בס"ד


  

Created:  Mar. 27, 2004.
Updates: 24/05/2023, 1/06/2017, Oct. 20, 2006, May 5, 2006, Oct. 14, 2005.


                                                             
 נשמח לשמוע ממך

משפחת מאנן

 


חיפוש בכל האינטרנט kehati.co.il חיפוש ב-

 


מקורות:
רוב המידע מקורו במידע מאנשי המשפחה.
מידע על הדורות הראשונים נאסף בעיקר מהמ
קורות הבאים:
LDS    מיקרופילם
* The Hungarian SIG at www.Archives.org of JewishGen.org,
* רשימות נפטרים בביטוח הלאומי בארה"ב.
 * ארכיונים בערים הבאות בהונגריה:
     1.  Nagykallo.
     2. Nyiregyhaza.
     3.  Abaujszanto.
     4. Budszentmihaly, today Tiszvasvari.
     5.
Boldogkovaralja.

     6.  1848 Jewish c
ensus.
 

    
אות אדומה בראש מילה (למשל נולד) מציינת שהעתק המסמך נמצא ברשותי  

   î  מספר הדור.
 
(1) 1. עקיבא מאנן הלוי.    [מקור: קבר הבן, יעקב-דב].

  (1.1) 2. יואב צבי הירש מאנן .   נולד: תקע"ב 1812 ב Felsogagy, הונגריה.        [מקור: מפקד אוכלוסין 1848].
                                             נפ': כ"ב שבט תרל"ה  1875 באלפר, הונגריה.
       +
שרה סלי שפר .  
נולדה: תקפ"א 1821 (בערך) ב-Felsogagy, הונגריה.        [מקור: מפקד אוכלוסין 1848].

    (1.1.1) 3. משה זאב  מאנןנולד: י"ח אדר א' תר"ג 1843.    [מקור:  LDS # 642,727].
              נפ': י"ג תמוז תרנ"ג 1893.     [מקור: מציבה].
              + פרל הרשקוביץ.  נולדה: בערך 1843 במרגיטפאלו, הונגריה.  (בת רזי).
                      נישואים:  ב' שבט תרכ"ז 1867 במרגיטפאלו, הונגריה.   [מקור: פילם 1,739,205].
                  צאצאים ?

     (1.1.2) 3. אלקה ברטה מאנןנולדה: תר"ז 1847 באלפר, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1857].
              +  בנימין  הרשקוביץ.  נולד:  תר"ג  1843 (בערך) באלפר, הונגריה.     
                   נישואים: א' אלול תרכ"ח 1868 באלפר, הונגריה.
                        להמשך: ראה ענף-11 (באנגלית).

    (1.1.3) 3. אנה מאנןנולדה: ט"ז תמוז תרי"ב 1852 באלפר, הונגריה.       [מקור: מפקד אוכלוסין 1857].
   
(1.1.4) 3. לאה מאנןנולדה: ט"ז תמוז תרי"ג 1853 באלפר, הונגריה.     [מקור: פילם 642,726 ].   תאומות.  
                            נפ': ט"ז ניסן תרי"ד 1854 באלפר, הונגריה.     
[מקור: פילם 642,726 ].
   
(1.1.5) 3. הנדל מאנןנולדה: ט"ז תמוז תרי"ג 1853 באלפר, הונגריה.    [מקור: פילם 642,726 ].    תאומות.  
    (1.1.6) 3. פאני מאנןנולדה: תרט"ו (בערך) 1855 באלפר, הונגריה.
                 + איגנץ שוארץ.  
נולד: תרט"ו (בערך) 1855 בדבשר, הונגריה.
                       נישואים: י"ב שבט תרל"ה 1875  באלפר, הונגריה.      
[מקור: פילם 642,726 ].
                            צאצאים ??
      
(1.1.7) 3. ברכה מאנןנולדה: ד' איר תרט"ז 1856 באלפר, הונגריה.      [מקור: פילם 642,726 ].
      
(1.1.8)  3. יוליה מאנןנולדה: תרי"ז 1857 באלפר, הונגריה.   [מקור: מפקד אוכלוסין 1857].
               + ישראל יוסף רייך.  (בן פרקש ופני פריד).
                   נישואים: ט' שבט  תר"מ 1880 בבולדוגקופלו, הונגריה.     
[מקור: פילם 642,726 ].
                להמשך: ראה ענף-12 (באנגלית).

