נשמח לשמוע ממך

Created: 10/10/2003

Updated: 30/01/2024, 14/04/2021, 27/08/2017, 6/11/2005

 

משפחת רוזנבאום

ענף - 1
משפחת חיים הירש רוזנבאום
 

1.  שמואל רוזנבאום.    [מקור: פטירה של הבן שעיה מנדל].
     + הני ליבא.   [מקור: פטירה של הבן שעיה מנדל].

 
(1)  2. משה דב ברל רוזנבאום.   
               + יהודית.        [מקור: מציבה של הבן חיים].


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        שמות משפחה בענף זה:
      
גלוק, גרינוולד, הירש, הנדלר, וויס, וולדמן, כ"ץ, מוסקוביץ, מוצן, נוקונובסקי, סלומון, פרנקל, שכטר. 

 

 (1.1)  3. חיים צבי, הירש הרמן רוזנבאום. נולד: תרכ"ו 1866.  
                נפ’: כ' חשון תרצ"א 11/1930 בסרווס, צכוסלובקיה [מקור: מציבה].
           + אסתר
אקשטיין. נולדה:  ב Silce צ'כוסלובקיה.    (בת אהרון).
              נישואים: תרמ"ה 1885.
                נרצחה:  כ"ח אייר תש"ד 1944 באושוויץ, פולין.    [מקור: ד"ע 13882005].

     4. ?? משה רוזנבאום. נולד: תרמ"ז 1887 בילקה, הונגריה. [מקור: SCG רישומי לידות]


    4. יהודית רוזנבאום. נולדה: תרמ"ח  1888 בילקה, הונגריה. [מקור: SCG רישומי לידות].
          נרצחה: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.  [מקור: ד"ע 7920933].
             + יעקב יהודה שכטר. נולד תרמ"ב 1882 ב             בן של אליעזר, אח של שמואל שכטר בהמשך.
                   נישואים: תרס"ז 1907 ב
                   נרצח: תש"ד 1944 באושויץ, פולין.

            5. אהרון רוזנבאום. נרצח: תש"ח 1944

             5. ינקה שכטר. נולדה: אלול תרס"ח 1908. נפ': תרפ"א 1921.


         5. לאה רוזנבאום (שכטר).  נולדה:  תר"ע 1910 נגיקולוש, הונגריה.  נרצחה: תש"ד 1944 אושויץ, פולין.
                + שמואל
שכטר. נולד: תרנ"ו 1895 הונגריה. נרצח: תש"ד 1944 אושויץ, פולין.
                              
בן של אליעזר, אח של יעקב שכטר, למעלה.
               6. שרה
שכטר.  מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
             
        + אברהם יצחק מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                   
    7. חיים שמואל מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                           + חיה
שרה.       
                                  נישואים: תשמ"ג
1983 בניו-יורק, ארה"ב.
                   
    7. יעקב יהודה מוסקוביץ. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                           + לאה.
                           8. בן.
                                + יונה
מוסקופ.
                               9. שמואל
מוסקוביץ.


                 6. מוריץ שכטר.  נולד: תר"צ 1930 נגיסולוש, הונגריה.
                 6. רוזאנה שכטר.  נולדה: תרצ"ג 1933 נגיסולוש, הונגריה.
                 6. יינדריך שכטר.  נולד: תרצ"ה 1935 נגיסולוש, הונגריה.
                 6. אהרון שכטר.  נולד: תרצ"ח 1938 נגיסולוש, הונגריה.   תאומים
                 6. זורה שכטר.  נולדה: תרצ"ח 1983 נגיסולוש, הונגריה.   תאומים


            5. שמואל  רוזנבאום (שכטר). נולד: ו' סיון 1911 תרע"א  בסולוס, הונגריה.
                              נפ’: ו' אדר ב' תשנ"ז
1997 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                   + מרים
ליפשיץ (פופט).  נולדה: י"ב ניסן תרפ"א 1921
ב Bilke צ'כוסלובקיה.
                       
