משפחת יודא

 

Created: ינואר 2007
Updated: 10/04/2023

 
נשמח לשמוע ממך
 
שמואל קהתי
shmuelk@kehati.co.il

מקורות:      דפי עדות יד- ושם  (ד"ע).
                  JRI-PL

JewshGen                

  אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי.   

 
1. (1)  חיים (יהושע הרשל צבי) יודא.   [מקור: רישום נישואים של הבן מיכל].
            נפטר: תרע"ג
1913 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
     + חנה
מנסטר.  נולדה: בקולבצ'וב, פולין. 
               נפטרה: תר"ע
1910  בלדומיר, צ'כוסלובקיה.     
   
2. 
(1.1)  יחיאל מכל יודא.  נולד: תרכ"ה 1865 בברדצ'וב, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
           נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.  [מקור: ד"ע 569851].
        + לאה הינדה זיפסנר. נולדה: תרכ"ח 1868 בדוקלה, סלובקיה. (בת שעיה ונחה).  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                נישואים: י"ג ניסן תרמ"ח 1888. 
[מקורות: רישום נישואים. מפקד אוכלוסין 1930].
                נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.    [מקור: ד"ע 1525565].

            3. (1.1.1) נחה יודא. נולדה: ט"ז סיון תרמ"ט 1889 בברדצ'ובהונגריה [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].                      המשך בענף 1.
            נרצחה: ד' חשון תש"ה
1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 462855, 10782601, 843314].                                         משפחות בענף זה: גרינברג, גרונוולד, גרוס, קהתי,
            + ישראל שמואל מאנן. נולד: ט"ו כסלו תרמ"ו 1885 בבולדוק, צ'כוסלובקיה. (בן עקיבא ויוליה שטינמץ).                                 מאנן, רוזנטל, רוטמן, ריס. 
                נישואים: י"ד טבת תרע"ג
1812 ביאסו, צ'כוסלובקיה.
                נרצח: ד' חשון תש"ה
1944 באושויץ, פולין.
[מקור: ד"ע 773633, 10782601, 780739].

        3. (1.1.2) עמליה, מלכה יודא. נולדה: י"ב טבת תרנ"א 1890 בברדצ'וב, הונגריה.                                                        המשך בענף 2.
            נרצחה: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.
            + רפאל
דרשוביץ. נולד: תרמ"ט 1889.  (בן משה). 
                
נישואים: תרע"ח 1918. 
                נפטר: ט"ז תמוז תרצ"ט
1939 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.   
[מקור: מציבה @ ב"ע קושיצה IV, 8, #4].

        3. (1.1.3) מענדל יודא.  נרצח תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 10725671].
            + מינדל קורנהאוזר.  נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. 

         3. (1.1.4) משה מור יודא.  נולד:  תרנ"ו 1896 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.                                                                  המשך בענף 3.
              נרצח: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.       
[מקור: ד"ע 6407688, 776096, 1525566, 10725678].                           משפחות בענף זה: גייל, יודא, רוס, שטמפלר.
            + ברטה ביילה קורנפלד.  נולדה: תרנ"ח 1898 דברצן, הונגריה
                נרצחה: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.

        3. (1.1.5) אילונה, שיינדל יפה יודא. נולדה: א' תמוז תרנ"ו 1896 ברדצ'וב, הונגריה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].     המשך בענף 4.
              נרצחה: כ"ט אייר תש"ד 
1944 באושויץ, פולין.  
[מקור: ד"ע 571471, 10799385].                                               משפחות בענף זה: וויס, רוכליץ.
            + שלמה רוכליץ. נולד: כ"ח שבט תרנ"ו 1896 ברגדידו, הונגריה. (בן אביגדור ואסתר).  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                   נישואים: כ"א שבט תרפ"ה 1925 בקושיצה, סלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                  נרצח תש"ד
1944 באורלוך, הונגריה.    
[מקור: ד"ע 569851].

