Created: 10/10/2003.
Updated:
6/11/2022, 26./01/2021ת 16/10/2020, 24/04/2018, 15/01/2016, 22/07/2013, 25/06/2013,  20/12/2012, 1.04.2009, 8/05/2008, 1/03/2008, 16/09/2007, 3/08/2007, 18/06/2006,30/05/2006,12/12/2005.   
                                                             
נשמח לשמוע ממך

משפחת רוזנבאום

ענף - 5      אייזדורפר

משפחת אברהם ושיבה אייזדורפר

              שמות משפחה בענף זה:
              אייזדורפר, בלומנטל, גודשמיט, גולדמן, הירש, הלר, צייגרמן, ליברמן, לימזידר, לנדאו,
              פיש, פלברנד, פרלשטיין, קולר, רוטשטיין, שטיין, שיינפלד.

3. שעבא זייני רוזנבאום. נולדה: 1880 י"א כסלו תרמ"א באילונצה  צ'כוסלובקיה.  נרצחה:  19/05/1944באושוויץ, פולין.
      + אברהם פנחס אייזדורפר.  נולד: 1881 תרמ"א באילונצה צ'כוסלובקיה.
          נישואים:
י' אדר א' תרס"ב 1902 באילונצה צ'כוסלובקיה. 
           נרצח:
19/05/1944 באושוויץ, פולין.

      4. שמואל אייזדורפר. נולד: 1902 באילונצה צ'כוסלובקיה..
             נרצח:
 1/10/1944 באושוויץ, פולין.
           + אלקה
גולדברגר. נולדה: 1902 בUngvar   צ'כוסלובקיה.  נישואים: ב Ungvar   צ'כוסלובקיה. 
              נרצחה:
 1944 באושוויץ, פולין.

           5. דוד יעקב אייזדורפר. נולד: 20/05/1926 ב Ungvar   צ'כוסלובקיה.
                נפ':
26/05/1984 ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 + בלנקה
לייבוביץ. נולדה: 23/06/1925 ב Chust, צ'כוסלובקיה.  נישואים:  1946 ב  ,Debrecinצ'כוסלובקיה.
                         
  אחות של רחל, ראה בהמשך.
                6.  לאה רבקה אייזדורפר.  נולדה: 1950 ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.  מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                         +  פיליפ
הלר נולד: 1950  ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                6.  שמואל קלמן אייזדורפר. נולד: 12/11/1952  ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                           נפ':
 8/10/2004ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                          + מרים היסלר.  
מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                            7. כלה אייזדורפר.
                            7. אלקה
אייזדורפר.
                            7. שרה אייזדורפר.

                6. חנה אלקה אייזדורפר. נולדה: 1956 ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.  מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                       + יחיאל
מרדכי מרטין פלברנד.
                6.  פייגה שרה אייזדורפר. נולדה: 1959 ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.  מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                       + יצחק
יחזקאל שרגא איגנץ פיש. מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                6.  יצחק צבי אייזדורפר. נולד: 1963 ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.   מגורים:  מונטריאל, קנדה.
                      + מלכי
שוארץ. נולדה: 1963 במונטריאל, קנדה.
                           7. יעקב דוד אייזדורפר. נולד: 1985 במונטריאל, קנדה.
                           7. משה אהרון אייזדורפר. נולד: 1988 במונטריאל, קנדה.
           5. קלמן מאיר אייזדורפר. נולד: 1928 בUngvar , צ'כוסלובקיה. נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.
           5. לאופולד חנניה יום-טוב ליפה אייזדורפר. נולד: 1938 בUngvar . נרצח:1944  באושוויץ, פולין.

     4.  זלמן לייב אייזדורפר. נולד: בUngvar , צ'כוסלובקיה.  נפ’: 1944 באושוויץ, פולין.
             + חיה
שרה.  נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.
             5.  4 ילדים.
     4.  רבקה אייזדורפר. נולדה: ה' אדר תרס"ו 1906 Jenke ליד אונגבאר.   נרצחה: 1944  תש"אבאושוויץ, פולין.
              + דוידוביץ.       נרצח:
 1944תש"ד  באושוויץ, פולין.
             5.  2 ילדים.