    נישואים: כ"ב כסלו תש"ז 1946 .
                           נפ': כ"ח תמוז תשע"א 2011
ברוקלין, ארה"ב.
               6. יהודית
ג'ודי רוזנבאום. נולדה: תש"ט 1949 בניו-יורק, ארה"ב.
                            מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                         + יעקב
לייב וולדמן. חתונה: 1967  תשכ"זבניו-יורק, ארה"ב.
                        7. אסתר
לאה וולדמן. נולדה:תשכ"ח 1968 בניו-יורק, ארה"ב.
                              + אהרון נגלבלאט.
                        7. פרל
פריידל וולדמן. נולדה: תשל"ב 1971 בניו-יורק, ארה"ב.
                        7. אליעזר
וולדמן. נולד:  1973 תשל"ג בניו-יורק, ארה"ב.
                               + חנה וורצברגר.
                        7. משה
יוסף וולדמן. נולד: 1976  תשל"זבניו-יורק, ארה"
ב.
                              + חנה לנדאו.
                        7. חיה וולדמן.  נולדה: 1979  תשל"טבניו-יורק, ארה"ב.
                         7. יואל וולדמן. נולד: 1981   שתמ"אבניו-יורק, ארה"ב.
                               + אסתר פרידמן.
                         7. יהושע דוד. נולד: תשמ"ד 1
984  ניו-יורק, ארה"ב.
                         7. רחל וולדמן. נולדה: תשמ"ד
1984 בניו-יורק, ארה"ב.
                             + זלמן זליקוביץ.


                 6.  פרל רוזנבאום. נולדה: תשי"א 1950 בניו-יורק, ארה"ב.
                              מגורים:
ברוקלין, ארה"ב.
                            + בן
-ציון מוצן.
                         7. משה
מוצן.
                               + מרים רייך.
                         7. יהושע
חיים הירש מוצן.
                         7. רבקה
מוצן.
                               + אברהם גוטליב.

                         7. יעקב
יהודה אריה מוצן.
                         7. חנה
זלוטה מוצן.


                   6. אברהם
יעקב יהודה רוזנבאום. נולד: תשי"ג 1953 בניו-יורק, ארה"ב.  מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                            + אסתר לוי. נולדה: תשט"ז
1955 בניו-יורק, ארה"ב.
                               נישואים: תשל"ז 1977
בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. ישראל
משה חיים רוזנבאום. נולד: תשל"ח 1978 בניו-יורק, ארה"ב.
                                + צירה שרה גולדקנופ.
                                      נישואים: תשס"א 2001
                        7. יהושע
מאיר רוזנבאום.  נולד:  1978  תשל"חבניו-יורק, ארה"ב.
                        7. יואל
רוזנבאום. נולד:  1980  תש"מבניו-יורק, ארה"ב.
                              + זלדה פישמן. נולדה: תש"מ 1980.
                                    נישואים: תש"ס 1999 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                       7. שמואל
רוזנבאום.
                               + ברכה מליה רפפורט.
                                     נישואים: תשס"ג 2003
ניו-יורק, ארה"ב.

                  

              6. אהרון ישעיה רוזנבאום. נולד: כ' אב תשי"ז 1957 בניו-יורק, ארה"ב.
                           נפ':
ג' אב תש"פ 2020 ברוקלין, ארה"ב.
                          + פייגע
הנטשה שטיינמץ. חתונה: בניו-יורק, ארה"ב.
                7. שרה
יהודית רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.  מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                              + בן
-ציון סלומון.
                                     נישואים: תשנ"ז 1996 ברוקלין, ארה"ב.
                              8. בן
1 . נולד: תשנ"ז 1997.
                              8. בן
2 . נולד: תשנ"ט 1999.


               7. פרל רייזה רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.   מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                              + יואל
משה הירש.


                   7. יואל רוזנבאום. נולד: בניו-יורק, ארה"ב.       מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                               + אתל
הופמן.  נישואים: תש"ס 1999 .


                   7. דינה לאה רוזנבאום. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.


                   7. טובי רוזנבאום.  נולדה: תשמ"ד 1984.
                          + מאיר הירש.
                                נישואים: תשס"ג 2003


                   7. מינדי רוזנבאום. נולדה: תשמ"ז 1987.
                          אייב מרקוביץ.
                               נישואים: תשס"ז 2007 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.


                   7. יוסי רוזנבאום. נולד: תשנ"א 1991.