        3. (1.1.6) יוסף יודא. נולד: ב' חשון תרס"א 1900 בסבידניק, צ'כוסלובקיה.                                                                       המשך בענף 5.
                    נרצח: אלול תש"ד
1944.  
[מקור: ד"ע 1314109, 10725664].                                                                      משפחות בענף זה: וויל, נוסבאום, פומפר, פינצ'ובר, 
            +
ג'וזפין, פנינה פרל גולדברגר. נולדה: תרס"ג 1903.                                                                                             קרוגר, רוטשטין.
                נישואים: תרפ"ז 1927 בדוברה, צ'כוסלובקיה.
                נפטרה: כ"ט חשון תש"ס
1999 בטורונטו, קנדה.

        3. (1.1.7) דוד יודא. נולד: א' טבת תרס"ג 1902 בסבידניק, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
               נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.         [מקור: ד"ע 751543, 10725656].       
            + אנה, הניה אנצ'י סינגר (?). נולדה: ד' שבט תרצ"ד 1904 בסלובקיה. (בת פייביש ופרלה).    
[מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                  נישואים: תרפ"ז 1927           [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                  נרצחה: תש"ד  1944 באורלוך, הונגריה.    [מקור: ד"ע 1471676].
              4. ג'רינה, פרלה יודא. נולדה: ט' כסלו תרפ"ח 1927 בקושיצ'ה, סלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
.                    נרצחה: תש"ד  1944 באורלוך, הונגריה.    [מקור: ד"ע יחד עם אבא].
               4. פייביש פנחס יודא. נולד: תרצ"ב 1932 בקושיצ'ה, סלובקיה. 
.                    נרצח: תש"ד  1944 באורלוך, הונגריה.    [מקור: ד"ע יחד עם אבא].

        3. (1.1.8) חנה יודא. נולדה: כ"ג אדר ב' תרס"ח 1908 בקושיצ'ה, סלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                      נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.        [מקור: ד"ע 483070, 760332, 9540447].
            + עזריאל טאוב. נולד: ט' אלול תרע"א 1911 במונקאץ', סלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                     נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 336666].
               
  4. אסתר טאוב. נולדה: תרצ"ג 1934 בקושיצ'ה, סלובקיה.
                        
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 8674555].
                  4. אווה טאוב. נולדה: תרצ"ז 1937 בקושיצ'ה, סלובקיה.
                        
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 8674556].
                  4. מנשה טאוב. נולד: ת"ש 1940 בקושיצ'ה, סלובקיה.
                        
נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ד"ע 8674557].
                  4. חיה טאוב. נולדה:  בקושיצ'ה, סלובקיה.
                        
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ??].
                  4. טובה טאוב. נולדה:  בקושיצ'ה, סלובקיה.
                        
נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין. [מקור: ??].

    2. (1.2) שפרינצה יודא. נולדה: תרכ"ה 1865 בדוקלה, פולין.
          נרצחה: תש"ב
1942 באושויץ, פולין.
        + אלימלך
פרידמן. נולד: תרכ"ה 1965 בלדומיר, צ'כוסלובקיה.
              נישואים: באורלוך, צ'כוסלובקיה. 
              נפטר: תרע"ג
1913 באורלוך, צ'כוסלובקיה.

        3. (1.2.1) ארמין, אהרון פרידמן. נולד: כ"ה ניסן תרנ"ב 1892 באורלוך, צ'כוסלובקיה.   [מקורות: אחות לאה. מפקד אוכלוסין 1930].
                   נרצח: תש"ד 1944. [מקורות: אחות לאה.  ד"ע 10665374].
            + פרידה. נולדה: ה' תמוז תרס"א 1901 בסדליסקה, סלובקיה.         [מקורות: אחות לאה. מפקד אוכלוסין 1930].
                   נישואים:י"ח טבת תרפ"ז 1926 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.   [מקור:  מפקד אוכלוסין 1930].
                   נרצחה: תש"ד 1944. [מקור: אחות לאה.  ד"ע 10665355].

        3. (1.2.2) ברל פרידמן. נולד באורלוך, צ'כוסלובקיה.
             