    4. ברל ברנרד אייזדורפר. נולד: 1907 בUngvar , צ'כוסלובקיה. נפ’: 1963 בניו-יורק, ארה"ב.
            + רחל
רוזה לייבוביץ.  נולדה:  1923.   נישואים:  1941בUngvar , צ'כוסלובקיה.   אחות של בלנקה, ראה למעלה.
               מגורים:  ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
           5. רבקה אייזדורפר. נולדה: 1944 בדברצן, הונגריה.      מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                + מאיר
פרלשטיין. נולד: 1942  בישראל.  נישואים:  4/03/1963בניו-יורק, ארה"ב.
                 6. אסתר פרידל פרלשטיין. נולדה: 1966 בניו-יורק, ארה"ב.
                6.  לאה פרלשטיין. נולדה: 1968 בניו-יורק, ארה"ב.
                6. ש
יבה פרלשטיין. נולדה: 1968 בניו-יורק, ארה"ב.
                6. ברל פרלשטיין.   נולד: 1971   בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6.
יידל פרלשטיין.   נולדה: 1977 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. ש
אול פרלשטיין. נולד:   1982 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

          5. אברהם יצחק אייזדורפר.  נולד: דברצן, הונגריה.   מגורים:  ברוקלין, ניו-יורק,  ארה"ב.
                +  יאכט ג'ודית וובר. נולדה: אנטוורפן, ב
לגיה.
                       נישואים:  1965
ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               
6. משה דב (בערל) אייזדורפר. נולד: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.  מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     + אסתר פערל
בראיר. נולדה: במונטריאל, קנדה.
                           נישואים:  1989 במונטריאל, קנדה.
                     7. ברכה איידל אייזדורפר
נולדה: במונטריאל, קנדה.
                     7.
שמואל יואל אייזדורפר נולד: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     7. יעקב  יוסף אייזדורפר.  
נולד: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      7. חנניה יום טוב ליפא אייזדורפר.  
נולד: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      7. יהודית
אייזדורפר.  נולדה: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     
7.  שמעון אייזדורפרנולד: בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

                6.   יוסף ישראל איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.  מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.     
                    + גיטה אונגר .
                    7.
שיבה איזדורפר.     נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                        + דוד משה
סמואלס.
                        8. חנה שרה סמואלס. נולדה: 2008 ניו-יורק, ארה"ב.
                        8. יואל דב
סמואלס.
                        8. אברהם יצחק
סמואלס.
                        8. זאב
סמואלס. 
                   7.
ייטה איזדורפר.      נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                          + יואל מרקוביץ.
                        8. צירל שיבה
מרקוביץ.
                        8. ריזל מרקוביץ.
                    7. בערל איזדורפר.       נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    7.
שרה רבקה איזדורפר.       נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                          + שלמה וולץ.
                        8. אברהם יהודה וולץ.
                    7.
חיים איזדורפר.        נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. יואל איזדורפר.        נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.


                6. גננדל ייטל איזדורפר. נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.           מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    + נחום צבי
פישביין.
                    7.
לאה פישביין.  נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                         + אלעזר סמט. 
                    7.
גיטל פישביין.  נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                         + שבתאי וויס.
                    7.
בערל פישביין.  נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
ישעיה פישביין. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 

                6. קלמן מאיר איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.            מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        + רחל בראון.
                    7.
גלי איזדורפר.     נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
לאה איזדורפר.   נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
מלכה איזדורפר. נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
בערל איזדורפר.   נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
שולי איזדורפר.  נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.