    6. רחל ייטה רוזנבאום. נולדה: תש"כ 1959 בניו-יורק, ארה"ב.              מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                        + דוד
מאיר ברוך וויס.  נולד: תשי"ט 1959 בניו-יורק, ארה"ב.
                            נישואים: ז' טבת תש"מ
1979 בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. ג
'ודי שרה וויס.  נולדה: 1981 תשמ"א בניו-יורק, ארה"ב.
                         7. בלימה
פייגי וויס. נולדה: 1982  תשמ"בבניו-יורק, ארה"ב.


           5. רייזי רוזה שכטר רוזנבאום. נולדה: סיוון תרע"ג 05/1913 בסולוס, הונגריה.
                   נרצחה: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
 
          5. מרדכי מורטון רוזנבאום. נולד: כסלו תרע"ה 1915 בסולוס, הונגריה.
                  נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.


          5. מאיר מקס רוזנבאום-שכטר. נולד: כ"ו סיוון תרע"ז 16/06/1917 בסולוס, הונגריה.
                                נפ' : י"ד טבת תש"ס
24/12/1999 ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 + שרה
הנדלר. נולדה: כ"ח אדר ב' תרפ"ד 1924 ב Satu-Marie , הונגריה.
                      חתונה: כ"א אדר א' תש"ו
 1946 ב  Leiberec צכוסלובקיה.
                                   נפ': כ' אב תשע"ז 2017 בברוקלין, נ"י, ארה"ב.


          6. אסתר הנצ'י, הארייט רוזנבאום.   נולדה: תש"ח 1948 ב Leiberec צ'כוסלובקיה.      מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      + מנחם
מנדל נוקנובסקי. נולד: 1941 תש"אבברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                          חתונה: ט' אדר א' תשכ"ז
19/02/1967 בניו-יורק, ארה"ב.
              
    7. שלמה יהודה נוקנובסקי.  נולד: תשכ"ח 1968 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                         + מרים קרליץ.
                            נישואים: תשנ"א 1991 ברוקלין, ארה"ב.  
גרושים
                            נפ':
                  7. יהושע נוקנובסקי.           נולד: 1971  תשל"א בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                          + רחל ויטקין.
                               נישואים: תשנ"ו 1996 נ"י\ ארה"ב.
               
   7. יהודית פנינה נוקנובסקי. נולדה: 1974 תשל"דבברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
              
    7. יוסף אליעזר נוקנובסקי.  נולד: 1978  תשל"ט בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.


             6. יהודית ג'ודי רוזנבאום. נולדה: 1950 תשי"אבניו-יורק,  ארה"ב.
                            + אברהם
יהודה אלן גרינוולד. נולד: תש"ט 1949 בניו-יורק, ארה"ב
                               חתונה: תשל"ב
1972 ניו-יורק, ארה"
ב.
              
   7. אסתר שושנה גרינוולד. נולדה: תשל"ד 1974 בברוקלין,בניו-יורק, ארה"ב.
                        + שמואל אקשטין.
                              נישואים: תשנ"ב 1992 נ"י, ארה"ב.

                  7. חיים יוסף יהודה גרינוולד. נולד:תשל"ה 1974 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.


                  7. דינה בלהה גרינוולד.     נולדה: תשל"ט 1978 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

                         + לוי זיגלבאום.
                               נישואים: תשנ"ח 1998 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.


                  7. עליזה שיינדל גרינוולד.  נולדה: תשמ"א 1981 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        דוד להרר.
                          נשואים: תשס"ב 2002 נ"י, ארה"ב. 


       6. שולמית מלכה רוזנבאום. נולדה: תשי"ד 1954 בניו-יורק, ארה"ב.         מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        + חיים
שלום גלוק. נולד: תשי"ג 1953  מונטריאל, קוויבק, קנדה.
                            חתונה: תשל"ו 1976
בניו-יורק, ארה"ב.
                   7. שמואל
אריה גלוק.  נולד: תשל"ח 1977 ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                          + ברוק בודנר.
                                נישואים: תש"ס 2000 נ"י, ארה"ב.