  
(1.1.9) 3. עקיבא מאנןנולד: י"ג אדר ב' תרי"ט 1859 באלפר, הונגריה.        [מקור: פילם 642,726 ].
                      נפ': כ"א כסלו תרס"ז 1906 במישקולץ, הונגריה.  
[מקורות: מציבה במישקולץ:I-805. רישומי פטירה עמוד 1142 ].
                   + אסתר מלכה, עמליה אנטוינה וידר. נולדה:  תרכ"ו  (בערך)
1866 בהונגריה.  
(בת שמואל שעיה וסלי גרינברגר).
                   נישואים: א' ניסן  תרמ"ו 1886 במישקולץ, הונגריה.         [מקור: פילם 642,771 ].
                    נפ': ח' טבת תרפ"ב 1922 במישקולץ, הונגריה.         [מקור: מציבה במישקולץ:V-1-1014  מיקום].
               4. גיזלה מאנן. נולדה: י"ט שבט תר"נ  1890  במישקולץ, הונגריה.      [מקור: פילם 642,773 ].
               4. ארמין מאנן. נולד: י"ז טבת תרנ"ג  1893  במישקולץ, הונגריה.     [מקור: פילם 642,773 ].
                     נרצח: ט"ו טבת תש"ה 1944 במחנה ריכוס גרמניה.  
[מקור: יד-ושם רשימות: ד"ע 1799889].
                        
+ גיזלה רוזנבאום.
נולדה: כ"א תשרי תרס"א 1900 בהונגריה.  (בת יוסף).
                              נרצחה: במחנה אושויץ, פולין.   [מקור: יד-ושם רשימות: ד"ע 1465418].
              
4. סנדור מאנן. נולד: ז' אב תרנ"ד 1894  במישקולץ, הונגריה.  
[מקור: פילם 642,773 ].
                    נפ': ב' ניסן תרנ"ה 1985 במישקולץ, הונגריה.      [מקור: פילם 642,776 ].

 
(1.1.10) 3. אדולף מאנןנולד: תרכ"ב 1847 באלפר, הונגריה.           [מקור: ארכיון  Abaujszanto]
              + זולי שוארץ. נולדה: תרכ"ב 1862 בהונגריה. 
(בת אברהם ומלי פרידמן).
                  נישואים: א' תמוז תרמ"ו 1886 בהונגריה.    [מקור: פילם 642,726 ].
              4. רוזה מאנן. נולדה: כ"א חשון תרמ"ח  1887  בבולדוגקופאלו, הונגריה.     [מקור: פילם 642,726 ].
              4. אלקה מאנן. נולדה: כ"ג אדר תרמ"ט  1889  בבולדוגקובארליה, הונגריה.    [מקור: פילם 642,727 ].


 
(1.2)  2. יעקב-דב בער, קארולי, מאנן . נולד: י"ב סיון  תקע"ג 1813  ב Felsogagy, הונגריה.   [מקורות: מפקד 1857. ארכיון  5,6 ].
                נפ’: י"ז תשרי תרנ"ח
1897   בבולדוגקוברליה, הונגריה (צ'כוסלובקיה). [מקור: מציבה].
       
  +מלכה מלי מטילדה קלרה שווארץ.
נולדה: א' אלול תרע"ד 1814 באלפר, הונגריה.    (בת אברהם הלוי).   [מקור: ארכיון 6].
               
נפ’: כ"ד כסלו תרנ"ד 1893   בבולדוגקוברליה, הונגריה (צ'כוסלובקיה). [מקורות: מציבה. ארכיון 3].
               לתמונות של המצבות        

      (1.2.1) 3. חיים מאנן.  נולד:  תרצ"ה 1935
                נפ':  ז' שבט תרס"ז 1907 בפרשוב, הונגריה.  [מקור:
Cemetery records at JewishGen].
                    + שרה.

       (1.2.1.1)  4. משה מאנן.  נולד: תרכ"ו  1866  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.            להמשך: ראה ענף 1.
                                     נפ’:
ו' שבט תרץ' 1930  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד 1930].
                     + חנה הולנדר. נולדה: ב' אייר תרל"א1871  קריביאני, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד 1930].
                                           נישואים: י"א תשרי תרנ"א 1890 קריביאני, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד 1930].
                                           נפ’: תרצ"ו  1936  בקריביאני,  צ'כוסלובקיה.