                6. יחזקאל משולם איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.      מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    + חיה אסתר שטרן.
                    7.
נחום אריה איזדורפר.  נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7.
שבע חנה איזדורפר.  נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. בערל איזדורפר.          נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. שלמה איזדורפר.        נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. פייגה איזדורפר.         נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. שרה איזדורפר.          נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.

 
                6.
שבע רבקה איזדורפר. נולדה: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.       
   מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. חנה לאה.
                6.
יואל איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
           מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        + רבקה רייך .
                    7.
אלימלך דב איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 
                    7. שמעון איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב. 

                    7. נחמן איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.
                    7. אברהם יצחק איזדורפר. נולד: בברוקלין, נ"י, ארה"ב.


           5. אלישבע אייזדורפר.  מגורים: קווינס, ניו-יורק, ארה"ב.
                       + ש. קורץ.    
גרושים.
                
6.
הדסה קורץ.
                          + יהושע גלסמן.
                      7. שלמה דב גלסמן.
                      7. אלי גלסמן.
                 6. ברל קורץ.
                     +  שיינה רחל מוזס.
                       7. פערל קורץ.

           5. לאה אייזדורפר. מגורים: ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                 + סימון
, שמעון זעליג, שענפלד.
                 6. מלכה שענפלד. נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב. מגורים:  ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                      יונה לנדאו.
                    7. בלימה לנדאו. נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. בערל לנדאו.  נולד: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
             
      7. סימי לנדאונולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. וולף לנדאו
נולד: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.


               6. ברל, ברנרד,  שענפלד. נולד: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב. מגורים: ברוקלין
, ניו-יורק, ארה"ב.
                     + פערל קליין.
                    7. זלוטי  שענפלד. נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. אלקה  שענפלד.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. גיטה  שענפלד.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                    7. מלכה שענפלד נולדה: 2005 בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.

               6.  יהודית שענפלד.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב. מגורים:  ברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                     +  דוד קליין.
                   7. זלוטי קליין.  נולד: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                   7. בלימה קליין.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
               6.  זלוטי שענפלד.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב. מגורים: ברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.
                     + אהרון גרוסברג.
               6.  גיטה שענפלד.  נולדה: בברוקלין ניו-יורק, ארה"ב. מגורים:  ברוקלין ניו-יורק, ארה"ב.

    4. הלן חנה אייזדורפר. נולדה:  1912.  נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.
            + יוסף
מאיר מרטין רוטשטיין. נולד: 6/12/1909 בKopanya , צ'כוסלובקיה.
                 בני-דודים: ראה ענף - 4.
             5. שעיה מנחם מנדל רוטשטיין.  נולד: 1935 ב Kopanya
, צ'כוסלובקיה.  נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.
       
     5. מנשה רוטשטיין.                     נולד: 1937 בKopanya
, צ'כוסלובקיה.  נרצח: 1944 באושוויץ, פולין.

     4. אלעזר לוזר אייזדורפר. נולד: ל' סיון תרע"ו  1/07/1916 ב Ungvar, צ'כוסלובקיה.
                              נפ’: כ"ה אדר א' תש"ס
2/03/2000 בירושלים, ישראל.
          + בתיה כהן. נולדה: כ"ה סיון תרע"ז   15/06/1917ירושלים, ישראל. 
                        נישואים:
י"ט אב תש"א 12/08/1941בירושלים, ישראל.
                        נפ’:  ז' תשרי תשס"ג
13/09/2002 בירושלים, ישראל.
              5. הניה
אייזדורפר. נולדה:  תש"ב 1942בירושלים, ישראל. מגורים: פתח-תקוה, ישראל.
                     + יהושע
קולר. נולד: 1938 תרצ"ח בבודפסט, הונגריה. 
                         נישואים:
26/11/1960 ז' כסלו תשכ"א בירושלים, ישראל.  מגורים: פתח-תקוה, ישראל.