                   7. איידל חנה עדינה גלוק. נולדה: תשמ"א 1981 בניו-יורק, ארה"ב.
                          + אברהם שמואל אלוויץ.
                                 נישואים:  תשנ"ח 1998 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
    

           6. חיים יעקב יהודה ,ג'אק רוזנבאום. נולד: תש"כ  1960 ניו-יורק, ארה"ב.    מגורים: טינק, ניוג'רסי, ארה"ב.
                   + כרמלה זוובנר. נולדה: תש"כ 1960.
                         נישואים: תשמ"ה 1985 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                7
. אלינה רוזנבאום. נולדה: תשמ"ז  1987
             
  7. אד םרוזנבאום. נולד: תשנ"א  1991


      6. לאה גיטל רוזנבאום.  נולדה: 1961 תשכ"א בניו-יורק, ארה"ב.   מגורים: ברוקלין, ארה"ב.
                    +  שמואל
כ"ץ.   נולד: תש"כ 1960 בניו-יורק, ארה"ב.
                         נישואים: תשמ"ב
1982 בניו-יורק, ארה"ב.


                7.  חנה ראשע כ"ץ.  נולדה: תשמ"ד 1984 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                         + אשר זעליג ווינרב. נולד: תשמ"ב 1981 נ"י, ארה"ב.
                                נישואים: תשס"ד 2004
ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    8.
מאיר ווינרב. נולד: תשס"ז 2007 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    8. ציפורה הניה ווינרב. נולדה: תשס"ט 2009 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    8. אלכסנדר ווינרב. נולד: תשע"א 2011 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    8. דוד ווינרב. נולד: תשע"ה 2015 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. יונתן בנימין ווינרב. נולד: תשע"ט 2019 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


             7.  שלמה יהושע צבי כ"ץ.  נולד: תשמ"ז 1987 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                         + חנה פרומיט לובין. נולדה: תשנ"ב 1991 ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                                נישואים: תשע"א 2011 
ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8.
יצחק כ"ץ.           נולד: תשע"ב 2012 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. אסתר הנטשה כ"ץ. נולדה: תשע"ד 2014 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. מרים כ"ץ.             נולדה: תשע"ח 2018 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. ישראל כ"ץ.         נולד: תש"פ 2020 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


             7.  אהרון יוסף כ"ץ.  נולד: תשמ"ח 1988 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                         + חנה גיטל פרידמן. נולדה: תשנ"ג 1993 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                                נישואים: תשע"ג 2013
ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8.
רחל כ"ץ.   נולדה: תשע"ד 2013 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. מאיר כ"ץ. נולד: תשע"ה 2015 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8. שלמה כ"ץ. נולד: תשע"ח 2018 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


           7.  משה כ"ץ.  נולד: תשנ"ד 1994 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                         + רחל אסתר מלצר. נולדה: תשנ"ח 1997
ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                                נישואים: תשע"ז 2016
ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                    8.
הדסנ שיינה כ"ץ.   נולדה: תשע"ט 2019 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


           7.  שמעון כ"ץ.  נולד: תשנ"ד 1994 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


           7.  אסתר הנטשה כ"ץ.  נולדה: תשנ"ז 1996 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.
                  + שלום אלימלך ברתרם. נולד: תשנ"ה 1995 ארה"ב.
                        נישואים: תשע"ז 2017 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                8.
זלדה רחל ברתרם. נולדה: תשע"ט 2019 ירושלים, ישראל.
                8. ישראל ברתרם.        נולד: תש"פ 2020 לייקווד, ניו-ג'רסי, ארה"ב.


      4. דוד רוזנבאום. נולד: ז' אייר תרס"א 26/04/1901 הונגריה.
             
  נפ': אדר תשמ"ג 03/1984 ברוקלין, ניו-יורק, ארה
"ב.
      
      + שיינדל רוזנברג. נולדה: תרס"א 1901בורוד, הונגריה
                    נישואים:
תשרי תרפ"ג 1922 נגיסולוס, הונגריה.
                    נרצחה: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.

             5. יוסף רוזנבאום נולד: תרפ"ה 1925 סלווס, הונגריה. נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.

             5. אהרון רוזנבאום נולד: תרפ"ו 1926 סלווס, הונגריה. נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
            
5. איזק רוזנבאום נולד: תרפ"ט 1929 סלווס, הונגריה. נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
             5. הרמן רוזנבאום נולד: תרצ"א 1931 סלווס, הונגריה. נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
            
5. מקסימיליאן רוזנבאום נולד: תרצ"ד 1934 סלווס, הונגריה. נרצח: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
             5. זורה רוזנבאום נולדה: תרצ"ח 1938 סלווס, הונגריה. נרצחה: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.
            5 . רזי, רוזנה רוזנבאום נולדה: תש"ב 1942 סלווס, הונגריה. נרצחה: תש"ח 1944 אושויץ, פולין.