                  
שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     אונרייך, אלדמע, ברוס, הרשקו, חן, נלקנבאום, פוקס, קליין.

        (1.2.1.2)  4. ברוך מאנן.  נולד: תרל"ה  1885  בקריביאני, צ'כוסלובקיה. 
                       נרצח:
11/07/1944  באושויץ, פולין.
                                    בשנת  1910 חי בוואץ, הונגריה.
                   + הנצ
'ה כהן.   נישואים: תרס"ז  . 1907 
(בת הרש).                                   להמשך: ראה ענף 2.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     גולקוביץ, לבור, פרוינדליך, קורונל.

    (1.2.1.3 4. מנחם צבי הרשל מאנן.     נרצח  .Foldes  1944   ללא ילדים.

   (1.2.1.4) 4. דוד מאנן. נולד: י"ג ניסן תרמ"ח 1888 קריביאני, הונגריה.  חי בפרשוב, סלובקיה. [מקור: מפקד 1930].
                    
    נשלח ללובלין, פולין תש"ב 1942. [מקור: ד"ע 10523079, 6752888, 6752893 ].    להמשך: ראה ענף 3.
                   + מלכה עמליה פרידמן. נולדה: ז' אלול תרנ"א 1891.
 
[מקור: מפקד 1930].
                        נשלחה ללובלין, פולין תש"ב 1942.   [מקור: ד"ע 10523101 ].

                    שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                     ירושלמי, שדה.

    (1.2.1.5) 4. בלימה מאנן. לא ידוע עליה דבר.
    (1.2.1.6) 4. פסה מאנן.    נפ': כ"א כסלו תרע"ט 1918 בפרשוב, סלובקיה.     [מקור:Cemetery records at JewishGen].

  (1.2.2) 3. הינריך מאנן.   נולד תקצ"ז 1837 באלפר, הונגריה.   [מקור: מפקד 1869].
            + קרולינה שון. נולדה: תר"ד 1844 בקריביאני, הונגריה.  [מקור: מפקד 1869].
                 נישואים: 1864 (בערך) קריביאני, הונגריה.
            
4. משה מאנן. נולד: תרכ"ה 1865 בקריביאני, צ'כוסלובקיה.  [מקור: מפקד 1869].
             4. רחל מאנן. נולדה: תרכ"ו 1866 בקריביאני, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד 1869].
             4. אסתר מאנן. נולדה: תרכ"ט 1869 בקריביאני, צ'כוסלובקיה.   [מקור: מפקד 1869].
  
     * אשה שנייה של הינריך מאנן: סלי פרידמן. נולדה: בסביבות תרי"ז באלפר, הונגריה.
            נישואים: ח' אדר תרל"ז
1877 בולדוגקוברליה, הונגריה.       [מקור: ארכיון 6].

  (1.2.3) 3. אברהם מאנן. נולד: א' אלול תקצ"ט 1839, באלפר, הונגריה.                          [מקור: ארכיון 6].
                         נפ:  י"א אדר תרפ"א,
1921 בנאגיקאלו, הונגריה (צ'כוסלובקיה)[מקור:מציבה].
                + אסתר
רבקה שוארץ. נולדה: תקצ"ט (בערך) 1839, בהונגריה.         
                          נישואים: י"ד כסלו תרכ"ב
17/11/1861 בקורלאט, הונגריה.               [מקור: ארכיון 3].
                         נפ': י"ז אלול תרנ"ז 1897
בנאגיקאלו, הונגריה (צ'כוסלובקיה) [מקור: מציבה].
                          לתמונות של המצבות        

     (1.2.3.1) 4. מנחם צבי מאנן. נולד: תרכ"ח (בערך)  1868 בקורלאט, הונגריה.         להמשך: ראה ענף 4.
                         נרצח: כ"ג אייר  תש"ד  16/05/1944 באושויץ, פולין.
                  + רבקה גוטמן. נולדה: תרל"ד (בערך) 1874 במונקאץ', הונגריה.
                         נישואים: ז' שבט תרנ"ג 
24/01/1893 בקורלאט, הונגריה.             [מקור: ארכיון 2].
                         נרצחה: כ"ג אייר תש"ד 16/05/1944 באושויץ, פולין.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      גולדשטין, האלברשטם, וויס, טלר, מייזלס, סייבל, יעקובוביץ.  