                   6. דורית קולר. נולדה: 1963 תשכ"ד בפתח-תקוה, ישראל.   מגורים: קדומים, ישראל.
                       + יששכר סוחר.  נישואים: ה' אלול תשמ"ג 14/08/1983.
                        7. רעות סוחר. נולדה: תשמ"ד 1984.
                        7. שמואל סוחר. נולד: תשמ"ו 1986.   תאומים.
                        7. מעין סוחר.   נולדה: תשמ"ו 1986.
                        7. יוסף סוחר.     נולד: תש"ן 1990.
                        7. גיא סוחר.       נולד: תשנ"ב 1992. 
                        7. שרה רבקה סוחר. נולדה: תש"ס 2000.
                        7. הדר סוחר.     נולדה: תשס"ב 2002.

                   6. אלישבע קולר. נול תשכ"וה: 1966 בפתח-תקוה, ישראל.   מגורים: פתח-תקוה, ישראל.
                        + יהושע חיים רוזנפלד.  נישואים:
1/04/1986 כ"א אדר ב' תשמ"ו בתל-אביב, ישראל.
                       7. אלעד רוזנפלד. נולד: תשמ"ז 1987 בפתח-תקוה, ישראל.
                       7. מוריה רוזנפלד. נולדה: תש"ן 1990 בפתח-תקוה, ישראל.
                       7. איתי רוזנפלד.   נולד: תשנ"ב 1992
בפתח-תקוה, ישראל.
                       7. עדי רוזנפלד.    נולדה: תשנ"ד 1994
בפתח-תקוה, ישראל
                       7. מתן רוזנפלד.   נולד: תשנ"ו 1996
בפתח-תקוה, ישראל.
                       7. שרה רבקה רוזנפלד. נולדה: תש"ס 2000
בפתח-תקוה, ישראל.
                       7. הילה רוזנפלד. נולדה: תשס"ב 2002
בפתח-תקוה, ישראל.

                   6. יפית קולר.  נולדה:  תשל"א 1971 בפתח-תקוה, ישראל.
                     + יעקב טייטלבאום.  נישואים: י"ח אב תש"ן 9/08/1990 בפתח-תקוה, ישראל.
                        7.
איל טייטלבאום.   נולד: תשנ"א 1991 בפתח-תקוה, ישראל.
                        7.
ליטל טייטלבאום. נולדה: תשנ"ב 1992 בפתח-תקוה, ישראל.
                        7.
יובל טייטלבאום.  נולד: תש"ס 2000 בפתח-תקוה, ישראל.
                        7.
אורי טייטלבאום.   נולד: תשס"ב 2002 בפתח-תקוה, ישראל.

            5. אליהו אייזדורפר. נולד: 1944 תש"ד  בירושלים, ישראל. 
                           נפ': כ"ח טבת תשפ"א 2021 ב
מודיעין, ישראל.
                     +  ציפורה
צוקרמן. נולדה: 1944 תש"ד בתל-אביב, ישראל.   
מגורים: מודיעין, ישראל.
                         נישואים: 28/05/1967 י"ח אייר תשכ"ז בתל-אביב, ישראל.
                   6. ב
ת-חן אייזדורפר. נולדה: תשכ"ט 1969 בראשון-לציון, ישראל.        מגורים: מודיעין, ישראל.
                         + יאיר
גולדמן.  נישואים: בראשון-לציון, ישראל.
                       
7.  יוסף מרדכי גולדמן.    נולד:  תשמ"ח 1988 בראשון-לציון, ישראל.  מגורים:
חריש, ישראל.
                             + בת-חן רבקה קפלן.   נולדה:  תשמ"ח 1988
                              8. טוהר גולדמן.  נולדה:  תשע"ה 2015
                              8. הללי גולדמן.  נולדה: תשע"ז 2017 בחריש, ישראל. 
                             