נהרג:  תרע"ו 1916 בתור חיל בקרב במלחה"ע 1.   [מקור: אחות לאה].
        3. (1.2.3) מענדל פרידמןנולד באורלוך, צ'כוסלובקיה.
                 
נפטר: תרע"ז 1917 בתור חיל במלחה"ע 1, במישקולץ, הונגריה. [מקור: אחות לאה].

        3. (1.2.4) לאה אלטה ליליאן פרידמן. נולדה: ט' אייר תרס"ב 1902 באורלוך, צ'כוסלובקיה.
              נפטרה: י"ד ניסן תשס"ג
2003 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
[מקורות: רישום נפטרים נ"י. הר המנוחות כולל חסידים ב' ,א', #192].
            + משה נתנאל, מוריס אייכנטל. נולד: כ' טבת תרס"ז 1907 בלודז' פולין.  (בן יעקב ורבקה).  [מקור: JRI-PL רישום לידה שנת 1914 #1437].
                 נישואים: ט"ו תמוז תש"ז 1947 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 נפטר: י"ד כסלו תשס"ה
2005 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

    * בעל שני של שפרינצה יודא
: שמעון לייב גודמן.   
[מקור:  לאה].
            נישואים: תרע"ד 1914 בצ'כוסלובקיה.
            נרצח: תש"ב
1942 באושויץ, פולין.

    2. (1.3) יהודית יודא. נולדה: תר"ל 1870 באורלוך, צ'כוסלובקיה.                                                               המשך בענף 6.
          נפטרה: תש"א 
1941 בבודפסט, הונגריה.                                                                                            
משפחות בענף זה: הולנדר, קריגל, להרמן, לוינגר, נחמנסון,    
        + משה דוד
ספורר.  נולד: תרכ"ה 1865 בסטרופקוב, צ'כוסלובקיה.                                                         ספורר, שיף, שטוצ'ינסקי.
              נרצח: תש"ד
1944 באושויץ, פולין.

    2. (1.4) משה יודא. נולד: י"ז ניסן תרכ"ט באורלוך, צ'כוסלובקיה.    [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].              המשך בענף 7.
           נרצח: תש"ב 1942 בברלין, גרמניה.                                                                                                           משפחות בענף זה: יודא, לסטביידר, פרידמן, רוזנברג, שפירא.
        + גיזלה גיטל גולדשטין.  נולדה: באורליק.    נפטרה: תרס"א
1901 ביאגר.

    2. (1.5) לאה יודא. נולדה: א' חשון תרמ"א 1880 באורלוך, צ'כוסלובקיה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].          המשך בענף 8.
                נרצחה: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.      [מקור: ד"ע 304306, 2021223].                                               משפחות בענף זה: גרוסמן, מגנוס, כהן, קורן.
        + סלומון, שלום גרוסמן. נולד: י"ח סיון תרל"ז 1877 בזבורוב, צ'כוסלובקיה.  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].    
             נישואים: ז' טבת תרס"ב
1901 באורלוך, צ'כוסלובקיה.  
[מקור:  מפקד אוכלוסין 1930].
             נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.   [מקור: ד"ע 5631293, 2021223].

    2. (1.6) אטה יודא.  נולדה: י"א תמוז תרמ"ט 1889 באורלוך, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].           המשך בענף 9.
                  גורשה 1942 מסטרופקוב ללובלין, פולין. 
[מקור: ד"ע 11015007].                                                             משפחות בענף זה: ברלינר, מאזה, שווארץ. 
                  נרצחה: כ"ד אייר תרמ"ח 1888 בטייליץ, סלובקיה.    
            + מוריץ, משה
ברלינר.  נולד: כ"ד איר תרמ"ח 1888 בטייליץ, סלובקיה.  
  [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                  נישואים: י"א סיוןתרס"ח 1908 באורלוך, הונגריה. [מקור: מפקד אוכלוסין 1930].
                    גורש 1942 מסטרופקוב ללובלין, פולין.  [מקור: ד"ע 11015007].  
                    
נרצח: תש"ב 1942 באושויץ, פולין.
 


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
ת.ד. 254, רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il