     (1.2.3.2) 4. רחל מאנן. נולדה: ב' אב תרכ"ד 1864 בקורלאט, הונגריה.   [מקור:ארכיון 3].    להמשך: ראה ענף 5 .
                         נפ': תרס"ב  1902 בנאגי קאלו, הונגריה.
                  + יהודה דב  טלר. נולד: תרכ"א (בערך) 1861 בנירמאדה, הונגריה.
                         נישואים:  ח' אייר תרנ"א
1891 בנאגיקאלו, הונגריה.             [מקור: ארכיון 1].
                         נפ':  תרפ"ה 1925 בהונגריה.                                                 
  

       (1.2.3.3) 4. לאה מאנן. נולדה: תרכ"ו 1866 בקורלאט, הונגריה.                     [מקור: ארכיון 3].
                          נפ’: ד' ניסן תרע"ז,
1917   בירושלים, ישראל.      [מקור: מציבה הר-הצופים י-ם: חדש 1, 4, 11 #21].
                  + מיכאל עמנואל סגל
פולק.  
נולד: תרי"ז (בערך) 1857 בהונגריה. (אלמן, בן משה וברטה גוטליב).  [מקור: ארכיון 1].
                         נישואים: י"א אלול תרנ"ג 1893 בנגיקאלו, הונגריה. 
[מקור:  פילם  642,909].
                         נפ’: א' ניסן תרע"ז, 24/03/1917   בירושלים, ישראל.    [מקור: מציבה הר-הצופים י-ם: חדש 1, 4, 11 #24].
                                                                                             
                                           להמשך: ראה ענף 6.     

    (1.2.3.4) 4. דבורה מאנן. נולדה: א' מר-חשון תרל"ג 1872 בנאגיקאלו, הונגריה.      [מקור: ארכיון 1].
                                       נפ’: כ"ד שבט תרל"ג 1873  בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: ארכיון 1].

    (1.2.3.5) 4. גלה דבורה מאנן. נולדה: כ"ב טבת תרל"ד 1874 בנאגיקאלו, הונגריה.      [מקור: ארכיון 1].
                                               נפ’: י"ח אדר תרנ"ג 1893  בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: ארכיון 1].
 
   
(1.2.3.6) 4. מלוין מרים מאנן. נולדה: ד' סיון תרל"ו 1876 בנאגיקאלו, הונגריה.        [מקור: ארכיון 1].
                                              נפ’
: ג' טבת תרפ"ב 1922
בנאגיקאלו, הונגריה [מקור: מציבה].
                     + יעקב פייבל ויס. נולד: 1888 תרמ"ח  ב  Siget.    נרצח:  1944 באושויץ, פולין.
                                                                                                           להמשך: ראה ענף 7 .
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      ויס
   כהן   שביט.

    (1.2.3.7) 4. אסתר רבקה מאנן. נולדה :כ"ג כסלו תר"ם 1879 בנאגיקאלו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 1].

    (1.2.3.8) 4. חיה פעסל מאנן.                                                                 להמשך: ראה ענף 8.
                  + שרגא פייבוש וויס.

 
(1.2.4) 3. יוסף מאנן. נולד: י"ג ניסן תר"א 1841 באלפר, הונגריה.   [מקורות: מפקד 1857. ארכיון 6].    
              + האני פרידמן. נולדה באלפר, הונגריה.
     
(1.2.4.1) 4. בטי בלומה  מאנן. נולדה: תרנ' 1850 באלפר, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                 
+ אפרים לזוביץ (או לנוביץ).  נולד: תרמ"ט 1849 (בערך) באבאוז'נטו, הונגריה.
                          נישואים: כ"א שבט תרל"ב 1872, באלפר, הונגריה.
 
                    5. פרומט לזוביץ . נולדה: תרל"ג 1873 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                    5. הני לזוביץ . נולדה: תרל"ד 1874 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                        
נפ' : תרל"ח 1878 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                    5. סאלי לזוביץ . נולדה: תרמ' 1880 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                       נפ': תרמ"א 1881 בבאבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].

      (1.2.4.2) 4. יעקב מאנן. נולד: תר"י 1850 באלפר, הונגריה.   
                 