8. אליה גולדמן.  נולדה: תשפ"א 2021 בחריש, ישראל.
                        7. רפאל אוריאל גולדמן.  נולד: תש"ן 1990 בראשון-לציון, ישראל
                        7. תומר
יששכר אלימלך גולדמן. נולד: תשנ"ב 1992 בראשון-לציון, ישראל.
                        7. יהונתן
יעקב משה גולדמן. נולד: תשנ"ח 1998 בראשון-לציון, ישראל.
                        7. מלכה
אסתר גולדמן. נולדה: תש"ס 2000 במודיעין, ישראל.

                  6.  חיים אייזדורפר. נולד: 1971 תשל"אבירושלים, ישראל.     מגורים: מודיעין, ישראל.
                         + עידית
אסתר וויס. נולדה: 1973  תשל"גבגבעתיים, ישראל. 
                            נישואים:
28/10/1992 א' חשון תשנ"ג  בראשון-לציון, ישראל.
                       7.
שקד אייזדורפר. נולדה:  תשנ"ד 1994 בראשון-לציון, ישראל.
                              + יניב כהן.
                                    נישואים: תשע"ח 2018.
                       7.  רון אייזדורפר. נולד:  תשנ"ז 1997
בראשון-לציון, ישראל.
                              + תמר נצר.
                                   נישואים: אלול תש"פ 2020.
                       7.  גיל אייזדורפר. נולד:  תשס"ג 2003
במודיעין, ישראל.
                       7.  רעי אייזדורפר. נולד:  תשס"ז 2007 במודיעין, ישראל.
                       7.  גיי אייזדורפר. נולד:  תשע"א 2011 במודיעין, ישראל.

                 6. דב אריה יעקב אייזדורפר. נולד:  1972 תשל"בבירושלים, ישראל.        מגורים: ראשון-לציון, ישראל.
                       + טובה
וולף. 
                            נישואים: י"ב סיוון תשנ"ג 
1/06/1993בראשון-לציון, ישראל.   גרושים

                        7. אורי חיים מנחם אייזדורפר. נולד: תשנ"ד 1994 בישראל.
                        7. עמית משה אייזדורפר.       נולד: תשנ"ח 1998 בישראל.

                 6. מנחם צבי אייזדורפר. נולד: 1973 תשל"ג בירושלים, ישראל.          מגורים: מודיעין, ישראל.
                           + עדי
לחמנוביץ. נולדה: 1975  תשל"ובראשון-לציון, ישראל.
                                נישואים: כ"ד סיוון תשנ"ה
27/11/1994 בראשון-לציון, ישראל.
                         7. רותם אייזדורפר.      נולדה: תשנ"ח 1998 בישראל.
                         7. עילי יוסף אייזדורפר. נולד: תשס"ב  2002 בישראל.
                         7. מיקה בתיה אייזדורפר. נולדה: תשס"ה 2005 בישראל.
                         7. אלה פנינה אייזדורפר. נולדה: תש"ע 2010 בישראל.

                6. סיתוונית רחל אייזדורפר. נולדה: 1977 תשל"ח בירושלים, ישראל.         מגורים: רמת-בית-שמש, ישראל.
                           + דוד
שמעון גודשמיט. נולד: ב' סיוון תשל"ה 1957 בבני-ברק, ישראל
                                  נישואים:
17/11/1997 י"ז חשון תשנ"ח בראשון-לציון, ישראל.
                                  נפ: ו' אייר תשע"ט 2019 ב
רמת-בית-שמש, ישראל.
                         7. מלכה שושנה גודשמיט. נולדה:  תשס"ב 2002 במודיעין, ישראל.    שלישיה.
                         7. אריאל אלעזר גודשמיט
 נולד: 
תשס"ב 2002 במודיעין, ישראל.
                         7. אייל אברהם גודשמיט.     נולד: 
תשס"ב 2002 במודיעין, ישראל.