     4. שמואל רוזנבאום. נרצח תש"ח  1944  אושויץ, פולין.
             + לאה שווארץ. 
נרצחה תש"ח 1944  אושויץ, פולין.
             5. מרים רוזנבאום נולדה: הונגריה.      
                     נפ': ג' אייר תשע"ו
2016 ברוקלין, ניו-יורק, ארה
"ב.
        
        + ברנרד ברוך ביילוש
נולד: ו' תשרי תרע"ד 1913
                         נפ': י"ח חשון תשס"ח 2007 ברוקלין, נ"י ארה"ב.
               6.
שמואל ביילוש נולד: תש"ח 1948
                      + אווה פרידמן. נולדה: תש"ח 1948

                    7. אליעזר מאיר ביילוש
                    7. זלמן לייב ביילוש.
                    7. סוזן ביילוש
                              + יעקב וורצברגר.
נישואים: תשנ"ד 1994 נ"י, ארה"ב.

                    7. אטל ביילוש
                           + נפתלי זינס.
                                      נישואים: תשנ"א 1991 ברוקלין, נ"י, ארה"ב. 

                    7. לאה לין ביילוש
                           + ברנרד בראון.
                                      נישואים: תשמ"ט 1989 ברוקלין, נ"י, ארה"ב. 

                    7. משה ביילוש נולד: תשמ"ז 1987
                    7. אסתר ביילוש
                            + יואל גוטסמן.
                             נישואים: תשע"ג 2003 נ"י ארה"ב.

                         

      4. יענקל רוזנבאום.  ?נרצח 1944.
             5. רוזי רוזנבאום.    מגורים: מונטריאל, קנדה.
         
          + הרשל פרנקל.
                    6.
הדי פרנקל.             מגורים: מונטריאל, קנדה.
                          + מאיר  פיילר.    


             5. מלכה רוזנבאום. מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
        
           + איסר הנדלר.


 (1.4) 3. פייגה ציפורה, (פאני?) רוזנבאום.  נולדה: תרכ"ח 1867 האמוק, הונגריה.    [מקור: רשימות לידה SCG].
                    נפ': י"א חשון תש"א 1940 אוליבוס, הונגריה.   [מקור: רישומי פטירה JOWBR].
                     + נחמן גולדשטין. ? נולד: 1863 אוליבוס, הונגריה.    (בן זליג).       [מקור: רשימות לידה SCG].
                         
  נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.   [מקור: ד"ע 10103604].


       4. 
אשר זעליג גולדשטין.  נולד: 1893 נגיזולוש, הונגריה.
      
4.  ארנקה גולדשטין.  נולד: 1896 אוליבוס, הונגריה.
       4.  חיים משה גולדשטין.  נולד: 1898 אוליבוס, הונגריה.
       4.  ז'ני גולדשטין.      נולדה: 1900 אוליבוס, הונגריה 
 
      4.  רוזה גולדשטין.  נולדה: 1906 אוליבוס, הונגריה.
       4.  הרמינה גולדשטין.  נולדה: 1908 אוליבוס, הונגריה.
       4.  זאלי גולדשטין.  נולדה: 1910 אוליבוס, הונגריה.
       4.  שמואל גולדשטין.  נולד: 1913 אוליבוס, הונגריה.
             
5נחמן גולדשטין.    מגורים: בורו-פארק, ברוקלין, נ"י, ארה"ב.

              5משה גולדשטין.    מגורים: מונסי, נ"י, ארה"ב.
              5אשר זעליג גולדשטין.    מגורים: מונסי, נ"י, ארה"ב.
                      + רחל האס.
               5.  בת גולדשטין.
                      + וורצברגר.
 

               5אווילין גולדשטין.  נולדה: 1957ץ
                         נפ': 2019 מונרו, נ"י, ארה"ב.
                       + טוביה אביגדור האואר.  מגורים: מונרו, נ"י, ארה"ב.
                             נישואים: 1976 ברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                     6. משה האואר

                      6. חנה האואר


  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי

רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il