משפחת יודא

ענף - 9, משפחת ברלינר
משפחות בענף זה: מזיי, שוורץ.

Created: 01/ 2007.
Updated: 9/04/2023, 18/05/2017, 20/08/2008, 8/10/2007.

  נשמח לשמוע ממך   
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

  מקורות:      דפי עדות יד- ושם  (ד"ע).
                  JewishGen.

  אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

. (1) חיים (יהושע הרשל צבי) יודא.  [מקור: נישואין של הבן מיכל].
           נפ': תרע"ג 1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
         + חנה מנסטר.  נולדה: בקולבצ'וב, פולין. 
                נפ': תר"ע 1910
  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    2.
(1.6) אטה יודא. נולדה: י"א תמוז תשמ"ט 1889 בסלובקיה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                נרצחה: 1942 בשואה.  [מקור: ד"ע 11015007].
        + משה ברלינר. נולד: י"ד אייר תרמ"ח 1888 בסלובקיה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
            נישואים: י"א סיון תרס"ח 1908 באורלוך, הונגריה.     [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
              נשלח ללובלין פולין 1942   [מקור: ד"ע 11015007].
              נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין. 
        3.
חנה ברלינר. נולדה: באורלוך, הונגריה.    נרצחה: באורלוך, הונגריה.  [מקור: אחות לאה].
        3. שאול ברלינר.  נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה].
        3. פני ברלינר.  נרצחה: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה].

        3.
לאה ברלינר. נולדה: ט' סיון תרע"ח 1918 באורלוך, הונגריה.  (תאומות)  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                נפ': תשמ"ו 1986 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.   [מקורות: רישום פטירה. בי"ע מונטיפיורי, נ"י.].
            + אברהם,  אדולף מאזיי. נולד: כ' אלול תרע"ח 1918 בצ'כוסלובקיה.  (בן משה ורג'ינה פולק).
                נישואים: תש"ו 1946 בפרשוב, צ'כוסלובקיה.
                  נפ': כ"ג אדר תשע"ג 2013  בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. [מקורות: רישום פטירה. בי"ע רדומר, מרילנד].
     
      4.
משה, הארולד מאזיי. נולד: תש"י 1950  בברגן-בלזן, גרמניה.  מגורים: בולטימור, ארה"ב.
                + שרון לין שרה לאה כהן. נולדה: תשי"ט 1959 ביונקרס, ניו-יורק, ארה"ב. 
[מקור: רישום לידה 11768 נ"י].
                    נישואים: תשל"ט 1979 בניו-יורק, ארה"ב.
                5.
שאול מאזיי. נולד: תש"מ 1979 בקווינס, נ"י, ארה"ב. 
                      + סוניה שה.
                     
  5. רינה לילה מאזיי
                       5. סאשה טל מאזיי. נולד: תשע"ב 2012
                5. אטה לילי מאזיי. נולדה: תשמ"א 1981 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                    + חיים שמואל
המלט.  נולד: 1979
                            נישואים: ג' טבת תשס"ד 2003 בירושלים, ישראל.
[מקורות: הזמנה. רישום נישואים 22951 נ"י].
                    6. גולדה אמה פנינה המלט. נולדה: תשס"ה 2005 בניו-יורק, ארה"ב.
                    6
. גולדה אליזה ג'וליט המלט. נולדה: תשס"ז 2007 בניו-יורק, ארה"ב.     
                    6
. נתן אלברט המלט.               נולד: תשע"ב 2012 בניו-יורק, ארה"ב.
                    6אהבה טס המלט.               נולדה: תשע"ו 2016 בניו-יורק, ארה"ב.
                5. בינה מאזיי. נולדה: תשמ"ב 1982 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                    + יהושע
פדר. נולד: תש"מ 1980 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        נישואים: י"ט טבת תשס"ו 2006. 
[מקור:  רישום נישואים 1701 נ"י].
                    6. דוינה לאה פדר.  נולדה: תשס"ז 2007 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                5. עלי מאזיי.               נולד: תשמ"ד 1984 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                5.
לינה ברכה מאזיי. נולדה: תשמ"ז 1987 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                5.
מארסי מאזיי.       נולדה: תשמ"ט 1989 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                5. יעקב שמואל מאזיי. נולד: תשנ"א 1991 בקווינס, נ"י, ארה"ב.
                5.
ג'סי יהושע יהודה מאזיי. נולד: תשנ"ד 1994 בבולטימור, מרילנד, ארה"ב. 
                5.
מקס ישראל יוסף מאזיי. נולד: תשנ"ו 1996 בבולטימור, מרילנד, ארה"ב.
                5.
גבריאל חיים מאזיי.         נולד: תשס"א 2000 בבולטימור, מרילנד, ארה"ב. 
    
   3.
ליבה אהובה ברלינר. נולדה: ט' סיון תרע"ח 1918 באורלוך, הונגריה. (תאומות).
                נפ': י"א חשוון תשמ"א 1980, בבת-ים, ישראל.  [מקור: מציבה בי"ע חולון 25, 3, 36 # 31].
                   + חיים יהושע שווארץ. נולד: תרס"ו 1916 בצ'כוסלובקיה.
                        נישואים: תש"ח 1948 בצ'כוסלובקיה.
                          נפ': כ"א כסלו תשי"א 1950 בפתח-תקוה, ישראל.
[מקור: מציבה בי"ע סגולה ד', כ"ו, #28].
            4. משה אברהם שווארץ. נולד: תש"ט 1949 בקפושני, צ'כוסלובקיה.
                + גילה עובדיה. נולדה: תשי"ב 1952 בתל-אביב, ישראל.
                     נישואים: תשל"ד 1973 בישראל.
                5.
קרן שווארץ.         נולדה: תשל"ה 1975 בפתח-תקוה, ישראל.
                5.
שי ליאור שווארץ.   נולד: תשל"ו 1977 בפתח-תקוה, ישראל. 
                5.
גיורא שווארץ.       נולד: תשמ"א 1981 בפתח-תקוה, ישראל.
                5.
אבשלום שווארץ.  נולד: תשמ"ה 1985 בפתח-תקוה, ישראל.
      
  
  בעל שני של ליבה ברלינר: מנחם שניידרמן.   נולד תרפ"ז 1927.   (בן יוסף ובריינה).
                נפ': ב' אדר תשס"א 2001, בבת-ים, ישראל.   [מקור: מציבה בי"ע חולון 11, 4, ד1, #7].

       3.
ברכה, ברונקה ברלינר. נולדה: ג' תמוז תרע"ט 1919 באורלוך, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930]. 
                
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה].  
        3.
חיה שרה, הרמינה ברלינר. נולדה: ט"ז סיון תרפ"ב 1922 באורלוך, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
              
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: אחות לאה].   

  שלח לנו הודעה !  
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון : 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il