           5. אלישבע אייזדורפר. נולדה: תש"ז 1947 בירושלים, ישראל.      מגורים: ירושלים, ישראל.
                   + משה
שאול בלומנטל. נולד: תש"ג  1943.
                          נישואים: ח' ניסן תשכ"ח
6/04/1968 בירושלים, ישראל.
                  6. ישראל
חיים בלומנטל. נולד: תשכ"ט 1969 בירושלים, ישראל.      מגורים: ירושלים, ישראל.
                       + 
רות רבקה קניג. נולדה: תש"ל 1970 בישראל.
                                 נישואים: 1990 בני-ברק, ישראל.
                            7.
אברהם יששכר דב בלומנטל. נולד: תשנ"א 1991  בירושלים, ישראל.           מגורים: אופקים, ישראל.
                                + מלכה לוגר
                                      נישואים: כ"ט כסלו תשע"ג 2012  ב
ירושלים.
                            7. שיינדל לאה בלומנטל. נולדה: תשנ"ב 1992 בירושלים, ישראל.     מגורים: קרית ספר, מודיעין עלית, ישראל.
                                 + 
משה פריימן.    
                                     נישואין:  תשע"ב  2012
ירושלים
                                  8. תמר פריימן. נולדה:  תשע"ד 2014 בירושלים
                                  8. לוי יצחק פריימן. נולד:  תשע"ז 2017
בירושלים
                            7.
שלמה זלמן בלומנטל. נולד: תשנ"ה 1995 בירושלים, ישראל.
                                   + אפרת לייבוביץ. 
                                         נישואים: תשע"ח 2018 בירושלים.         מגורים: ירושלים
                            7.
שמעון בלומנטל.         נולד: תשנ"ח 1998 בירושלים, ישראל.
                            7.
תהילה בלומנטל.       נולדה: תשס"א 2001  בירושלים, ישראל.
                            7.
בתיה בלומנטל.         נולדה: תשס"ג 2003  בירושלים, ישראל.

                  6. יעקב בלומנטל. נולד: 1972 תשל"ב בירושלים, ישראל.  מגורים: בית-שמש, ישראל.
                        + שושנה וינדרבוים. נולדה: תשל"ד 1974 בישראל.
                                 נישואים: תשנ"ה 1995 בבני-ברק, ישראל.
                           7.
עקיבא בלומנטל. נולד: תשנ"ו 1996 בירושלים, ישראל.
                           7.
רחל בלומנטל.    נולדה: תשנ"ז 1997 בירושלים, ישראל.
                                +חיים קלמן פרידמן.                                            מגורים: בית-שמש, ישראל.
                           7.
לוי בלומנטל.      נולד: תשנ"ט 1999 בירושלים, ישראל.
                           7.
אסתר רבקה בלומנטל. נולדה: תשס"א 2001 בירושלים, ישראל.
                           7.
בתיה בלומנטל. נולדה: תשס"ה 2005 בבית-שמש, ישראל.
                           7. ראובן בלומנטל. נולד:  בבית-שמש, ישראל.
                           7. אלעזר בלומנטל. נולד: בבית-שמש, ישראל.

                6. ציפורה בלומנטל.  נולדה: תשל"ח 1978 בירושלים, ישראל.  מגורים: בית-שמש, ישראל.
                       + מרדכי
יעקב צייגרמן
נולד: תשל"ו 1976 בבני-ברק, ישראל. 
                             
נישואים: כ"א אדר א' תשנ"ז 27/02/1997 בירושלים ישראל.
                          7. יוסף מאיר צייגרמן. נולד: תשנ"ח 1998 בירושלים, ישראל.
                          7.
מיכל צייגרמן.       נולדה: תשנ"ט 1999 בירושלים, ישראל.
                          7.
אלעזר צייגרמן.      נולד: תשס"א 2001  בירושלים, ישראל.
                          7.
בתיה צייגרמן.      נולדה: תשס"ג 2003  בירושלים, ישראל.
                          7. נעמה צייגרמן.      נולדה: תשס"ז 2007  בירושלים, ישראל. 

               6. אסתר רבקה בלומנטל. נולדה: תשמ"ז 1987 בירושלים, ישראל.