+ בורשה בורבלה שפילברגר. נולדה:תרי"ג 1853  בהונגריה.
                          נישואים: ח' טבת תרל"ג 1873 בהונגריה.   
[מקור: פילם 642,777].
                      5. ינו מאנן. נולד: י' סיון תרל"ד  1874 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,777].
                     5.  סאמו מאנן. נולד: כ"ו חשון תרל"ו  1876 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,777].
                             נפ' : ה' חשון תר"ם 1879  בהונגריה.      [מקור: פילם 642,777].
                    5.  איגנץ מאנן. נולד: י"ט סיון תרל"ז  1877 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,727].
                         נפ' : י"ח אלול תרל"ז 1877 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,727].
                   5. הרמינה מאנן. נולדה: ח' תשרי תרמ"ב  1881 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,727].
                   5. מוריץ מאנן. נולד: כ"ד תשרי תרמ"ה 1884 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,727].
                   5. רוזי מאנן. נולדה: כ' שבט תרמ"ז  1877 בהונגריה.      [מקור: פילם 642,777].
                   5. לינה מאנן. נולדה: כ"ד כסלו תרמ"ט  1888 בהונגריה.     [מקור: פילם 642,777].
                                              נפ': י"ב טבת תרמ"ט 1888 בהונגריה.     [מקור: פילם 642,776].

     (1.2.4.3) 4. לני מאנן. נולדה: תרט"ו 1855 באלפר, הונגריה.   
                 
+ וילמוס
רוטמן. נולד: תרי"ז 1857 בהונגריה. (בן איגנץ ורוזליה גרינברגר).
                     נישואים: כ"ט אלול תר"מ 1870
בהונגריה.   [מקור: פילם 642,777].
                    
   נפ': י"ב טבת תרמ"ט 1888 בהונגריה.     [מקור: פילם 642,776].
              
       5. רוזה רוטמן. נולדה: ז' ניסן תרמ"א 1871 במישקולץ, הונגריה.     [מקור: פילם 642,769].
                      5. ינו רוטמן. נולד: א' אלול תרמ"ב 1872 במישקולץ, הונגריה.     [מקור: פילם 642,769].
                      5. איגנץ רוטמן. נולד: א' ניסן תרמ"ו 1876 במישקולץ, הונגריה.     [מקור: פילם 642,770].

   (1.2.4.4) 4. קאטי  מאנן. נולדה: תרי"ט 1859 באלפר, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].   
                 
+ הרש הרמן שווארץ .
נולדה: תר"י 1850 בקלץ, הונגריה.
                      נישואים: כ"ז תשרי תר"נ 1889 בודפסט, הונגריה.  
[מקור: רשימות נישואים].
                         ?? היגרו לארה"ב 1890

 
                  5. רוזה  שווארץ. נולדה: תרל"ט 1879 באבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].
                  5. ווילמוס שווארץ. נולד: תרמ' 1880 באבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: ארכיון 3].

   (1.2.5) 3. משה מאנן.   נולד: תר"ג 19/04/1843 באלפר, הונגריה.   [מקורות: רישום לידות פילם 642,726. מפקד 1848].  
                   לא נמצאו מסמכים נוספים. אולי נפטר לפני מפקד 1857?
  
(1.2.6) 3. שרה מאנן.   נולדה: י"ז טבת תר"ה 1844 באלפר, הונגריה.  [מקורות: רישום לידות פילם 642,726. מפקד 1857].  
              
+ הינריך נסטל. נולד: תקפ"ז 1827  בלמס (למסאני) סלובקיה.   (בן ארמין ובטי).
                     נישואים: כ"ה טבת תרמ"א 1880 בודפסט, הונגריה. 
[מקור: רישום נישואים פילם 642,975].
                    
נפ': כ"ה שבט תרנ"ה 1895 בודפסט, הונגריה.  [מקור: רישום פטירות פילם 642,985].
                        
(שימש כעד בחתונת אחייניתו קטי מאנן (1.2.4.4)          לא נמצאו מסמכים נוספים.

    (1.2.7)  3. עקיבא מאנן.   נולד: ז' אב תר"ז 1847 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 3, 5].  להמשך: ראה ענף 9.
                                  נפ':  י"א טבת תרפ"ו 1925   בבולדוגקוברליה, הונגריה.            
          +  ג'וליה ( אסתר?) שטיינמץ.  נולדה: ב
Szalanc, הונגריה.
                                                         נפ': לפני 1911 בבולדוגקוברליה, הונגריה.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      אור, איצקוביץ, גרוס, גרינברג, גרונוואלד, דויטש, הירשמן, וויס, זעירא, ישראלי,
                      כהן, כפרי, לייבוביץ, פריד, קהתי, קורן, קסטנבאום, קסלר, רוזנטל, רוטמן
.

