אברם מרדכי, אדולף לסטביידר. נולד: י"ח טבת תרפ"ה 1925 בפרשוב, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                 נשלח 1942 ללובלין פולין.   [מקור: ד"ע 9193839].
                 נרצח: תש"ג 1943 במיידאנק, פולין.       [מקורות: האחות גיזלה.  ד"ע 6751030].
            4. (1.4.1.3) חנה פריידל חנה לסטביידר. נולדה: ב' טבת תרפ"ט 1928 בפרשוב, צ'כוסלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                 נשלחה 1942 ללובלין פולין.   [מקור: ד"ע 9926200].
                
נרצחה: תש"ב 1942 במיידאנק, פולין.               [מקורות: האחות גיזלה.  ד"ע 6751047].
           
4. (1.4.1.3) מרים מריה לסטביידר. נולדה: י"ח אדר תרצ"א 1931 בפרשוב, צ'כוסלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                 נשלחה 1942 ללובלין פולין.   [מקור: ד"ע 9926209].
                
נרצחה: תש"ג 1943 במיידאנק, פולין.        [מקורות: האחות גיזלה.  ד"ע 6751111].

        3. (1.4.2) מענדל יודא. נולד: תרנ"ז 1897.     נפ' תרע"ד 1914 באיטליה.   [מקור: האחות חנה].
        3. (1.4.3) דוד יודא. נולד: א' טבת תרס"ג 1902.
              
נרצח: ה' תשרי שת"ג 1942 במיידאנק, פולין.   [מקורות: האחות חנה.  ד"ע 6751047].
        3. (1.4.4) אברם יודא.  נולד: א' טבת תרס"ג 1902.
              
נרצח: ה' תשרי שת"ג 1942 במיידאנק, פולין.   [מקורות: האחות חנה.  ד"ע 6751047].
                + אסתר לילינג.          נשלחה 1942 ללובלין פולין.   [מקור: ד"ע 11017827].

    אשה שנייה של (1.4) משה יודא: דורה דבורה רייך. נולדה: כ"ג אב תרמ"ה 1885 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה. [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
              נישואים: ז' אייר תשס"ה 1905 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.            [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
              נרצחה: תש"ב 1942 בדמבלין, פולין.

        3. (1.4.5) מרדכי זאב וולף מרכוס יודא. נולד: ט"ו אייר תרס"ח 1908 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.
       
            נרצח: ל' אב תש"ב 1942 במיידאנק, פולין.   [מקורות: האחות חנה.  ד"ע 12033184].
        3. (1.4.6) יצחק זליג איגנץ יודא. נולד: תרע"א 1911 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.
                נרצח: תש"ג
1943 במיידאנק, פולין.       [מקורות: האחות חנה.  ד"ע 7701163].
        3. (1.4.7) ישעיה צבי שמואל יודא. נולד: תרע"ד 1914 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.
                נרצח: תש"ג
1943 במיידאנק, פולין.   [מקור: האחות חנה.].
        3. (1.4.8) אלימלך מיקשה יודא. נולד: ו' אב תרע"ז 1917 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    נרצח: תש"ג 1943 במיידאנק, פולין.     [מקורות: האחות חנה.  ד"ע 11168103].
        3. (1.4.9) חנה אנה יודא. נולדה: י"ד סיון תרפ"א 1921 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    נפ': י"א טבת תשס"ג 2002 ב
קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.  [מקור: רישום פטירה אוהיו].
             בלה רוזנברג. נולד: ו' ניסן תרע"א 1911 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                נישואים
: י"ט אדר ב' תש"ח 1948 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                    נפ'
: ט"ז תמוז תשי"ט 1959 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
           
4. (1.4.9.1) מארק משה שמעון רוזנברג. נולד: ל' שבט תש"ט 1949 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.  
                     נפ': כ"א סיוון תשע"ו 2016 ב
קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.     [מקור: רישום פטירה אוהיו].
                + מלכה מגדלנה יעקובוביץ. נולדה: תש"ט 1949 ברוסיה.                          מגורים: קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.
                          נישואים: כ' אב תשל"ג 1973 בניו-יורק, ארה"ב.     [מקור: רישום נ"י 10868].
                5. פנחס רוזנברג. נולד: תשל"ה 1975 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.
               
5. רבקה דבורה רוזנברג. נולדה: תשל"ו 1976 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.

            4. (1.4.9.2) טיבור מרדכי דוד רוזנברג. נולד: תשי"ד 1954 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.   מגורים: קליבלנד, אוהיו, ארה"ב.
                + חיה שרה איירין טייטלבאום
.  נולדה: תשט"ז 1957 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.
                        נישואים: כ"א אב תש"מ 1980 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.       [מקור: רישום אוהיוי 75509].
                5. רבקה פייגי רוזנברג. נולדה: תשמ"ב 1982 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.    מגורים: ברונקס, נ"י, ארה"ב.
                    + ג'יי, יוסף יהושע שרף. נולד: תשל"ט 1979 ברונקס, נ"י, ארה"ב.
                        נישואים: י"ד אב תשס"ד 2004 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.        
  [מקור: רישום נ"י 6132].
                          6. הנה, עטרה אמונה שרף. נולדה: תשס"ו 2006 בברונקס, נ"י, ארה"ב. 
                          6. אלה, אליאנה שרף. נולדה: תשס"ט 2009 בברונקס, נ"י, ארה"ב. 
                          6. ליזי סרינה, עליזה שרף. נולדה: תשע"ג 2013 בברונקס, נ"י, ארה"ב. 
                5. דניאל דבורה רוזנברג. נולדה: תשמ"ד 1984 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.         מגורים: אפרת, ישראל.
                       + נתן שורץ. נולד: תשמ"ב 1982 בנורווק, קונטיקוט, ארה"ב.
                            נישואים: כ"ד סיון תשס"ד 2004 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב.  
  [מקור: רישום אוהיוי 32900].
                          6. חנה מאירה שורץ. נולדה: תשס"ה 2005 בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב. 
                   
      6. גילה נחמה שורץ. נולדה: תשס"ז 2007 באפרת, ישראל.
                          6. אתיאל שורץ. נולד: תשס"ט 2009  באפרת, ישראל.
                   
      6. אליאב שורץ. נולד: תשע"ג 2012 באפרת, ישראל.
 


  שלח לנו הודעה !  

הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il