           5. אברהם פנחס אייזדורפר. נולד: תשי"ד 1954 בירושלים, ישראל.
                    מגורים:
פתח-תקוה, ישראל.
                  + יונית
קירשנבאום. נולדה:  1956  תשט"זבתל-אביב, ישראל.
 
                     נישואים: 28/06/1977 י"ב תמוז תשל"ז   בתל-אביב, ישראל.
                   6. יפעת אייזדורפר. נולדה: תש"מ 1980 בפתח-תקוה, ישראל.
                         + נעם שפר.
                                נישואים:  י"ח אב תשס"ז 2007.
                   6.
מיכל אייזדורפר. נולדה: תשמ"ג 1983 בפתח-תקוה, ישראל.
                   6. יעקב אייזדורפר. נולד:  1986 בפתח-תקוה, ישראל.
                        + רחלי יעל כהן.
                                נישואים: כ"ג אדר תשס"ט 2009 .
                   6. נתנאל אייזדורפר. נולד:  1988 תשמ"חבפתח-תקוה, ישראל.
                   6. יערה ציפורה אייזדורפר. נולדה: 1995 תשנ"ה בפתח-תקוה, ישראל.

     4. יחזקאל אייזדורפר. נולד: 1920 בUngvar , צ'כוסלובקיה. מגורים:ווילימסבורג, ניו-יורק, ארה"ב.
          + פרל
הנדלר. נולדה: 1923 בBucung  רומניה.  נישואים: 1946 בסטמר.
           5. ר
בקה שבה ראנע אייזדורפר. נולדה: 06/1947 בקושיצה, צ'כוסלובקיה.
                  מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                  + מרדכי
ליברמן.
               6. א
ברהם יקותיאל משה ליברמן. נולד: בניו-יורק, ארה"ב.
               6. י
ואל ליברמן. נולד: בניו-יורק, ארה"ב.
               6. שרה ייטא ליברמן. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.

          5. אברהם פנחס ברוך אייזדורפר. נולד: 1952 בניו-יורק, ארה"ב.
                  מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                  + פנינה
חיה יוכבד וויזר. נולדה: בהונגריה.
                6. אסתר אייזדורפר.
                6. משה דב אייזדורפר.
                      + דבורה
וורצברגר.  נישואים: 18/09/1984 בניו-יורק, ארה"ב.
                6. יואל
אייזדורפר.
                6. ש
יבה חנה אייזדורפר.

         5. אסתר אייזדורפר. נולדה: 1955 בניו-יורק, ארה"ב.
                  מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
               + לוי
יצחק לימזידר. נולד: בניו-יורק, ארה"ב.
                 6. ל
ובה לימזידר. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.
                 6. ח
נה שיבה לימזידר. נולדה: בניו-יורק, ארה"ב.

         5. דרייזל רבקה אייזדורפר. נולדה: 1961 בניו-יורק, ארה"ב.
                   מגורים:
מונסי, ניו-יורק, ארה"ב.
               + יוסף
גולדמן.
         5. מ
לכה אייזדורפר. נולדה: 1962.   מגורים: ווילימסבורג, ניו-יורק, ארה"ב.
              + ח
יים שעיה אריה גולדברגר.  נישואים: 1982 בארה"ב.

   4. שרה סרינה אייזדורפר. נולדה: 16/10/1925 ב Ungvar, צ'כוסלובקיה. נפ’: 13/06/1998 בניו-יורק, ארה"ב.
          +אברהם
צבי הרשל הרמן לנדאו.  נולד: 13/08/1924 בדברצין, צ'כוסלובקיה.
                נפ': 1/10/2005 ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
        5. פ
נחס ארווין לנדאו. נולד: 1947 בדברצין, צ'כוסלובקיה.
                מגורים:
מונרו, ניו-יורק ,ארה"ב.
                + הניה
סטרולוביק. נולדה: 1949 במונטריאל, קנדה. 
                    נישואים:
25/12/1966 במונטריאל, קנדה.
                6. ח
נה פסיל לנדאו. נולדה: 1968 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. ז
אב וולף לנדאו.   נולד: 1969 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. ח
יה לאה שיינדל לנדאו. נולדה: 1971 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. א
הרון יוסף קלמן לנדאו. נולד: 1973  בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. א
סתר לנדאו.  נולדה: 1976 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      + משה
יצחק שטיין. נולד: באנטוורפן, בלגיה.
                          נישואים:
12/03/1997 בניו-יורק, ארה"ב.
                6. ח
יים משה לנדאו. נולד: 1979 במונרו, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. דבורה לנדאו.      נולדה: 1981 במונרו, ניו-יורק, ארה"ב.