      (1.2.8) 3. אנה מאנן. נולדה: "ד טבת תר"ט 1849 באלפר, הונגריה.  [מקור: מפקד 1857].
                          לא נמצאו מסמכים נוספים.

(1.2.9) 3. חיה מאנן. נולדה: תר"כ 1860 באלפר, הונגריה.   [מקור: מציבה פקד 1857].
  נפ':  כ"ב חשון תרפ"ו 1925  בדרצ'קה הונגריה.       לתמונה של הקברים, קליק.
    + ברוך
יהודה שניצלר. נולד: (בערך) תר"ה 1845 בהונגריה.    
       נפ':  ג' תמוז תרנ"ה, 25/06/1895  בדרצ'קה הונגריה.          
 [מקור: מציבה וארכיון בדרצ'קה]
                                                                                                                                      להמשך: ראה ענף 10.
                   שמות משפחה נוספים עיקריים בענף זה הם:
                      ווינברגר, לנדאו, מרמלשטין, מילר, רוזמאן, שוארץ, שכטר, שניצלר.

(1.3) 2. יוסף מאנן . נולד: כ"א ניסן תקע"ז 1817 בגאגי, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].
                    + הני גולדשין,  נולדה: י"ט תמוז תקע"ח 1819 קר, הונגריה.
  (1.3.1) 3. רוזה מאנןנולדה: י"ד אייר תר"ג  1843 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].
 
(1.3.2) 3. בטי מאנן. נולדה: כ' אלול תר"ו  1846 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].

  (1.3.3) 3. יעקב מאנן. נולד: ו' ניסן תר"ח  1848 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].

  (1.3.4) 3. לני מאנן. נולדה: א' חשון תרי"א  1850 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].

  (1.3.5) 3. קטרינה מאנן. נולדה: י"ט כסלו תרט"ו  1854 באלפר, הונגריה.   [מקור: ארכיון 6].

(1.4) 2. פרקש מאנן . נולד:תקפ"ב 1822 אלפר, הונגריה.    [מקור: מפקד 1848].
               + בטי שווארץ. נולדה: תקפ"ו 1826 אלפר, הונגריה.
                      נפ': כ"ד אלול תרמ"ח 1888
אבאוז'נטו, הונגריה. [מקור: רישום פטירות פילם 642,727].

  (1.4.1) 3. יעקב מאנן. נולד: תר"ז 1847 אלפר, הונגריה.   [מקור: מפקד 1848].

  (1.4.2) 3. קטי מאנן. נולדה: תרי"ט 1859 אלפר, הונגריה.       [מקור: רישום לידות פילם 642,727].
                 + דוד לייב שווארץ. נולד: י"ג טבת תרי"ד 1854 אבאוז'נטו, הונגריה.  (בן אברהם וחני מאנן).
                        נישואים: י"ד אב תרל"ח 1878 אבאוז'נטו, הונגריה.   [מקור: רישום נישואים פילם 642,726].

     (1.4.2.1) 4. רוזה שווארץ. נולדה: י"א תמוז תרל"ט 1879 אבאוז'נטו, הונגריה.     
                        נפ': א' אלול תרל"ט 1879 אבאוז'נטו, הונגריה.         [מקור: רישום פטירות פילם 642,726].

     (1.4.2.2) 4. ווילמוס שווארץ. נולד: כ"ו אב תר"מ 1880 אבאוז'נטו, הונגריה.      
                        נפ': ט"ז אלול
תר"מ 1880 אבאוז'נטו, הונגריה.    [מקור: רישום פטירות פילם 642,726].

  (1.4.3) 3. רזי מאנן. נולדה: תרכ"ה 1823 אלפר, הונגריה.
                 + יעקב הרטמן. נולד: תרי"ח 1818
אבאוז'נטו, הונגריה.  (בן יצחק וחני פרידמן).
                        נישואים: ח' אלול תרמ"ז 1887
אבאוז'נטו, הונגריה.         [מקור: רישום נישואים פילם 642,726].

(1.5) 2. אסתר מאנן . נולדה:תקפ"ג 1823 אלפר, הונגריה.
               + הרמן גרינשטין. נולד: תקע"ח 1818 מארה, הונגריה.
                      נישואים: ה' כסלו תרכ"ט 1868
מארה, הונגריה.            [מקור: רישום נישואים פילם 642,726].


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222

shmuelk@kehati.co.il