       5. משולם סם לנדאו. נולד: 1950 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
              מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
               + יוכבד
קליינמן.  נולדה: 1950 בD.P. Lager.  נישואים:  1969 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. יע
קב לנדאו.  נולד: 1972 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. ז
אב וולף לנדאו. נולד: 1974 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. א
סתר מלכה לנדאו. נולדה: 1976 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. קלמן מאיר לנדאו.    נולד:  1978 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. יו
אל לנדאו.              נולד:  1980 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

        5. אהרון יוסף לנדאו.    נולד: 1953 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                  מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
             + חיה בבה פרלשטיין. נולדה: בוינה, אוסטריה.  נישואים:  1970 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. א
סתר הנצ'י לנדאו. נולדה: 1973 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. ח
נה לנדאו.             נולדה: 1975 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
               6. ר
ייזל זלוטה לנדאו. נולדה: 1977 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     + נחמן
שלגר.  נישואים:  10/03/1997בניו-יורק, ארה"ב.
               6. שבי רבקה לנדאו.  נולדה: 1978 בברוקלין,ני ו-יורק, ארה"ב.
               6.חייים יואל לנדאו.    נולד: 1981  בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

        5. זאב וולף לנדאו. נולד: 1956 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                     מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                  + מאטל
גלוק. נולדה: 1956 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. 
                      נישואים:
1976 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                6. ד
וד שמואל לנדאו. נולד: 1978 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                         + טובה
פייגע מטיאס.  נישואים: 7/05/1996 בניו-יורק, ארה"ב.
                6 . חנה לנדאו.           נולדה: 1979 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                         מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.

         5. זלמן לייב סלומון לנדאו. נולד: 1957 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                      מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                 + חיה
נחה שווארץ. נולדה: 1958 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. 
                      נישואים:
1977 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 6. י
עקב לנדאו.       נולד: 1979 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 6. י
ואל לנדאו.         נולד: 1980 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 6. פ
נחס משה לנדאו. נולד: 1982 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
 

       5. קלמן מאיר לנדאו. נולד: 1958 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
               + חנה
רחל ליברמן.  נולדה: 1959 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. 
                    נישואים:
1979 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                  6. י
ואל לנדאו. נולד: 1981 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

         5.  חיים משה לנדאו. נולד: 1960 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                 מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                + חנה
וולדמן.  נולדה: 1961 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב. 
                      נישואים:
1980 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                   6. י
ואל לנדאו.  נולד: 1981 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
 

         5. שבי רבקה לנדאו. נולדה: 1966 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                  מגורים:
ברוקלין, ניו-יורק, ארה”ב.
                   + יעקב
הירש.  נישואים: 20/01/1985 בניו-יורק, ארה"ב.
                    6. חנה רחל הירש.      נולדה:
 1986 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                        + נפתלי פריד. נולד: 1987
                            נישואים: 2006.
                    6. מרים פרידה הירש. נולדה:  1989 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    6. יואל הירש.                נולד:  1991 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    6. וולף הירש.                נולד:  1993 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.
                    6. שעיה הירש.              נולד:  2004 בברוקלין, ניו-יורק, ארה"ב.

  שלח לנו הודעה ! 
הוכן ע"י: שמואל קהתי
רעננה ,ישראל.
טלפון: 09-744-5222
shmuelk@kehati.co.il